Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Дії населення при стихйних лихах, аваріях та катастрофах

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница2/15
Дата10.03.2012
Размер3.51 Mb.
ТипДокументы
Дії персоналу при стихійних лихах, виникненні аварій на підприємствах (транспорті)
Дії робітників і службовців з ліквідації стихійних лих, виробничих аварій.
Радіоактивне забруднення місцевості при аваріях на аес та інших радіаіпйно небезпечних об'єктах. дози опромінення і рівень забру
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15У сільській місцевості з отриманням штормового попередження необхідно терміно-во заготовити у необхідній кількості харч і воду для тварин.

Під час ожеледі масштаби лиха збільшуються. Ожеледеві утворення на дорогах усклад-нять, а на дуже пересіченій місцевості і зовсім зупинять роботу автомобільного транс-порту. Пересування пішоходів утрудниться. Обвалення різних конструкцій і предметів під навантаженням стане реальною загрозою: у цих умовах необхідно уникати знаходження у старих будівлях, під лініями електропередач і зв'язку та поблизу їх опор. У гірських районах після сильних снігопадів зростає загроза сходу снігових лав. Про це населення буде оповіщуватись різними попереджувальними сигналами, встановлюваними у місцях можливого сходу снігових лав і можливих снігових завалів. Не слід нехтувати цими попередженнями, треба суворо додержуватись їх рекомендацій.


Пожежі.

Це стихійне лихо, вогонь, що вийшов з-під контролю людини. Вони можуть виникнути у лісах і на торфяниках, у житлових будинках і у виробничих будівлях, в енергетичних мережах і на транспорті. Пожежі спричиняють величезні матеріальні збитки і часто призводять до загибелі людей.

На об’єктах господарської діяльності, які можуть піддатися стихійним лихам, розроб-ляються плани, якими визначаються: системи оповіщення населення; порядок і черго-вість евакуації людей, тварин і матеріальних цінностей; сили і засоби, що забезпечують проведення рятувальних робіт. У першу чергу використовуються зведені і рятувальні невоєнізовані формування. Однак робота у районах стихійних лих неможлива без активної участі населення, без знання і суворого виконання встановлених правил.

Суттєве значення для зменшення наслідків стихійних лих має своєчасне оповіщення населення. Це дасть можливість вжити необхідних заходів по захисту людей і мате-ріальних ціностей. У залежності від характеру стихійних лих і умов їх виникнення насе-лення оповіщується про них по всіх можливих каналах зв'язку за допомогою звукових сигналів.

Пожежі - найбільш масові і розповсюджені лиха: вони відбуваються практично в усіх районах нашої країни, а літо - час найбільш частих пожеж у лісах, на торфяниках, полях, у житлових будівлях і на промислових підприємствах. Вогонь знищує будівлі і споруди, дерева і тварин, зазнають каліцтв і гинуть люди.

У 90 % випадків причина виникнення лісових пожеж - людина, яка необережно поводиться із вогнем у лісі, у місцях роботи і відпочинку, не звертає уваги на необхідність суворого дотримання правил протипожежної безпеки.

Більш за все пожеж виникає у соснових лісах по суботах, неділях і понеділках (до 40 % спалахувань). Тому у лісах заборонено розводити вогнища. Особливо це небезпечно у місцях із підсохлою травою і під коріннями дерев. Не можна кидати запалені сірники, недокурки, використовувати машини з несправною системою живлення, палити і корис-туватися вогнем поблизу машин.

Культурно-масові заходи у лісі необхідно проводити на спеціально відведених ділянках. Поблизу цих місць повинні бути засоби пожежогасіння або водоймища.

Будь-яка пожежа починається із займання, яке нерідко може ліквідувати одна людина. Але ліквідувати пожежу одній людині, тим більш без відповідних засобів, самовладання, мужності не так просто. Розбурхана стихія потребує колосальних зусиль великої кіль-кості людей, значної кількості спеціальної і іншої техніки.

Найбільш доступними засобами гасіння займань і пожеж є вода, пісок або грунт, ручні вогнегасники, азбестові і брезентові покривала і навіть віття дерев та одяг.

Не зменшується кількість пожеж на підприємствах текстильної, швейної, деревооброб-лювальної та борошномельної промисловості, де у ході виробництва з'являється пил, який при найменшій іскрі призводить до спалахування. Тут потребується особливо суво-ре дотримання правил протипожежної безпеки.


Пожежі нерідкі у містах і інших населених пунктах, на об'єктах господарської діяльності, на різних спорудах і на транспорті. Пожежі на об'єктах часто є неодмінними супутниками аварій, іцо на них трапилися.

При виникненні пожежі у населеному пункті чи на виробництві у першу чергу треба повідомити про це пожежну команду, а після цього сміливо вступати у боротьбу із вогнем.

У цей час нема коли згадувати, де і які засоби розташовані, а треба знати заздалегідь їх місце розташування. Кожний учасник гасіння пожежі у населеному пункті (на вироб-ництві) зобов'язаний слідкувати за станом будівельних конструкцій і технологічного устаткування на об'єкті пожежі і у випадку небезпеки негайно повідомити про це всіх учасників гасіння пожежі. Треба бути уважним при наявності обвислих чи обірваних (обгорілих) електричних проводів. Не з'ясувавши, що провід знеструмлений, слід вважа-ти його під напругою і вживати відповідні заходи безпеки. При саморятуванні і рятуванні інших людей у будівлях, охоплених вогнем, діяти слід швидко, оскільки основною небез-пекою є: висока температура повітря; задимлення; можливі обвалення будівельних кон-струкцій.

Під час пожеж на людях може спалахнути одяг. При невеликих ділянках палаючого одягу вогонь може бути загашений шляхом його збивання або накриття потерпілого плащем, пальто чи будь-яким іншим полотнищем. Робиться це для того, щоб перектрити приплив повітря до місця горіння.

У випадку, коли пожежа захопила вас у лісі чи степу, не слід приймати поквапливих рішень. Звичайно люди, що злякалися насуваючогося валу вогню, намагаються бігти у протилежний від нього бік, не оцінивши швидкості його руху. Виходити із зони будь-якої лісової пожежі, швидкість розповсюдження якої невелика, треба в навітряну сторону, тобто у сторону вогню, використовуючи галявини, просіки, дороги, ріки і т.д.

Пожежі впливають на людей своїм сильним психологічним ефектом. Паніка серед людей навіть при невеликих пожежах слугує причиною значних жертв. Знаючи правила поведінки, людина, захоплена цим лихом, у будь-який момент, у будь-якій обстановці зможе вистояти, зможе спасти своє життя і навіть надати допомогу у порятунку інших шюдей і врятуванні матеріальних цінностей.

^ ДІЇ ПЕРСОНАЛУ ПРИ СТИХІЙНИХ ЛИХАХ, ВИНИКНЕННІ АВАРІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ (ТРАНСПОРТІ)


Виробничі аварії і причини їх виникнення.

Виробничі аварії можуть бути найрізноманітними. Причинами їх можуть бути: сти-хійні лиха (землетруси, зсуви, повені, пожежі тощо), а також порушення технології виробництва і правил техніки безпеки.

Найбільш типовими наслідками аварій можуть бути: вибухи; пожежі; затоплення; зава-ли шахт; зараження навколишнього середовища сильнодіючими отруйними речовинами.

Під стихійним лихом розуміють таке явище природи, яке не може бути відвернуто і характеризується порушенням нормальної життєдіяльності значної групи населення, загрози для їх життя, руйнуванням чи затопленням та знищенням матеріальних ціннос-тей. До них відносяться: повіні, селеві потоки, урагани, зсуви, землетруси та інші.

До стихійних лих відносяться також масові лісові пожежі по тим втратам, які вони завдають народному господарству і великій небезпеці для населення, що проживає у районах, охоплених пожежами.

Крупними аваріями на промислових підприємствах вважаються надзвичайні пригоди, які викликають раптову зупинку роботи, створюють небезпеку для життя людей і можуть призвести до руйнування виробничих будівель, ушкодження чи знищення устаткування, сировини і готової продукції, а також до зараження місцевості отруйними речовинами і загазованості атмосфери. Наслідком аварій, а іноді і причиною їх можуть бути вибухи і пожежі.

Такі стихійні явища природи, крупні аварії у промисловості і на транспорті, які повели за собою загибель людей, великі руйнування і знищення матеріальних цінностей, відно-сяться до категорії катастроф.

Крупні виробничі аварії і катастрофи (у подальшому ми будемо застосовувати замість цих слів термін "аварія") можуть призводити до загибелі людей і завдавати відчутних втрат народному господарству.

Тому забезпечення безаварійної роботи підприємств слід розглядати як важливу дер- жавну справу, яка потребує повсякденної уваги керівництва, інженерно-технічного складу. Аварії можуть трапитися на будь-яких промислових підприємствах і на транспорті унас-лідок безвідповідального відношення до своїх обов'язків усіх посадових осіб, а також ро-бітників і службовців підприємства і недодержання ними правил техніки безпеки.

Однак, найбільшу небезпеку являють собою об'єкти, що виробляють чи застосовують у технології сильнодіючі отруйні речовини, вибухо- і пожежонебезпечні матеріали і продук-ти. Небезпечними об'єктами є також склади, бази, залізничні станції і порти, де зберігаю-ться чи маються запаси цих матеріалів і продуктів.

Аварії можуть трапитися унаслідок: стихійних лих; допущених прорахунків у проек-туванні, будівництві і обладнанні підприємств; введення в експлуатацію промислових об'єктів з великими недоробками і відступами від проектів; прийняттям в експлуатацію вентиляційних систем без випробування на ефективність їх роботи; недоробок по техніці безпеки і охороні праці і т.ін.

Вони можуть бути також наслідком порушення технологічного процесу, несправності електропроводки і недостатнього впровадження надійних систем пожежогасіння.

Аварії виникають і унаслідок необачного поводження з вогнем, металоріжучими, електро- і газозварювальними апаратами, загазованості, запорошеності повітряного сере-довища вище граничне допустимих норм і нерегулярного проведення їх аналізу.

Крім того, причинами аварії можуть бути: порушення вимог і правил техніки безпеки; низька трудова і технолоічна дисципліна; відсутність належного контролю за процесом виробництва і необхідного нагляду за станом будівель, споруд, устаткування, а також несвоєчасне усунення загрозливих ознак їх аварійного стану.

Порушення транспортування і використання вибухопожежонебезпечних матеріалів і хімічних речовин також може призвести до аварій.

Аналіз причин аварій показує, що вони виникають головним чином унаслідок поганої навченості персоналу, допущеної халатності, порушень технологічного процесу вироб-ництва і правил техніки безпеки.

Для запобігання аваріям на промислових підприємствах і транспорті заздалегідь роз-робляються і здійснюються організаційно-технічні заходи, спрямовані на підвищення стій-кості і безаварійності роботи. Зміст і обсяг цих заходів залежить від особливостей даного виробництва, характеру технологічного процесу, застосовуваних і вироблюваних речовин і продуктів.

Вивчення причин виникнення аварій і всебічна оцінка ступеня їх небезпечності дасть можливість правильно визначити заходи їх попередження, передбачити необхідіні дії по захисту людей і зниженню втрат.

^ Дії робітників і службовців з ліквідації стихійних лих, виробничих аварій.

Важливим фактором забезпечення безаварійної роботи є вивчення і суворе дотримання всіма інженерно-технічними працівниками і робітниками правил і норм техніки безпеки. Основними заходами по ліквідації наслідків аварій і стихійних лих є: оповіщення робітни-ків і службовців, формувань ЦО і населення, що проживає поблизу об'єкту; екстрена ева-куація; комплексна розвідка об'єкту на якому вникла аварія; рятування людей з-під зава-лів, із оточуючих і ушкоджених будівель і споруд; надання медичної допомоги потерпілим від аварії, вивіз їв у лікувальні установи; гасіння пожеж; локалізація аварій на комунально-енергетичних мережах, перешкоджаючих веденню рятувальних робіт; улаштування проїз-дів і підходів до місць аварій;

руйнування ненадійних конструкцій, розбирання завалів; демонтаж зберігшогося устат-кування, якому загрожує небезпека; організація комендантської служби.

Задача кожного працюючого на підприємстві - знати основні правила поведінки при аваріях, вміти діяти в обставинах, що при цьому склалися. Наприклад, існують певні правила і послідовність відключення електроенергії, зупинки транспортуючих пристроїв, агрегатів і апаратів, перекриття сировинних, газових парових і водних комунікацій у від-повідності з технологічним процесом і технікою безпеки, порушення яких може погір-шити і ускладнити обстановку. Ці правила і послідовність дій треба вивчати, постійно пам'ятати і вміти практично виконувати.

В аварійній ситуації важливою задачею є організація своєчасного оповіщення про ава-рію. Кожний робітник і службовець будь-якого об'єкту народного господарства повинен вміти користуватися наявними на підприємстві оповіщувачами. Кожний робітник під-приємства, пов'язаний з можливою газовою обстановкою, повинен знати способи виклику газорятівників.

Для ліквідації стихійних лих, виробничих аварій і рятування потерпілих на об'єктах народного господарства у першу чергу залучаються спеціальні підрозділи (газорятівників, пожежників і т.ін.), при необхідності можуть залучатися формування ЦО.

З виникненням аварії робітники і службовці, що входять у склад формувань ЦО, зобов'язані негайно прибути на місце сбору. Робітники і службовці підприємства, що не входять до складу формувань, повинні бути також готові вести роботи по ліквідації аварії, по спасінню потерпілих на об'єктах.

Ліквідація наслідків стихійних лих і аварій може здійснюватись одночасно на всьому об'єкті або по окремим його ділянкам при наявності достатніх сил і засобів. При цьому починають їх у першу чергу там, де необхідно надати допомогу людям, на ділянках, що являють найбільшу небезпеку.

Перша медична і лікарська допомога надається перш за все потерпілим, що знаходяться у шоковому стані, а також вивільненим з-під уламків, завалів. Вивільнення людей з-під великих завалів провадиться з додержанням особливих заходів перестороги, їм надається невідкладна медична допомога на місці з подальшою евакуацією у лікувальні установи.

Виробничим аваріям звичайно сприяють пожежі, що створюють у деяких випадках найбільшу небезпеку. Обстановка в осередку пожежі може створитися досить складна, особливо при наявності руйнувань, завалів, порушення і навіть припинення водопос-тачання. Боротьба з вогнем пов'язана із рятуванням людей, якщо частина персоналу під-приємства опинилася у зоні, охопленій полум'ям. Наявність у виробництві вибухо-небезпечних і швидкозаймаючихся матеріалів може погіршити становище. Тому до лікві-дації пожежі необхідно залучити технічний персонал підприємства, який добре знає роз-ташування апаратури, що знаходиться під великим тиском, місцезнаходження вибухоне-безпечних чи хімічних небезпечних речовин, а також можливості використання стаціонарних засобів пожежогасіння.

У першу чергу локалізують і гасять ті осередки пожежі, які являють перешкоду рятувальним роботам і створюють загрозу подальшого поширення вогню.

Особовий склад формувань пожежогасіння повинен суворо додержуватись правил без-пеки, слідкувати за станом будівельних конструкцій, що загрожують обвалом, і не допус-кати, щоб вогонь оточував працюючих. При сильній задимленості особовий склад, що приймає участь у гасінні пожежі, повинен діяти у протигазах і використовувати інші захисні засоби.

Пожежі впливають на людей дуже сильним психологічним ефектом. Відомо, що паніка серед людей навіть при невеликих пожежах є причиною значних жертв. Знаючи правила поведінки, людина, захоплена цим лихом, у будь-якій обстановці зможе не лише вистояти, урятувати своє життя, але й надати допомогу у рятуванні інших людей, матеріальних цінностей від вогню.


При самопорятунку і рятуванні інших людей у будинках, охоплених вогнем, діяти слід швидко, оскільки основною небезпекою є висока температура повітря, задимлення, мож-ливі обвалення будівельних конструкцій. Палаюче приміщення треба долати, накрившись з головою мокрою ковдрою, цупкою тканиною чи верхнім одягом, крізь сильно задимлене приміщення слід повзти чи рухатись пригинаючись. Двері у задимлене приміщення слід відчиняти обережно, бо швидкий потік повітря викличе спалах полум'я. Ввійшовши у при-міщення, де можуть бути люди, слід гукнути їх, відшукуючи потерпілих, треба пам'я-тати, що діти від переляку ховаються під ліжко, шафу, забиваються у кутки, в інші місця.

Під час пожеж на людях спалахує одяг. При невеликих ділянках палаючого одягу вогонь може бути погашений шляхом збивання його курткою, головним убором, рука-вицею. Не виключено, що у деяких випадках люди в палаючому одязі намагаються бігти. Необхідно зупинити їх, накинувши на таких потерпілих будь-яке полотнище, щільно при-туливша його до тіла потерпшого. Цим може бути досягнуте припинення припливу повітря до місця горіння і самогоріння.

При виникненні пожежі на виробництві у першу чергу треба повідомити пожежну команду, а потім сміливо вступати у боротьбу з вогнем, для гасіння пожеж застосо-вуються: вода, пісок, вогнегасники і інші підручні засоби. Крім цих засобів треба застосо-вувати підготовлений протипожежний інвентар, пінні, порошкові і вуглекислотні вогне-гасники, а також підручні матеріали, що мають вогнегасну дію.

Бензин, гас, різні органічні масла і розчинники, палаючу електропроводку водою гаси-ти не можна. Їх слід гасити за допомогою пінних і порошкових вогнегасників, шляхом засипання піском і землею, а якщо вогнище пожежі невелике - накрити його брезентовим поривалом, важкою тканиною чи одягом, змоченим водою. Палаючу електропроводку гасити можна лише впевнившись, що з неї знята напруга.

Кожний учасник гасіння пожежі на виробництві зобов'язаний слідкувати за станом будівельних конструкцій і технологічного устаткування на об'єкті пожежі і у випадку небезпеки негайно попередити про це всіх учасників гасіння пожежі. Треба бути уважним при наявності обвислих проводів: не з'ясувавши, що провід знеструмлено, слід вважати його під напругою і вживати відповідні заходи безпеки.

На ряді об'єктів господарської діяльності здійснюється виробництво, використання, зберігання, а у деяких районах - і перевезення аварійно хімічно небезпечних речовин (АХНР). Це стосується перш за все підприємств хімічної, нафтопереробної, нафтохімічної та інших споріднених ним галузей промисловості, підприємств, що мають холодильні установки і застосовуючих як хладагент речовини типу аміаку, водопровідних і очисних споруд, що використовують хлор, залізничних станцій, що мають рухомий склад для перевезення АХНР, а також складів і баз з запасами ядохімікатів чи інших аналогічних речовин. Серед АХНР можуть бути: аміак, хлор, окис вуглецю, сірчастий ангідрид, сірковуглець, трихлористий фосфор, фтористий водень та ін.

Унаслідок стихійних лих (наприклад, під час землетрусу, пожежі чи залізничної ката-строфи) чи при аварії на виробництві, можливі виливи (викиди) АХНР і пов'язані з ними зараження місцевості і повітря. При цьому не виключені ураження людей, що знаходяться у районах виливу (викиду) АХНР.

Багато хто досі пам'ятає інформації про одну з найбільших аварій на хімічному під-приємстві у Бхопалі (Індія). У результаті викиду метилзационату в атмосферу за короткий час загинуло 2500 чоловік і біля 10 тис. людей потерпіло. Доволі часто аварії трапляються на хімічних концернах. Відбуваються вони і на об'єктах, що виробляють і використовують АХНР.


Виникає питання - як треба діяти? Способи ліквідації зараження АХНР визначаю-ться уражуючими фізико-хімічними властивостями отруйної речовини. Не менш важливе значення мають характер ушкоджених ємкостей, трубопроводів, реакторів, особливості технологічного процесу.

Головний захід зводиться до наступного. Після виявлення викиду в атмосферу АХНР чи розливу її по території слід негайно сповістити всіх, хто може опинитися у небезпечній зоні, включаючи і житловий сектор, межуючий з об’єктом. У необхідних випадках провадять термінову евакуацію по найкоротшому маршруту, але з таким розрахунком, щоб люди не потрапили у зону, куди рухається хмара отруйних парів. Робітники і службовці, а у деяких випадках і жителі прилеглих районів на випадок аварії повинні бути забезпечені промис-ловими фільтруючими протигазами, призначеними для захисту від даного виду АХНР.

Робота по ліквідації аварії у першу чергу спрямована на те, щоб припинити розпов-сюдження отруйної речовини в атсмосферу і розтікання її по місцевості. Для цього потрібно відключити ушкоджену ділянку, перекрити крани і інші запірні пристрої. На розриви, що утворилися у ємкостях і трубопроводах, накласти пластирі, муфти, у необ-хідних випадках забити пробки із дерева чи металу, перекачати АХНР з ушкоджених ємкостей у справні. Крім того, для сбору отруйних речовин необхідно відкопати канави, рви і ями.

Управління (відділ) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту території (або штаб ЦО та з НС суб’єкта господарської діяльності) негайно організує хімічну розвідку місця аварії. Дані розвідки приймаються за основу при прийнятті рішення про ліквідацію наслідків і проведення захисних заходів.

Розвідники, як тільки виявлять зараження, визначають концентрацію АХНР, уточ-нюють зони небезпечного і надзвичайно небезпечного зараження, позначують їх межі, встановлюють шляхи підходу, характер і маштаби руйнувань, стан людей і обладнання.

Район, де відбулася аварія, обов'язково оточується, сторонні не допускаються. По-перше, вони будуть заважати проведенню робіт, а по-друге, можуть піддатися дії АХНР.

Органи ЦО, захисту населення і територій у цей час повинні уважно стежити за метереологічною обстановкою. Напрямок вітру і температура повітря можуть зміню-ватись, і це відіб'ється на характері і напрямку розповсюдження отруйних парів.

Не менш важливою турботою при ліквідації зараження е дегазація зараженої території, споруд і устаткування. Як речовини для дегазації можуть бути використані, наприклад, хлор, гашене вапно, лугові відходи промисловості. Застосовують їх частіше у вигляді розчинів або кашиці. У першу чергу дегазують під'їздні шляхи і внутрішні дороги, а потім заражені ділянки місцевості і предмети.

Усі, хто приймає участь у ліквідації аварії, забезпечуються промисловими чи ізолюю-чими протигазами, захисним одягом, індивідуальними протихімічним пакетами, медич-ними засобами. Перед початком роботи проводиться ретельний інструктаж, перевіряється екіпіровка, уточнюються заходи безпеки.

В обов’язок усіх осіб, що приймають участь у ліквідації наслідків виливу (викиду) АХНР, повинні мати навички надання допомоги потерпілим (у тому числі здійснювати само- і взаємодопомогу). Вони повинні вміти надягати протигаз на ураженого, виводити (виносити) людей із осередків ураження, при необхідності робити ураженим штучне дихання і непрямий масаж серця, нейтралізувати на шкірі АХНР, промивати очі водою чи відповідним розчином.

На підприємствах при загрозі повені змінюється режим роботи, а у деяких випадках робота припиняється. Захист деякої частини матеріальних цінностей іноді передбачається на місці, для чого забиваються приямки, входи і окопні прорізи підвалів і нижніх поверхів будівель.

У зонах можливих затоплень на місцевості слід додержуватись встановленого порядку, зайняти підвищені місця. При рятувальних роботах необхідно виявляти витримку і самовладання, суворо дотримуватись вимог рятувальників. Не можна переповнювати рятувальні засоби (катери, човни, плоти і т.д.), оскільки це загрожує безпеці рятуваль-ників і рятованих. Потрапивши у воду, слід скинути із себе важкий одяг і взуття, відшукати поблизу плаваючі чи підвищені над водою предмети , скористатися ними до отримання допомоги.

У випадку одержання сигналу оповіщення населення про наближення селевого потоку чи почавшогося зсуву, а також при перших ознаках їх появи треба якомога швидше залишити приміщення, попередити про небезпеку оточуючих і вийти у безпечне місце Залишаючи приміщення, слід загасити печі, перекрити газові крани, вимкнути світло і електроприлади. Це допоможе відвернути виникаючі пожежі. Селеві потоки і зсуви являють серйозну небезпеку при їх раптовій появі. У цьому випадку страшніше за. все паніка.

У випадках захоплення когось рухаючимся потоком селю, треба надати потерпілому допомогу усіма наявними засобами. Такими засобами можуть бути жердини, канати чи мотузки, що подають рятівники. Виводити рятованих із потоку треба у напрямку потоку із поступовим наближенням до краю.

Рятувальні роботи на підприємствах, де трапилася аварія, звичайно ведуться у важ-ких і небезпечних умовах. Тому при підготовці формування до дій слід навчати особовий склад не лише навичкам і способам виконання робіт, але й правилам техніки безпеки. Кожне підприємство має свої особливості, які повинні бути враховані при розробці цих правил. На кожній ділянці аварійних робіт виставляється охорона і спостерігачі, а біля небезпечних місць встановлюється огорожа і вивішуються плакати з попередженнями про небезпеку.

Особливі заходи безпеки застосовуються при обвалі конструкцій і розбиранні завалів. Висотні роботи виконуються лише з застосуванням страхувальних засобів. Відтягування крупногабаритних уламків за допомогою тракторів доручається досвідченим такелаж-никам. При роботі з підйомним краном кранівник повинен упевнитись, що його дії ніко-му не загрожують, і вантаж, що піднімається, не перевищує вантажопідйомності крану. Для роботи на загазованій ділянці особовий склад забезпечується засобами індивідуаль-ного захисту.

Вивчення і узагальнення досвіду ліквідації наслідків стихійних лих, крупних аварій і катастроф повинні використовуватись для підвищення готовності органів управління і сил ЦО до розв'язання задач проведення РтаІНР в осередках ураження.


^ РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ МІСЦЕВОСТІ ПРИ АВАРІЯХ НА АЕС ТА ІНШИХ РАДІАІПЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТАХ. ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ І РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ І ОБ'ЄКТІВ.

Після Другої світової війни людство поставило собі на службу ядерну енергію. Вперше її використали у своїх військових цілях США, скинувши атомні бомби на японські міста Хіросіму і Нагасакі. У той же час ядерні матеріали використовуються і у мирних цілях. За даними МАГАТЕ (Міжнародне агенство з атомної енергії), на кінець 1987 року у світі діяло 417 атомних електростанцій, що виробляли 16% всієї енергії, вироблюваної у світі. У Франції на АЕС виробляється близько 70% всієї кількості електрики, у Бельгії - 66%. У щорічній доповіді агенства відмічалося, що хоча вплив Чорнобильської аварії 1986 року продовжує позначатися на світовому розвитку ядерної енергетики, уроки, що дістали з аварії, значно підвищили обізнаність у питаннях ядерної безпеки, яка у довгостроковому плані повинна піти на користь ядерній енергетиці.

У більшості країн не відбулося суттєвих змін у суспільному і політичному сприйнятті ядерної енергетики. Вони продовжують здійснювати програму будівництва АЕС. Мова йде про більш рішучі заходи, що перешкоджають виникненню аварійних ситуацій, що робить ядерну енергетику більш безпечною, екологічно чистою.

За нашого часу 25 країн використовують атомні реактори для виробництва електро-енергії. У зв’язку з аварією на АЕС і зараженням великої території ряду областей респуб-ліки постає питання про безпечність експлуатації ядерних установок. Зокрема, після Чор-нобиля МАГАТЕ приймає участь у крупних всесвітніх дослідженнях радіоактивного забруднення місцевості, а також в оцінці обстановки із часом, виробленні необхідних медичних заходів при переопроміненні.
І все ж радіаційна безпека - це те, що турбує усіх. Вона повинна бути найвищою - у будь-якій країні, у будь-якій ситуації.

Радіоактивне забруднення місцевості при аваріях на АЕС та інших радіаційно небезпечних об'єктах.

Небезпечним джерелом забруднення місцевості можуть бути атомні електростанції, на яких трапилися аварії. Аварійні ситуації створюються при порушеннях у технологічних системах очищення. Коли відбувається викид продуктів ядерного ділення (ПЯД) з газами або скидання з водою у водойми і ріки, а також при руйнуванні активної зони реактора тепловим вибухом, що призводить до потрапляння у навколишнє середовище великої кількості ПЯД.

Так, при порушенні технологічного процесу на атомній станції може виникнути аварія, при якій можливе розплавлення палива, підвищення тиску до неприпустимого рівня і викид парогазової суміші в атмосферу через вентиляційну трубу. У випадку руйнування ядерного реактору при тепловому вибуху утворюється радіоактивна хмара, яка буде розповсюджуватися у напрямку вітру на висоті 1-3 км. Розповсюдження радіоактивної хмари може продовжуватись від 3 до 12 годин від кожного викиду. Радіоактивна хмара складається із диму і газу. Розміри радіоактивних частинок у хмарі - від сотих часток мікрона до 100 мілімікронів.

При проходженні хмари над місцевістю з неї випадають невидимі оком мікрочастинки диму і вологи, які мають у своєму складі більш як 200 радіоізотопів і більш як 35 хімічних речовин. Випадаючі із хмари радіоактивні мікрочастинки заражують місцевість і все, що на ній знаходиться.

Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС радіоактивні речовини розповсюджувались, що викликало зараження ряду областей України, Білорусії і Брянської області. Підви-щений гама-фон був зареєстрований у скандінавських і інших країнах Європи.

Зараження місцевості мало деякі особливості порівняно із зараженням після ядерного вибуху. Це пояснюється, з одного боку, багаторазово повторюваними викидами із зруй-нованого реактора, а з другого - іншим ізотоповим складом сліду Чорнобильської АЕС, зокрема, меншою кількістю ізотопів взагалі і короткоживучих зокрема, наявність яких і обумовлює швидке спадання рівня радіації за закономірностю.

Спад рівнів радіації (при загальній аварії): за першу добу - у 2 рази; З0 діб - у 5 разів; 3 місяці - в 11 разів; 6 місяців - у 40 разів; 1 рік - у 85 разів.

Другою особливістю сліду аварійного викиду АЕС є нерівномірність випадінь ПЯД на місцевості, плямистий (мозаїчний) характер їх. Найбільша кількість радіоактивних ізотопів осіла у низинних і заплавових місцях, часом віддалених на десятки і сотні кіло-метрів від АЕС. Височини, бідні рослинністю, що не мають кущів і лісів, були більш "чистими". Утворенню плям сприяла порівняно невелика висота викиду, переважання у ньому дрібнодисперсного аерозолю, що більш підвладний дії вертикальних переміщень повітряних потоків (конвенції, інверсії), часткові зміни напряму і швидкості вітру.

Третьою особливістю було те, що розподілення і перенесення РР відбувалися у атмосфері в основному у приґрунтовому шарі, тоді як при ядерному вибуху частина радіоактивних речовин потрапляє в атмосферу і стратосферу і випадає у вигляді гло-бальних опадів.

Аварії на атомних електростанціях та інші промислові аварії, пов'язані з викидом ра-діоактивних речовин, призводять до серйозних наслідків у вигляді стійкого радіоактив-ного забруднення навколишнього середовища і руйнівної дії на організм людини. Лікві-дація наслідків цих аварій вимагає колосальних трудових зусиль і матеріальних вкладень.

Однією з найбільш суворих за своїми наслідками була аварія на Чорнобильській АЕС, яка відбулася 26 квітня 1986 року. Унаслідок аварії і пожежі на четвертому енергоблоці відбувся викид великої кількості радіоактивних речовин. Основними джерелами радіо-активного забруднення внаслідок цієї аварії на наш час залишаються цезій-137, стронцій-

90, а також плутоній. Технічні умови по дезактивації місцевості скоротили рівень радіації
у районі станції з 1200 Р/год у травні 1986 року до 2,5 мбер/год на кінець 1990 року на відстані 200 м від саркофагу четвертого блоку станції. Радіоактивність у районі м. Прип'ять складала на кінець 1990 року 0,2 мбер/год, у м. Чорнобиль, що знаходиться у 18 км від АЕС, рівень радіації - 0,1-0,2 мбер/год. У Києві радіаційний рівень складав 0,04 мР/год., тобто такий самий, як і до аварії (за даними зарубіжних джерел інформації).

У межах десятикілометрової зони жорсткого контролю навколо станції залишається численна кількість "точок", де поховані рештки обладнання та інших радіоактивних матеріалів, у тому числі, 500 тис. кубометрів поверхневого шару грунту, який був знятий весною і влітку 1986 року. У цих точках рівень радіації досягає 2-3 мбер/год, і постає питання про повторне очищення цих місць.

На АЕС розрізняють наступні типи аварій: локальна (радіаційні наслідки: одна будівля; підвищений рівень радіоактивного забруднення); місцева (радіаційні наслідки: будівлі чи територія АЕС; можливо опромінення персоналу; рівень РР перевищує реко-мендований); загальна (радіоактивні продукти викидаються з реактора; можливе ура-ження населення; РЗ навколишнього середовища).


Зони радіаційного забруднення.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Скачать, 618.6kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru