Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програма вступного іспиту

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 453.67 Kb.
страница3/3
Дата07.05.2012
Размер453.67 Kb.
ТипДокументы
Методика музичного виховання
Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей
Основи природознавства з методикою
Методика фізичного виховання дітей
Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень
Теорія і методика розвитку рідної мови дітей
Перелік питань для вступного іспиту
Подобный материал:
1   2   3
Тема 4. Рухливі ігри та особливості методики їх проведення.

Характеристика рухливої гри як засобу та методу фізичного виховання дітей. Поняття про рухливу гру, її структура. Класифікація рухливих ігор, основні види ігор. Значення рухливих ігор для всебічного розвитку дитини дошкільного віку. Видатні педагоги про роль рухливої гри.

Вибір рухливих ігор для дітей дошкільного віку. Ускладнення та варіативність рухливих ігор. Підготовка вихователя до рухливої гри. Організація та керівництво рухливою грою: пояснення змісту та правил гри, прийоми розподілу ролей у грі, регулювання фізичного навантаження, підведення підсумків та оцінка діяльності дітей. Методика проведення рухливих ігор у різних вікових групах.

Українські народні ігри як дієвий засіб всебічного розвитку дітей дошкільного віку в умовах національного відродження. Види ігор та їх характеритика: сезонно-обрядові (хороводні), побутові, ігри-забавлянки, ігри-забави (змагального типу), ігри-ловітки. Особливості методики проведення українських народних рухливих ігор. Використання малих фольклорних жанрів при проведенні народних рухливих ігор: заклички до сил природи та до дітей, зговірки, лічилки, мирилки, мовчанки, прислів’я та приказки. Ознайомлення дітей з народними атрибутами до ігор.


Тема 5. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня.

Види фізкультурно-оздоровчих заходів. Правила добору вправ для ранкової гімнастики. Особливості складання комплексу ранкової гімнастики для дітей різних вікових груп. Зміст та структура ранкової гімнастики. Методика проведення ранкової гімнастики в різних вікових групах.

Структура гігієнічної гімнастики з елементами корекції, особливості проведення в різних вікових групах.

Обгрунтування необхідності проведення малих форм активного відпочинку. Варіанти проведення фізкультхвилинок та фізкультпауз.


Тема 6. Заняття з фізичної культури – основна форма роботи з фізичного виховання в умовах дошкільного навчального закладу.

Типи занять. Обгрунтування типового плану побудови занять з фізичної культури. Способи організації дітей. Шляхи регулювання фізичних, емоційних та психічних навантажень на заняттях. Методика проведення занять з фізичної культури в різних вікових групах, у змішаних групах.

Значення занять з фізичної культури на повітрі. Особливості організації та варіанти проведення занять на повітрі. Зміст занять з фізичної культури на повітрі в різні пори року.


^ МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Тема 1. Значення і завдання музичного виховання.

Виховання засобами музики естетичного ставлення до суспільних явищ, природи. Вплив музики на моральне обличчя дитини та її інтелектуальний розвиток. Зміцнення здоров’я дітей у процесі музичного виховання.

Мета й завдання музичного виховання в дитячоту садку.


Тема 2. Форми організації музичної діяльності дошкільників.

Форми організації музичної діяльності (музичні заняття, святкові ранки, розваги, самостійна музична діяльність, музика в повсякденному житті).

Музичні заняття як основна форма музичного виховання і навчання в дитячому садку. Види музичних занять, їх зміст і структура. Організація і побудова музичних занять в різних вікових групах. Вимоги щодо організації та проведення музичних занять.

Розваги в дитячому садку як джерело естетичного розвитку дітей. Різноманітність форм і видів розваг. Методика проведення розваг з дітьми різного віку.

Святкові ранки у дитячому садку: їх значення у вихованні дітей дошкільного віку, особливості організації та проведення. Взаємозв’язок музичного керівника і вихователя в підготовці і проведенні святкових ранків.


Тема 3. Види музичної діяльності дітей дошкільного віку.

Загальна характеристика програми виховання в дитячому садку. Види музичної діяльності.

Слухання музики в дитячому садку як основний шлях розвитку емоційної чутливості на музику. Значення і завдання слухання музики. Вікові особливості музичного сприйняття дітей ранього і дошкільного віку. Програма виховання в дитячому садку за розділом «Слухання музики». Методика організації слухання музики в різних вікових групах.

Співи як один із видів музичного виконавства. Роль і завдання співу в музично-естетичному розвитку дошкільників. Особливості дитячого співацького голосу. Робота з нечисто і низькоінтонуючими дітьми. Вимоги щодо відбору пісенного репертуару для кожної вікової групи. Вокально-хорові навички. Методика і прийоми роботи над піснею в різних вікових групах.

Музично-ритмічні рухи. Особливості взаємозв’язку музики і рухів. Види рухів під музику. Характеристика репертуару і програмного змісту в групах раннього і дошкільного віку. Вікові особливості музично-ритмічного розвитку дошкільників.

Гра на музичних інструментах: значення і завдання. Класифікація дитячих музичних інструментів. Методи і прийоми навчання грі на музичних інструментах. Методичні особливості навчання дітей колективному музикуванню.


Тема 4. Діяльність педагогічного колективу з музичного виховання дошкільників.

Організація навчально-виховного процесу з музичного розвитку дітей в ДНЗ. Функції музичного керівника і вихователя. Планування й облік музичного виховання.


Література

 1. Державна національна програма "Освіта" /Україна XXI ст./. - К., 1993.

 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. —1999.-№1;

 3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» - К.: Світич, 2008.

 4. Концепція дошкільного виховання в Україні. - К., 1993.

 5. Малятко: програма виховання дітей дошкільного віку / Керівник авторськ. колективу Плохій З.П. - К., 2001.

 6. Українське дошкілля. Програма виховання та навчання дітей в дошкільних закладах / Укл. Дідух О. В., Білан О. І. - Л., 1999.

6. Артемова Л.В., Янківська О.П. Дидактичні ігри і вправи в дитячому садку.-К., 1977.

 1. Артемова Л.В. Колір, форма, величина, число. - К., 1997.

 2. Богініч О.Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри. - К.,2001.

 1. Богуш А.М. Дошкільна педагогіка: Теорія і практика. - Запоріжжя: Просвіта, 2000.-216 с.

 2. Богуш А.М. Підготовка руки дитини до письма. - К., 1976.

 3. Богуш А.М. Речевая подготовка детей к школе. - К., 1984.

 4. Богуш А.М. Мова ваших дітей. -К., 1989.

 5. Борисова З.Н., Бєлєнька Г.В., Машовець М.А„ Кот Н.М. Виховання дошкільника в праці /За заг. ред. Борисової З.Н./ -К., 2002.

14. Бородич А.М. Методика развития речи детей. - М., 1984.

15.Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / Под ред. Л.А. Венгера. - М., 1978.

1б.Дидактичні ігри та заняття з дітьми раннього віку / За ред. Є.І. Радіної, М.Г. Попової. - К, 1978.

17.Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста / Под ред. С.Д.Новоселовой. - М., 1985.

18.Жильцова О.П. Виховання правильної звуковимови у дітей старшого дошкільного віку.— К., 1971.

19.Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду. - М., 1978.

20.Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М . 1982.

21.Короткова З.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. - М.,1962.

22.Максаков А.Й. Правильно ли говорит ваш ребенок? - М., 1982.

23.Максаков А.Й., Тумакова Г.А. Учите играя. - М., 1983.

24.Машовець М.А. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку. - К., 2000.

25.Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / А.М. Богуш. Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, В.К.Лихолєтова; за ред А.М. Богуш. - К.: Вища школа, 1992.

26.Методические рекомендации по подготовке к обучению грамоте детей 5 лет /Сост. Л.Е.Журова, Н.С. Варенцова й др. - К., 1987.

27. Методичні рекомендації щодо розвитку мови дітей раннього віку У поряд. А.М.Богуш, А.П. Іваненко. - К., 1987.

28.Развитие речи детей дошкольного возраста / Под ред. Ф.А. Сохина. - М.,1984.

29.Срезневский Й.Й Русское слово. - М., 1986.

ЗО. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. // Вибр. твори: В 5-ти т. - К.,1977.-Т. 3.

ЗІ. Тихеєва Е.И. Развитие речи детей. — М., 1981.

32.Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - М.,1982.

ЗЗ. Фролова А.Й. Игри-занятия с малышами. - К., 1987. 34.Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М.. 1988.

^ ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА З МЕТОДИКОЮ КЕРІВНИЦТВА ЗОБРАЖУВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДІТЕЙ

 1. Антонович Є.А., Захарчук Р.В., Чугай Р.В., Станкович М.С. Декоративно-прикладне мистецтво, - Львів: Світ, 1993.

 2. Багатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. - М.: Просвещение, 1987.

 3. Багатеева З.А. Мотивы народних орнаментов в детских аппликациях. - М.: Просвещение, 1986.

 4. Борев Ю.Б. Зстетика. - М.: Политиздат, 1988.

 5. Волков Н.Н. Восприятие картины. - М., 1976.

 6. Дубовик М.Ф. Ліплення в дитячому садку. - К.. Рад. Школа, 1984..

 7. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников. - М.: Просвещение, 1980.

 8. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. - М.: Просвещение, 1985.

 9. Кириченко Н.Т. Сюжетне малювання в дитячому садку. - К.: Рад.школа, 1986.

 10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Просвещение, 1982.

 11. Компанцева Л.В. Позтический образ природи в детском рисунке. - М.: Просвещение, 1985.

 1. Косминская В.В., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельности детей. - М.: Просвещение, 1986.

 2. Котляр В.Ф. Изобразительная деятельность дошкольников. - К.: Рад.школа., 1989.

 3. Кузнецова Л.С. Беседы об изобразительном искусстве и архитектуре. - К.: Рад.школа:, 1989.

15.Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - С.-П.: Авдиденг, 1997.

16. Лиштван З.В. Конструирование. - М.: Просвещение, 1981.

^ ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ

 1. Білан О. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. ~ Львів, 1996.

 2. Біологічний словник /За ред. К.М.Ситника, В.О.Топачевського. - К.

 3. Веретєннікова С.О. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. – К:Вища шк, 1979;

 4. Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления их с природой. — М., 1979.

 5. Вірзілін М.М. Мандри з кімнатними рослинами. - К., 1973.

 6. Горопаха Н.М. Виховання екологічної культури дітей. - Рівне. 2001.

 7. Лисенко Н.В. Практична екологія для дітей. - Ів.-Франківськ. 1999.

 8. Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників.-К, 2002.

 9. Сюжетні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільної віку / Укл. Вільчковський Е. С, Біленька Г. В., Богініч О.Л. - К., 1996

 10. Яришева Н. Ф. Методика ознайомлення дітей з природою. - К., 1993.

11.Яришева Н. Ф. Основи природознавства. - К., 1995.


^ МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

 1. Богініч О.Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри. // Навч.-метод. посібник. -К.: СП. «ЧИП». 2001.

 2. Богініч О.Л. Зростаємо дужими // Дитина. Програма виховання і навчання дітей 3-го року життя. К.: 2001.

 3. Богініч О.Л. Зростаємо дужими // Дитина. Методичні рекомендації виховання і навчання дітей 3-го року життя. К.: 2001.

 4. Вильчковский З.С. Физическое воспитание дошкольников в семье. - К.:Рад. школа, 1987.

 5. Вільчковский Е.С., Курок О.І. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі. -К.,2001.

 6. Вільчковський Е.С. Рухливі ігри в дитячому садку. - К.: Рад.школа, 1983.

 7. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку.- Л:ВНТЛ, 1998.

 8. Вільчковський Е.С. Зростаємо дужими. // Дитина. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. -К.: Освіта, 1993.

 9. Вільчковский Е.С, Стебельська О.Л. Виховуємо здорову дитину. // Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. / за заг. ред. Плохій З.П. -К.,1999.

 10. .Воробей Г.В. Народні ігри та забави. - К., 1995.

11.Вольчинський А.Я. Українські рухливі ігри для дітей 5-6 років: Методичний посібник для вихователів дошкільних закладів. - К.. 1996.

12.Дмитренко Т.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. - К.: Вища школа, 1979.

13.Дмитренко Т.І. Руховий режим в дитячому садку. - К.: Рад. школа. 1980.

^ ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ

 1. Данилова В.В., Рихтерман Т.Д., Михайлова З.А. Обучение математики в детском саду. - М.: Просвещение, 1997. - С. З 1 - 49, 85 - 102.

 2. Альтхауз Д., Дум 3. Цвет, форма, количество. - М., Просвещение, 1984.

 3. Папи Ж., Папи Ф. Дети й графы. Обучение детей дошкольного возраста математическим понятиям. - Просвещение, 1974.

 4. Артемова Л.В. Колір, форма, величина. - К., 2001.

 5. Баглаєва Н.І. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят // Дошк. вих. - № 7. - 1999. - С. З - 4.

 6. Грибанова О.К. та ін. Математика дошкільнятам. - К.: Рад.шк., 1990.

 7. Грин Р., Лаксон В. Введение в мир числа. - М., 1982.

 8. Данилова В.В., Рихтерман Т.Д., Михайлова З.А. Обучение математике в детском саду. -М.: Просвещение, 1997.

 9. Конфорович О.Т., Лебедєва З.П. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. - К.: Вища школа, 1976.

 10. Красницкая Т.С. Самостоятельная работа учащихся педагогического училища по курсу "Формирование элементарных математических представлений у детей". - М.: Просвещение, 1986.

 11. Леушина А.М. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. - М., 1974.

 12. Математическое развитие дошкольников. Сост. Михайлова З.А., Полякова Н.М., Непомнящая Р.Л., Вербеная А.М. - СПб.: Акцидент., 1998. -94с.

 13. Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей /Під заг.ред. О.К.Грибанової. - К.: Вища школа, 1987. - С. 126-131.

 14. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. - Н.Новгород,1996.

 15. Совершенствование процесса формирования математических представлений в детском саду. - Л, 1990.

 16. Фидляр М. Математика уже в детском саду. - М., Просвещение, 1981.

 17. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников /Под ред. А.А.Столяра. - М., 1988.

 18. Щербакова К.Й. Методика формування елементарних уявлень у дошкільників: Навч. посібник. - К., 1996.^ ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РІДНОЇ МОВИ ДІТЕЙ

 1. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дошкільника від народження до 7 років. Монографія.-Київ, -2004.

 2. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і практика. – Запоріжжя: Просвіта, - 2002.

 3. Богуш А.М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: Практикум: навч. посібник. - К.: Вища школа, 1995. -192с.

 4. Богуш А.М. Готуємо руку дитини до письма. – Тернопіль Мандрівець, 1999.

 5. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації /Укл. А. М. Богуш - Одеса: Маяк, 1999.

 6. Диагностические методики выявления уровня психического развития детей дошкольного возраста / А.М.Богуш, В.А.Инжестойкова. - Одесса, 1991 .-47с.

 7. Дошкільна лінгводидактика: Хрестоматія: У 2-х.ч,: Посібник /Упор.А.М. Богуш. - К.: Вища школа, 1999.

 8. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Науково-методичний посібник/Науковий редактор О.Л.Кононко. – К.: Ред.журн. «Дошкільне виховання», 2003.

 9. Короткова 3.Л. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию: Пособие для воспитателя. - М.: Просвещение, 1982. -128 с.

 10. Крутій К.Л. Створення мовленнєвого середовища: Теоретичні засади і практична реалізація. - Запоріжжя: Тов. ЛШСлтд., 2001. -164 с.

 11. Крутій К.Л. Мовленнєве заняття: досвід, проблеми, пропозиції. — Запоріжжя, ТОВ "ЛШС" лтд, 1998. -160 с.

 12. Кулачковская С.Е., Ладнвир С.А., Пироженко Т.А. Учите малыша общаться с детьми и взрослыми: Методические рекомендации. - К.:1995.-63с.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

З ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ


 1. Методика ознайомлення дошкільників з цифрами.

 2. Гра як провідний вид діяльності у дошкільному віці. Особливості використання ігор з дітьми різних вікових груп.

 3. Характеристика основних нормативних документів, що регламентують завдання, напрями і шляхи реформування дошкільного виховання.

 4. Система дошкільної освіти в Україні. Характеристика типів закладів дошкільної освіти, визначених в Законі України „Про дошкільну освіту”. Дошкільний навчальний заклад, його повноваження.

 5. Методика організації праці в природі з дітьми різних вікових груп.

 6. Особливості та виховне значення сюжетно – рольових ігор дітей. Педагогічне керівництво розвитком сюжетно – рольових ігор і взаємовідносинами дітей у процесі гри.

 7. Типи занять з фізичної культури у ДНЗ. Їх структура та зміст.

 8. Основні форми організації прпоцесу життєдіяльності дітей дошкільного віку.

 9. Фізкультурно – оздоровчі заходи в режимі дня, їх види. Правила підбору фізичних вправ для ранкової гімнастики. Особливості методики проведення комплексу вправ ранкової гімнастики для дітей різних вікових груп.

 10. Виховне, освітнє та розвивальне значення іграшки. Історія її виникнення та створення. Вимоги до іграшок та їх класифікація.

 11. Роль різних аналізаторів у формуванні уявлень у дітей – дошкільників про множину предметів. Методика ознайомлення молодших дошкільників з множинами.

 12. Сенсорне виховання дітей дошкільного віку: сутність, значення, завдання і зміст.

 13. Особливості ознайомлення дошкільників з числами в межах 10 та методика навчання їх лічильній діяльності в контексті розвивального навчання.

 14. Особливості морального виховання дошкільників. Завдання, зміст, форми, методи морального виховання дітей дошкільного віку. Основні показники морального розвитку старшого дошкільника, визначені Базової програмою розвитку дитини «Я у світі».

 15. Словесні методи ознайомлення дітей з природою. Види бесчід, правила їх проведення.

 16. Методика ознайомлення дошкільників з рідним краєм та Батьківщиною.

 17. Бесіда як метод розвитку діалогічного мовлення дітей. Особливості підготовки і методики проведення бесіди з дітьми старшого віку.

 18. Мета, завдання та зміст фізичного виховання дітей дошкільного віку за Базовою програмою розвитку дитини «Я у світі».

 19. Мета та методи екологічного виховання дошкільників. Зміст екологічно доцільної поведінки за Базовою програмою розвитку дитини «Я у світі».

 20. Взаємодія ДНЗ і сім’ї. Завдання, зміст і форми організації роботи з батьками, визначені Базовою програмою розвитку дитини «Я у світі».

 21. Специфіка організації та методика проведення занять у ДНЗ із ознайомлення дітей з природою.

 22. Сутність та особливості процесу розвивального навчання дітей в ДНЗ, його своєрідність в порівнянні з навчанням у школі.

 23. Методи і прийоми навчання математики дітей дошкільного віку. Роль методу моделювання в математичному розвитку дошкільників.

 24. Характеристика основних і специфічних завдань словникової роботи. Методи словникової роботи. Спрямованість педагогічної роботи на збагачення словникового запасу дітей різних вікових груп за Базовою програмою розвитку дитини «Я у світі».

 25. Завдання трудового виховання в ДНЗ. Форми організації та види праці дітей дошкільного віку.

 26. Особливості навчання дітей дошкільного віку вимірювальній діяльності.

 27. Естетичне виховання дітей дошкільного віку: суть, завдання, зміст та засоби.

 28. Особливості проведення занять з фізичної культури у різних вікових групах. Шляхи підвищення моторної та загальної щільності занять з фізичної культури.

 29. Значення, зміст та методика проведення цільових прогулянок в природу з дітьми різних вікових груп.

 30. Особливості розумового виховання дітей дошкільного віку.

 31. Методика формування уявлень у дітей різних вікових груп про форму предметів та геометричні фігури.

 32. Готовність дитини дошкільного віку до навчання в школі. Значення інтелектуального розвитку дитини у її готовності до навчання.

 33. Методи і прийоми навчання дітей рідної мови.

 34. Завдання, зміст та методика навчання звукового аналізу слів.

 35. Дошкільна педагогіка як наука. Джерела розвитку дошкільної педагогіки.

 36. Методика навчання дітей дошкільного віку предметному ліпленню, особливості і відмінності.

 37. Методи і прийоми навчання дошкільників образотворчій діяльності.

 38. Особливості і значення дидактичних ігор. Структура дидактичних ігор, їх види і місце у педагогічному процесі дошкільного навчального закладу.

 39. Заняття як одна із форм навчання дітей образотворчої діяльності.

 40. Оздоровче і виховне значення рухливих ігор. Поняття про рухливу гру, її структура. Класифікація та основні види рухливих ігор.

 41. Значення і завдання музичного виховання дітей дошкільного віку.

 42. Методика організації слухання музики в різних вікових групах ДНЗ.

 43. Методика розучування пісні з дітьми дошкільного віку.

 44. Типи музичних занять в ДНЗ. Їх структура і зміст. Вимоги щодо організації та проведення музичних занять.

 45. Особливості організації процесу життєдіяльності дітей дошкільного віку у світлі вимог Базової програми розвитку дитини «Я у світі».

 46. Відображення змісту валеологічних знань дітей у Базовій програмі розвитку дитини «Я у світі» (за сферами життєдіяльності «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам»)

 47. Особливості ознайомлення дітей з довкіллям у ДНЗ.

 48. Методи ознайомлення дітей із соціальною дійсністю.

 49. Педагогічні вимоги до проведення занять з художньої праці.

 50. Музичне сприймання як основа музично-освітньої діяльності дітей дошкільного віку.

 51. Методика ознайомлення дітей із державними символами України.

 52. Методика використання малих фольклорних жанрів у ДНЗ.

 53. Види театралізованої діяльності. Особливості театралізованої діяльності дошкільників.

 54. Методика організації музично-театралізованої діяльності в ДНЗ.

 55. Особливості використання українського фольклору в музично-театралізованих заходах у ДНЗ.

 56. Розваги як форма організації театралізованої діяльності дошкільників. Види розваг, методика їх проведення.


1   2   3

Скачать, 212.94kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru