Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Проек т р І шенн я про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/3
Дата10.04.2012
Размер0.58 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Додаток до проекту до рішення міської ради
6. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів
8. Визначення площі місця розташування рекламного засобу
9. Визначення плати за тимчасове користування місцями розташування рекламного засобу
10. Порядок здійснення оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів
ЖУРНАЛ реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Реєст-рацій- ний номер заяви
Підпис особи, на яку покладено здійснювати
Дата і номер видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, термін дії, дата і номер рішення про відмову у наданні дозволу
Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6х9см)
Ескіз із конструктивним рішенням рекламного засобу
Виданий р. на підставі
Адреса місця розташування рекламного засобу
ПРИПИСпро усунення порушень Порядку розміщення рекламних засобів у м. Кривому Розі
Про проведення демонтажу рекламних засобів
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
АКТпроведення демонтажу рекламного засобу
АКТпро повернення власнику демонтованих рекламних засобів
Власник не має претензій до робочого органу стосовно стану майна.
Сфери інтересів
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3


П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я


Про Порядок розміщення
зовнішньої реклами в містіЗ метою вдосконалення порядку розміщення зовнішньої реклами в місті з урахуванням архітектурних, планувальних, функціональних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та правил благоустрою, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», від 25.08.2010 №725 «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства», керуючись Законами України «Про рекламу», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» зі змінами, «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», міська рада вирішила:


1. Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті (додаток).


2. Установити, що дозволи на розміщення зовнішньої реклами, надані до набрання чинності цього рішення, є дійсними до закінчення терміну їх дії.


3. Визначити управління містобудування і архітектури виконкому міськради (Гнатовський П. П.) робочим органом щодо регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами.


4. Управлінням містобудування і архітектури, розвитку підприємництва, організаційно-протокольної роботи, відділам з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, інформатизації виконкому міської ради (Рижкова І.О., Мала Т.В., Полтавець А.А., Білогай О.Ю.) забезпечити в 5-денний термін, згідно з регламентом, інформування населення міста про зміст рішення та внесення його до реєстру документів виконкому міської ради.


5. Відділу дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міськради (Романовська Н.І.) унести відповідні зміни до рішення виконкому міської ради від 11.05.2011 №157 «Про затвердження Положення про муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу та регламентування його роботи».


6. Визнати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 28.11.2007 № 1995 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті», від 14.10.2009 № 3530 «Про виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 968 «Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами».


7. Управлінню містобудування і архітектури виконкому міської ради забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного відстежень результативності дії цього рішення відповідно через шість місяців, один рік та раз на кожні наступні три роки з оприлюдненням звітів у Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством.


8. Рішення набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення у Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник».

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста (Іванов Ю.О.), координацію роботи - на заступника міського голови Гальченка А.В.


^

Додаток до проекту

до рішення міської ради
П О Р Я Д О К

розміщення зовнішньої реклами в місті

1. Загальні положення1.1 Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті (надалі – Порядок) розроблений відповідно до Законів України «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» зі змінами, на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, Постанов Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», від 25.08.2010 №725 «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства» і регулює відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами в м. Кривому Розі.


1.2. Порядок є обов'язковим для всіх суб`єктів господарювання у питаннях регулювання правовідносин, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території міста, та під час надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Дія цього Порядку поширюється на всю територію міста, включаючи розташування рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, у тому числі на відкритих майданчиках, міських вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання, зовнішніх та внутрішніх поверхнях підземних переходів, інших об’єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

1.3. Визначення термінів:

1.3.1 алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

1.3.2 дозвіл на розміщення зовнішньої реклами - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконкому міськради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на визначений термін та у певному місці;

1.3.3 зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

1.3.4 зміна технологічної схеми рекламного засобу – зміна зовнішнього вигляду (конструктивних елементів) в існуючих габаритах без зміни площі та місця розташування рекламного засобу;

1.3.5 місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються

розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

1.3.6 пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

1.3.7 реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-якій спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару. Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою;

1.3.8 рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;

1.3.9 рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

1.3.10 розповсюджувач реклами – особа, яка здійснює розповсюдження реклами;

1.3.11 самовільно встановлений рекламний засіб – рекламний засіб, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу, після прийняття рішення про відмову у продовженні дозволу або його скасування, розміщений без оформлення належним чином договору на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста з робочим органом. Не вважається самовільно встановленим рекламний засіб протягом часу розгляду заяви розповсюджувача зовнішньої реклами про продовження терміну дії дозволу до моменту прийняття відповідного рішення за такою заявою або якщо було застосовано принцип мовчазної згоди;

1.3.12 соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

1.3.13 складний рекламний засіб - засіб, який використовується для розміщення реклами і відповідає декільком із таких ознак:

- має фундамент (основу);

- розмір загальної площі рекламної поверхні рекламного засобу наземної конструкції будь-якого виду дорівнює або більше 6 кв. м;

- форму якого виготовлено за індивідуальним проектом (нетипова, нестандартна конструкція);

- дахова установка;

- настінна установка.

1.4.Терміни, які не визначені в цьому Порядку, вживаються у значенні, визначеному законодавством України.


2. Загальні засади регулювання діяльності

у сфері розміщення зовнішньої реклами


2.1. Діяльність у сфері розміщення зовнішньої реклами в місті регулюється робочим органом.

2.2. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері реклами.

2.3. Для виконання робіт та послуг, пов’язаних із виконанням своїх повноважень (крім адміністративних), робочий орган може залучати на конкурсних засадах обслуговуюче підприємство у відповідності з чинним законодавством.

2.4. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища з додержанням правил благоустрою території населених пунктів.

2.5. До повноважень робочого органу належать:

2.5.1 забезпечення дії цього Порядку на території міста в межах чинного законодавства;

2.5.2 розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання та припинення дії пріоритету, його продовження, переоформлення дозволу та продовження терміну його дії, видачу дубліката дозволу, зміну технологічної схеми рекламного засобу;

2.5.3 прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження терміну, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

2.5.4 підготовка проекту рішення виконкому міської ради щодо надання та анулювання дозволу або відмови у його наданні;

2.5.5 видача дозволу на підставі рішення виконкому міськради;

2.5.6 ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру;

2.5.7 подання матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами до відділу по захисту прав споживачів у Криворізькому регіоні Головного Дніпропетровського обласного управління у справах захисту прав споживачів;

2.5.8 укладання договорів із розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності міста;

2.5.9 стягнення у порядку, визначеному законодавством України, з розповсюджувачів зовнішньої реклами простроченої плати за договорами на право тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності міста, що укладені з робочим органом;

2.5.10 здійснення контролю за розміщенням, утриманням та технічним станом рекламних засобів, благоустрою місць розташування рекламних засобів; демонтажу, обліку та зберігання рекламних засобів, призначених для розміщення зовнішньої реклами;

2.5.11 здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.


3. Порядок надання дозволів


3.1. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів, які видаються після встановлення за заявником пріоритету на місце розташування рекламного засобу.

3.2. Для встановлення за заявником пріоритету на місце для розміщення зовнішньої реклами розповсюджувач зовнішньої реклами (надалі - заявник) подає до робочого органу, уповноважений представник якого здійснює прийом суб’єктів господарювання в приміщенні єдиного дозвільного центру (надалі – дозвільний центр), або державному адміністратору відділу дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міськради (надалі – адміністратор) заяву про надання пріоритету на місце для розміщення зовнішньої реклами, до якої додаються виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менше як 6 х 9 см), на якому планується розташування рекламного засобу, ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням, для наземних рекламних засобів – топогеодезичну зйомку в масштабі 1:500 з прив’язкою до неї місця розташування рекламного засобу (та нанесеними інженерними комунікаціями у разі подання документів для отримання дозволу на встановлення складного рекламного засобу), документ, який визначає власника (розпорядника, користувача, балансоутримувача тощо) місця розташування рекламного засобу.

3.2.1. Уповноважений представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог щодо їх оформлення, наявність документів, передбачених у п. 3.2 цього Порядку, та реєструє їх в журналі, що ведеться в дозвільному центрі за зразком встановленої форми.

Усі заяви про надання пріоритету підлягають обов'язковій реєстрації адміністратором.

3.2.2. Адміністратор (у разі звернення до нього) в присутності заявника перевіряє комплектність документів, реєструє заяву в журналі, що ведеться в дозвільному центрі за зразком встановленої форми, та не пізніше наступного робочого дня передає їх до робочого органу.

3.2.3. Робочий орган після одержання зазначених у п. 3.2 документів реєструє їх в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (додаток 1).

3.2.4. Робочий орган у термін не пізніше 5-ти робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання

на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу та приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або відмову у встановленні пріоритету.

У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган у зазначений термін видає заявникові через уповноваженого представника, який здійснює прийом суб’єктів господарювання в приміщенні дозвільного центру, або адміністратора для оформлення два примірники дозволу (додаток 2) та визначає зацікавлені органи (особи), з якими необхідно їх погодити відповідно до п 3.2.15 Порядку.

3.2.5. У разі прийняття робочим органом рішення про встановлення заявнику пріоритету на місце для розміщення рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох робочих днів з дати отримання повідомлення про встановлення пріоритету укладає договір на право тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності міста.

3.2.6. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення видає заявникові через уповноваженого представника, який здійснює прийом суб’єктів господарювання в приміщенні дозвільного центру, або адміністратора вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконкому міськради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

3.2.7. Достроково пріоритет може бути припинено до закінчення терміну його дії:

- за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

- у разі заборгованості за договором на право тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності міста більш ніж за два місяці;

- у разі встановлення рекламного засобу до отримання у встановленому законодавством порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

3.2.8. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження терміну, на який встановлено зазначений пріоритет, дострокове припинення, або відмову в установленні такого пріоритету заносяться в журнали, що ведеться в дозвільному центрі за зразком встановленої форми, та реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

3.2.9. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

3.2.10. Термін встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

а) продовження терміну оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розробленням проектно-технічної документації;

б) письмового звернення заявника щодо продовження терміну оформлення дозволу.

У разі продовження терміну пріоритету із зазначених підстав робочий орган повідомляє про це заявника.

3.2.11. Протягом терміну, передбаченого п.п. 3.2.9, 3.2.10(а), заявник сплачує кошти за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, у розмірі 25 % встановленої плати, у терміни, визначені договором на право тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності міста, та цим Порядком.

У разі продовження терміну дії пріоритету відповідно до п. 3.2.10(б) цього Порядку заявник щомісяця сплачує кошти за тимчасове користування місцем, яке перебуває в комунальній власності, у розмірі 100% встановленої плати, у терміни, визначені договором на право тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності міста та цим Порядком.

3.2.12. У разі недодержання заявником строку, зазначеного в п. п. 3.2.9, 3.2.10 цього Порядку, та ненадання ним у встановлений термін документів, зазначених у п. 3.3 цього Порядку, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, а плата, внесена заявником згідно з договором тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, не повертається, про що робиться відповідний запис в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

3.2.13. Відмова у встановленні пріоритету, продовженні терміну, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржено у порядку, встановленому законодавством.

3.2.14. Протягом строку, передбаченого п. п. 3.2.9, 3.2.10, заявник оформлює обидва примірники дозволів у послідовності, зазначеній у його погоджувальній частині.

3.2.15. Дозвіл погоджується:

- власником місця розташування рекламного засобу або уповноваженим ним органом (особою);

- управлінням містобудування і архітектури виконкому міської ради.

На вимогу робочого органу дозвіл погоджується:

  • представником відділу ДАІ для обслуговування адміністративної території м. Кривого Рогу - у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

- представником Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей у м. Кривому Розі - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах зон охорони пам'яток історії та архітектури і в межах об'єктів природно-заповідного фонду;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

Зазначені у цьому пункті органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів від дати звернення заявника.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.

Погодження дійсне протягом терміну дії дозволу.

3.2.16. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в п. 3.2.15 цього Порядку, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

3.2.17. Відмову в погодженні дозволу може бути оскаржено у порядку, встановленому законодавством.

3.3. Для прийняття рішення виконкому міськради про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами заявник подає до робочого органу, представник якого здійснює прийом суб’єктів господарювання в приміщенні дозвільного центру, або адміністратору протягом терміну, зазначеного в підпунктах 3.2.9, 3.2.10 цього Порядку, два примірники оформлених дозволів, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, проектно-технічну документацію (для складного рекламного засобу або рекламного засобу на опорі освітлення, електромереж, зв’язку тощо), виконану організацією, яка має відповідну ліцензію, разом із заявою про надання дозволу (додаток 3), до якої додається копія листа робочого органу про встановлення пріоритету.

Уповноважений представник робочого органу приймає заяву та документи, реєструє їх в журналі, що ведеться в дозвільному центрі за зразком встановленої форми.

Усі заяви про надання дозволу підлягають обов'язковій реєстрації адміністратором.

3.3.1. Адміністратор (у разі звернення до нього) приймає заяву та документи за описом, копія якого видається заявнику, реєструє їх в журналі, що ведеться за зразком встановленої форми, формує дозвільну справу та у день реєстрації заяви або наступного дня передає до робочого органу.

3.3.2. Робочий орган після одержання документів, зазначених у п.3.3, у термін, визначений регламентом виконкому міськради, готує відповідний проект рішення.

3.3.3. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, якщо:

  • оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

  • у поданих документах виявлено свідомо недостовірні відомості;

- суб'єктом господарювання подано неповний пакет документів, необхідних для дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;

Законодавством України можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі дозволу. Відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законами, не допускається.

3.3.4. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

3.3.5. Рішення про надання дозволу або відмову в його наданні приймається на засіданні виконкому міськради.

3.3.6. У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.

Перший примірник дозволу передається протягом двох робочих днів із дня отримання робочим органом відповідного рішення до адміністратора або уповноваженого представника робочого органу для видачі заявникові, а другий – залишається в робочому органі для обліку і контролю. Видача дозволу реєструється в журналах, що ведеться в дозвільному центрі за зразком встановленої форми, та реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

3.3.7. Дозвіл надається терміном на п’ять років, якщо менше не зазначено у заяві.

3.3.8. Виданий у встановленому порядку дозвіл визначає право розповсюджувача на розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних із розташуванням рекламного засобу.

3.3.9. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

3.3.10. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний термін зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менше як 6х9 см).

3.4. Якщо протягом терміну дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу, представник якого здійснює прийом суб’єктів господарювання в приміщенні дозвільного центру, з письмовою заявою у довільній формі про внесення відповідних змін у дозвіл.

До заяви додаються:

- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу з обґрунтуванням їх необхідності;

- проектно-технічна документація (для складного рекламного засобу або рекламного засобу на опорі освітлення, електромереж, зв’язку тощо);

- фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням;

- примірник зареєстрованого дозволу.

Робочий орган протягом десяти робочих днів розглядає і вносить відповідні зміни у дозвіл.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, визначеному законодавством.

3.5. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у 7-денний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу робочим органом вносяться відповідні зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних зі зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

3.6. Термін дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається до робочого органу, представник якого здійснює прийом суб’єктів господарювання в приміщенні дозвільного центру, розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами з внесенням відповідних змін у дозвіл.

У такому ж порядку продовжуються терміни дії дозволів, наданих до набрання чинності цього Порядку.

3.7. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду, дозвіл підлягає переоформленню. Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу, представник якого здійснює прийом суб’єктів господарювання в приміщенні дозвільного центру, або адміністратора із заявою про переоформлення дозволу (додаток 8), до якої додаються:

- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

- оригінал зареєстрованого дозволу;

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом двох робочих днів від дня подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл та надає його адміністратору або уповноваженому представнику робочого органу для видачі заявникові.

Переоформлення дозволу фіксується у журнал реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, визначеному законодавством.

Інформацію щодо переоформлення дозволу робочий орган протягом десяти робочих днів подає до органів державної податкової служби.


4. Порядок анулювання дозволів


4.1. Дозвіл анульовується до закінчення терміну дії на підставі рішення виконкому міськради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, яка подається разом із орігиналом дозволу до робочого органу, представник якого здійснює прийом суб’єктів господарювання в приміщенні дозвільного центру, або адміністратора, у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців, припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація), припинення підприємницької діяльності фізичної особи–підприємця, непереоформлення дозволу в установленому порядку, встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Законами України можуть встановлюватися інші підстави для анулювання дозволу.

4.2. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення або видається через адміністратора не пізніше п'яти робочих днів зо дня прийняття рішення.

4.3 Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.


5. Порядок надання дублікатів дозволів


5.1. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Законом можуть бути встановлені інші підстави для видачі дубліката документа дозвільного характеру.

5.2. У разі втрати дозволу суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів зо дня настання такої підстави подати до робочого органу, представник якого здійснює прийом суб’єктів господарювання в приміщенні дозвільного центру, або адміністратору заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру.

5.3. У разі, якщо дозвіл непридатний для використання внаслідок його пошкодження, суб'єкт господарювання подає до робочого органу, представник якого здійснює прийом суб’єктів господарювання в приміщенні дозвільного центру, або адміністратору заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру та непридатний для використання документ дозвільного характеру.

5.4. Термін дії дубліката дозволу не може перевищувати терміну дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому документі дозвільного характеру.

5.5. Суб'єкт господарювання, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката дозволу замість втраченого або пошкодженого, провадить свою діяльність на підставі копії заяви про видачу дубліката документа дозвільного характеру, зареєстрованої робочим органом або адміністратором.

5.5. Робочий орган зобов'язаний протягом двох робочих днів зо дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу надати адміністратору або уповноваженому представнику робочого органу дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого для видачі заявникові.


^
6. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів


6.1. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, здійснюється на договірних засадах між робочим органом та розповсюджувачами зовнішньої реклами.

6.2. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності, якщо вони перебувають на балансі комунальних підприємств, здійснюється на договірних засадах між

балансоутримувачами (уповноваженими органами) цих місць та розповсюджувачами зовнішньої реклами.

6.3. Тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, якщо ці місця належать до інших форм власності, здійснюється на договірних умовах з їх власниками або уповноваженими ними органами.

6.4. У разі, коли місцем розташування рекламного засобу є земельна ділянка, надана в оренду та справляється плата за її оренду, розповсюджувачем зовнішньої реклами плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не здійснюється.

6.5. При розміщенні на рекламному засобі соціальної реклами за зверненням виконкому міськради плата за тимчасове користування місцем розташування, що належить до комунальної власності міста, за весь період розміщення соціальної реклами не справляється.


7. Вимоги до розташування рекламних засобів


7.1. Зовнішня реклама повинна розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків за погодженням із відділом ДАІ для обслуговування адміністративної території м. Кривого Рогу.

7.2. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати приміщення, в яких у темний час доби знаходяться люди.

7.3. Фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений.

7.4. На опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщена вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою ДАІ повинна бути нанесена світлоповертаючими матеріалами вертикальна дорожня розмітка, заввишки до 2 метрів від поверхні землі.

7.5. Нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття.

7.6. У місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

7.7. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

7.8. Розміщення зовнішньої реклами в межах зон охорони пам'яток історії та архітектури, у межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за

погодженням із представником Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей у м. Кривому Розі.

7.9. Зовнішня реклама повинна розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки та за наявності необхідної технічної документації, що відповідає ДБН А.2.2-3-2004 “Проектування. Склад, порядок розроблення та затвердження проектної документації для будівництва” з урахуванням вимог ДБН В.1.2-2-2006 “Навантаження і впливи. Норми проектування” та СНиП 11-23-81* “Стальные конструкции”, розроблення якої, монтаж (демонтаж) рекламного засобу повинен здійснюватися спеціалізованими суб'єктами господарювання.

Проектна документація рекламного засобу подається заявником до робочого органу разом із завіреною розробником проекту копією ліцензії (на право здійснення такого виду діяльності). Для розміщення дахових установок додатково до загальної процедури визначення можливості розміщення, слід виконувати технічне обстеження конструкції даху, а при необхідності – експертизу несучих конструкцій будинку, з висновками щодо можливості розміщення цієї установки.

Розповсюджувач зовнішньої реклами має право вільно обирати ліцензовані проектні організації.

7.10. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих суб`єктів господарювання.

7.11. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

7.12. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за узгодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

7.13. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

7.14. Вимоги до стану засобів зовнішньої реклами:

- засоби зовнішньої реклами повинні утримуватися у належному технічному стані; розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов'язані забезпечити негайне відновлення пошкоджених конструкцій, заміну пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасне відновлення зовнішнього вигляду засобів зовнішньої реклами та рекламних сюжетів;

- рекламні засоби повинні забезпечуватися маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та терміну його дії;

- засоби зовнішньої реклами повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення; розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов'язані у разі відсутності комерційних рекламних сюжетів своєчасно заповнювати засоби зовнішньої реклами соціальною рекламою;

- місця розташування засобів зовнішньої реклами повинні утримуватися у належному санітарно-технічному стані, розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов'язані забезпечити їх своєчасне прибирання та впорядкування згідно з Правилами благоустрою у м. Кривому Розі.

7.15. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, засобами зовнішньої реклами забороняється.
^
8. Визначення площі місця розташування
рекламного засобу


Площа місця розташування рекламного засобу на території зеленої зони, асфальті та інших твердих покриттях, ґрунті, дахах будинків (будівель) та споруд, на якому розташовується рекламний засіб, визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 м за периметром горизонтальної проекції цього засобу.

Для неназемного або недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

^
9. Визначення плати за тимчасове користування місцями розташування рекламного засобу


9.1. Базова місячна ставка платежу за 1 м2 місця розташування рекламного засобу, що розміщується на власних опорах, дахах будинків та інших споруд, складає 51 грн. 50 коп., а на стінах, фасадах, балконах тощо - 38 грн.63 коп.

9.2. Базова місячна ставка платежу за місце розташування виносного рекламного засобу – штендеру, що використовується неповну добу та має площу рекламної поверхні не більше 1 м2, складає 40 грн. 00 коп. за одиницю.

9.3. Базова місячна ставка платежу за 1 м2 місця розташування рекламних засобів усіляких форм і конфігурацій (несвітлових, світлоповертаючих, з внутрішнім і зовнішнім підсвічуванням), розміщених на опорах електропередач та вуличного освітлення вздовж або над проїжджою частиною вулиць і доріг, складає 30 грн. 90 коп.

9.4. Базова місячна ставка платежу за рекламний засіб, що переноситься фізичною особою, складає 20 грн. 00 коп. за 1 одиницю.

9.5. Базова ставка платежу коригується залежно від місця розташування рекламного засобу такими коефіцієнтами:

9.5.1. для рекламних засобів, що зазначені в п.9.1, п.9.2, п.9.4 цього Порядку:

- К1 = 1,4 - (центральна частина міста, головні вулиці, проспекти, площі, транспортні магістралі (проспекти Карла Маркса, Миру, Гагаріна, Металургів, 200-річчя Кривого Рогу; вулиці Леніна, Жовтнева, Янова, Лермонтова, Косіора,

ХХІІ Партз'їзду, Волгоградська, Мелешкіна, Дніпропетровське шосе (до вул. Вечірньокутської); площі Маяковського, Горького, Артема, 30-річчя Перемоги, Визволення);

- К2 = 1,2 (на в'їздах до міста Кривого Рогу, на територіях, прилеглих до залізничних вокзалів і станцій швидкісного трамвая, транспортних магістралях від 173 кварталу до вул. Косигіна включно; на центральних вулицях Тернівського та Інгулецького районів; на територіях районних планувальних центрів, вулицях і магістралях, які мають насичений транспортний рух відповідно до переліку, який визначається управліннями містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства виконкому міськради, відділом Державтоінспекції у м. Кривому Розі);

- К3 = 1,0 (на інших відрізках центральних транспортних магістралей міста відповідно до переліку, який визначається управліннями містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства виконкому міськради, відділом Державтоінспекції у м. Кривому Розі);

- К4 = 0,8 (вулиці в районах міста зі значним транспортним рухом відповідно до переліку, який визначається управліннями містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства виконкому міськради, відділом Державтоінспекції у м. Кривому Розі);

- К5 = 0,5 (на інших вулицях в районах міста, в межах житлових масивів відповідно до переліку, який визначається управліннями містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства виконкому міськради, відділом Державтоінспекції у м. Кривому Розі);

9.5.2. по рекламних засобах, зазначених у п. 9.3 цього Порядку:

- К6 = 1,3 - розміщених на опорах контактної мережі над проїжджими частинами доріг (незалежно від виду та форми);

- К7 = 1,2 - площею більше 1 м2, які розміщуються на опорах контактної та освітлювальної мережі, розташованих вздовж вулиць.

9.6. Місячна плата за тимчасове користування одиницею транспортного засобу рухомого складу комунальної власності міста для розміщення реклами складає 360 грн. 50 коп.

^
10. Порядок здійснення оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів


10.1. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів здійснюється розповсюджувачем зовнішньої реклами на підставі договору на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, із робочим органом.

10.2. Плата за тимчасове користування місцями, на яких планується розташування рекламних засобів на період встановлення пріоритету на місця, справляється згідно з цим Порядком та договором на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, із робочим органом.

10.3. Оплата належної суми, згідно з одержаним в робочому органі рахунком, здійснюється протягом трьох робочих днів з моменту його одержання.

10.4. Плата, передбачена розділом 9 Порядку, обчислена без урахування ПДВ, яке сплачуються згідно з чинним законодавством України.

10.5. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності, визначається відповідно до цього Порядку та здійснюється розповсюджувачами зовнішньої реклами згідно з договором на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста із робочим органом та у повному обсязі спрямовується до місцевого бюджету.


11. Демонтаж рекламних засобів


11.1. Робочий орган постійно здійснює обстеження територій міста з метою отримання інформації щодо дотримання вимог розміщення зовнішньої реклами в місті.

11.2.На підставі цих інформацій робочим органом готуються приписи про усунення порушень розміщення зовнішньої реклами (додаток 4) та накази про проведення демонтажу рекламних засобів (додаток 5).

11.3. Демонтажу підлягають такі рекламні засоби:

11.3.1 самовільно розташовані рекламні засоби;

11.3.2 рекламні засоби, які внаслідок їх неналежного виготовлення або експлуатації перебувають в аварійному стані, створюють загрозу життю і здоров’ю людей або можуть заподіяти шкоду майну;

11.3.3 рекламні засоби, місця розташування або технологічна схема яких не відповідають дозволу;

11.3.4 рекламні засоби після закінчення терміну дії дозволу;

11.3.5 рекламні засоби, заборгованість плати за розміщення яких відповідно до договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, складає більше двох місяців;

11.3.6 рекламні засоби, що розміщено без укладання відповідного договору на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, з робочим органом.

11.4. Власники рекламних засобів, що відповідають визначенню п. п. 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4, 11.3.5 цього Порядку, повинні усунути порушення порядку розміщення рекламних засобів або демонтувати їх самостійно у термін, зазначений приписом, виданим робочим органом у межах своєї компетенції.

11.5. Рекламні засоби не демонтуються, якщо порушення щодо їх розміщення були в зазначений приписом термін усунуті власниками

(користувачами) рекламних засобів, про що останні письмово повідомили робочий орган.

11.6. Всі повідомлення та приписи про усунення порушень порядку розміщення рекламних засобів направляються поштою власникам (користувачам) рекламних засобів з повідомленням про вручення або вручаються їм особисто в письмовій формі, реєструються у відповідному журналі.

11.7. У разі невиконання власниками (користувачами) рекламних засобів у зазначений термін вимог отриманого припису, робочий орган готує наказ на демонтаж та забезпечує проведення демонтажу рекламних засобів.

11.8. У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник (користувач) рекламного засобу або його уповноважений представник, представники державних органів, місцевих служб і організацій, а для забезпечення безпеки дорожнього руху – представники відділу Державтоінспекції у м. Кривому Розі.

11.9. Демонтаж рекламних засобів може здійснюватися без попереднього надання припису їх власникам (користувачам) у таких випадках:

11.9.1 рекламний засіб розташовано самовільно;

11.9.2 експлуатація рекламного засобу створює аварійну ситуацію, загрожує життю і здоров’ю людей, може заподіяти шкоду майну.

Про встановлення таких фактів складається відповідний акт.

11.10. Виконання демонтажу рекламного засобу фіксується актом проведення демонтажу (додаток 6), який підписується представниками робочого органу та особами, які були присутні під час проведення демонтажу рекламного засобу, та затверджується керівником робочого органу.

11.11. Акт проведення демонтажу складається у 2-х примірниках, один з яких залишається робочому органу, другий передається власнику демонтованого рекламного засобу одразу після оформлення акта.

У разі відмови власника демонтованого засобу підписати акт, у ньому робиться відповідний запис. Якщо демонтаж проводився без присутності власника рекламного засобу, робочий орган повинен у 3-денний термін повідомити власника (якщо місцезнаходження його відоме) про здійснений демонтаж та надіслати йому другий примірник акта проведення демонтажу.

11.12. Демонтований рекламний засіб зберігається у спеціально відведених для цього місцях протягом встановленого терміну, зазначеному у п. 11.16.2.

11.13. Власник рекламного засобу має право повернути демонтований рекламний засіб в межах терміну зберігання після звернення до робочого органу на підставі таких документів:

а) заяви на ім’я керівника робочого органу про повернення демонтованого рекламного засобу;

б) документа, який підтверджує право власності на демонтований рекламний засіб;

в) документа, який підтверджує право особи, яка звернулася до робочого органу щодо одержання демонтованого рекламного засобу;

г) документа, який підтверджує оплату витрат, пов’язаних із демонтажем і зберіганням рекламного засобу.

11.14. Оплата витрат, пов’язаних із демонтажем і зберіганням рекламного засобу, здійснюється на підставі рахунків, що складаються суб’єктом господарювання, який здійснює демонтаж рекламного засобу.

11.15. Повернення майна власнику проводиться за актом про повернення власнику демонтованого рекламного засобу (додаток 7).

11.16. Облік та зберігання демонтованих рекламних засобів:

11.16.1 демонтовані рекламні засоби передаються робочому органу на тимчасове зберігання на підставі акта прийняття-передачі із зазначенням переліку рекламних засобів та їх характеристикою;

11.16.2 демонтовані рекламні засоби підлягають зберіганню протягом 1 місяця. Протягом цього часу робочий орган вживає заходів щодо встановлення власника демонтованого рекламного засобу (якщо він невідомий або невідоме його місцезнаходження) та його повернення згідно з п.п.11.13 - 11.15 цього Порядку.

11.17. У разі, коли власника демонтованого рекламного засобу не встановлено або власник протягом визначеного законодавством терміну не вимагатиме її, таке майно визнається безхазяйним. Набуття права власності на це майно здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

11.18. Оцінка і реалізація майна, визнаного безхазяйним, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.


12. Контроль за дотриманням Порядку та відповідальність за його порушення


12.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється робочим органом та іншими органами згідно з чинним законодавством у межах їх компетенції.

12.2. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами робочий орган надсилає інформацію про порушення до відділу по захисту прав споживачів у Криворізькому регіоні головного Дніпропетровського обласного управління у справах захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та вживає заходів згідно з цим Порядком.

12.3. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе відповідальність згідно з чинним законодавством.


Додаток 1

до Порядку розміщення

зовнішньої реклами в місті
  1   2   3

Скачать, 318.53kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru