Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програма спільної діяльності Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №39, міської лікарні №3

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/4
Дата22.11.2012
Размер0.75 Mb.
ТипЗакон
Содержание
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №39
Здоров’я через освіту”
Завдання загальної середньої освіти.
Охорона та зміцнення здоров’я учнів.
Стан здоров’я учнів
Фізичний розвиток
По фізкультурним групам
Структура захворюваності
Порушення зору
Кардіологічні захворювання
Кількість учнів, віднесених до медичних груп
Методологічною основою формування позитивної мотивації
Поняття „здоровий спосіб життя”
Результатом сформованості здорового способу життя
Базовими принципами формування
Критеріями формування позитивної мотивації
Стратегії Концепції
Концепція спрямована на виконання таких завдань
Форми та методи організації виховного процесу щодо формування здорового способу життя.
Серед форм і методів
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4

«Узгоджено» «Затверджую»

Заступник голови з питань діяльності Директор ХЗОШ І-ІІІ ступенів №39

виконавчих органів районної ради – ______________ Світлична О.Ф.

начальник управління освіти

­­­­­­­­­­­­­­­­__________ Мазуренко Т.М. «Затверджую»

Головний лікар

міської лікарні №3

__________ Щедров О.М.


«Затверджую»

Головний лікар

дитячої поліклініки №2

___________Самсоненко В.І.


«Затверджую»

Директор Харківського базового

медичного коледжу №1

__________Панченко М.С.


«Затверджую»

Завідуюча дитячим дошкільним

закладом №156

_____________ Лукашук Н.С.


ПРОГРАМА

спільної діяльності

^ Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №39,

міської лікарні №3,

дитячої поліклініки №2,

Харківського базового

медичного коледжу №1,

дитячим дошкільним закладом № 156

^ ЗДОРОВ’Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ”

на 2005 – 2008 р. р.


Харків, 2005 р.

Програма „Здоров’я через освіту”

Розділи програми


І. Вступ (мотивація, визначення проблеми).

ІІ. Концепція діяльності.

ІІІ. План реалізації програми.

ІV. Схема аналізу підсумків роботи. Критерії оцінювання.


І. Вступ (мотивація, визначення проблеми)


 1. Нормативна база для створення програми:

 • Конституція України.

 • Закон України “Про загальну середню освіту. ”

 • Національна доктрина розвитку освіти України.

 • Концепція загальної середньої освіти.

 • Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді.

 • Концепція екологічної освіти України.

 • Резолюція Генеральної Асамблеї ООН щодо охорони Здоров’я людини.

 • Концепція розвитку охорони здоров’я населення України.

 • Закон України “Про охорону дитинства.”

 • Концепція державної політики щодо контролю над тютюном.

 • Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПІН 5.5.2.008-01.

 • Конвенція ООН 1991 року по правам дитини.

 • Державна програма “Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні.”

 • Державна програма профілактики йодної недостатності у населення.
 1. Мотивація щодо розробки програми.


2.1. Нормативні підстави.

Конституція України визнає життя і здоров’я людини найвищими соціальними цінностями. Відповідно до Основного Закону держава несе відповідальність перед людиною за свою діяльність і зобов’язана ефективно вирішувати завдання виховання здорового покоління, від чого значною мірою залежить соціально-економічний розвиток суспільства і країни в цілому.

1991 року в Україні набула чинності Конвенція ООН про права дитини. Виконання її умов, а також положень Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей вимагає від Української держави, всього суспільства цілеспрямованих дій щодо створення сприятливих умов для життя дітей та молоді, оскільки стан фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я підростаючого покоління є інтегральним показником суспільного розвитку, дієвим чинником впливу на економічний, культурний, оборонний потенціал країни.

У Законі України „Про загальну середню освіту” відзначено: „Загальна середня освіта – цілеспрямований процес володіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої трудової діяльності”.

Наведемо витяг деяких статей Закону України „Про середню освіту”:

Ст. 5. ^ Завдання загальної середньої освіти.

 • Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

Ст. 22. ^ Охорона та зміцнення здоров’я учнів.

1. Загальний навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів.

Ст. 29. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють.

1.2. Батьки зобов’язані:

 • Забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої за будь-якою формою навчання;

 • Постійно дбати про фізичне здоров’я, психологічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей.

Ст. 38. Повноваження загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Охороняє життя і здоров’я учнів, педагогічних та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу;

 • Формує в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички.


2.2. Аналіз стану здоров’я учнів школи (моніторингове дослідження).


Всі учні 1 раз на рік проходять медогляд лікаря-педіатра, поглиблений огляд с залученням спеціалістів (лор, хірург, ортопед, невропатолог, окуліст, кардіолог, гінеколог) проводиться в 4-х, 9-х, 10-х, 11-х класах. Всі учні школи 2 рази на рік оглядаються стоматологом.


За підсумками 2004 року за дитячою патологією такі нерадісні показники:

 • захворювання нервової системи – 75 чоловік

 • захворювання органів травлення – 63 чоловік

 • захворювання органів зору – 62 чоловік

 • захворювання кістково - м’язової системи – 61 чоловік

 • захворювання органів дихання – 50 чоловік

 • психічні розлади – 34 чоловік

 • захворювання системи кровообігу – 35 чоловік

 • захворювання нирок – 15 чоловік

 • захворювання ендокринної системи – 13 чоловік

Всього: 408 дітей, що складає 62% від загальної кількості дітей, мають будь-яку патологію.

Щорічно шкільним лікарем проводиться аналіз захворювань. Як правило, тенденція росту захворювань виявляється в 10-11 класах. Але ж і в 1-х класах 2004р. Набору з 59 учнів 47 дітей мають відхили у стані здоров’я, тобто 80%.

Якщо проаналізувати стан здоров’я за 3 роки, видно що є стійка тенденція збільшення числа захворювань:


Патологія

2002р.

2003р.

2004р.

Захворювання нервової системи

52

62

75

Захворювання системи травлення

59

56

63

Психічні розлади

27

27

36

Захворювання системи кровообігу

31

26

34


Така статистика не може не хвилювати, тому на батьківських зборах регулярно заслуховуються питання щодо зміцнення здоров’я дітей, у школі виконуються заходи щодо профілактики захворювань та оздоровлення учнів.


^ Стан здоров’я учнів:

2002

2003

2004

Всього дітей в школі

769

743

679

Здорові І група

260

257

248

Патологія, що не піддаються лікуванню

0

0

0

ІІ група

400

369

361

Диспансерні ІІІ група

109

117

75

^ Фізичний розвиток

Норма

720

699

644

Відстає в масі тіла

8

7

10

Низький ріст

13

13

6

Високий ріст

14

13

11

Хронічні нездорові

0

0

0

^ По фізкультурним групам

Основна

576

553

469

Підготовча

179

172

180

Спеціальна

14

18

30

Звільнені

0

0

0

^ Структура захворюваності

1. Захворювання органів зору

59

63

62

2. Захворювання органів дихання

69

45

50

3. Захворювання кістно – м’язової системи

60

64

61

4. Захворювання органів травлення

59

56

63

5. Психічні розлади

27

27

36

6. Захворювання ендокринної системи

12

13

13

7. Захворювання нервової системи

52

62

75

8. Захворювання нирок

16

19

15

9. Захворювання системи кровообігу

31

26

34
Медичне обстеження, динаміка захворюваності дітей закладу (по групах)


Клас

Лор захворювання

Хірургічні захворювання

^ Порушення зору

Терапевтичні захворювання

Гастроентерологічні захворювання

Захворювання нирок

^ Кардіологічні захворювання

Ендокринні порушення

порушення постави

сколіоз

плоскостопість

деформація грудної клітини

пупкова пропуклина

астма

пневмонія

1

2

-

-

-

-

-

2

-

1

1

1

4

-

2

1

1

-

-

-

1

3

-

1

2

1

1

1

3

2

2

-

-

-

-

2

1

-

3

4

2

1

4

2

1

-

-

-

-

4

2

2

1

1

1

-

6

1

7

-

1

-

-

8

1

2

6

1

2

-

7

1

6

-

2

1

-

7

-

1

6

1

3

-

8

2

6

-

-

1

-

8

1

-

6

1

2

1

9

3

8

2

2

3

-

14

1

-

15

1

4

7

10

2

7

1

3

2

-

8

1

-

7

2

6

1

11

2

8

1

3

3

-

9

-

-

8

-

9

2

Усього учнів

18

46

4

11

10

1

62

7

7

55

13

34

13


^ Кількість учнів, віднесених до медичних груп


Клас

Кількість учнів

Основна

медгрупа

Підготовча медгрупа

Спеціальна медгрупа

Звільнені від уроків фізкультури

1

52

39

11

2

-

2

63

52

10

-

1

3

56

51

14

1

-

4

62

53

9

-

-

6

87

72

12

3

-

7

74

63

9

2

-

8

63

51

8

3

1Щодо заходів відносно збереження здоров’я працівників треба зазначити, що всі працівники мають медичні книжки, де відмічено результати щорічних обстежень стану здоров’я. Щорічно виплачуються кошти на оздоровлення до відпустки – згідно діючого законодавства. Три працівника школи пройшли курс оздоровлення в санаторіях. Стало традицією колектива школи один чи два рази на рік виїжджати в турпоїздки до історичних місць, на пікніки до природи, що безумовно сприяє укріпленню фізичного і психологічного стану здоров’я людей, формуванню комфортного мікроклімату в колективі.

Протягом року у школі проводилася певна робота щодо дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм.

Регулярно проводяться бесіди по класах на класних годинах, на батьківських зборах з попередження усіх видів дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, оформлюються записи у щоденники учнів. Учителі проводять бесіди з охорони праці на уроках фізики, хімії, технічної праці та фізвиховання. Оформлено стенди з попередження травматизму, з поясненнями щодо вивчення правил дорожнього руху та протипожежної безпеки.

Приділяється увага дотриманню санітарно – гігієнічних норм. Перед початком навчального року проводиться медичний огляд учнів.

Розклад занять складається у відповідності з нормативами та затверджуються санітарною службою району. З метою розвантаження навчальних приміщень навчання проводиться у дві зміни, два класи школи 1 та 2-й – розміщується на базі дитячого садка № 156.

Протягом року у всіх класах проводяться фізкультхвилинки, під час перерв проводиться провітрення кабінетів, вологе прибирання класів, щомісячне генеральне прибирання класів.

В навчальних приміщеннях ведеться контроль за нормами освітлення. Меблі у кабінетах розташовані та промаркіровані в залежності від вікових особливостей учнів. 7 з 10 навчальних кабінетів обладнанні новими меблями на суму 30000 грн.

За станом здоров’я всі учні поділені на групи здоров’я. Здорові діти І група – 248 учнів – 36,5 %. Діти, які мають незначні відхилення за станом здоров’я ІІ група – 361 учнів – 53,2 %. Діти, що підлягають спостереженню спеціалістів – диспансеризації ІІІ група – 75 учнів – 11 %.

По відношенню до занять фізичної культури розподілені на фізкультурні групи:

 • Основна – 469 учнів;

 • Підготовча – 190 учнів;

 • Спеціальна – 26 учнів;

 • Звільненні – 4 учня.

У кожному класі є листок здоров’я, де відмічені групи здоров’я, фізкультурні групи, групи меблі та рекомендації для учнів з відхиленням за станом здоров’я.

Між змінами класи провітрюються і здійснюється вологе прибирання силами технічного персоналу.

На харчоблоці наявні списки дітей, що потребують дієтичного харчування.

Серйозна увага приділяється наданню соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей. Так, за наказом №203 від 22.09.2004р. було надано матеріальну допомогу на суму 5 400 грн.:

 1. дітям – сиротам:

 • Августіні Поліні;

 • Самохвалову Руслану.

 1. дітям, які знаходяться під опікою:

 • Гармаш Юлії;

 • Іванову Максиму.

 1. дітям з малозабезпечених сімей на суму 4 200 грн. 19 учнів


Сьогодні можна сказати, що здоровий спосіб життя – це людська діяльність, переосмислена крізь призму профілактичних заходів. Шкільний вік – важливий етап у житті людини, протягом якого здійснюється поступовий перехід від інфантильного до нового, „зрілого” рівня функціонування більшості систем організму. Інтенсифікація педагогічних технологій потребує удосконалення системи формування здоров’я дітей, у тому числі створення сприятливого середовища, дотримання санітарного законодавства під час організації навчально – виховного процесу, забезпечення здійснення кожною дитиною свідомого контролю за власним здоров’ям, набуття нею навичок здорового способу життя, формування сталої мотивації усіх учасників навчально-виховного процесу до збереження здоров’я школярів. Отже школа є основною ланкою у ланцюгу створення у дітей стереотипу здорового способу життя, формування індивідуального та громадського здоров’я.

Навчання здорового способу життя має бути системним і сприяти гармонійному розвиткові психофізичних здібностей учнів. Воно не повинно зводитися до періодичного інформування учнів з питань збереження здоров’я, а має передбачати комплекс систематичних заходів, спрямованих на забезпечення школярами здорового способу життя як цінності шкільного колективу.


2.3. Методичні засади, принципи і критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя і дітей.

  1   2   3   4

Скачать, 309.09kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru