Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 396.21 Kb.
страница1/2
Дата09.07.2012
Размер396.21 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Загальні положення зобов’язального права
Загальні положення договірного права
Правові засади обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції в Україні
Подобный материал:
  1   2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Аудиторської палати України

від 29.09.2011 № 239/8


ПРОГРАМА

підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання

сертифіката аудитора України

1.

Аудит

1.1.

Суть та загальна характеристика аудиту

1.1.1.

Місце незалежного аудиту в системі фінансового контролю. Історія виникнення аудиту. Теорії обґрунтування необхідності аудиту: потреби потенційного інвестора, теорія агентів, теорія мотивацій. Постулати аудиту.

1.1.2.

Види аудиту (незалежний, державний, внутрішній).

1.2.

Міжнародний досвід регулювання в сфері аудиту

1.2.1.

Незалежне регулювання аудиторської діяльності професійними організаціями.

1.2.2.

Державне регулювання в сфері аудиту. Система суспільного нагляду.

1.2.3.

Актуальні питання регулювання в сфері аудиту.

1.2.4.

Концепція контролю якості професійних послуг.

1.3.

Правові основи регулювання аудиторської діяльності в Україні

1.3.1.

Загальна характеристика системи регулювання аудиту в Україні. Закон України „Про аудиторську діяльність”. Поняття аудиторської діяльності. Об’єкти аудиту. Аудитор і аудиторська фірма, їх статус. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів та аудиторських фірм. Вимоги щодо незалежності. Професійні громадські організації аудиторів України.

1.3.2.

Повноваження Аудиторської палати України з регулювання аудиту. Кваліфікаційні вимоги та сертифікація аудиторів. Постійне удосконалення професійних знань аудиторів. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів. Моніторинг якості аудиторських послуг в Україні.

1.3.3.

Регулювання аудиту уповноваженими державними органами.

1.4.

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: загальні положення

1.4.1.

Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) – повноваження, цілі та методи роботи. Структура стандартів, виданих РМСАНВ. Статус Міжнародних стандартів, виданих РМСАНВ. Статус Положень з практики та інших документів, виданих РМСАНВ. Застосування Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості в Україні.

1.4.2.

Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості. Визначення та мета завдання з надання впевненості. Рівні впевненості. Види завдань, що виконують аудитори. Прийняття завдання. Елементи завдання з надання впевненості: тристоронні відносини, предмет, критерії, докази, висновок з надання впевненості.

1.4.3.

Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги (МСКЯ 1).

1.5.

Основи професійної етики аудиторів

1.5.1.

Кодекс етики професійних бухгалтерів як основа етичних вимог до професійних бухгалтерів (аудиторів): цілі професії, громадські інтереси, фундаментальні принципи. Упровадження етичних вимог та спостереження за їх дотриманням. Концептуальна основа професійної етики. Розв’язання етичних конфліктів.

1.5.2.

Основні етичні вимоги: чесність та об’єктивність, професійна компетентність, конфіденційність, професійна поведінка.

1.5.3.

Етичні вимоги щодо діяльності професійних бухгалтерів-практиків (аудиторів). Загрози та застережливі заходи. Приклади обставин, що створюють загрозу дотримання фундаментальних принципів, та застережні заходи.

1.5.4.

Незалежність аудиторів при виконанні завдання з надання впевненості. Концептуальний підхід до незалежності. Застосування принципу незалежності до різних видів завдань. Застосування Концептуальної основи незалежності до конкретних ситуацій.

1.6.

Організація процесу аудиту

1.6.1.

Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту (МСА 200). Поняття «Застосовна концептуальна основа фінансової звітності». Основні етапи процесу аудиту. Процедури прийняття (оцінювання) потенційного клієнта.

Узгодження умов виконання завдання з аудиту (МСА 210). Передумови для проведення аудиту. Згода на умови завдання з аудиту. Додаткові міркування під час прийняття завдання. Лист - зобов’язання з аудиту.

1.6.2.

Аудиторська документація (МСА 230). Характер і цілі аудиторської документації. Форма, зміст і обсяг аудиторської документації. Формування остаточного аудиторського файлу.

1.6.3.

Аудиторські докази (МАС 500). Оцінка прийнятності та достатності аудиторських доказів. Електронна комерція: вплив на аудит фінансової звітності (ПМПА 1013). Аудит похідних фінансових інструментів (ПМПА 1012).

1.6.4.

Контроль якості аудиту фінансової звітності (МСА 220). Відповідальність керівництва аудиторської фірми за якість аудиту.

1.6.5.

Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності (МСА 240). Характеристики шахрайства та відповідальність за виявлення шахрайства. Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики. Письмові запевнення та вимоги щодо повідомлення інформації.

Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності (МСА 250). Відповідальність за дотримання законодавчих і нормативних актів. Розгляд аудитором дотримання вимог. Звітність про недотримання вимог.

Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими повноваженнями (МСА 260). Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу (МСА 265). Питання, про які слід повідомляти інформацію. Процес повідомлення інформації.

1.7.

Планування аудиту, оцінка ризиків та дії у відповідь на оцінені ризики

1.7.1.

Планування аудиту фінансової звітності (МСА 300). Загальні вимоги до планування. Діяльність, що передує завданню. Стратегія та план аудиту. Особливості планування перших завдань з аудиту. Приклади питань, які розглядає аудитор під час вибору стратегії аудиту.

1.7.2.

Ідентифікація та оцінка ризиків (МСА 315). Необхідність розуміння суб’єкта господарювання та його середовища. Внутрішній контроль. Оцінка ризиків на рівні тверджень.

1.7.3.

Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту (МСА 320). Концепція суттєвості. Визначення суттєвості та суттєвості викривлення при плануванні аудиту.

1.7.4.

Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики (МСА 330). Визначення аудиторських процедур у відповідь на оцінені ризики.

1.7.5.

Аудиторські міркування стосовно суб’єктів господарювання, які звертаються до організацій, що надають послуги» (МСА 402). Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту (МСА 450).

1.7.6.

Особливі міркування – аудити фінансової звітності групи (включаючи роботу аудиторів компонентів) (МСА 600). Розуміння групи, її компонентів та їх середовища. Дії у відповідь на оцінені ризики. Процес консолідації. Повідомлення інформації аудитору компонента. Використання роботи внутрішніх аудиторів (МСА 610). Використання роботи експерта аудитора (МСА 620).

1.8.

Отримання аудиторських доказів в процесі аудиту

1.8.1.

Аудиторські докази – додаткові міркування щодо відібраних елементів (МСА 501). Присутність аудитора при інвентаризації запасів та додаткові міркування щодо окремих статей.

1.8.2.

Зовнішні підтвердження (МСА 505). Процедури зовнішнього підтвердження. Результати процедур зовнішнього підтвердження та оцінка отриманих доказів.

1.8.3.

Аналітичні процедури (МСА 520). Аудиторські процедури по суті. Аналітичні процедури при формуванні аудиторського звіту. Розгляд результатів аналітичних процедур.

1.8.4.

Аудиторська вибірка (МСА 530). Організація вибірки, обсяг і відбір статей вибірки. Прогнозна оцінка викривлень. Оцінка результатів аудиторської вибірки.

1.8.5.

Аудит облікових оцінок, у тому числі оцінок за справедливою вартістю (МСА 540). Характер облікових оцінок. Процедури оцінки ризиків і відповідні дії. Подальші процедури по суті. Оцінка обґрунтованості облікових оцінок.

1.8.6.

Отримання аудиторських доказів щодо оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації (МСА 545). Розуміння процесу визначення оцінок за справедливою вартістю. Оцінювання відповідності оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації. Використання роботи експерта. Аудиторські процедури. Оцінювання результатів аудиторських процедур. Повідомлення інформації найвищому управлінському персоналові.

1.8.7.

Пов’язані сторони (МСА 550).

1.8.8.

Перші завдання з аудиту – залишки на початок періоду (МСА 510).

1.9.

Завершальний етап аудиту

1.9.1.

Аналітичні процедури на етапі завершення аудиту. Підсумкова оцінка суттєвості встановлених під час аудиту відхилень. Запит аудитора до юриста клієнта.

1.9.2.

Подальші події (МСА 560). Події, що відбуваються до дати аудиторського звіту. Факти, виявлені після дати аудиторського звіту, але до опублікування фінансових звітів. Факти, виявлені після опублікування фінансових звітів.

1.9.3.

Безперервність діяльності суб’єкта господарювання (МСА 570). Відповідальність управлінського персоналу та відповідальність аудитора. Аналіз оцінки управлінського персоналу здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Подальші аудиторські процедури в разі виявлення подій або обставин, що ставлять під сумнів можливість діяльності на безперервній основі.

1.9.4.

Письмові пояснення управлінського персоналу (МСА 580). Документування пояснень управлінського персоналу.

1.10.

Аудиторська думка та звітність

1.10.1.

Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності (МСА 700). Форма висловлення думки. Звіт незалежного аудитора.

1.10.2.

Модифікація думки у звіті незалежного аудитора (МСА 705). Обставини, за яких вимагається модифікація аудиторської думки. Форма та зміст аудиторського звіту. Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіти незалежного аудитора (МСА 706).

1.10.3.

Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність (МСА 710). Відповідальність аудитора щодо іншої інформації (МСА 720).

1.10.4.

Особливі міркування – аудит фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення (МСА 800). Визначення концептуальної основи спеціального призначення. Формування думки та звіту.

1.10.5.

Особливі міркування – аудит окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансових звітів (МСА 805). Сфера застосування. Формування думки та звіту. Завдання з надання звіту щодо узагальненої фінансової звітності (МСА 810). Прийняття завдання. Характер процедур. Форма висловлення думки.

1.11.

Завдання з огляду фінансових звітів

1.11.1.

Завдання з огляду фінансових звітів (МСЗО 2400). Мета та загальні принципи огляду. Рівень упевненості. Процес виконання огляду.

1.11.2.

Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним аудитором суб’єкта господарювання (МСЗО 2410). Мета та загальні принципи огляду. Рівень упевненості. Процес виконання огляду.

1.12.

Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації

1.12.1.

Концептуальна основа завдань з надання впевненості. Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації (МСЗНВ 3000). Вимоги етики та контроль якості. Прийняття завдання та погодження умов завдання. Планування та отримання доказів. Використання роботи експерта. Складання звіту з надання впевненості.

1.12.2.

Перевірка прогнозної фінансової інформації (МСЗНВ 3400). Упевненість аудитора стосовно прогнозної фінансової інформації. Прийняття завдання та знання бізнесу. Період, охоплений прогнозною фінансовою інформацією. Процедури перевірки. Подання та розкриття інформації. Висновок щодо перевірки прогнозної фінансової інформації. Звіти з надання впевненості щодо заходів контролю в організації, що надає послуги (МСЗНВ 3402).

1.13.

Супутні послуги

1.13.1.

Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації (МССП 4400). Мета та загальні принципи завдання з погоджених процедур. Визначення умов завдання. Планування, документування, процедури та докази. Складання звітності.

1.13.2.

Завдання з підготовки фінансової інформації для фінансової звітності (МССП 4410). Мета та загальні принципи завдання з підготовки фінансової інформації. Визначення умов завдання. Планування, документування, процедури та докази. Надання звіту щодо завдання з підготовки фінансової інформації.2.

Бухгалтерський облік

2.1.

Фінансовий облік

2.1.1.

Концептуальні основи фінансового обліку
Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
Поняття про бухгалтерський облік. Мета бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
Фінансовий та управлінський облік. Податковий облік та звітність; зв’язок з бухгалтерським обліком.
Користувачі фінансової звітності та їх потреби у інформації про діяльність підприємства.
Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Форми бухгалтерського обліку.
Поняття про облікову політику підприємства. Зміст наказу про облікову політику на підприємстві; рекомендації Міністерства фінансів щодо складання наказу про облікову політику підприємства.
Первинні облікові документи та інвентаризація активів і зобов’язань.
Подання та оприлюднення фінансової звітності.
Якісні характеристики фінансової звітності за П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”. Розкриття інформації у фінансовій звітності.
Суттєвість у бухгалтерському обліку та звітності.
Плани рахунків бухгалтерського обліку в Україні.
Узгодженість Плану рахунків підприємства зі структурою фінансових звітів.
Особливості бухгалтерського обліку активів та операцій підприємств державного та комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності.
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ): історія створення, призначення, структура. Зв’язок МСФЗ з національними стандартами обліку.
Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів за МСФЗ.
Основоположні припущення. Якісні характеристики фінансових звітів.
Елементи фінансових звітів: активи; зобов’язання; власний капітал; результати діяльності; доходи; витрати.
Визнання елементів фінансових звітів. Оцінка елементів фінансових звітів.
Концепція капіталу та збереження капіталу.
Порівняння концептуальних засад за МСФЗ з концептуальними основами бухгалтерського обліку в Україні.
  1   2

Скачать, 960.03kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru