Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Забезпечення використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 21.64 Kb.
Дата10.04.2012
Размер21.64 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:

 • ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯОсновними завданнями відділу є:

 • забезпечення використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням;

 • складання та подання фінансової звітності;

 • забезпечення виконання Держуправлінням функцій з оперативного управління майном;

 • організація матеріально-технічного забезпечення Держуправління;

 • забезпечення реалізації в Держуправлінні заходів з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • складає і подає на затвердження начальнику Держуправління кошторис доходів і видатків та розрахунків до нього;

 • забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням;

 • складає в установленому порядку фінансову звітність;

 • забезпечує облік коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасно відображає у бухгалтерському обліку операції, пов’язані з їх рухом;

 • проводить грошові розрахунки із заробітної плати з працівниками і своєчасно перераховує платежі до бюджетів усіх рівнів, внески на державне соціальне страхування;

 • готує рішення за напрямами діяльності Держуправління у межах наданих відділу повноважень;

 • регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими відділами Держуправління, спеціально уповноваженими державними органами з питань , що належать до компетенції відділу;

 • організовує зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності та своєчасно подає їх до архіву;

 • планує та розробляє проекти кошторису доходів і видатків на наступний фінансовий рік;

 • застосовує комп’ютерні та інші сучасні технічні засоби та технології обліково-обчислювальних робіт;

 • забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації;

 • забезпечує складання та подання достовірної зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни;

 • здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю, оформлення платіжних та інших фінансових документів, використанням фонду оплати праці, виконанням кошторису доходів і видатків встановленням посадових окладів, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів, дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових коштів;

 • в складі комісії проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків та платіжних зобов'язань, стягує у встановлений термін дебіторську та сплачує кредиторську заборгованість;

 • подає звітність державним органам в установленому порядку;

 • забезпечує виконання Держуправлінням функцій з оперативного управління майном;

 • організовує матеріально-технічне забезпечення Держуправління;

 • забезпечує реалізацію в Держуправлінні заходів з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки;

Скачать, 80.01kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru