Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Орієнтовні питання до заліку (підсумкового самоконтролю) з курсу «Психологія»

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 38.88 Kb.
Дата09.04.2012
Размер38.88 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри психології, соціології та права

1.09.2011 р., протокол № 12

Орієнтовні питання до заліку (підсумкового самоконтролю) з курсу «Психологія»

 1. Визначити предмет психології, її завдання та методи.

 2. Дати класифікацію психічних явищ.

 3. Охарактеризувати основні галузі сучасної психології.

 4. Проаналізувати основні напрямки психології: психологія свідомості, біхевіоризм, гештальтпсихологія, когнітивна психологія, психоаналіз, радянська психологія, гуманістична психологія.

 5. Охарактеризувати розвиток психіки в тваринному світі.

 6. Охарактеризувати структуру діяльності.

 7. Визначте поняття «потреби» та охарактеризуйте їх види.

 8. Охарактеризувати види діяльності людини.

 9. Розкрити поняття «особистість» та її структуру.

 10. Проаналізувати співвідношення понять «індивід», «суб’єкт», «особистість», «індивідуальність».

 11. Проаналізувати основні концепції розвитку особистості: З.Фройда, А.Адлера, В.Франкла, Г.Олпорта, Д.Келлі, А.Маслоу.

 12. Розкрити стадії становлення особистості за Е.Еріксоном.

 13. Визначити поняття «відчуття» та розкрити класифікацію основних видів відчуттів.

 14. Проаналізувати основні властивості й закономірності відчуттів.

 15. Охарактеризувати сприймання як пізнавальний психічний процес.

 16. Розкрити взаємозв’язок відчуття і сприймання.

 17. Охарактеризувати основні властивості сприймання.

 18. Дати характеристику пам’яті як пізнавальному психологічному процесу.

 19. Проаналізувати основні теорії пам’яті.

 20. Дати характеристику основним видам пам’яті.

 21. Визначити умови ефективного запам’ятовування.

 22. Назвати основні характеристики мислення.

 23. Розкрити взаємозв’язок мислення і мовлення.

 24. Охарактеризувати основні види мислення: наочно-дійове, наочне-образне, словесно-логічне тощо.

 25. Дати характеристику основним формам мислення: поняття, судження, умовисновки.

 26. Охарактеризувати основні мислиннєві операції: порівняння, аналіз і синтез, абстрагування і конкретизація.

 27. Дати визначенню поняттю «увага» та охарактеризувати види уваги.

 28. Дати характеристику уяви як психологічному процесу.

 29. Навести класифікацію видів уяви.

 30. Розкрити механізми формування образів уяви.

 31. Назвати та охарактеризувати методики дослідження когнітивної сфери особистості.

 32. Дати характеристику волі як свідомого регулювання поведінкою.

 33. Охарактеризувати вольові дії.

 34. Розкрити взаємозв’язок волі та свідомості.

 35. Проаналізувати теорії волі.

 36. Розкрити зміст структурних компонентів вольових дій.

 37. Назвати і охарактеризувати вольові якості особистості.

 38. Проаналізувати співвідношення понять «емоції» і «почуття».

 39. Охарактеризувати основні види емоцій.

 40. Проаналізувати основні теорії емоцій.

 41. Назвати фактори, які обумовлюють формування позитивних і негативних емоцій.

 42. Назвати і охарактеризувати методики дослідження емоційно-вольової сфери особистості.

 43. Дати визначення і класифікацію здібностей.

 44. Назвати і охарактеризувати рівні розвитку здібностей (здібності, обдарованість, талант, геніальність).

 45. Розкрити сутність біосоціальної природи здібностей.

 46. Дати порівняльну характеристику психологічним характеристикам основних типів темпераменту (холеричний, сангвінічний, меланхолічний, флегматичний).

 47. Розкрити сутність вчення про темперамент Гіппократа.

 48. Порівняти конституційні типології характеру (К.Сіго, Е.Кречмер, У.Шелдон).

 49. Розкрити суть вчення І.П.Павлова про типи ВНД і темперамент.

 50. Розкрити сутність поняття «характер» і охарактеризувати його структуру.

 51. Класифікація рис характеру.

 52. Обґрунтувати взаємозв’язок темпераменту і характеру.

 53. Проаналізувати типи акцентуацій характеру за К.Леонгардом і А.Є.Лічко.

 54. Розкрити чинники формування характеру.

 55. Запропонувати методики для виявлення конституційних диспозицій (темперамент) особистості.

 56. Запропонувати методики для виявлення соціально-зумовлених диспозицій (характер) особистості.

 57. Розкрити суть поняття «мотиви діяльності» і дати класифікацію мотивів діяльності.

 58. Назвати і охарактеризувати методики дослідження мотиваційно-потребової сфер особистості.

 59. Дати загальну характеристику мовлення та його видів.

 60. Розкрити поняття спілкування, його загальні характеристики та запропонувати методи діагностики комунікативних потенціалів особистості.

 61. Охарактеризувати структуру спілкування - комунікативну, інтерактивну та перцептивну сторони.

 62. Дати класифікацію соціальних об’єднань у психології.

 63. Проаналізувати малу групу як форму соціальної організованості.

 64. Назвати і охарактеризувати рівні розвитку груп за А.В.Петровським (дифузна, просоціальна асоціація, колектив, асоціальна асоціація, корпорація).

 65. Визначити соціально-психологічні явища у малій групі (лідерство, згуртованість, організованість тощо) та методи їх дослідження.

 66. Розкрити поняття конфлікту та навести їх класифікацію.

 67. Запропонувати стратегії конструктивного вирішення конфліктів.

 68. Розкрити поняття сім’ї як соціально-психологічного феномену.

 69. Виявити психолого-педагогічне підґрунтя ефективного професійного становлення та саморозвитку.

 70. Проаналізувати проблему збереження психосоматичного здоров’я особистості.Укладач Котик І.О.

Завідувач кафедри Котик І.О.

Скачать, 881.72kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru