Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Колективна угода між управлінням освіти виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради І міським комітетом профспілки працівників освіти І науки України на

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница2/5
Дата09.04.2012
Размер0.79 Mb.
ТипДокументы
8.1. Міське управління освіти зобов'язується
9. Розвиток соціального партнерства
10. Сприяння роботі органам Профспілки з питань
11. Контроль за виконанням Угоди та відповідальності сторін
Єдина тарифна сітка
Подобный материал:
1   2   3   4   5

8. Соціальні гарантії, пільги, компенсації

^ 8.1. Міське управління освіти зобов'язується:

 1. Домагатися безумовного забезпечення педагогічним працівникам закладів освіти гарантій, передбачених чинним законодавством.
 1. Вживати заходів для безумовного надання відповідно до чинного законодавства:

- випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш ніж на три роки договір про роботу у загальноосвітніх школах, грошової допомоги в п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати;

- молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу після закінчення навчального закладу, надавати відпустки тривалістю 30 календарних днів з виплатою при цьому допомоги у розмірі академічної або соціальної стипендії, що вони отримували в останній місяць навчання у вищому навчальному закладі (крім додаткової соціальної стипендії, що виплачується особам, які постраждали від чорнобильської катастрофи), за рахунок замовника.

8.1.3. Вжити заходів для поліпшення житлового забезпечення педагогічних працівників та кредитування спорудження ними житла. Сприяти запровадженню ефективного механізму забезпечення житлом педагогічних працівників.

8.1.4.Сприяти забезпеченню вирішення питання щодо проведення обов’язкових щорічних безоплатних медичних оглядів та проходження лабораторних обстежень певної категорії працюючих працівників закладів освіти, придбання медичних книжок нового зразка.

 1. Домагатися збільшення та виділення у Державному та місцевих бюджетах коштів для надання довгострокових кредитів молоді для здобуття освіти у вищих навчальних закладах.

8.1.6. Забезпечити контроль за безумовним виконанням ст.57 Закону України „Про освіту" щодо надання педагогічним та науково-педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток у розмірі одного посадового окладу.

8.2. Сторони Угоди домовились :

8.2.1. Визначити можливі джерела фінансування та шляхи забезпечення житлом педагогічних працівників.

8.2.2. Вживати заходів для забезпечення дотримання чинного законодавства:

 • у сфері трудових відносин;

 • при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для працівників закладів освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі освіти;

- при наданні гарантій і компенсацій молодим спеціалістам у разі переїзду у іншу місцевість у зв'язку з направленням на роботу у порядку розподілу після закінчення навчального закладу, аспірантури.

8.2.3.Вживати спільні заходи для належного впровадження недержавного пенсійного забезпечення та обов'язкового професійного страхування працівників освіти.

8.2.4. Розробити спільні заходи щодо забезпечення реалізації законних прав та інтересів працівників освіти у сфері духовного, культурно-освітнього та фізичного розвитку, підтримки провідних творчих колективів та аматорських спортивних команд, організації відпочинку і дозвілля.

8.2.5. Організовувати проведення галузевої спартакіади серед працівників закладів освіти.

8.2.6. Сприяти залученню до участі освітянських колективів у місцевих, міжрегіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності.

8.2.7. Приймати участь у спільному проведенні:

- огляду на кращу організацію оздоровлення дітей освітян у літній період;

- Всеукраїнських галузевих оглядів самодіяльних творчих і художніх колективів.

8.2.8. Сприяти вирішенню питання щодо нарахування пенсій педагогічним працівникам з урахуванням заробітної плати на умовах сумісництва.

8.2.9. 3абезпечити виділення коштів для реалізації програм оздоровлення дітей працівників освіти у літній період.

8.3. Сторони Угоди рекомендують закладам освіти:

8.3.1. Застосовувати договірне регулювання додаткових соціальних гарантій на підставі положень Генеральної, Галузевої, регіональних угод.

8.3.2. Забезпечити надання :

 • педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;7

 • допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток у розмірі одного посадового окладу відповідно до ст.57 Закону України «Про освіту» педагогічним працівникам;

 • педагогічним працівникам надбавок за вислугу років відповідно до ст.57 Закону України «Про освіту» (Додаток №6).

8.3.3. Забезпечити надання всім категоріям працівників матеріальної допомоги . в тому числі на оздоровлення, в сумі одного посадового окладу на рік, виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах (матеріальна допомога на поховання зазначеним вище розміром не обмежується) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30 серпня 2002р. зі змінами (Додаток № 5).

8.3.4. Забезпечити оплату праці вчителів, вихователів груп продовженого дня, вихователів дошкільних навчальних закладів та викладачів у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, карантину, метеорологічні умови, тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

8.3.5. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за рахунок власних коштів відповідно до п.5 ст.57 Закону України „Про освіту" (Додаток №3).

8.3.6. Надавати при виході на пенсію допомогу працівникам:

у розмірі посадового окладу(ставки заробітної плати) за рахунок власних коштів установи на умовах колективних договорів.

 1. Сприяти наданню педагогічним працівникам додаткових пільг з оплати за утриманням їх дітей у дитячих дошкільних закладах освіти за рахунок коштів місцевих бюджетів.

8.3.8. Передбачити норми щодо соціального захисту ветеранів праці при укладенні колективних договорів.

8.3.9. Відраховувати первинним профспілковим організаціям не менше 0,3% фонду оплати праці на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу, роботу з дітьми.


8.4. Міськком Профспілки зобов'язується:

8.4.1. Вжити заходів для активізації діяльності первинних профспілкових організацій з метою безумовного забезпечення соціальних гарантій, пільг та компенсацій, передбачених Угодою.

8.4.2. Забезпечити організацію роз'яснювальної роботи в первинних профспілкових організаціях щодо пенсійного законодавчо визнаного забезпечення працівників галузі та соціального страхування, надавати членам Профспілки відповідну безкоштовну правову допомогу.

^ 9. Розвиток соціального партнерства

З метою подальшого розвитку соціального партнерства в галузі сторони Угоди домовились про наступне:

9.1. Взяти під контроль :

- обов'язкове укладення колективних договорів в усіх закладах освіти, на які поширюється дія Угоди;

. - впровадження та поширення практики проведення попередньої експертизи проектів колективних договорів щодо їх відповідності нормам законодавства, Генеральної, Галузевої угод;

9.2. Представники міського управління освіти, керівники закладів освіти на запрошення профспілкових органів братимуть участь в заходах Профспілки, які спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав працівників. Представники Профспілки запрошуються на засідання колегії управління і наради керівників закладів освіти.

9.3. Міське управління освіти, керівники закладів освіти:

- забезпечуватимуть відповідне погодження з міськкомом Профспілки нормативних актів щодо захисту прав та інтересів працівників у сфері трудових, соціально-економічних відносин;

- надаватимуть відповідним комітетам Профспілки інформацію щодо соціально-економічного розвитку галузі, стану фінансування закладів, результатів їх діяльності, заборгованості із виплати заробітної плати, реалізації трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників;

- сприятимуть профспілковим організаціям у забезпеченні навчання учасників колективних переговорів на всіх рівнях, проведенні з цією метою семінарів, спеціальних навчальних курсів, фінансуванні відповідних заходів.

9.4. Управління освіти, міськком Профспілки координуватимуть діяльність керівників закладів освіти, комітетів Профспілки на виконання зобов'язань за цією Угодою.

^ 10. Сприяння роботі органам Профспілки з питань

соціально-економічного захисту працівників освіти, підвищення ефективності її діяльності

10.1Міське управління освіти зобов'язується:

8

10.1.1. Забезпечувати в закладах освіти права та гарантії діяльності Профспілки працівників освіти і науки

України, її організаційних ланок, передбачені Конституцією України, Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", актами Президента України та Кабінету Міністрів України, ратифікованими Україною конвенціями Міжнародної організації праці.

10.1.2. Не допускати втручання керівників закладів освіти у статутну діяльність організаційних ланок Профспілки працівників освіти і науки України, передбачену чинним законодавством.

10.1.3. Вводити до складу колегії управління освіти голову міськкому Профспілки на підставі загального положення про колегію органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569.

10.1.4. Утримуватись від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як втручання у статутну діяльність Профспілки, створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених профспілкових представників до керівників закладів освіти, органів виконавчої влади, у компетенції яких прийняття рішень з порушених питань у сфері соціально-трудових відносин.

10.1.5. Зберегти безготівковий порядок сплати членських профспілкових внесків згідно з особистими заявами членів профспілки з подальшим їх перерахуванням на рахунки відповідних профспілкових органів не пізніше 1 банківського дня після виплати заробітної плати працівникам.

10.1.6. Сприяти навчанню профспілкових кадрів та активу, підвищенню їх кваліфікації.

10.1.7. Сприяти наданню у користування профспілковим комітетам приміщень з усім необхідним обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною, зв'язком (в т.ч. електронна пошта, Інтернет) для взаємного обміну інформацією з керівними органами Профспілки працівників освіти і науки України.

10.2. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів освіти:

10.2.1 Забезпечувати безперешкодне відвідування закладів освіти представниками Профспілки працівників освіти і науки України, їх доступ до робочих місць, місць зібрання членів профспілки, можливість зустрічі та спілкування з працівниками.

10.2.2. Встановлювати за активну і сумлінну працю по захисту прав і інтересів працівників щорічну винагороду в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) головам профспілкових комітетів, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

10.3. Міськком Профспілки зобов'язується:

10.3.1. Своєчасно доводити до відома профкомів зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників.

10.3.2. Спрямовувати роботу профкомів на організацію контролю за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, умов нормування праці, розподілу навчального навантаження, дотримання в закладах освіти трудового законодавства.

10.3.3. Проводити роз'яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій працівників, а також методів і форм їх захисту через засоби масової інформації, безпосередньо в трудових колективах.

 1. Посилити особисту відповідальність профспілкових кадрів за порушення питань захисту законних прав та інтересів членів Профспілки, Статуту профспілки працівників освіти і науки України.

 2. Сприяти реалізації прав профспілкових органів, передбаченого ст. 45 КЗпП України, щодо висунення вимоги власникам або уповноваженим ними органам про розірвання трудового договору (контракту) з керівником установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, колективні договори та угоди, про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності.

 1. Запропонувати виборним профспілковим органам обов'язкове ініціювання переговорів щодо укладення колективних договорів.

 2. Організувати надання допомоги виборним органам профспілки у проведенні колдоговірної кампанії з метою забезпечення:
 • відповідності законодавству норм колективних договорів, зокрема з питань оплати праці, режиму роботи, охорони праці, надання відпусток;

 • відповідальності сторін за невиконання умов колективних договорів;

- вирішення через колективні договори питань, не врегульованих чинним законодавством.

10.3.8. Узагальнювати та поширювати практику роботи виборних органів Профспілки щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю.

10.3.9. Налагодити співпрацю виборних органів Профспілки з територіальною Державною інспекцією праці з метою забезпечення контролю за дотриманням чинного трудового законодавства.


9

10.3.10. Сприяти поширенню практики представлення виборними органами Профспілки інтересів членів Профспілки при розгляді їх трудових спорів в комісіях по трудових спорах, судах.

10.3.11. Інформувати міське управління освіти про факти порушення гарантій та прав діяльності профспілки в закладах освіти з метою вжиття відповідних заходів.


^ 11. Контроль за виконанням Угоди та відповідальності сторін

11.1. Контроль за виконанням Угоди здійснюється спільною комісією Сторін у складі:

Рубаха Г. П., Ярова Н. П., Байтемірова І В., Тиква А. А. – від управління освіти;

Пастух А. І., Мельник Л. В., Сбоєва Л. С. – від міськкому Профспілки.

11.2. Кожна із Сторін визначає заходи з виконання Угоди та відповідальних осіб, інформує про це іншу сторону.

11.3. Виконання Угоди розглядається за участю Сторін на спільному засіданні колегії управління освіти і пленумі міськкому Профспілки; не рідше одного разу на півроку Сторони аналізують і узагальнюють хід виконання Угоди.

Угода підписана у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.


Начальник управління освіти Голова міськкому профспілки

Г. П. Рубаха А. І. Пастух


10


Додаток № 1

до колективної угоди

^ Єдина тарифна сітка

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій

окремих галузей бюджетної сфери.


Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51


Примітка:

Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні.

Схема

тарифних розрядів посад педагогічних працівників (Наказ МОНУ від26.09.2005 №557)

Найменування посад

Тарифні розряди

Вчителі всіх спеціальностей, викладачі, вихователі, логопеди, завідувачі логопедичних пунктів, методисти, педагоги-організатори, соціальні педагоги, практичні психологи:

вищої категорії12

першої категорії

11

другої категорії

10

без категорії

8-9
1   2   3   4   5

Скачать, 65.86kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru