Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Питання для екзамену з курсу „Маркетингова цінова політика” для студентів у курсу спец. 05010801 на 2004-2005 н р

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 24.99 Kb.
Дата25.06.2012
Размер24.99 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:

Питання для екзамену з курсу „Маркетингова цінова політика”

для студентів У курсу спец. 7.05010801 на 2004-2005 н.р. 1. Ціна в комплексі маркетингу.

 2. Цінова політика і цінова стратегія фірми.

 3. Ціна ринкової рівноваги.

 4. Фактори, що формують ринкові ціни.

 5. Нецінові фактори, що впливають на обсяг попиту, пропозиції та рівень ціни.

 6. Принципові відмінності формування цін в умовах ринку і в плановій економіці.

 7. Договірні (вільні) ціни та умови, необхідні для загального переходу на ці ціни.

 8. Функції ціни: загальні і такі, що найбільш характерні для ринкової економіки.

 9. Зовнішні фактори процесу ціноутворення.

 10. Основні цілі ціноутворення.

 11. Критерії та послідовність вибору методу ціноутворення.

 12. Зміст методів ціноутворення та передумови їх практичного застосування.

 13. Витратне ціноутворення.

 14. Ціннісне ціноутворення.

 15. Специфіка формування цін підприємством на різних типах ринків.

 16. Типові цінові стратегії підприємства, засновані на збереженні стабільного положення на ринку.

 17. Типові цінові стратегії підприємства, засновані на максимізації прибутку.

 18. Встановлення цін у межах товарного асортименту.

 19. Встановлення цін на доповнюючі товари.

 20. Ціноутворення на основі концепції "Життєвого циклу товару".

 21. Стратегії ціноутворення на нові товари та товари, що існують на ринку.

 22. Корисність товару як основа його оцінки покупцями.

 23. Урахування в ціні рівня еластичності попиту та пропозиції.

 24. Закони попиту та пропозиції.

 25. Кількісна характеристика еластичності.

 26. Вплив еластичності попиту від ціни на доход підприємства.

 27. Встановлення ціни на товар з урахуванням чутливості покупців до рівня ціни.

 28. Фактори, які визначають чутливість покупців до рівня цін: складність у порівнянні товарів, оцінка якості через ціну; дорожнеча товару; значущість кінцевого результату.

 29. Постійні, змінні, прирістні, зворотні витрати.

 30. Витратний підхід до встановлення цін на продукцію.

 31. Конкуренція, її види та вплив на формування ціни.

 32. Успіх високої ціни в середовищі, яке контролюється ринком або виробником.

 33. Відмінні риси середовища, яке контролюється урядом.

 34. Реакція споживачів на зниження або збільшення цін.

 35. Структура вільної ціни.

 36. Собівартість як основа для розрахунку ціни. Складові собівартості.

 37. Непрямі податки – акцизний збір, податок на додану вартість та методика їх розрахунку.

 38. Постачальницько-збутова надбавка як ціна на послуги оптової торгівлі.

 39. Методичні основи розрахунків та обґрунтування розміру оптової надбавки за умов вільного ціноутворення.

 40. Торговельна надбавка як складова частина роздрібної ціни, її економічний зміст та призначення в господарській діяльності підприємства.

 41. Види роздрібних цін.

 42. Націнка як елемент ціни на продукцію громадського харчування та принципи її диференціації.

 43. Об’єктивна необхідність антимонопольної політики та державного регулювання цін.

 44. Законодавча база та повноваження органів державної влади в Україні в галузі ціноутворення.

 45. Пристосування цін фірмою до специфічних особливостей споживачів.

 46. Поняття про цінову дискримінацію.

 47. Диференціація цін залежно від часу.

 48. Диференціація цін залежно від місця знаходження.

 49. Диференціація цін залежно від форми продукту та його використання.

 50. Модифікація цін фірмою.

 51. Види цінових знижок, які застосовуються для стимулювання збуту.

 52. Умови, за яких прибуток збільшується при зменшенні чи збільшенні ціни.


Викладач: доцент А.С. Тернова

Скачать, 177.38kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru