Загрузка...
Категории:

Загрузка...

План, вступ, викладення змісту теми (як правило, 2 глави), висновок, а також список використаної при підготовці й написанні реферату, літератури. Вступ

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 24.79 Kb.
Дата08.03.2012
Размер24.79 Kb.
ТипРеферат
Содержание
Основна частина
Список використаної літератури
Технічні вимоги до реферату.
Подобный материал:ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ


для вступу в аспірантуру

Реферат є самостійною письмовою науковою роботою. Тема реферату обирається вступником самостійно (за погодженням із передбачуваним науковим керівником).

Структурними елементами реферату є: титульний аркуш реферату (Див. зразок), план, вступ, викладення змісту теми (як правило, 2 глави), висновок, а також список використаної при підготовці й написанні реферату, літератури.


Вступ

Форма - довільна, але в ньому повинні обов'язково знайти відображення такі питання: обґрунтування вибору теми, оцінка її з точки зору актуальності та важливості, зміст проблематики, яку автор вбачає в цій темі, формулювання мети й завдань дослідження в рефераті.

^ Основна частина

Основний зміст теми повинен бути самостійно виконаним – теоретичним та емпіричним дослідженням відповідно до проблеми, заявленої у назві реферату.

Висновок

У висновку необхідно дати коротке резюме викладеного у основній частині реферату, висновки, які зроблені відповідно до поставлених завдань, або посилання на методологічне застосування опрацьованого у рефераті матеріалу. Автор реферату повинен також вказати на ту частину змісту реферату, яка є його особистим доробком.

^ Список використаної літератури

Список використаної літератури повинен указувати на вивчені автором роботи, за якими може мати місце бесіда стосовно змісту реферату. Цей список має включати в себе як фундаментальні наукові праці, так і останні публікації з обраної теми, наявні у вітчизняній та зарубіжній літературі. Використана література обов'язково має знайти своє відображення в рефераті (шляхом аналізу та прямого цитування).


^ Технічні вимоги до реферату. Реферат за обсягом повинен складати 12-15 сторінок (формат А4). Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервали. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

Сторінки реферату має бути скріплені, без папки.


ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУША

РЕФЕРАТУ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Кафедра _______________________________________________________


Прізвище, ім’я, по-батькові .


Назва реферату


Р Е Ф Е Р А Т

зі спеціальності _______________________________________________


Сімферополь , _____________рік.

Скачать, 307.32kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru