Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Державний комітет україни по житлово-комунальному господарству

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/22
Дата09.04.2012
Размер1.19 Mb.
ТипДокументы
Содержание
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ РОЗДІЛ I Організація праці двірників і прибиральників
РОЗДІЛ II Організація праці робітників, зайнятих технічною експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА РОЗДІЛ I РУЧНЕ ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЙ ДОМОВОЛОДІНЬ Склад і технологія робіт, які виконує двірник
Параграф 1. Підмітання снігу, який щойно випав
Параграф 2. Посипання територій
Параграф 32. Прибирання листя в осінній період
На 1 двірника
Параграф 33. Таблиця еквівалентної площі для розрахунків завантаження двірників
РОЗДІЛ II Прибирання сходових площадок і маршів у житлових будинках Параграф 1. Вологе підмітання площадок і маршів
Параграф 2. Миття сходових площадок і маршів
Параграф 3. Вологе протирання
Параграф 4. Вологе протирання плафонів
Параграф 5. Норми часу на інші роботи
Параграф 6. Орієнтовний розрахунок явочної чисельності прибиральників здійснюється за такими нормами обслуговування
Параграф 7. Приклад розрахунку чисельності робочих для прибирання сходових площадок і маршів в житлових будинках за нормами часу
Розділ iiiнорми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих технічною експлуатацією та поточним ремонтом жит
Склад роботи
На одного покрівельника
Параграф 2. Норми обслуговування на теслярські роботи
На 1 тесляра
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству
від 4 серпня 1997 р. N 59 


Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду 

Загальна частина 


1. Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу призначені для розрахунку норм часу і чисельності та раціонального завантаження працівників, які зайняті технічною експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду, виконанням робіт по санітарному утриманню домоволодінь.

2. В основу розробки вищезгаданих норм увійшли:

дані фотохронометражних спостережень, технічні розрахунки;

вивчення організаційно-технічних умов виконання робіт та організації праці працівників:

"Нормы обслуживания для рабочих и производственного персонала, занятых технической эксплуатацией и текущим ремонтом жилищного фонда", які затверджені наказом Міністерства житлово-комунального господарства УРСР від 25.10.85 р. N 316.

3. Назва професій і перелік робіт у цьому збірнику вказані згідно з Державним класифікатором професій ДК-003-95 і Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), випуск 01 "Професій працівників, які є загальними для всіх галузей народного господарства", випуск 64 "Будівництво" і випуск 87 "Житлово-комунальне господарство".

При внесенні змін і доповнень в ДК 003-95 назва професій (укрупнення професій, зміна їх назв, поява нових тощо), які вказані у збірнику, повинні відповідно змінюватись.

4. Норми часу щодо санітарного утримання домоволодінь і прибирання сходових кліток (далі - норми часу) в житлових будинках встановлені у людино-годинах на одиницю обсягу роботи, вказаних у таблицях збірника.

5. Норми обслуговування для робітників, зайнятих технічною експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду (далі - норми обслуговування), розраховані на одного робітника в прийнятих одиницях виміру при 8-годинній робочій зміні і 40-годинному робочому тижні. 

6. Норми часу і норми обслуговування встановлені з урахуванням необхідних витрат часу на підготовчо-заключну роботу, відпочинок та особисті потреби, на переходи для забезпечення нормальної експлуатації житлового фонду в закріпленій зоні обслуговування.

7. Для впровадження в організації (підприємстві) більш прогресивних організаційно-технічних умов, ніж це передбачено даними нормами, треба розробити та ввести в установленому порядку місцеві норми, які відповідають більш високій продуктивності праці.

8. Норми часу щодо санітарного утримання домоволодінь і прибирання місць загального користування в житлових будинках встановлені з урахуванням таких умов:

8.1 Норми часу та ручне прибирання територій домоволодінь встановлені диференційовано для територій з удосконаленими покриттями (заасфальтовані, брусчаті), неудосконаленими (щебневі, булижні) і територій без покриття в залежності від класу цих територій.

Території класифіковано по інтенсивності пішохідного руху:

I клас - до 50 люд.-год.

II клас - від 50 до 100 люд.-год.

III клас - вище 100 люд.-год.

Інтенсивність пішохідного руху визначається на смузі тротуару шириною 0,75 м по піковому навантаженню вранці та ввечері разом з урахуванням руху пішоходів в обидва боки.

8.2. Норми часу на обслуговування сміттєпроводів встановлені диференційовано в залежності від розташування сміттєприймальних камер, типів сміттєзбиральних ємкостей і засобів їх прибирання. Норми розроблені на роботи найбільш поширених типів сміттєпроводів (холодні, ізольовані та ті, які обслуговують одну вертикальну групу квартир і мають завантажувальні клапани з отворами розміром від 150 х 200 до 200 х 200 мм), а також на сміттєприймальники (переносні металеві місткістю 40 - 100 л; контейнери місткістю 300 - 800 л; бункери місткістю 400 - 600 л).

8.3. Норми часу встановлені з урахуванням одноразового прибирання протягом зміни. Повторюваність прибиральник робіт наведено в додатках А і Б. В залежності від місцевих природно-кліматичних умов повторюваність може бути змінена і встановлена органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади.

9. Норми обслуговування встановлені диференційовано за видами робіт і групами будівель з урахуванням терміну їх експлуатації.

9.1. Залежно від матеріалу стін та перекриття прийнято чотири групи будівель:

I - кам'яні, особливо капітальні; фундаменти кам'яні, стіни кам'яні (цегляні) і крупноблочні;

II - кам'яні, звичайні; фундаменти кам'яні, стіни кам'яні (цегляні, крупноблочні, крупнопанельні), перекриття - залізобетонні або змішані (дерев'яні або залізобетонні), а також кам'яні склепіння по металевих балках;

III - кам'яні, полегшені; фундаменти - кам'яні і бетонні, стіни - полегшеної кладки з цегли, шлакоблоків та черепашнику; перекриття - дерев'яні, залізобетонні або кам'яні склепіння по металевих балках;

IV - дерев'яні, рублені, брусчаті, змішані, з сирцю; фундаменти - стрічкові бутові; стіни - рублені, брусчаті і змішані (цегляні та дерев'яні), з сирцю; перекриття - дерев'яні. 

9.2. Розподіл витрат робочого часу на профілактичні огляди, планові поточні ремонти, непередбачені огляди і поточні ремонти подані в додатку В.

Максимальні строки усунення несправностей при виконанні непередбаченого поточного ремонту окремих частин будівель та обладнання подані у додатку Г.

9.3. Нормами враховано виконання аварійних робіт, які виконуються за рахунок витрат часу на непередбачені огляди і поточні ремонти. Ці роботи можуть виконуватися спеціалізованою службою, витрати на утримання якої визначаються окремими розрахунками.

9.4. Дані, що характеризують стан житлового фонду, який обслуговується, необхідні для розрахунку потреби в робочій силі (кількість квартир, площа покрівель, площа нежитлових приміщень, вентиляційні канали, інженерне обладнання та інше) приймаються за технічними паспортами. Дані, які відсутні у технічному паспорті, можна одержати в результаті спеціальних обмірів і розрахунків за участю бюро технічної інвентаризації, оформлених актом.

9.5. Житлово-експлуатаційні організації (підприємства) мають право розробляти та затверджувати місцеві норми на окремі види робіт, які відсутні у цьому збірнику або у міжгалузевих та інших галузевих нормативних матеріалах, а також при створенні в організації (підприємстві) прогресивніших організаційно-технічних умов порівняно з врахованими при розробленні діючих норм на ці роботи.

10. Ці норми часу і норми обслуговування є основою для планування чисельності робітників і виробничого персоналу житлово-експлуатаційних організацій (підприємств), закріплення за ними конкретних об'єктів (дільниць) обслуговування.

10.1. На основі норм часу, які приведені у цьому збірнику, розрахунок явочної чисельності (Чя) двірників і прибиральників з кожної професії розраховується за формулою:

Чя = Тнк : tф, де

Тнк - норма часу на весь комплекс робіт даної професії;

tф - змінний, місячний або річний фонд робочого часу.

Норма часу на комплекс робіт розраховується за формулою:

Тнк = EТні х Nі, де 

Тні - норма часу на окремі види робіт;

Nі - обсяги, які виконуються по кожному виду робіт.

10.2. Нормами обслуговування для робітників, зайнятих технічною експлуатацією і поточним ремонтом житлового фонду, передбачена їх явочна чисельність у зміну з урахуванням найбільш повного і раціонального використання робочого часу при забезпеченні робітників необхідними матеріалами, інструментом, пристосуванням стосовно характеру роботи, що виконується, та нормальними умовами праці.

Нормативна явочна чисельність працівників певної професії визначається за формулою:  

  

  

Чя E(Nі : Ноі), 

де 

і = 1 

  

  

  Nі - обсяг по кожному виду робіт у прийнятих одиницях виміру (кв. м, кількість квартир, одиниць ремонтної складності та ін.)

Ноі - норма обслуговування на одного працівника по кожному виду робіт у прийнятих одиницях виміру.

Загальна чисельність працівників житлово-експлуатаційних організацій (підприємств) визначається підсумовуванням результатів перерахунку по кожній професії з додаванням до підсумку 5 % додаткової кількості працівників та виробничого персоналу на професії видів робіт, які не охоплені цими нормами.

У випадку виконання частини робіт з поточного ремонту житлового фонду підрядним способом, нормативна чисельність ремонтних працівників повинна бути змінена на величину трудових витрат того обсягу робіт, який виконується підрядником.

Приклад розрахунку явочної чисельності ремонтно-експлуатаційних працівників, які обслуговують житловий фонд, наведені у додатку Д.

10.3. Списочна чисельність працівників визначається за формулою:

Чсп = Чя х Кн, де

Чя - нормативна явочна чисельність працівників,

Кн - коефіцієнт, який враховує заплановані невиходи працівників відповідних професій (відпустки, хвороби тощо).

К = 1 + (% запланованих невиходів : 100)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Скачать, 139.29kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru