Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Питання для підготовки до здачі екзамену з курсу "Маркетинг"

Загрузка...
Поиск по сайту:


Дата09.04.2012
Размер41.2 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:

Питання для підготовки до здачі екзамену з курсу "Маркетинг"


для студентів V курсу спец.7050201 заочної форми навчання

1. Суть і визначення маркетингу.

2. Предмет дисципліни "Маркетинг".

3. Основні цілі маркетингу.

4. Сутність ринкової економіки.

5. Основні ознаки ринкової економіки.

6. Умови функціонування ринкової економіки.

7. Поняття ринку.

8. Визначення основних понять, які характеризують ринок: нужда, потреба, попит, товар, обмін.

9. Види маркетингу: маркетинг споживчих товарів, маркетинг засобів виробництва, маркетинг послуг.

10.Види маркетингу в залежності від співвідношення попиту та пропозиції на ринку: конверсійний маркетинг, стимулюючий маркетинг, ремаркетинг, синхромаркетинг, протидіючий маркетинг.

11. Види маркетингу залежно від сфери та об'єкту використання (внутрішній, експортний. імпортний та ін.).

12. Класифікація ринків за різними ознаками.

13. Концепція виробництва, її суть.

14. концепція вдосконалення, її суть.

15. Концепція збуту, її суть

16. Суть концепції маркетингу.

17. Суть концепції соціально-етичного маркетингу.

18. Маркетинг та складові його середовища.

19. Навколишнє середовище маркетингу та його вплив на організацію діяльності підприємства в умовах ринку.

20. Фактори макросередовища: політичні, економічні, науково-технічні, соціально-культурні, демографічні та фактори конкуренції.

21. Фактори мікросередовища: споживачі, постачальники, посередники, конкуренти, контактні аудиторії.

22. Характеристика контрольованих факторів.

23. Рішення, які приймає керівництво.

24. Система контрольованих факторів, яку розробляє служба маркетингу.

25. Неконтрольовані фактори, їх коротка характеристика.

26. Конкурентні структури, їх коротка характеристика.

27. Основні принципи маркетингу, їх коротка характеристика.

28. Основні функції маркетингу, їх характеристика.

29. Структура програми маркетингу.

30. Процес розробки стратегії маркетингу.

31. Цілі стратегії маркетингу.

32. Види стратегії маркетингу стосовно ринків.

33. Первинна інформація, її переваги та недоліки.

34. Вторинна інформація, її недоліки.

35. Методи збирання первинної інформації.

36. Джерела одержання вторинної інформації.

37.Вимоги щодо маркетингових досліджень.

38. Принципи проведення досліджень маркетингу.

39. Кабінетні та польові дослідження.

40. Методи збору інформації: опитування, спостереження, експеримент, імітація.

41. Кількісні методи маркетингових досліджень.

42. Вимоги до змісту листів опитування.

43. Типи питань: закриті та відкриті питання.

44. Послідовність питань в листах опитувань.

45. Якісні методи маркетингових досліджень.

46. Сутність і завдання комплексного маркетингового дослідження.

47. Складові частини процесу маркетингового дослідження.

48. Основні напрямки комплексного маркетингового дослідження.

49. Поняття потреби. Фактори, що впливають на формування та розвиток потреб. Класифікація потреб.

50. Сегментація ринку як інструмент маркетингу. Вимоги ринкових сегментів.

51. Критерії сегментації ринку.

52. Характеристика споживчого ринку. Суть масового маркетингу та сегментації ринку.

53. Особливості ринку організацій-споживачів.

54. Види організацій-споживачів, їх характеристика.

55. Персонально-демографічні характеристики споживачів.

56. Поняття конкурентоспроможності товару.

57. Концепція життєвого циклу товару.

58. Поняття нового товару у маркетингу.

59. Характеристика основних етапів процесу створення нового товару.

60. Види життєвих циклів товарів, їх характеристика.

61. Етапи життєвого циклу товару, їх характеристика.

62. Товарні марки, їх типи.

63. Торговий знак, його використання.

64. Упаковка, її складові і основні функції.

65. Поняття цінової політики.

66. Цінові стратегії, засновані на попиті,, витратах, конкуренції.

67. Види цінової стратегії. Стратегія високих, низьких, єдиних, гнучких, непорушених, престижних, масових закупок, стандартних, змінних, дискримінаційних цін, їх характеристика.

68. Фактори, що впливають на рішення щодо цін.

69. Особливості цінової політики на різних етапах життєвого циклу товару.

70. Цінова еластичність попиту. Характеристика еластичного, нееластичного, унітарного попиту.

71. Поняття товароруху, основні типи каналів товароруху.

72. Елементи розподілу та збуту.

73. Функції каналів збуту.

74. Фактори, що впливають на вибір каналів збуту.

75. Роздрібна торгівля: класифікація посередників та їх характеристика.

76. Оптова торгівля: класифікація посередників, їх характеристика.

77. Складові процесу формування комунікативної моделі.

78. Роль реклами у комплексі стимулювання збуту.

79. Етапи планування плану реклами.

80. Зміст та засоби особистого пролажу.

81. Види стимулювання збуту.

82. Засоби реклами, їх характеристика.

83. Поняття стратегічного планування.

84. Етапи розробки стратегії маркетингу.

85. Маркетингові стратегії залежно від частини на ринку, ринкового попиту, товарної політики.

86. Маркетинговий контроль і його типи.

87. Поняття організації маркетингу.

88. Сутність функціональної організації служби маркетингу.

89. Фактори, які впливають на організаційну форму управління.

90. Особливості організації управління за товарною ознакою, за ринковим принципом.

Скачать, 1030.54kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru