Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Опис модуля напрями – со,ср назва модуля

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 16.63 Kb.
Дата09.04.2012
Размер16.63 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:

ОПИС МОДУЛЯ

Напрями – СО,СР

 1. Назва модуля: Соціальна психологія

 2. Код модуля: ППП_6015_С01

 3. Тип модуля: обов'язковий

 4. Семестр: II

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин - 108 (кредитів ЄКТС - 3)

аудиторні години - 48 (лекції- 32, прак. робота - 16)

 1. Лектор: к.псих.н., доцент Сазонова Олена Володимирівна

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

- знати мету та методи соціально-психологічних досліджень; основні категорії соціальної психології: особистість, соціально-психологічна структура особистості, соціально-психологічні аспекти спілкування, соціальна група, характеристики групи, групові процеси; закономірності та механізми процесу соціалізації особистості

- вміти аналізувати соціально-психологічні явища у колективі, провести соціально-психологічний експеримент, формувати колектив установи та його концепцію.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит: Основи психології та педагогіки,

кореквізит: -

10. Зміст модуля:

Соціальна психологія як наука, соціально – психологічні особливості аналізу особистості, спілкування як соціально – психологічний феномен, соціальні групи як об‘єкт соціально – психологічного аналізу.

11. Рекомендована література:

 • Волянська О.В., Ніколаєвська А.М. Соціальна психологія. - К.: Знання, 2008. - 275 с.

 • Майерс Д. Социальная психология. - Спб.: Питер, 2003. – 752 с.

 • Немов Р.С., Алтунина И.Р. Социальная психология: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008. – 432 с.
 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (20%):усне опитування, робота на практичних заняттях;

 • Підсумковий контроль (80%, екзамен): тестування під час модульного або екзаменаційного контролів (80%)

1 4. Мова навчання: українська

Скачать, 16.03kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru