Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Затвердити план першочергових заходів з профілактики виробничого травматизму на підприємствах, в організаціях, установах міста на 2011 рік ( далі План), що

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 80.52 Kb.
Дата01.07.2012
Размер80.52 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Термін виконання
Подобный материал:

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

ВІД 10.02.2011 № 57-р

Про затвердження плану першочергових

заходів профілактики виробничого травматизму на підприємствах, в організаціях, установах міста Вінниці на 2011 рік.

З метою дотримання та виконання суб'єктами господарювання Закону України «Про охорону праці» , забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони праці та промислової безпеки , поліпшення організації роботи з питань охорони праці, профілактики травматизму на виробництві, керуючись ч.8, ст..59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :

 1. Затвердити план першочергових заходів з профілактики виробничого травматизму
  на підприємствах, в організаціях, установах міста на 2011 рік ( далі - План), що
  додається.

 2. Виконавчим органам Вінницької міської ради, підприємствам, організаціям,
  установам :

2.2.

2.1. В місячний термін розробити план заходів з профілактики виробничого травматизму , відповідно до міського плану першочергових заходів профілактики виробничого травматизму на 2011 рік.

До 25 червня та 25 грудня 2011 року інформувати департамент міського господарства про хід виконання заходів для подальшого подання узагальнених відомостей управлінню Держгірпромнагляду по Вінницькій області.

 1. В березні місяці 2011 року розглянути та прийняти на сесії міської ради міську
  Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на
  2011-2016 роки.

 1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника
  міського голови Михайлюка І.А.
Міський голова

В.Б. Гройсман
начальника відділу -

завідувач сектору з питань

діловодства, протокольної частини

відділу з питань організаційної

роботи та діловодства

Додаток до розпорядження міського голови від 10.02.2011 р.№ 57-і

План

першочергових заходів профілактики виробничого травматизму на підприємствах , в організаціях , установах

міста Вінниці на 2011 рік.з/п

Найменування заходів

Виконавці

^ Термін виконання

1

Забезпечити проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадовими особами міської ради, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням охорони праці.(ст.18 Закону України «Про охорону праці», п.5.3.наказу ДНОП від 26.01.05р.№15)

Директори департаментів міської ради.

II - III кв.

2011 р.

2

Призначити відповідальних за стан охорони праці та створити комісії з питань охорони праці в департаментах міської ради , на підприємствах, в організаціях , установах, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, та забезпечити їх дієву роботу ( ст.ст. 15,16, 35 Закону України «Про охорону праці»)

Директори департаментів міської ради, керівники підприємств, організацій установ, що належать до територіальної громади міста

II кв.

2011 р.

3

Забезпечити контроль стану охорони праці на підприємствах, в організаціях , установах міста , аналізувати дотримання суб'єктами господарювання

Спеціалісти департаментів міської ради

Протягом року
вимог ст..34 ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні» ,статей 13,15,17,19 ЗаконуУкраїни«Про охорону праці».4

Забезпечити належне утримання , ефективну та безпечну експлуатацію об'єктів житлово-комунального госпо­дарства, побутового , торговельного обслуговування , транспорту і зв'язку , що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста та додержання вимог з питань охорони праці працівниками цих об'єктів ( ст.35 Закону України «Про охорону праці»)

Департаменти міської ради : міського господарства; житлового господарства; комунального господарства та благоустрію; енергетики , транспорту та зв'язку; комунального господарства та благоустрію. Інспекція по контролю за благоустроєм та санітарним станом.

Протягом року

5

Внести пропозиції до облдержадмініс­трації , управління Держгірпромнагляду по Вінницькій області щодо внесення змін до нормативно - правових актів з питань охорони праці відносно врегулювання повноважень органів місцевого самоврядування в системі управління охороною праці та механізму їх впровадження ( щодо положення про службу охорони праці в органах місцевого самоврядування, участі в комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві, здійснення контролю за станом охорони праці тощо)

Департаменти міської ради

II квартал 2011р.

6

Впровадити на рівні міста систему управління охороною праці у відповідності з Рекомендаціями ,

Директори департаментів, окремих структур­них підрозділів міської ради, керівники підприємств, організацій установ.

III квартал
затвердженими головою Держгірпром-нагляду від 07.02.2008 р., міжнародними нормами ДСТУ - П ОУ8А8 18001 «Системи управління охороною праці на підприємствах, в організаціях, установах».
2011р.

7

Здійснити аналіз виконання «Заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006 - 2010 роки» (рішення виконкому від 15.12.2005 р.№2966) та при надходженні відповідних нормативних актів з питань охорони праці з центральних органів виконавчої влади розробити та затвердити міську програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011 - 2016 роки.

Департамент праці і соціального захисту населення міської ради

II - III кв.

2011 р.

8

Забезпечити безпечне утримання ліфтового господарства. Розглянути питання поетапного виведення з експлуатації ліфтів , термін роботи яких закінчився .( наказ Держгірпромнагляду від 01.09.2008 р. №190)

Департамент житлового господарства , МКП «Вінницяліфт» .

Протягом року

9

Розробити та впровадити заходи щодо безпечної експлуатації обладнання з використання кисню в лікувально -профілактичних закладах міста.Активі -зувати роботу щодо безпечного забезпечення функціонування систем централізованого постачання кисню в приміщеннях закладів охорони здоров'я

Департамент охорони здоров'я міської ради

Протягом року

10

Організовувати та проводити для суб'єктів господарювання методично -консультативні семінари з питань

Департаменти міської ради

Щоквартально протягом року
охорони праці за участю фахівців управління Держгірпромнагляду по Вінницькій області , Федерації профспілок , Виконавчої дирекції Фонду соціального захисту від нещасних випадків на виробництві.11

Забезпечити виконання заходів щодо безперебійного та безаварійного газопостачання , передбачивши вико -нання організаційно - технічних заходів щодо запобігання виникнення аварій та травмування користувачів і зрідженого газу.

Департаменти міської ради : міського господарства; енергетики , транспорту та зв'язку. ВАТ «Вінницягаз».

Протягом року

12

Через засоби масової інформації популяризувати питання охорони праці та промислової безпеки.

Департамент у справах засобів масової інформації та зв'язків з громадськістю міської ради

Протягом року

13

Вирішити питання щодо обслуговуван­ня об'єктів підвищеної небезпеки в закладах освіти та закладах охорони здоров'я у відповідності з вимогами нормативно- правових актів з питань охорони праці .Забезпечити проведення в установленому порядку навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб , відповідальних за організацію та проведення робіт з підвищеною небезпекою.

Департаменти міської ради : освіти ; охорони здоров'я

III квартал

Керуючий справами виконкому С.Г.Чорнолуцький

Скачать, 411.2kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru