Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програма вступного іспиту зі спеціальності «економічна теорія» (магістр, спеціаліст)

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 431.57 Kb.
страница1/8
Дата14.06.2012
Размер431.57 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Тема 2. Економічні потреби та економічні інтереси суспільства
Тема 3. Економічна система суспільства
Тема 4. Сутність та еволюція відносин власності
Тема 5. Перехідна економіка: сутність та основні риси
Тема 6. Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція
Тема 7. Товар і його властивості. Теорії цінності товару
Тема 8. Теорія грошей та грошового обігу
Тема 10. Інфраструктура ринкової економіки
Тема 11. Конкуренція і монополія у ринковій економіці
Тема 12. Підприємництво у ринковій економіці
Тема 13. Підприємство (фірма) в умовах ринкових відносин
Тема 14. Капітал як економічна категорія товарного виробництва
Тема 15. Доходи, їх джерела й розподіл
Тема 16. Національне виробництво і відтворення
Тема 17. Фінансова система
Тема 18. Кредитна система
Тема 19. Теоретичні аспекти ринкової трансформації
Тема 20. Світове господарство та його еволюція
Тема 21. Форми міжнародних економічних відносин
Тема 49. Макроекономічна політика у відкритій економіці
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Програма вступного іспиту
зі спеціальності «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

(магістр, спеціаліст)

Тема 1. Предмет і методи дослідження економічної теорії


Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами світової економічної думки. Економіка й економічна теорія, їхнє співвідношення і взаємодія. Позитивна та нормативна економічна теорія.

Методи пізнання економічних процесів та явищ.

Економічні категорії та закони. Система економічних законів. Форми пізнання та використання економічних законів.

Функції економічної теорії: теоретико-пізнавальна (евристична), методологічна, практична, прогностична, виховна. Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук.

Економічна теорія як основа економічної політики.

^ Тема 2. Економічні потреби та економічні інтереси суспільства


Сутність та структура економічних потреб суспільства. Засоби задоволення людських потреб. Економічні блага та їх класифікація.

Економічний закон зростання потреб, особливості його прояву в умовах НТР. Проблема вибору як наслідок суперечності між безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів.

Економічні інтереси. Суб’єкти та об’єкти економічних інтересів. Класифікація економічних інтересів.

Єдність і суперечності в системі економічних інтересів суспільства. Корупція та її основні форми. Механізми узгодження економічних інтересів суспільства. Лобізм та лобістська діяльність.

Мотиви та стимули ефективного господарювання.

^ Тема 3. Економічна система суспільства


Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації економічного розвитку.

Економічна система, її сутність та найважливіші ознаки.

Основні структурні елементи економічної системи.

Типи економічних систем. Традиційна економічна система. Ринкова економічна система. Командно-адміністративна економічна система. Змішана (поліформічна) економічна система.

Місце і роль людини в економічній системі.

^ Тема 4. Сутність та еволюція відносин власності


Сутність та структура відносин власності. Місце власності в економічній системі.

Правовий та економічній зміст власності.

Основні форми власності та їх взаємодія. Індивідуальна власність. Приватна власність. Колективна власність та її види. Корпоративна та державна власність.

Еволюція відносин власності. Трансформація відносин власності в Україні.

Об’єкти власності. Власність особи на продуктивну силу своєї праці. Власність на засоби виробництва. Власність на землю. Інтелектуальна власність. Власність на інформацію.

Новітні тенденції в розвитку відносин власності.

^ Тема 5. Перехідна економіка: сутність та основні риси


Перехідна економіка як закономірна стадія життєвого циклу економічної системи. Зміст перехідної економіки, її типи. Закономірності функціонування перехідної економіки.

Криза і розпад командно-адміністративної системи та об’єктивна необхідність трансформації посткомуністичних країн. Відмінності інверсійного і класичного типів ринкової трансформації. Концепції переходу посткомуністичних країн до соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Особливості первісного нагромадження капіталу в інверсійній економіці. Переструктуризація перехідної економіки у відповідності з новими закономірностями її функціонування.

Роль держави в трансформаційній економіці. Державна власність: роль, межі та тенденції розвитку в перехідний період.

Тіньова економіка, методи підрахунку її обсягів та способи детінізації.

Економічна теорія і економічна політика в перехідний період.

^ Тема 6. Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція


Сутність і основні риси суспільного виробництва. Основні елементи процесу виробництва.

Структура суспільного виробництва. Сутність та взаємозв’язок матеріального та нематеріального виробництва.

Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв’язок. Виробнича функція.

Технологічні можливості суспільства. Межа виробничих можливостей.

Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники.

Поділ праці та спеціалізація виробництва.

Форми організації суспільного виробництва. Натуральне виробництво. Товарне виробництво та його типи. Загальні основи й суперечності товарного виробництва.

^ Тема 7. Товар і його властивості. Теорії цінності товару


Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості.

Теорії цінності: витрат виробництва, трудової вартості, граничної корисності, попиту і пропозиції.

Закон вартості, його сутність та функції.


^ Тема 8. Теорія грошей та грошового обігу


Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей.

Генезис грошових відносин. Історія розвитку грошей.

Функції грошей та їхня еволюція. Функціональні форми грошей.

Грошова маса. Грошові агрегати.

Грошовий обіг і його закони. Визначення кількості грошей, необхідних для обслуговування товарного обміну.

Грошова система, її структурні елементи та основні типи.

Генезис грошової системи України.

Стійкість грошового обігу. Поняття грошової реформи. Види грошових реформ.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Скачать, 151.06kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru