Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Реферат пристрій для імітації теплової цілі, що містить рухомий захищуваний об'єкт з первинним двигуном внутрішнього згорання, із захисним екраном з місцевих матеріалів або табельних засобів І його штатним димовим трактом, джерелом тепла, зв'язаним з об'єктом, який відрізняється тим, що як джерело т

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 129.24 Kb.
Дата09.04.2012
Размер129.24 Kb.
ТипРеферат
Содержание
Опис проекту
Подобный материал:

25-010-10


УДК 623; 623.4 ДРНТІ 78.25.01


Пристрій для імітації теплової цілі


Гераськін В.М, Божок А.М., доцент кафедри інженерного озброєння Кам'янець-Подільського національного університету; доцент кафедри тракторів автомобілів та енергетичних засобів Подільського державного аграрно-технічного університету відповідно; телефон: (03849) 3-05-13; факс: (03849) 3-07-83.

Ключові слова: імітатор, джерело теплової енергії, самонаведення, перевипромінювач, експлуатаційні затрати, конструкція, надійність, пересічна місцевість, довговічність, контур, концентратор, лінійні втрати, димовий тракт, транспортування.


РЕФЕРАТ

Пристрій для імітації теплової цілі, що містить рухомий захищуваний об'єкт з первинним двигуном внутрішнього згорання, із захисним екраном з місцевих матеріалів або табельних засобів і його штатним димовим трактом, джерелом тепла, зв'язаним з об'єктом, який відрізняється тим, що як джерело тепла у ньому використовуються димові гази двигуна внутрішнього згорання захищуваного об'єкта і установлений на розкосах додатковий тракт відбору димових газів, вхід якого зв'язаний із штатним димовим трактом двигуна, а вихід - із змінним замкненим круговим порожнистим контуром з рівномірно віддаленими один від одного і нахиленими до центра контуру отворами; з установленими у них, під тим же кутом нахилу, напрямними насадками з перемінними діаметрами їх осьових отворів, причому отвори найменших діаметрів розміщені на вході контуру, у місці приєднання його де виходу додаткового димового тракту і поступово їх діаметр збільшується до максимальної величини з діаметрально протилежного боку, а осі отворів насадок перетинаються на вертикальній осі кругового контуру у фокусі, розміщеному на висоті, не меншій принаймні від радіуса контуру, при цьому контур по всьому периметру зв'язаний з вертикальним циліндричним кожухом, а у фокусі установлений концентратор теплоти, виконаний у вигляді контуру, розміщеного концентрично замкненому круговому порожнистому контуру і жорстко зв'язаного планками з вертикальним циліндричним кожухом, причому по периметру контуру концентратора шарнірно, з можливістю повертатися, верхніми кінцями закріплені і зафіксовані пружинами розсувні пелюстки, поверхня нижніх вільних кінців яких з внутрішнього боку прямолінійна, а із зовнішнього - сферична, з утворенням між ними порожнини, заповненої теплоємним матеріалом, а додатковий тракт відбору димових газів по всій довжині і контур покриті теплоізоляційним матеріалом, причому додадково установлено димові, кінематично зв'язані між собою і дистанційно з рукояткою на пульті керування, заслінки, одна з яких розміщена у додатковому, а друга - у штатному димовому тракті двигуна внутрішнього згорання захищуваного об'єкта.


^ ОПИС ПРОЕКТУ

Імітатор відноситься до інженерних засобів захисту бойової техніки від засобів ураження оснащених інфрачервоними головками самонаведення, і може бути використаний у вигляді фіктивної теплової цілі при захисті мобільної і стаціонарної бронетанкової техніки.

Відомий пристрій для імітації теплової цілі у вигляді джерел теплової енергії типу КФП-1-180 для захисту рухомої бойової техніки, який установлюється в 5-10 метрах від шляху її руху на відстані 40-50 метрів між ними.

Відомий також імітатор теплової цілі, що складається із чотирьох джерел теплової енергії типу КФП-1-180, установлених у перевипромінювачі із листової сталі, який на пристосувань у вигляді полозки буксирується на відстані 5-7 метрів від захищуваного об'єкта (див. Рекомендации по защите войск и объектов от высокоточного оружия противника, г. Львов, стр.12, рис.8).

Однак, недоліками відомого імітатора теплової цілі є:

   • значні експлуатаційні затрати пов'язані з використанням дорогокоштуючого бензину;

   • велика вартість в результаті закладання в його конструкцію декількох джерел теплової енергії;

   • складна конструкція полозок, забезпечуючи необхідну надійність при високих швидкостях руху захищуваного об'єкта, особливо по пересічній місцевості і на поворотах;

   • можливість його знищення при прямому попаданні інфрачервоних головок самонаведення;

   • низька надійність і довговічність;

   • одноразове використання, оскільки після враження фіктивну теплову ціль, необхідно замінювати новою;

   • неможливість використання теплових відходів двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) бойової техніки;

   • обмежені швидкості руху через втрати роботоздатності джерел теплової енергії типу КФП-1-180, оскільки із-за технічних умов заводу виготовлювача вони у заправленому стані не повинні транспортуватися;

   • незручності в експлуатації, пов'язані з необхідністю періодичного дозаправлення пальним джерел теплової енергії;

   • низька маневреність захищуваного об'єкта через малу надійність причіпного пристосування, що значно обмежує його функціональні можливості;

   • можливість самозаймання бензину спричинену його виливанням в результаті маневрування захищуваного об'єкту;

   • обмежена область використання.

Отже, відомий пристрій для імітації рухомої теплової цілі має низьку надійність, ефективність і обмежену область використання.

Тому, з метою підвищення надійності, ефективності і розширення області використання, пропонується удосконалення пристрою, суттєві ознаки якого полягають у тому, що джерелом теплової енергії у ньому використовуються теплові відходи з димовими газами ДВЗ захищуваного об'єкту, температура яких на виході із випускного колектора становить 400....500°С. Для цього до штатного димового тракту ДВЗ приєднується своїм входом додатковий тракт відбору димових газів з встановленими в них двома димовими, кінематично зв'язаними між собою і дистанційно з рукояткою на пульті керування, заслінками, одна з яких розміщується у додатковому, а друга - у штатному димовому тракті, що дає можливість, шляхом установки засліпок у певні положення, одночасно регулювати величину витоків димових газів як по каналу додаткового, так і по каналу штатного димового тракту. Додатковий димовий тракт на виході через перехідник з'єднується із змінним замкненим, круговим порожнистим контуром з рівномірно розміщеними один від одного і нахиленими до центральної вісі контуру, з отворами перемінних діаметрів, причому отвори найменших діаметрів на вході контуру, у місці приєднання його до виходу додаткового тракту, і далі по периметру, поступово їх діаметр збільшується до максимальної величини з протилежного від входу боку, чим забезпечується рівномірний вихід із контуру димових газів. В отвори під тим же кутом, установлені напрямні насадки, вісі отворів яких перетинаються на вертикальній вісі фугового контуру у фокусі у вигляді концентратора теплоти і розміщеному на висоті не меншій, принаймні від радіуса контура, що забезпечує формування у фокусі стабільного теплового потоку, а для захисту останнього від впливу дії вітрового і зустрічного, в результаті руху об'єкта, потоку повітря, його температури, рельєфу і поворотів при русі об'єкта, на контурі вертикально по замкненому периметру установлений циліндричний захисний кожух.

Для запобігання лінійних втрат тепла і підвищення температури теплового потоку теплової цілі, додатковий димовий тракт по всій довжині і замкнутий контур покриті теплоізоляційним матеріалом.

На випадок виходу з ладу або при пошкодженнях круговий контур із концентратором теплового потоку замінюється.

Для захисту рухомого об'єкта, ДВЗ якого оснащений захисним екраном з місцевих матеріалів або табельних засобів, димові гази його випускного колектора додатковим димовим трактом поступають у замкнутий контур, із якого через насадки струминками направляються у фокус, з концентратором, концентруючи стабільний потужний тепловий потік. В результаті інфрачервона головка самонаведення, спрацьовуючи на даний тепловий потік, спрямує свою траєкторію по центру замкнутого контуру і концентратора, пройде крізь нього не вражаючи його, а отже, і рухомого об'єкту, і далі попаде на поверхню, по якій він рухається.

Поставлена задача вирішується тим, що у відомому імітаторі, який містить рухомий захищуваний об'єкт з первинним ДВЗ, оснащеним захисним екраном з місцевих матеріалів або табельних засобів, і його штатним димовим трактом, джерелом тепла використовуються димові гази ДВЗ захищуваного об'єкта, а замість полозок установлений додатковий тракт відбору димових газів, вхід якого зв'язаний із штатним димовим трактом ДВЗ, а вихід із змінним замкнутим круговим порожнистим контуром з рівномірно розміщеними один від одного і нахиленими до центра контуру отворами, з установленими у них під тим же кутом нахилу напрямними насадками з перемінними діаметрами, їх осьових отворів, причому отвори найменших діаметрів розміщені на вході контура, у місці приєднання його до виходу додаткового димового тракту і поступово їх діаметр збільшується до максимальної величини з діаметрально протилежного боку, а вісі отворів насадок перетинаються на вертикальній вісі кругового контура у фокусі з концентратором теплового потоку, розміщеному на висоті не меншій, принаймні, від радіуса контура, при цьому контур по всьому периметру зв'язаний з вертикальним циліндричним кожухом, з приєднаним до нього концентратором теплового потоку, а додатковий тракт відбору димових газів по всій довжині і контур покриті теплоізоляційним матеріалом, причому додатково укомплектовані дві димові, кінематично зв'язані між собою і дистанційно з рукояткою на пульті керування, заслінки, одна з яких розміщена у додатковому, а друга - у штатному димовому тракті ДВЗ захищуваного об'єкту.

Таке технічне рішення забезпечує наведення засобів з інфрачервоними головками на теплову ціль у центр концентратора теплового потоку замкнутого кругового контура, відводячи можливі ураження його і рухомого захищуваного об'єкта.

На представленому кресленні показано принципову схему запропонованого імітатора теплової цілі, де на фіг. 1 зображений вид з боку захищеного об'єкта з імітатором; на фіг.2 - вид зверху захищеного об'єкта з імітатором; на фіг.3 - схема кінематично зв'язаних димових заслінок штатного і додаткового димового тракту з важелем дистанційного керування; на фіг.4 - переріз А-А на фіг.2; на фіг.5 - переріз В-В на фіг.2; на фіг.6 - концентратор теплового потоку.

Запропонований імітатор теплової цілі містить самохідний захищуваним об'єкт 1 з первинним джерелом теплової енергії - штатним ДВЗ 2, оснащеним захисним екраном з місцевих матеріалів або табельних засобів, з розміщеними на ньому переднім 3 і заднім 4 випускними коллекторами димових газів, об'єднаних на виході в спільний штатний димовий тракт 5. До тракту 5 своїм входом приєднаний додатковий тракт 6 відбору димових газів, з'єднаний за допомогою верхнього 7, .правого 8 і лівою 9 розкосів з об'єктом 1. Вихід додаткового тракту 6 через перехідник 10 зв'язаний із замкненим круговим порожнистим контуром 11, з можливістю при необхідності його зручної заміни. У контур 11 рівномірно один від одного і під певним кутом нахилу до його центральної вісі розміщені отвори, з які установлені напрямні насадки 12, з осьовими отворами перемінних діаметрів, що з'єднують порожнину кругового контура 11 з атмосферою. При цьому отвори насадок, найменших діаметрів розміщені на вході контура, у місці приєднання його до виходу додаткового тракту 6 і далі поступово, по периметру симметрично з обох його боків, збільшуються до максимальної величин із діаметрально протилежного від входу боку, чим забезпечується рівномірний по всьому замкненому контуру вихід через них в атмосферу димових газів. Вісі отворів насадок 12 перетинаються на вертикальній вісі кругового контура у фокусі, розміщеному на висоті від поверхні контура не меншій принаймні від його радіуса, що дає можливість формувати у фокус ' стабільний за температурою тепловий потік. Захищається тепловий потік від дії вітрових і зустрічних, спричинених: рухом об'єкта, потоків повітря, встановленим на контурі, вертикально по замкненому периметру, захисним кожухом 13. Для запобігання лінійних втрат теплоти і підвищення температури теплового потоку теплової цілі, додатковий димовий тракт по всій довжині і по всьому периметру замкнутий контур покриті теплоізоляційним матеріалом 14.
У штатному 5 і додатковому 6 димових трактах установлені відповідно заслінки 15,16 кінематично зв'язані між собою таким чином, що наскільки заслінка штатного димового тракту відкривається, настільки заслінка додаткового димового тракту закривається, забезпечуючи в усіх випадках, Шляхом перерозподілу, повне відведення димових газів від випускних колекторів ДВЗ. При цьому заслінка 15 установлена на вісі 17, на якій закріплена конічна шестерня 18, що знаходиться в зачепленні із конічною шестернею 19, закріпленою на вісі 20 заслінки 16. З протилежного боку на вісі 20 закріплений одним кінцем важіль 21, другий кінець якого тросом 22 зв'язаний із рукоядкою 23 дистанційного керування заслінками 15,16, розміщеною на пульті 24 захищуваного об'єкта. У вихідне положення заслінки 15,16 повертає пружина 25.
Для збереження стабільної температури теплового потоку, при перемінній швидкості руху захищуванного об'єкта, поворотах, рельєфі, атмосферних опадах, сильному вітрі, понижених швидкісних режимах роботи ДВЗ та дії інших чинників, у фокусі встановлений концентратор 25 теплоти, виконаний у вигляді контура 27, концентрично розміщеного замкнутому круговому порожнистому контуру 11 і жорстко зв'язаного планками 28 із захисним кожухом 13. По периметру контура 27 шарнірно, з можливістю повертатися, верхніми кінцями закріплені і зафіксовані пружинами 29 пелюстки 30, поверхня нижніх кінців яких з внутрішнього боку прямолінійна, а із зовнішнього - сферична. Порожнина між внутрішньою і зовнішньою поверхнями заповнена теплоємким матеріалом 31. Наявність сферичних поверхонь і теплоємкого матеріалу усередині пелюстків забезпечує краще охоплення і віддачу концентратору теплоти димовими газами, що підвищує стабільність і збільшує тривалість підтримання в ньому необхідної температури теплового потоку.
Прохідний отвір концентратора 26 виконується таким, щоб забезпечувалось вільне проходження через нього засобів високоточного самонаведення. При виході з ладу або пошкодженні круговий контур 11 з концентратором 25 легко замінюються.

Запропонований імітатор теплової цілі працює наступним чином.

При відсутній потребі захисту рухомого об'єкта 1 рукоятка 23 установлюється в положення, при якому димова заслінка 15 штатного димового тракту повністю відкрита, а заслінка 16 додаткового тракту відбору димових газів повністю закрита. Тоді відпрацьовані гази двигуна 2 через передній З і задній 4 випускні колектори і штатний димовий тракт 5 повністю виходять в атмосферу, не поступаючи у додатковий тракт 6 відбору димових газів. При цьому теплова ціль не імітується.

При необхідності захисту рухомого об'єкта 1 рукоятка 23 на пульті 24 встановлюється у положення, при якому димова заслінка 15 штатного димового тракту 5 повністю закрита, а заслінка 16 додаткового димового тракту 6 повністю відкрита. В результаті відпрацьовані димові гази ДВЗ 2 через передній 3 і задній 4 випускні колектори, димову заслінку 16 і додатковий димовий тракт 6 поступають у замкнений круговий контур 11, із якого через насадки 12 направляються у розміщений у фокусі концентратор 26 омивають і нагрівають зі всіх сторін його пелюстки 30, формують в ньому стабільний, при всіх умовах використання, високої температури тепловий потік. Інфрачервона головка високоточного самонаведення, спрацьовуючи на даний тепловий потік, спрямовує свою траєкторію по центру концентратора 25 і, завдяки його більшому від неї діаметру, здолавши незначні зусилля (опір пружин 29 малий) пелюсток 30, розсунить їх, пройде без пошкодження крізь них і далі попаде на поверхню руху непошкодженого об'єкта. Після проходження боєприпаса через концентратор 26 неушкоджені пелюстки 30 під дією власної ваги і пружин 29 зійдуться й займуть попереднє вихідне положення. При цьому неушкоджений імітатор може і надалі безперервно імітувати рухому теплову ціль для захисту від інших інфрачервоних головок високоточного самонаведення, без будь-яких перенастроювань, захищаючи рухомий об'єкт від ураження ними.

При нерухомому захищуваному об'єкті даний імітатор буде працювати аналогічно, але лише з тією різницею, що теплова ціль не буде рухатися.

Таким чином, в усіх випадках експлуатації бойових машин запропонований імітатор буде захищати їх від ураження засобами оснащеними інфрачервоними головками високоточного самонаведення.

Використання запропонованого пристрою, у порівнянні з вже відомими, дасть можливість:

 • спростити і здешевити конструкцію пристрою завдяки вилученню полозок, взаємодіючих з поверхнею, по якій рухається захищуваний об'єкт;

 • переміщуватись захищуваному об'єкту з будь-якою поступальною швидкістю і здійснювати будь-які необхідні маневри;

 • підвищити надійність і довговічність пристрою завдяки відсутній взаємодії його з поверхнею, по якій рухається захищуваний об'єкт;

 • зекономити бензин, який дорого коштує;

 • використати теплові відходи відпрацьованих димових газів первинних ДВЗ бойових та інших самохідних і стаціонарних машин;

 • надійно захистити від ураження засобами оснащеними інфрачервоними головками високо точного самонаведення мобільну і стаціонарну бойову та іншу техніку у військах оснащену тепловими ДВЗ, що мають захисні екрани з місцевих матеріалів або табельних засобів;

 • створити певні зручності в експлуатації мобільної техніки завдяки спрощення конструкції і вилучення локальних додаткових джерел теплової енергії;

 • підвищити економічну ефективність завдяки можливості багаторазового використання пристрою;

 • забезпечити гнучке і оперативне дистанційне керування роботою імітатора на ходу машини;

 • розширити область використання;

 • запобігти пожежонебезпеці від можливого самозаймання імітатора завдяки не використанню в ньому бензину;

 • підвищити маневреність і ефективність використання самохідної бойової техніки в умовах пересіченої місцевості, понижених температурах навколишнього повітря, сильному вітрі тощо.

Все це дасть можливість надійно захистити від ураження самохідну і стаціонарну бойову техніку оснащену ДВЗ із захисними екранами з місцевих матеріалів або табельних засобів, значно зменшити втрати, що в загальному дасть народному господарству країни певний економічний ефекті.

Оцінка новизни технічного рішення за винаходом порівняно з аналогами в Україні:

 1. Використовується як штатний імітатор теплової цілі об'єкту, що захищається.

 2. Додатковий димовий тракт відбору димових газів, приєднаний до штатного тракту ДВЗ і додаткового кругового концентратора теплоти, у вигляді замкненого кругового порожнистого контуру з рівномірно розміщеними перемінних діаметрів осьових отворів, розміщених під кутом до вісі з перетином v фокусі, розміщеному на висоті не меншій від радіуса контуру.

 3. Вертикальний циліндричний корпус концентрично розміщений з порожнистим контуром.

 4. Додатково встановлені підпружинені розсувні пелюстки для підвищення температури димових газів у фокусі концентратора.

09.04.12

Скачать, 121.84kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru