Загрузка...
Категории:

Загрузка...

"Організація І методика аудиту" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямами 030509 "Облік І аудит"

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница6/6
Дата10.04.2012
Размер1.04 Mb.
ТипДокументы
4. Методичні вказівки до розв'язання задач
Інформаційно-методичне забезпечення
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6

Варіант 11


1. Дати письмову відповідь на наступні питання:


Аудит майнового стану акціонерного підприємства.


2. Дати відповідь на тести:


1.Внутрішній аудит не включає:

1 - перевірки фінансової і господарської інформації;

2 - аналізу ефективності діяльності підприємства;

3 - оцінки ризику контролю;

4 - перевірки дотримання законів, нормативних актів.


2. Роль і функції підсистеми внутрішнього аудиту визначаються:

1 - Аудиторською Палатою України;

2 - чинним законодавством;

3 - керівництвом підприємства;

4 - зовнішнім аудитором-консультантом.


3.Якщо при проведенні аудиту в комп’ютерному середовищі було залучено експерта з досліджуваного програмного продукту, то:

1 - відповідальність за думку і висновок розподіляється між експертом і аудитором;

2 - відповідальність за думку і висновок розподіляється між експертом і аудитором, про що слід обов’язково зазначити в аудиторському висновку;

3 - відповідальність за проведені процедури несе експерт.


4.При плануванні аудиту у комп’ютерній системі обробки даних програма вважається складною, якщо:

1 - ПЕОМ автоматично генерує суттєві операції та кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку;

2 - обсяг операцій такий, що користувачу важко виявити оперативно помилки, допущені в процесі обробки інформації;

3 - операції з іншими організаціями здійснюються автоматично без фактичної перевірки їх правильності;

4 - усе перелічене.


5.Вплив комп’ютерів на систему бухгалтерського обліку і пов’язані з нею ризики залежать від:

1 - контрольного середовища на підприємстві;

2 - стану бухгалтерського обліку;

3 - характеру файлів і програм, що використовуються;

4 - структури підприємства.


Задача

У липні 2008 р. підприємству було надано транспортні послуги щодо транспортування товарів на суму 124 грн. Послуги були оплачені у вересні, а товари реалізовані протягом липня-серпня. У бухгалтерському обліку за вересень були зроблені такі записи, грн..:

Д-т 631 – К-т – 311 – 103;

Д-т 641 – К-т – 311 – 21;

Д-т 93 - К-т – 631 – 103.


Варіант 12


1. Дати письмову відповідь на наступні питання:


Аудит фінансової стійкості і ділової активності акціонерного товариства.


2. Дати відповідь на тести:


1.Які підходи до тестування автоматизованих процедур контролю:

1 - оцінка аудиторського ризику за допомогою оцінки підприємницького ризику і ризику управління;

2 - відбір за допомогою комп’ютера певних операцій для їх наступної пкрквірки вручну;

3- встановлення якості програмного забезпечення обліково-контрольного персоналу;

4 - метод паралельного моделювання.


2.Клієнт під час зустрічі з аудитором для погодження видів і термінів аудиторських процедур вважає недоцільним проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Охарактеризуйте порушення:

1 - порушення незалежності аудитора;

2 - порушення вимог до обліку і звітності;

3 - обмеження обсягу аудиту;

4 - описана ситуація порушенням не вважається.


3.Які дії аудитора, якщо він виявив суттєвий фактор невизначеності, що впливає на фінансову звітність:

1 - аудитор не буде посилатися на цей фактор та складе висновок без обмежень;

2 - аудитор вкаже на існування невизначеності у пояснювальному параграфі висновку;

3 - аудитор надасть умовно-позитивний висновок;

4 - аудитор відмовить у наданні висновку.


4.Про фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства:

1 - це не суперечить чинному законодавству;

2 - це заборонено Законом України «Про аудиторську діяльність»;

3 - висновок підлягає підтвердженню аудитором України;

4 - це не регламентовано національним законодавством.


5.Аудиторський висновок про фінансову звітність клієнта є:

1 - актом перевірки фінансово-господарської діяльності;

2 - підтвердженням аудиторською фірмою правильності визначення всіх показників бухгалтерської звітності;

3 - думкою аудитора про достовірність фінансової звітності у всіх суттєвих аспектах;

4 - рекомендаціями з усунення виявлених недоліків у бухгалтерському обліку.


Задача

ТОВ у 2008 р. отримало банківський кредит з метою придбання матеріалів для власного виробництва під відсоткову ставку 120% річних. У 2009 р. кредит було пролонговано на залишкову суму під відсоткову ставку 100% річних зі збереженням інших умов договору. Сплачені відсотки віднесено на витрати і зроблено запис: Д-т 92 – К-т 311.


Варіант 13


1. Дати письмову відповідь на наступні питання:


Аудит рентабельності акціонерного товариства.


2. Дати відповідь на тести:

1.Згідно з МСА 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудитора» до функцій внутрішнього аудитора не включається:

1 - перевірка та оцінювання відповідності системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю;

2 - висловлення аудиторської думки стосовно фінансової звітності;

3 - перевірка економічності та продуктивності діяльності суб’єкта господарювання;

4 - перевірка дотримання законів, нормативних актів та інших зовнішніх вимог.


2.Чи зменшується відповідальність зовнішнього аудитора за висловлену аудиторську думку при використанні результатів роботи внутрішнього аудитора:

1 - так, якщо зовнішній аудитор погоджується з думкою внутрішнього аудитора;

2 - так, якщо при цьому здійснено посилання в аудиторському висновку на розподіл відповідальності;

3 - ні, в жодному разі;

4 - так, якщо є згода управлінського персоналу.


3. Система спостережень і експортної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства з метою обґрунтування і ухвалення тактичних і стратегічних рішень – це:

1 - контрольно-ревізійний процес;

2 - внутрішній аудит;

3 - зовнішній аудит;

4 - немає правильної відповіді.


4.Метою внутрішнього аудиту є:

1 - забезпечення ефективності управління і захист інтересів власників;

2 - виявлення правопорушень з боку посадовців;

3 - пошук оптимального варіанта для прийняття управлінського рішення.


5. Завдання, яке не вирішує система внутрішнього аудиту:

1 - оцінка надійності систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

2 - управлінський консалтинг;

3 - контроль збереження і реальності активів і пасивів;

4 - здійснення бухгалтерського обліку активів і пасивів.


Задача

У жовтні 2008 р. до складу витрат виробництва була віднесена оплата роботи проектно-пошукової організації зі складання кошторису на капітальний ремонт адміністративного будинку. В обліку зроблені такі записи, грн..:

Д-т 23 – К-т 311 – 97,59;

Д-т – К-т 311 – 19,52.

Сума 97,59 грн. була віднесена до складу валових витрат ІV кварталу


Варіант 14


1. Дати письмову відповідь на наступні питання:


Аудит ліквідності суб’єктів малого бізнесу.


2. Дати відповідь на тести:

1.Які з наведених значень ризику контролю (РК) неможливі:

1 - РК = 1;

2 - РК = 0;

3 - РК = 0,8;

4 - РК = 0,5.


2.При високих значеннях внутрішнього ризику та ризику контролю аудитор повинен запланувати:

1 - високий рівень ризику не виявлення помилок (РН);

2 - низький рівень РН;

3 - середні значення РН;

4 - у такій ситуації РН не визначається.


3.Яке значення ризику не виявлення помилок (РН) неможливе:

1 - РН = 1;

2 - РН = 0,75;

3 - РН = 0,2;

4 - РН = 0,05.


4.Визначте фактори, які суттєво впливають на розмір внутрішнього ризику:

1- досвід керівництва, неординарні зобов’язання керівництва підприємства, тенденція до збиткової діяльності;

2 - складна організаційна структура підприємства, наявність або відсутність системи внутрішнього контролю на підприємстві;

3 - всі варіанти правильні;

4 - немає правильної відповіді.


5.Метою тестування системи внутрішнього контролю є:

1 - одержання аудиторських доказів ефективності її роботи;

2 - оцінка суттєвості можливих помилок та перекручень;

3 - оцінка ризику не виявлення;

4 - всі варіанти правильні.


Задача

На центральному складі автотранспортного підприємства станом на 01.01.2008 р. виявлено недостачу автомобільного двигуна до легкового автомобіля у підзвіті комірника Семиренко Ю.І. обліковою вартістю 380 грн. Недостача була відшкодована з матеріально відповідальної особи за відпускною ціною 560 грн. В обліку зроблено такі записи:

Д-т 947 – К-т 207 – 380 грн.;

Д-т 375 – К-т 947 – 560 грн.;

Д-т 301 – К-т 375 – 560 грн.


Варіант 15


1. Дати письмову відповідь на наступні питання:


Порядок складання аудиторських висновків.


2. Дати відповідь на тести:


1.Суттєвість в аудиті - це:

1 - вартісний вираз максимальної помилки (невідповідності);

2 - частота появи невідповідності у сукупності;

3 - факт порушення вимог чинного законодавства;

4 - усе перелічене.


2.Аудитор використовує встановлений рівень суттєвості:


1 - при плануванні тестів суттєвості;

2 - при плануванні тестів на відповідність;

3 - при оцінці розміру помилки в сукупності;

4 - в усіх перелічених випадках.


3. Аудиторський ризик полягає в тому ,що:

1 - аудитор надає невідповідну аудиторську думку у випадку, коли фінансова звітність суттєво викривлена;

2 - у клієнта не проводилася аудиторська перевірка в попередні роки;

3 - аудитор може надати тільки «негативну впевненість»;

4 - у аудитора є тільки загальні знання про економічну структуру підприємства-клієнта та сферу його діяльності.


4. Який зв’язок між суттєвістю та аудиторським ризиком:

1 - прямо пропорційна залежність;

2 - взаємозв’язок відсутній;

3 - зворотна залежність;

4 - це ідентичні поняття.


5.До чинників внутрішнього ризику відносяться:


1 - структура підприємства;

2 - протиріччя в чинному законодавстві;

3 - корумпованість галузі;

4 - всі відповіді правильні.


Задача

Підприємство у жовтні 2008 р. придбало спецодяг, освітлювальні та опалювальні прилади за рахунок коштів Фонду охорони праці на загальну суму 156 грн., у тому числі ПДВ – 26 грн. В обліку з цього приводу були зроблені такі бухгалтерські записи:

Д-т 631 – К-т 311 – 156 грн.;

Д-т 98 – К-т 631 – 130 грн.;

Д-т 641 – К-т 631 - 26 грн.


^ 4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ


Розв’язування задач передбачає таку послідовність:


1. визначити, які нормативні документи порушені;

2. встановити, до яких наслідків призвела здійснена операція;

3. визначити, які аудиторські докази щодо цього факту треба використати;

4. встановити осіб, відповідальних за допущені порушення;

5. визначити порядок дій аудиторів та їх пропозиції;

6 .зазначити коригуючи записи бухгалтерського обліку, якими можна усунути допущені порушення.

Розв’язок задач слід оформляти як витяг з акта аудиторської перевірки.


^ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 1. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р № 436-ІУ, зі змінами та доповненнями.

 2. Закон України» Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.1993 р. №2939-ХІІ, зі змінами та доповненнями.

 3. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 №140-У.

 4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ, зі змінами та доповненнями.

 5. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 р. № 755 – І, зі змінами та доповненнями.

 6. Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р. № 852-ІУ, зі змінами та доповненнями.

 7. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-ІУ, зі змінами та доповненнями.

 8. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-ІУ, зі змінами та доповненнями.

 9. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб » від 22.05.2003 р. № 889-ІУ, зі змінами та доповненнями.

 10. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3.04.1997 р. №168/97-ВР, зі змінами та доповненнями.

 11. Кодекс професійної етики аудиторів України. Затверджений Аудиторською палатою України від 18.12.1998 р. № 73.

 12. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254 к /96 – ВР, зі змінами та доповненнями.

 13. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників форм річної фінансової звітності підприємства. Лист Міністерства фінансів України від 9 січня 2001 року № 053 – 41, зі змінами і доповненнями, внесеними листом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2003 року № 31-04200-205/8622.

 14. Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та емітентів облігацій (крім комерційних банкі3 - . Схвалено АПУ (протокол засідання від 23.02.2001 № 99).

 15. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» від 13.03.98 р. № 59, зі змінами та доповненнями.

 16. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 р. № 87 (зі змінами та доповненнями).

 17. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08. 10. 1999 р. № 237 (зі змінами та доповненнями).

 18. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 11«Зобов’язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 01. 2000 р. № 20 (зі змінами та доповненнями).

 19. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26. 04. 2000 р. № 91 (зі змінами та доповненнями).

 20. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30. 11. 2001 р. №559 (зі змінами та доповненнями).

 21. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28. 07. 2000 р. № 181 (зі змінами та доповненнями).

 22. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 1999 р. № 290 (зі змінами та доповненнями).

 23. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 12. 1999 р. № 353 (зі змінами та доповненнями).

 24. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28. 12. 1999 р. № 353 (зі змінами та доповненнями).

 25. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28. 04. 2001 р. № 205 (зі змінами та доповненнями).

 26. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07. 07. 1999 р. № 163 (зі змінами та доповненнями).

 27. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 03 1999 р. № 87 (зі змінами та доповненнями).

 28. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30. 07. 1999 р. № 176 (зі змінами та доповненнями).

 29. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10. 08. 2000 р. № 193 (зі змінами та доповненнями).

 30. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28. 02. 2002 р. № 147 (зі змінами та доповненнями).

 31. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18. 06. 2001 р. № 303 (зі змінами та доповненнями).

 32. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 16. 07. 2001 р. № 344 (зі змінами та доповненнями).

 33. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 16. 07. 2001 р. № 101

 34. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28. 10. 2003 р. № 601351.

 35. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Діяльність, що припиняється», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07. 11. 2003 р. № 617 (зі змінами та доповненнями).

 36. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24. 12. 2004 р. № 817

 37. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19. 05. 2005 р. № 412 (зі змінами та доповненнями).

 38. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 р. № 87 (зі змінами та доповненнями).

 39. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18. 11. 2005 р. № 790

 40. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28. 04. 2006 р. № 415

 41. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 р. № 87 (зі змінами та доповненнями).

 42. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 043 1999 р. № 87 (зі змінами та доповненнями).

 43. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28. 05. 1999 р. № 137 (зі змінами та доповненнями).

 44. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27. 04. 2000 р. № 92 (зі змінами та доповненнями).

 45. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18. 10. 1999 р. № 242 (зі змінами та доповненнями).

 46. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20. 10. 1999 р. № 246 (зі змінами та доповненнями).

 47. Положення про реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, затверджене рішенням Аудиторської палати України про затвердження від 31.10.2000 (протокол № 95) зі змінами та доповненнями згідно з рішеннями АПУ від 26.12.2001 (протокол № 105) ,від 30.05.2002 (протокол № 110), від 11.2003 (протокол № 129) у редакції рішення Аудиторської палати України від 11.2004 № 141/3 зі змінами згідно з рішенням АПУ від 10.11.2005 № 154/5.

 48. Положення про сертифікацію аудиторів, затверджене Рішенням Аудиторської палати України від 18.11.2002 р. (протокол № 116).

 49. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116.

 50. Постанова Кабінету Міністрів України «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» від 23 квітня 1999 р. № 663, зі змінами та доповненнями.

 51. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в України» від 15.12.2004 р. № 637, зі змінами та доповненнями.

 52. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 р. № 22, зі змінами та доповненнями.

 53. Про затвердження Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів як національних стандартів аудиту Рішення АПУ від 18 квітня 2003 р. № 122.

 54. Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії «А» аудитора, затверджена Рішенням Аудиторської палати України від 30.01.2003 р. (протокол № 119).

 55. Рішення Ради Спілки аудиторів України «Положення про порядок проведення ініціативного контролю якості аудиту і супутніх послуг» від 22.01.2003 р. № 1/03.

 56. Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06. 1995 р. № 436/95, зі змінами та доповненнями.

 57. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІУ, зі змінами та доповненнями.

 58. Беренда Н.І. Організація і методика аудиту: Курс лекцій для студ. Спец.7.050106 «Облік і аудит» напряму 0501 «Економіка і підприємство» всії форм навч. – К., НУХТ,2004. – 82с.

 59. Білик М.Д., Полятикіна Д.І. Основи аудиту. – Суми, Вид-во «Слобожанщина», 1999. – 296 с.

 60. Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підручник. – К., Українська академія оригінальних ідей. – 2005. – 888 с.

 61. Бондаренко Е.В. Теорія аудита: Учеб. пособие. Краснодар: Кубанский госунив., 2000. – 104 с.

 62. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Аудит: сучасні тенденції розвитку в Україні та світі: Монографія / За редакцією проф. Ф,Ф.Бутинця. – Житомир, ЖДТУ, 2004. – 564 с.

 63. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підруч.для студ. спеціальності «Облік і аудит» вищих навч. Закл. – 3-тє вид., доп. І перероб. – Житомир, ПП «Рута», 2005. – 512 с.

 64. Гайдай Л.П., Шигун М.М. Відповідальність аудитора // Вісник ЖІТІ. – 2000. - №9. С. 226-230.

 65. Гуцайлюк З.В., Мех.Я.В., Щирба М.Т. Аудит (теорія, методика, збір. Завдань). – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 190 с.

 66. Давидов Г.М. Аудит: Навч. Посіб. – 2 –ге вид., перероб. І доп. – К., Т-во «Знання», КОО, 2001. – 363с.

 67. Дмитренко І.Н.., Борисенко М.В. Методика аудиторської оцінки якості функціонування системи внутрішнього контролю підприємства – клієнтів // Аудитор України. -2004. - №18. С.17-22.

 68. Дмитренко І.Н. Аудиторський ризик: підходи до оцінки // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. - №8. – С. 38-42.

 69. Дмитренко І.Н Оцінка суттєвості помилок в аудиторській практиці: методичний аспект // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – С.59-62.

 70. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К., Т-во «Знання», КОО, 2001.– 402 с.

 71. Єфименко В., Зубілевич С. Аудиторські послуги (супутні аудиту роботи) // Бухталтерський облік і аудит. – 1996. - № 1. – С. 14-17.

 72. Загородній А.Г., Корягін М.В., Єлисєєв А.В., Полякова Л.М. Аудит: теорія і практика: Навч. Посібник. – Львів, «Львівська політехніка», 2004. – 453 с.

 73. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. – Київ, Ділова Україна, 1996. – 375

 74. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. Посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с.

 75. Кадуріна Л.О. Основи аудиту: Навч. Посіб. Для студ. екон. Спец. Усіх форм навч. – К.: Слово, 2003. – 184 с.

 76. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: збір. Задач і вправ: Навч. Посіб. Для студентів спец-сті 7.050106 «Облік і аудит». Житомир, ЖІТІ, 1999. – 480 с.

 77. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: нав. Пос. для студ. вищих зак. Освіти. – Львів, «Новий Світ - 2000», 2002. – 504 с.

 78. Петрик О.А. Аудиторський висновок і йогов иди // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 2. – С. 56-62.Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.

 79. Петрик О.А. Оцінка суттєвості помилок, виявлених у процесі аудиторської перевірки //Бухгалтерський облік і аудит. – 2004.- №10. -.59-62.

 80. Петрик О.А. Процедури завершення аудиторської перевірки // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №12. – С. 54-58

 81. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: Мон-ія. К., КНЕУ, 2003. -260 с

 82. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: Цент навчальної літератури, 2003. – 608 с.

 83. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2000.

 84. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: основи теорії та практики. – К.: НДФІ, 1997.

 85. Меркулов Я.С. Финансовые вычисления. Теория и практика: Учебно-справочное пособие. – М.:ИНФРА – М, 2002. – 383 с.

 86. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. – К.: ФЕНИКС, 1997.

 87. Общая теория финансов: Учебник / Под ред. Л.А. Дробозиной. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

 88. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1999.

 89. Сабанти Б.М. Теория финансов: Учеб. пособие. – М.: Менеджер, 1998.

 90. Сумароков В.М. Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования. – М.: Финансы и статистика, 1996.

 91. Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. – М.: ЮНИТИ, 1997.

 92. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: „Business Речь", Дело, 1995.

 93. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000.

 94. Юрій С.І., Євдокимова І.В. Фінанси підприємницьких структур. // Фінанси України. – 2000. – № 1.


1   2   3   4   5   6

Скачать, 246.04kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru