Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Виступ директора зош №44 Топорікової Н. О

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 336.95 Kb.
Дата30.04.2012
Размер336.95 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Кількість годин
Спортивные классы.
Учитываем все
Виступ директора ЗОШ № 50 Тарасової Ю.Ф.
Важливими факторами від яких залежить успіх профільного навчання в школі є
Подобный материал:


Виступ директора ЗОШ № 44 Топорікової Н.О.

Впровадження профільного навчання - одне з основних напрямків ЗОШ № 44.

Згідно з концепцією профільного навчання у школі, колектив педагогів працює над створенням сприятливих умов для розвитку індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у них орієнтування на той чи інший вид майбутньої професіональної діяльності, на забезпечення соціального захисту, формування конкурентоспроможної особистості.

З метою виявлення нахилів, інтересів, здібностей учнів, орієнтації на вибір профілю в старшій школі у 7 - 9 класах організовано допрофільне навчання, за рахунок шкільного компоненту введено курси за вибором: "Основи комп'ютерної безпеки", "Основи створення презентації", "Основи комп'ютерної графіки".

Профільне навчання у школі за бажанням батьків та учнів старшої школи здійснюється на базі Маріупольського вищого металургійного училища, яке передбачає опанування змісту предметів на академічному рівні:з/п

Назва модулів

^ Кількість годин

10 клас

11 клас

1

Базовий модуль

12

12

2

Варіативний модуль

40

40

3

Резерв часу

18

18
Всього:

70

70

Організовано профільне навчання з предмету "Технологія" та з курсу "Оператор комп'ютерного набору".

Професійна підготовка ведеться з предметів:

 • технологія;

 • професійна підготовка;

 • основи роботи на ПК;

 • основи роботи в Інтернеті;

 • охорона праці;

 • тестові редактори;

 • електронні таблиці;

 • бази даних;

 • графічні редактори;

 • виробниче навчання.

Учні 11 класу за рік одержать свідоцтва про отримання професії "Оператор комп'ютерного набору.

У школі організована профорієнтаційна робота, яка складається з таких компонентів: профільна та професійна інформація, розвиток професійних інтересів, професійна консультація, соціально-професійна адаптація. Профорієнтація здійснюється в системі позакласних заходів через впровадження проектів «Професії наших батьків», «Світ професій» (5-7 класи). Самовизначення в галузі «Людина - професія» (8-11 класи). У системі позакласної роботи з учнями проводяться різні інтелектуальні ігри, факультативи, предметні олімпіади, конкурси, науково-практичні конференції, що дає можливість розширити компетенції учнів, побачити їх профільні нахили.

Учні відвідують Ярмарок професій, який допомагає вибрати заклад, у якому можна навчатися професії, проходять тестування.

Вибрати майбутню професію допомагає куток з профорієнтації та термінал. Педагоги орієнтують випускників на робочі та інженерні професії, які актуальні на сучасному ринку праці. Щороку проводяться учнівські презентації "Робоча професія", конкурс "Всі професії потрібні", захист професії.

У позакласній роботі класні керівники звертають увагу дітей на чинники, які впливають на вибір професії: потяг та мотивація, потреби, здібності, знання, уміння, соціально-психолого-індивідуальний вимір, нахили, престиж професії, стан здоров'я, актуальність професії на ринку праці, можливості тощо.

Проходять зустрічі з представниками технікумів, училищ, учні школи відвідують Дні відкритих дверей навчальних закладів.

Класні керівники пропонують вибирати професію згідно зі сходинками профорієнтування:

 1. інформування про світ професій;

 2. вивчення самого себе (інтереси, здібності, можливості, мотиви тощо);

 3. стан здоров'я;

 4. запит професії на ринку праці;

 5. "Хочу - можу - треба".


Результати роботи.

і 1. За плідну роботу школи з профорієнтації маємо Подяку начальника

і управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації.

 1. Наші діти займаються пошуковою роботою, поповнюють музей, який у цьому році посів І місце у місті.

 2. Учні школи беруть участь у МАН.

 3. Діти працюють над створенням проектів. Проект щодо сприяння здорового способу життя був представлений на обласний конкурс, учні посіли III місце.

 4. 86% випускників школи поступили до вищих навчальних закладів, інші вибрали робочі професії.

Пропозиції. школи

1.Проводити на рівні міста-конкурси з профорієнтаційної роботи серед старшокласників та педагогів.

2. Розглянути можливість отримання робочих професій учнями старшої
школи на базі навчальних закладів II та III акредитацій з отриманням посвідчень
або сертифікатів


Выступление

на коллегии управления образования

Мариупольского городского совета

30.08.2011г. методиста

научно-методического центра

Костюк И.А.


Формирование мотивационно-ценностного отношения учащихся к физической культуре и здоровому образу жизни


СЛАЙД 1

Ориентация на личность, усиление гуманистической направленности образования, поиски методов обучения и воспитания с целью более эффективного формирования личности каждого учащегося являются важными отличительными характеристиками сегодняшних педагогов.

Создаются новые типы образовательных учреждений: сады-школы, лицеи, гимназии, профильные центры, преследуя цель обеспечить каждому выпускнику оптимальный старт в жизни, чтобы наилучшим образом развить задатки каждого ребенка.

В каждом из них делается попытка усовершенствовать педагогический процесс: в учебные планы включаются новые специфические предметы, создаются классы с различной направленностью обучения, вырабатываются новые программы по уже существующим предметам и недостаточно уделяется внимания сохранению, укреплению и преумножению здоровья

учащихся.


СЛАЙД2

В связи с ухудшением уровня здоровья школьников ключевой проблемой образования на современном этапе является проблема формирования мотивационно-ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.

Статус личности в обществе определяется не только уровнем дохода, образованности, но и состоянием физического и психического здоровья, которое зависит от многих факторов, среди которых важное значение имеют образ и стиль жизни. Одной из важнейших составляющих здорового образа и стиля жизни, особенно в школьный период, является сформированная полноценная физкультурно-оздоровительная деятельность.

Целью физического воспитания подрастающего поколения является формирование основ физической и духовной культуры личности, повышение ресурсов здоровья как системы ценностей, активно и долгосрочно реализуемых в здоровом стиле жизни .


СЛАЙД3 Основные причины низкой мотивации

 1. Незнание состояния своего здоровья снижение интереса к занятиям физическими упражнениями в традиционных формах, мало учитывающих потребности, мотивы и ценностные ориентации самих учащихся в преобразовании собственной физической природы;

 2. недостаточное обеспечение спортивных залов оборудованием и спортивным инвентарем

 3. отсутствие или недостаточное применение учителями дифференцированного и индивидуального подхода в обучении и оценивании знаний, умений и навыков.

 4. низкий уровень физической подготовленности и здоровья учеников

 5. слабая осведомленность и заинтересованность родителей

СЛАЙД 4

Для успешного достижения цели и решения поставленных задач можно определить приоритетные направления в процессе формирования у школьников мотивационно-ценностного отношения к своему здоровью и физической культуре.

Пути решения проблемы

 • Введение новых модулей

 • Использование инновационных технологий на уроках физ культуры.

 • проведение малых и больших форм физической культуры с использованием информационно-коммуникативных технологий.

 • Организация работы на уроке физической культуры с детьми отнесенными к подготовительной и специальной группе.

 • Организация работы со спортивно - одаренными детьми

 • Увеличение количества курсов по выбору и факультативов по формированию навыков здорового образа жизни в учебных планах.

 • Организация и проведение Спартакиады школьников

 • Создание и внедрение внутришкольных программ «Здоровье» 68морл27, 66, 44, 28, 10

 • Повышение уровня профессионализма учителей фк

 • Просветительская работа с родителями.СЛАЙД 5

Модули

Потребность человека в освоении ценностей физической культуры стимулируется чувством удовольствия и интереса.

Наиболее перспективное направление в совершенствовании физического воспитания является его демократизация, которая предусматривает свободу выбора занимающимся форм и вида занятий.

Так в новой программе по физической культуре предусмотрен выбор модулей, который зависит от объективных возможностей школы, от уровня профессионализма учителя, от наличия оборудования и спортивного инвентаря.

Из новых вариативных модулей программа предлагает разделы: ТУРИЗМ, РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ТАНЦЕВ, НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, БАДМИНТОН, АКВААЭРОБИКУ.

Содержание предмета каждое учебное учреждение формирует самостоятельно из 4-5 модулей.

Обучение таким видам движений менее травматично, дает больше возможности учителю варьировать нагрузку, такие занятия более интересны детям, большинство из них проводятся под музыку и дают стимул к систематическим занятиям в спортивной секции.

В этом учебном году одной из форм повышения профессионализма учителей физической культуры выбрана «Школа настольного тенниса» и «Школа ритмической гимнастики», «Школа туризма».

СЛАЙД 6

Занятия будут проводиться опытными учителями, хорошо овладевшими этими видами:

Ритмическая гимнастика – Яненко С.С. – ош № 15

Туризм – Смолий А.Э. – ош № 19, Семенченко А.А. – ош № 58

Настольный теннис – Коновалова Н.В. – ош № 67, Меркулова З.Я. – морской лицей.

За 10-12 занятий учителя повысят уровень знаний, технических умений и навыков, составят календарное планирование, изучат методику обучения данного вида спорта, будет определен минимальный список инвентаря, обеспечивающий занятие.

СЛАЙД 7

Повышают интерес к занятиям использование современных технологий, инновационных форм, проведение нестандартных уроков.

Школы, в которых учителя на уроках применяют современные технологии:

Ж.р. 9, 27, 63, 64, 65, 66, 67, технический лицей

П.р. 15, 54, гимназия2, морской лицей

О.р. 5, 51, гимназия 1,

И.р.19, 28, 42, 44, 47, 58


СЛАЙД 8

Уровень заболеваемости школьников.

Последние медицинские осмотры с использованием пробы Руфье в учебных заведениях показали увеличение количества школьников, отнесенных к подготовительной и специальной группе на занятиях физкультурой и спортом.

СЛАЙД 9

С целью качественного проведения уроков и методического обеспечения в течение года работала творческая группа учителей физической культуры, которая выпустила сигнальный номер пособия, в котором размещены около 60 комплексов упражнений для детей с различными заболеваниями.

Все комплексы составлены в виде карточек-схем, по которым легко понять и выполнить упражнение ученику, как на уроке, так и дома.

К каждому упражнению выполнили фотографию и описание для доступности информации учителям, родителям, детям.

Пособие будет распространено учителям школ города в электронном виде, который использовать более эффективно.


СЛАЙД 9

^ Спортивные классы.

Очень большое внимание уделяется в Мариуполе детскому спорту,

Организацией работы со спортивно- одаренными детьми занимаются 6 школ города, 466 ученика учатся в 22 спортивных классах, 5 из них профильные.

Перед Вами дислокация спортивных классов в учебно-воспитательных учреждениях Мариуполя.

Наш город занимает ведущее место в области по количеству спортивных классов и по количеству искусственных футбольных полей на школьных стадионах.


На протяжении многих лет успешно проходит Спартакиада школьников, в которую включены многие виды спорта. Огромное количество мальчишек и девчонок тренируется и выступает за честь школы с большим удовольствием.

Еще больше могло бы повысить мотивацию к систематическим занятиям физкультурой и спортом размещение на информационном сайте города как новостей Спартакиады, так и фотографии, отображающие ребят в процессе соревнований, команд-участниц , чествование победителей и призеров, тех или иных состязаний.

СЛАЙД 11

Для формирования мотивационно-ценостного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни очень важна профилактическая и просветительская работа.

Во многих школах созданы и работают внутришкольные оздоровительные программы, проводятся дополнительные уроки здоровья.

Так школы 10, 68 работают как опорные по формированию навыков здорового образа жизни, безопасного поведения в эстремальных и чрезвычайных ситуациях, проводят семинары-тренинги для учащихся и учителей по вопросам здоровьесбережения.

В специализированной школе № 66, гимназии-школе № 27 наработан опыт по проведению уроков здоровья, учащиеся начальной школы дополнительный час проводят на свежем воздухе, играют в подвижные и спортивные игры, что помогает получить разгрузку после длительного пребывания в классе без активных движений.

СЛАЙД 12

Творческая группа учителей начальной школы и физкультуры школы № 66 работала над созданием пособия для учителей, в которое вошли календарное планирование, содержание занятие , методический материал и рекомендации в помощь учителю.

По выполнению внутришкольных оздоровительных программ работают школы, которые внесены в городской банк Школ содействия здоровью - 10, 28, 44, 54, 63, 68, школа-сад № 71, гимназия-1, с/и № 4.

Школы № 54 и 68 являются победителями Всеукраинского конкурса на лучшую модель школы содействия здоровью.

Обозначенная система работы направлена на формирование ценностных ориентаций относительно культуры здоровья и здорового образа жизни, формирования потребности и привычки регулярно заниматься физической культурой и спортом, достичь оптимального уровня личного здоровья, физического развития.


СЛАЙД 13.

Основные направления и предложения дальнейшей работы:

 1. С целью популяризации занятий спортом размещать на информационном сайте города как новостей Спартакиады, так и фотографии, отображающие ребят в процессе соревнований, команд-участниц, чествование победителей и призеров, тех или иных состязаний.

 2. Выделить средства базовым школам, в которых развивают новые модули физической культуры и работают учителя –новаторы на приобретение спортивного оборудования.

 3. Провести городской конкурс «На лучшую внутришкольную оздоровительную программу».

 4. Усилить просветительскую работу с родителями по вопросам здоровьесбережения.

 5. Ходатайствовать о создании в парковых зонах мини-площадок для занятий стритболом, фризби, организовать прокат роликов, скейтов, велосипедов для занятий взрослых и детей. Использовать потенциал спортсменов и учителей физической культуры пенсионного возраста, которые за небольшую прибавку к пенсии могли бы обслуживать такие площадки.

Я уверена, что только совместные усилия обеспечат сохранность жизни детей, создадут благоприятные условия для формирования навыков мотивационно-ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.


Доклад
  на заседание коллегии из опыта работы
общеобразовательной школе № 52
о проведении эксперимента «Социальная интеграция детей с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования»

                                     Заместитель директора по УВР Пивоварова И.В.
Август, 2011 год.

1 слайд

Уважаемые члены коллегии, участники!

Проблемы инклюзивного образования достаточно подробно обозначены в докладе начальника управления образования Дмитриевой Зиновии Владимировны.
          Не секрет, что каждый человек, независимо от состояния здоровья, наличия физических или умственных ограничений, имеет право на получение образования, качество которого не отличается от образования здоровых людей.

Поэтому необходимо создать благоприятные условия для адаптации их в общество путем специально организованного учебно-воспитательного процесса в комплексе с коррекционно-развивающей работой.

Убеждены, что социализация очень важна для каждого маленького человека, а для ребенка с ограниченными возможностями особенно. И именно школа играет важнейшую роль в процессе адаптации к жизни.

2 слайд

Проработав в условиях эксперимента с 2004 года, делаем вывод, что наиболее благоприятными условиями для проведения эффективной целенаправленной работы по интеграции детей с умственными и физическими недостатками имеют комбинированные учебные заведения, в которых есть как общеобразовательные классы, так и специальные классы.

В этих условиях возможно эффективно осуществлять частичную интеграцию детей с учетом уровня развития каждого ребенка.
          

С 2010р. общеобразовательной школе
№ 52 присвоен статус областной опорной школы по проблеме: «Модель социальной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования».


3 слайд

Особенностью учебно-реабилитационного процесса в специальных классах для детей с умственными и физическими недостатками в здоровье является его коррекционная направленность.

Сейчас в специальных классах для детей с умственными и физическими отклонениями в здоровье обучается – 126 учащихся, все они обучаются у нас после обследования на городской психолого-медико-педагогической комиссии.
Всего таких классов в школе - 9. В них обучаются учащиеся с 1 по 9 классы.


            За каждым вспомогательным классом закреплен класс общеобразовательной школы. ^ Учитываем все: состав классов, отношение родителей, настроение классных руководителей. Работу начинаем с проведения совместных родительских собраний, анкетирования для выявления отношения родителей и учителей к этой проблеме.


           На совместных заседаниях методических комиссий учителей специальных и общеобразовательных классов ежегодно разрабатываем планы проведения совместных занятий на учебный год.


             После проведения психологом индивидуальной психодиагностики учащихся, в каждой параллели в сентябре проводятся первые внеклассные мероприятия. Первые встречи учащихся традиционно проводим на территории, где расположены специальные классы. После проведения первых занятий классные руководители уделяют внимание ученикам, у которых недостаточно развиты коммуникативные навыки, оказался высокий уровень тревожности. Для этих детей возникает необходимость проведения индивидуальной коррекционной работы. К этой работе привлекаются психолог, логопед, дефектолог. Индивидуальные и групповые занятия помогают решать эти проблемы. Кроме традиционных коррекционных упражнений используем элементы арт-терапии (рисование на мокром листе, рисование нитками), сказкотерапии, психогимнастики.


            Так как количество учащихся специального класса и общеобразовательного класса должна была быть одинаковой, классным руководителям общеобразовательных классов нужно отобрать для первых занятий от 8 до 10 учеников, а затем осуществлять постоянную замену 1-2 учащихся от занятия к занятию.

4 слайд


             Совместные внеклассные мероприятия проводим два раза в месяц.

С целью осуществления этой работы в рамках школы расширена система предметных факультативов, методическое обеспечение которых разрабатывается учителями и учителями-дефектологами. Так осуществляют свою работу такие предметные факультативы: «Ступеньки к информатике», «Культура общения», «Народоведение», «Ритмика», «Основы экономических знаний», «Правила дорожного движения», «Этика», «Социально-бытовое ориентирование».

Такие виды и формы работы, как: игры-путешествия, инсценировки сказок, экскурсии, интеллектуальные игры, математические и литературные викторины, интегрированные уроки способствуют развитию коммуникативных отношений учащихся.

В конце занятий обязательно учащиеся выполняют коллективную работу. Учащиеся работают индивидуально, в парах и группах под руководством учителей, специалистов.

В 5-9-х классах при проведении факультативных занятий по информатике, практических работ по физике учащиеся общеобразовательных классов выступают в качестве консультантов.


       Учителя готовят не только совместные внеклассные занятия, но и проводят совместные внешкольные мероприятия. Все декорации и костюмы учащиеся изготавливают самостоятельно под руководством педагогов.

5 слайд

В школе уже традиционным стало проведение выставки детских работ, которые учащиеся изготавливают из бросового материала: ткани, ниток, бумаги, дерева.

6 слайд

    Надо заметить проведение совместных занятий требуют очень тщательной подготовки, так как из-за физического и психологического состояния учащихся вспомогательных классов возникают проблемы по организации адаптации, снятия ситуации неуспеха, эмоционально-психологической напряженности.

Хочется еще и отметить, что не все ученики и общеобразовательных классов одинаково относятся к осуществлению интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.

Поэтому психологической службой осуществляется социально-адаптивное сопровождение для формирования толерантного отношения со стороны детей из общеобразовательных классов в отношении детей из специальных классов.

В течение учебного года психологической службой постоянно проводятся лектории, тренинги для родителей.

Практическим психологом и логопедом разработаны рекомендации для родителей учащихся и педагогов школы по созданию оптимальных условий для проведения совместных мероприятий.

 В конце учебного года наряду с психолого-педагогической диагностикой учащихся проводим анкетирование родителей.

Учащиеся, имеющие особые образовательные проблемы, являются победителями в городских конкурсах-выставках по декоративно-прикладного творчества, которые проводятся для учащихся общеобразовательных школ, принимают постоянное участие в фестивалях для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые проводит общественная организация комбината им. Ильича «С нами добрые сердца».

Наибольший смысл приобретает работа по интеграции для наших выпускников, которые продолжают обучение в строительном лицее № 2. Социализация в обществе, умение общаться, чувствовать себя нужным человеком очень важна для них.

7 слайд

На какой же результат мы выходим:

Во-первых, объединение в условиях инклюзивного образования позволяет обеспечить детям с ограниченными возможностями социализацию в единую образовательную среду в соответствии с их задатками, способностями, индивидуальными особенностями.

Во-вторых, для детей, которые нормально развиваются, формируется среда, в которой они начинают осознавать, что мир - это единое сообщество людей, которое содержит в себе и людей с проблемами, учатся разделять их радость и помогать в решении проблем.      

         Считаем, что именно   взаимопонимание, взаимоуважение и взаимодействие это три необходимых составляющих успеха инклюзивного образования.

И в заключении хочу обозначить несколько вопросов, решение которых очень помогло бы детям имеющим ограниченные возможности:

 1. По возможности предоставить помощь со стороны медицинских специалистов, возможно оказание детям физиотерапевтических услуг при школе.

 2. Поскольку ребята в школе обучаются со всех районов города оказать помощь в доставке детей на занятия. Предоставить таким учащимся бесплатные проездные билеты для проезда в маршрутных такси.

Расширить сферу образовательных услуг для дальнейшего трудоустройства выпускников из числа учащихся вспомогательных классов


          Благодарю за внимание!  


^ Виступ директора ЗОШ № 50 Тарасової Ю.Ф.

Вибір профілю навчання — важливий крок до професійного самовизначення випускникі

Шановна колегіє!

В доповіді начальника управління освіти Дмитрієвої З.В. важливе значення приділяється профільній освіті.

Профільне навчаннявид диференційованого навчання, яке передбачає врахування ocвiтнix потреб, нахилів, здібностей учнів; створення умов для навчання старшокласників відповідно до їx нього професійного самовизначення.

Завдання школи на сучасному етапі – зорієнтувати учнів, націлити випускників школи замислитись над тим, що стати успішною людиною в сучасних умовах зможе тільки той, хто має добру професійну підготовку, володіє здатністю пристосовуватись до нових умов праці, бути конкурентоздатним на ринку професій.

У цих умовах учням потрібно вибрати профіль навчання у стар­шій школі. Які ж фактори впливають на професійне самовизначення старших школярів .?На наш погляд це:

 1. Думка батьків учнів та їх поради;

 2. Приклад батьків , які у свій час обрали такий же напрямок продовження освіти;

 3. Думка психологів , які проводили анкетування;

 4. Думка вчителів та їх поради;

 5. Недостатнє матеріальне положення сім’ї ;

 6. Безкоштовність навчання, або низький рівень оплати за освітні послуги;

 7. Добра успішність з предметів та ін..

Дуже часто випускники роблять вибір під впливом товаришів, батьків. Щоб цього уникнути, необхідно допомогти учням самостійно прийняти правильне рішення. Враховуючи ці рішення, надалі у школі плануються курси за вибором з вapiaтивної складової робочого навчального плану. Правильному вибору учнями профілю навчання допоможе допрофільна підготовка.Тому перед школою постає важлива задача - формування ініціативної і професійно- мобільної особистості .

^ Важливими факторами від яких залежить успіх профільного навчання в школі є:

- правильно обране профільне спрямування навчального закладу;

- регіональні особливості;

- кадрове забезпечення навчального закладу;

- матеріально-технічна база навчального закладу;

- бажання учнів та їxнix батьків.

Учні після закінчення школи повинні мати чіткеуявлення про якусь професію або отримати кваліфікаційне свідоцтво про отримання якоїсь професії .


Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 розміщена в робочому селищі Мирний . В ній навчаються 464 учні. Перед тим як обрати профіль навчання було

проаналізовано працевлаштування випускників 9,11 класів за 5 останніх років. Аналіз показав, що 63% випускників обирають після закінчення школи робочі професії. За допомогою опитування учнів та їх батьків було виявлено ступінь однозначності визначення школярами свого подальшого напрямку навчання, бажання вивчати предмети і курси на базовому і профільному рівнях, перевагу відносно місця вивчення курсів, рівень довіри до викладання в своїй школі. За результатами опитування обрано технологічний профіль навчання учнів 10 класу.

Так у 2010-2011 навчальному році адміністрація школи заключила договір про співпрацю з Маріупольським вищим металургійним професійним училищем на 2010-2011 , 2011-2012 навчальні роки.

Профільне навчання відбувається на базі професійного училища . Це дає можливість забезпечення високої якості профільного навчання, підготовки школярів до вступу в ВНЗ, в тому числі на пільгових умовах.

На вивчення профільних дисциплін з навчального плану школи виділено 7 годин. Узгоджено навчальний план та програми вивчення предметів за професією «Оператор комп’ютерного набору». У школярів викладаються спецпредмети:

- «Основи роботи на ПК»,

- «Основи роботи в ІНТЕРНЕТ»,

- «Охорона праці»,

- «Текстові редактори»,

- «Електронні таблиці»,

- «Виробниче навчання».

Кваліфіковані викладачі та майстри виробничого навчання училища-сумісники , забезпечують високу якість профільного навчання. Заняття прово-дяться в аудиторіях та навчально-виробничих майстернях училища. Школа проводить оплату годин навчання.

За підсумками 2-х років навчання учні отримають свідоцтво про отримання кваліфікації «Оператор комп’ютерного набору». Навички, які учні отримали під час профільного навчання, стануть у пригоді випускникам у майбутньому при виборі будь-якої професії.


Пропозиції:


 1. Задовго до узгодження навчальних планів необхідно проаналізувати ресурси, які є в закладі ( кадрові,матеріально-технічні), вивчити думку батьків , учнів,учителів школи і тільки тоді обирати профільне спрямування навчального закладу;
 1. Орієнтувати випускників на те, щоб навички, які вони отримають під час

профільного навчання в школі, стали їм у пригоді в майбутньому при виборі

будь-якої професії.


Виступ директора ЗОШ № 10 Зьоми Н.О.

Добрий день, шановні колеги!


 1. Слайд «Школа-провідний осередок формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.
 1. слайд «Науково-методична проблема школи»


Одним із головних завдань сучасної школи є створення умов для самореалізації, саморозвитку, самоствердження особистості.

.

3 слайд

З метою удосконалення інформаційно-освітньої роботи з формування в учнів позитивного відношення до здорового способу життя в школі впроваджуються наступні програми:

- «Корисні звички»

-«Створення безпечного середовища серед молоді України щодо здорового способу життя методом «Рівний-рівному»

- «Профілактика ризикованої поведінки» в рамках проекту «Школа проти СНІДу»

- «Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей» (рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

-4 слайд Тренінг система- це одна із основних форм роботи з учнями та педагогічними працівниками


5 слайд

З метою залучення учнів школи до активного дозвілля, розвитку їх фізичних здібностей наш заклад співпрацює з дитячо-юнацькими спортивними школами, клубами, Центром позашкільної роботи за місцем мешкання, Школою олімпійського резерву з гандболу.

Команда школи з гандболу-неодноразовий переможець Всеукраїнських та регіональних змагань. В вересні 2011 року команда школи посіла ІІ місце у Всеукраїнських змаганнях з пляжного гандболу.


6 слайд

На базі школи працює зразковий ансамбль хореографічних мініатюр «Ветерок», який демонструє свою майстерність на концертних майданчиках міста та області, натхненно працює над художньо-естетичним вихованням учнів.


7 слайд

Для розвитку творчих здібностей учнів в школі працюють гуртки позашкільних закладів. Укладено угоди про спільну діяльність з Будинком творчості дітей та юнацтва Орджонікідзевського району, музичною школою № 3, Центром наково-технічної творчості дітей та юнацтва,, Окремим Південним Приазовським козацьким округом Українського козацтва.

Протягом трьох років на базі школи працює гурток Будинку творчості дітей та юнацтва Орджонікідзевського району «Організатори дозвілля», в якому беруть участь 5% учнів школи. У спільних виховних заходах з Центром позашкільної роботи за місцем мешкання тільки в 2010-2011 навчальному році брали участь 38% учнів школи.


 1. слайд

Про позитивний досвід роботи з розвитку учнівського самоврядування та формування позитивного відношення до здорового способу життя свідчить участь учнів школи в різноманітних заходах обласного та міського рівня

Навчальний рік

Заходи

Учасники

2006-2007

Обласна школа лідерів Учнівського самоврядування, м. Донецьк

Герасименко Оксана (Президент ЗОШ №10)

Літній табір «Лідери учнівського самоврядування»м. Святогірськ

Пінчук Оксана (підліток-інструктор з програми «рівний-рівному»)

2007-2008

Дебатний турнір «Відкритий простір»,

м. Донецьк

4 учні школи

2008-2009

Дебатний турнір «Молодь проти корупції», м. Донецьк

4 учні школи

Всеукраїнський форум «Молодь обирає здоров’я», м. Київ

2 учасники від школи

Обласний форум «Лідери учнівського самоврядування» м. Слов’янськ

4 учасника від школи

2009-2010

Координаційна рада з питань учнівського самоврядування , м. Маріуполь

 1. учасник

(Бухтіяр О.)

2010-2011

Участь Всеукраїнського фестивалю учнівських газет

ЛауреатиДо вирішення проблем навчання та виховання залучаються батьки..

Батьки є організаторами і помічниками в проведенні профорієнтаційних екскурсій до ЗАТ «Рошен», Маріупольського морського порту, музею комбінату ім Ілліча, пожежної частини; екскурсій до краєзнавчого музею, музею народного побуту, центру сучасного мистецтва ім. Куїнджі, Приват-банку, та ін., в підготовці учнів школи до конкурсів та змагань різного рівня.

Таким чином, система роботи педагогічного колективу ЗОШ №10 має позитивні результати

- створення умов для творчого розвитку кожної дитини на основі співробітництва педагогічного, учнівського і батьківського колективів;

 • впровадження в практику виховної роботи в школі інтерактивних технологій сприяє підвищенню активності учнів щодо участі в шкільних, районних та міських заходах.

- різноманітні форми виховної роботи дозволяють виявити ознаки творчої обдарованості, що притаманна дітям, та реалізувати її в конкретній діяльності.


Проблемним на сьогоднішній день стало декілька питань:

- відсутність гурткової роботи в закладі;

- укладання угод з позашкільними закладами, спортивними клубами щодо спільної діяльності з залучення вихованців до позаурочної діяльності.

-З 01.09.2011 року в штатному розпису ЗОШ №10 відсутня ставка балетмейстера зразкового ансамблю хореографічних мініатюр «Ветерок».

- модернізація матеріально-технічного забезпечення виховних заходів.

Шляхи вирішення проблеми:

Залучення спонсорів, батьків для надання забезпечення позаурочної діяльності наших вихованців.

Скачать, 154.56kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru