Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Завдання

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 221.92 Kb.
Дата10.03.2012
Размер221.92 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Житомир – 2010
Модуль 1. Біологія ВРХ молочного напрямку продуктивності
Модуль 2 Технології виробництва продукції у молочному скотарстві
Тематика та завдання
Модуль 1. Біологія ВРХ молочного напрямку продуктивності
Модуль 2 Технології виробництва продукції у молочному скотарстві
Тематика та завдання
Модуль 1. Біологія ВРХ молочного напрямку продуктивності
Модуль 2 Молочна продуктивність великої рогатоїхудоби
Модуль 3 Селекція молочноїхудоби
Модуль 4. Технології виробництва продукції у молочному скотарстві
Тематика та завдання
Модуль 1. Біологія ВРХ молочного напрямку продуктивності
Модуль 2 Технології виробництва продукції у молочному скотарстві
Подобный материал:

Житомирський національний АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Технологічний факультет

Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва


ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ


для самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія виробництва молока» напряму 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Бакалавр»


Тематика та завдання розроблені

доц. Ковальчуком І.В. на основі

робочих програм «Технологія

виробництва молока» для студентів

повного та скороченого терміну

денної та заочної форми навчання


Розглянуті та схвалені на засіданні

кафедри технологій виробництва

продукції тваринництва, протокол

№ від «_____»____________2010 р.


^ ЖИТОМИР – 2010


Тематика та завдання

для самостійної роботи студентів заочної форми навчання повного терміну
п/п

Тема

Завдання

Література

^ Модуль 1. Біологія ВРХ молочного напрямку продуктивності

1.

Біологічна, технологічна та економічна оцінка порід ВРХ (швіцька, бура карпатська, лебединська, червона датська, англерська, айрширська, пінцгау, білоголова українська)

Вивчити біологічні, технологічні та господарські особливості порід ВРХ

1,4,11,34,35

2.

Вивчення і аналіз впливу деяких факторів на ріст, розвиток і формування типу худоби

Вивчити і обґрунтувати вплив факторів на ріст, розвиток і формування типу худоби

1,4,5,2,10,12

3.

Вивчення факторів, що впливають на молочну продуктивність худоби

Вивчити вплив факторів, що впливають на молочну продуктивність худоби

1,4,2,5

4.

Вивчення державного стандарту на молоко

Ознайомитись та вивчити основні вимоги державного стандарту на молоко

39,40

5.

Організація і порядок здачі молока. Оцінювання якісних показників молока

Вивчити нормативні положення щодо реалізації молока та оцінки в ньому вмісту білку, жиру

1,4,5

6

Планування селекційної роботи зі стадом, породою

Вивчити принципи складання плану селекційно-племінної роботи

1,4,5,37

7

Племінний і виробничий облік у скотарстві

Вивчити принципи організації ведення обліку у скотарстві та його форми

2,16

8

Ідентифікація молочної худоби

Ознайомитись із норматив-ною документацією при ідентифікації худоби та організацією її проведення

25,41

9

Мінливість, успадкування, повторюваність та взаємозв’язок ознак молочної продуктивності

Вивчити методи оцінки, застосування та значення селекційно-генетичних параметрів добору

1,4,5,11,34

10

Оцінювання і добір корів та бугаїв за фенотипом і генотипом

Вивчити та засвоїти методи оцінки худоби за фенотипом і генотипом

1,4,5,11,22

11

Автоматизація управління селекційним процесом з використанням ПЕОМ

Ознайомитись із організацією управління селекційним процесом у скотарстві

1,4,5,37

12

Оцінка відтворної здатності ВРХ

Провести оцінку відтворної здатності ВРХ

1,2,4,5,41

13

Розрахунок оптимальної структури і планування руху поголів’я у господарстах

Скласти оборот стада

2,17,41

14

Індивідуальне і групове планування продуктивності корів

Скласти план надою: а)по кожній корові; б) по групі корів

2,14

15

Оцінка екстер’єру і конституції ВРХ

Провести оцінку екс-тер’єру і конституції ВРХ

33,41

16

Оцінка вим’я, властивостей молоковиведення і придатності молочних корів до машинного доїння

Вивчити методику і провести оцінку молочної залози корів в умовах навчальної ферми

2,41

17

Організація і проведення комплексної оцінки ВРХ

Вивчити принципи та провести провести боніту-вання молочної худоби

16,41

^ Модуль 2 Технології виробництва продукції у молочному скотарстві

1.

Основи проектування технологічних процесів у скотарстві

Вивчити принципи і порядок проектування технологічних процесів у скотарстві

1,2,4,5,17,18,41

2

Вивчення операційних карт при вирощуванні ремонтних телиць

Вивчити методику складання і використання операційних карт

1,2,4,5,17,18,26,30

3

Вивчення операційних карт технологічного процесу виробництва молока

Вивчити методику складання і використання операційних карт

1,2,4,5,17,18,26,30

4

Класифікація приміщень і споруд молочної ферми

Ознайомитись із класифікацією приміщень і споруд молочних ферм

1,2,4,5, 18,29

5

Вирощування ремонтного молодняку в умовах фермерських і особистих господарств

Ознайомитись із технікою вирощування ремонтного молодняку в умовах фермерських і особистих господарств

10,12

6

Проектування технологічного процесу виробництва молока за наданим варіантом

Провести проектування технологічного процесу виробництва молока

17,18,19,41

7

Основи технології вирощування і оцінки бугаїв у молочному скотарстві

Ознайомитись та вивчити технологію вирощування і оцінки бугаїв у молочному скотарстві

1,7,14

8

Досвід кращих господарств України з виробництва молока та вирощування ремонтних телиць

Вивчити за літературними джерелами досвід кращих господарств України з виробництва молока та вирощування ремонтних телиць

42

9

Зооветеринарний захист ферми

Вивчити основні положення виробництва екологічно-чистої продукції скотарства

18


^ Тематика та завдання

для самостійної роботи студентів заочної форми навчання скороченого терміну
п/п

Тема

Завдання

Література

^ Модуль 1. Біологія ВРХ молочного напрямку продуктивності

1.

Біологічна, технологічна та економічна оцінка порід ВРХ (швіцька, бура карпатська, лебединська, червона датська, англерська, айрширська, пінцгау, білоголова українська)

Вивчити біологічні, технологічні та господарські особливості порід ВРХ

1,4,11,34,35

2.

Вивчення і аналіз впливу деяких факторів на ріст, розвиток і формування типу худоби

Вивчити і обґрунтувати вплив факторів на ріст, розвиток і формування типу худоби

1,4,5,2,10,12

3.

Вивчення факторів, що впливають на молочну продуктивність худоби

Вивчити вплив факторів, що впливають на молочну продуктивність худоби

1,4,2,5

4.

Вивчення державного стандарту на молоко

Ознайомитись та вивчити основні вимоги державного стандарту на молоко

39,40

5.

Організація і порядок здачі молока. Оцінювання якісних показників молока

Вивчити нормативні положення щодо реалізації молока та оцінки в ньому вмісту білку, жиру

1,4,5

6

Автоматизація управління селекційним процесом з використанням ПЕОМ

Ознайомитись із організацією управління селекційним процесом у скотарстві

1,4,5,37

7

Оцінка відтворної здатності ВРХ

Провести оцінку відтворної здатності ВРХ

1,2,4,5,41

8

Розрахунок оптимальної структур-ри і планування руху поголів’я у господарствах

Скласти оборот стада

2,17,41

9

Індивідуальне і групове планування продуктивності корів

Скласти план надою: а)по кожній корові; б) по групі корів

2,14

10

Оцінка екстер’єру і конституції ВРХ

Провести оцінку екс-тер’єру і конституції ВРХ

33,41

11

Оцінка вим’я, властивостей молоковиведення і придатності молочних корів до машинного доїння

Вивчити методику і провести оцінку молочної залози корів в умовах навчальної ферми

2,41

12

Організація і проведення комплексної оцінки ВРХ

Вивчити принципи та провести провести боніту-вання молочної худоби

16,41
^ Модуль 2 Технології виробництва продукції у молочному скотарстві

1.

Основи проектування технологічних процесів у скотарстві

Вивчити принципи і порядок проектування технологічних процесів у скотарстві

1,2,4,5,17,18,41

2

Вивчення операційних карт при вирощуванні ремонтних телиць

Вивчити методику складання і використання операційних карт

1,2,4,5,17,18,26,30

3

Вивчення операційних карт технологічного процесу виробництва молока

Вивчити методику складання і використання операційних карт

1,2,4,5,17,18,26,30

4

Класифікація приміщень і споруд молочної ферми

Ознайомитись із класифікацією приміщень і споруд молочних ферм

1,2,4,5, 18,29

5

Вирощування ремонтного молодняку в умовах фермерських і особистих господарств

Ознайомитись із технікою вирощування ремонтного молодняку в умовах фермерських і особистих господарств

10,12

6

Проектування технологічного процесу виробництва молока за наданим варіантом

Провести проектування технологічного процесу виробництва молока

17,18,19,41

7

Досвід кращих господарств України з виробництва молока та вирощування ремонтних телиць

Вивчити за літературними джерелами досвід кращих господарств України з виробництва молока та вирощування ремонтних телиць

42

8

Зооветеринарний захист ферми

Вивчити основні положення виробництва екологічно-чистої продукції скотарства

18


^ Тематика та завдання

для самостійної роботи студентів денної форми навчання повного терміну
п/п

Тема

Завдання

Література

^ Модуль 1. Біологія ВРХ молочного напрямку продуктивності

1.

Біологічна, технологічна та економічна оцінка порід ВРХ (швіцька, бура карпатська, лебединська, червона датська, англерська, айрширська, пінцгау, білоголова українська)

Вивчити біологічні, технологічні та господарські особливості порід ВРХ

1,4,11,34,35

2.

Вивчення і аналіз впливу деяких факторів на ріст, розвиток і формування типу худоби

Вивчити і обґрунтувати вплив факторів на ріст, розвиток і формування типу худоби

1,4,5,2,10,12

3.

Вивчення факторів, що впливають на ефективність відтворення худоби

Вивчити вплив факторів, що впливають на ефективність відтворення худоби

1,4,2,5

^ Модуль 2 Молочна продуктивність великої рогатоїхудоби

4.

Вивчення факторів, що впливають на молочну продуктивність худоби

Вивчити вплив факторів на надій і склад молока

1,4,2,5

5.

Вивчення державного стандарту на молоко

Ознайомитись та вивчити основні вимоги державного стандарту на молоко

39,40

6

Способи підвищення молочної продуктивності: поліпшення хім.. складу молока корів. Досвід господарів з виробництва молока

Вивчити прийоми підвищення молочної продуктивності

10,24,42

7

Організація і порядок здачі молока. Оцінювання якісних показників молока

Вивчити нормативні положення щодо реалізації молока та оцінки в ньому вмісту білку, жиру

1,4,5

^ Модуль 3 Селекція молочноїхудоби

8

Державні книги племінних тварин і каталоги, їх значення і техніка ведення

Ознайомитись їз ДКПТ і технікою їх ведення

1,4,5,16

9

Висновки, виводки, аукціони. Апробація селекційних досягнень

Ознайомитись із організа-цію проведення висновок племінних тварин

1,4,5,16

10

Методи біотехнології, їх значення і перспективи використання в селекції ВРХ

Ознайомитись їз методами біотехнології які застосо-вуються у скотарстві

1,4,5,38

11

Автоматизація управління селекційним процесом з використанням ПЕОМ

Ознайомитись із організа-цією управління селекцій-ним процесом у скотарстві

1,4,5,37

12

Лінійна система оцінювання типу тварин

Вивчити методику оцінки типу тварин

22

13

Фотографування тварин

Вивчити принципи фотографування тварин

2

^ Модуль 4. Технології виробництва продукції у молочному скотарстві

14

Вивчення методів оцінювання бугаїв-плідників за якістю нащадків

Вивчити методи оцінки плідників за якістю нащадків

7,11

15

Складання схем годівлі ремонтних телиць для молочних стад

Скласти схеми годівлі ремонтних телиць відповідно індивідуального завдання

12,21

16

Вивчення операційних карт при вирощуванні ремонтних телиць

Вивчити методику складання і використання операційних карт

1,2,4,5,17,18,26,30

17

Досвід кращих господарств України з виробництва молока та вирощування ремонтних телиць

Вивчити за літературними джерелами досвід кращих господарств України з виробництва молока та вирощування ремонтних телиць

42

18

Складання раціонів годівлі дійних корів

Скласти раціони годівлі дійних корів відповідно індивідуального завдання

10,1,3,4,5

19

Зооветеринарний захист ферми

Вивчити основні положення виробництва екологічно-чистої продукції скотарства

18

20

Вивчення операційних карт технологічного процесу виробництва молока

Вивчити методику складання і використання операційних карт

1,2,4,5,17,18,26,30


^ Тематика та завдання

для самостійної роботи студентів денної форми навчання скороченого терміну
п/п

Тема

Завдання

Література

^ Модуль 1. Біологія ВРХ молочного напрямку продуктивності

1.

Біологічна, технологічна та економічна оцінка порід ВРХ (швіцька, бура карпатська, лебединська, червона датська, англерська, айрширська, пінцгау, білоголова українська)

Вивчити біологічні, технологічні та господарські особливості порід ВРХ

1,4,11,34,35

2.

Вивчення і аналіз впливу деяких факторів на ріст, розвиток і формування типу худоби

Вивчити і обґрунтувати вплив факторів на ріст, розвиток і формування типу худоби

1,4,5,2,10,12

3.

Вивчення факторів, що впливають на молочну продуктивність худоби

Вивчити вплив факторів, що впливають на молочну продуктивність худоби

1,4,2,5

4.

Вивчення державного стандарту на молоко

Ознайомитись та вивчити основні вимоги державно-го стандарту на молоко

39,40

5.

Організація і порядок здачі молока. Оцінювання якісних показників молока

Вивчити нормативні положення щодо реалізації молока та оцінки в ньому вмісту білку, жиру

1,4,5

6

Вивчення факторів, що впливають на ефективність відтворення худоби

Вивчити вплив факторів, що впливають на ефектив-ність відтворення худоби

1,4,2,5

7

Автоматизація управління селекційним процесом з використанням ПЕОМ

Ознайомитись із організа-цією управління селекцій-ним процесом у скотарстві

1,4,5,37

8

Лінійна система оцінювання типу тварин

Вивчити методику оцінки типу тварин

22

^ Модуль 2 Технології виробництва продукції у молочному скотарстві

9.

Складання схем годівлі ремонтних телиць для молочних стад

Скласти схеми годівлі ремонтних телиць відпо-відно індивідуального завдання

12,21

10

Вивчення операційних карт при вирощуванні ремонтних телиць

Вивчити методику складання і використання операційних карт

1,2,4,5,17,18,26,30

11

Вивчення операційних карт технологічного процесу виробництва молока

Вивчити методику складання і використання операційних карт

1,2,4,5,17,18,26,30

12

Складання раціонів годівлі дійних корів

Скласти раціони годівлі дійних корів відповідно індивідуального завдання

10,1,3,4,5


Рекомендований список літератури


1. Костенко В І. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини / Костенко В.1., Сірацький Й.З., Шевченко М.І. та ін. - К. : Урожай, 1995. -472 с.

2. Костенко В.І. Практикум із скотарства і технології виробництва молока та яловичини / B.І. Костенко. - К ; Урожай, 1996. - 256 с.

3. Стасенко Р.Ф. Технологическое проектирование производства животноводческих продуктов и сырья / Р.Ф. Стасенко. - К. : Урожай, 1974.-256 с.

4. Рубан Ю.Д. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини : підруч. / Ю.Д. Рубан. - Харків ; Еспада, 2005. - 576 с.

5. Підпала Т.В. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини : курс лекцій / Т.В. Підпала. - Миколаїв : МДАУ, 2006. -359 с.

6. Угнівенко A.M. Спеціалізоване м'ясне скотарство: навч. вид. /. Угнівенко A.M., Костенко В.І., Чернявський ЮТ. - К. : Вища освіта, 2006.-303 с.

7. Технология выращивания и использования племенных быков / под ред. Д.И. Савчука, - К. : Урожай, 1985. - 216 с.

8. Теоретичні основи формування м'ясної продуктивності великої рогатої худоби в онтогенезі і обгрунтування породних технологій інтенсивного виробництва яловичини в Україні / Зубець М.В., Богданов Г.О., Кандиба В.М. та ін. - Харків : Золоті сторінки, 2006. - 388 с.

9. Берг Р.Т. Мясной скот : Концепции роста / Р.Т. Берг, P.M. Баттерфилд, пер. с англ. и предис. Д.В. Карликова. - М. : Колос,1979. -280 с.

10.Інтенсивні методи використання молочного стада / Костенко В.І., Маньковський А.Я., Танцуров Г.В., Сривов А.І. - К. : Урожай, 1990. - 192 с.

11.Генетика, селекция и биотехнология в скотоводстве / Зубець М.В., Буркат В.П., Мельник Ю.Ф. и др. - К. : "БМПТ", 1997. - 722 с.

12. Вирощування ремонтного молодняку сільськогосподарських тварин /Ібатуллін І.І., Сривов А.І., Цицюрський Л.М. та ін.; за ред. Б.М. Гопки. - К. : Урожай, 1993. - 248 с.

13.Вирощування і відгодівля великої рогатої худоби / Маменко О.М., Кандиба В.М., Міненко В.П. та ін. - К.: Урожай, 1987. - 160 с.

14. Н.Басовський М.З. Вирощування, оцінка і використання плідників / Басовський М.З., Рудик І.А., Буркат В.П. - К. : Урожай, 1992. - 216 с.

15.Інструкція з бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід. Інструкція з ведення племінного обліку в м'ясному скотарстві. - К. : Арістей, 2007.- 64 с.

16.Інструкція з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід. Інструкція ведення племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві. - К. : "ПАНВ", 2004. - 76 с.

17.Курсовое и дипломное проектирование по скотоводству / Рубан Ю.Д., Бакшеев П.Д., Бузун И.А. и др. - М. : Колос, 1983 - 200 с.

18.Відомчі норми технологічного проектування. Скотарські підприємства-ВНТП-АПК-01-05. Мінагрополітики України. - К., 2005. - 111с.

19.Бузун І.А. Потокові технології виробництва молока /І.А. Бузун. - К. : Урожай, 1989.-189 с.

20.Буркат В.П. Лінійна оцінка корів за типом / Буркат В.П., Полупан Ю.П, Йовенко І.В. - К. : Аграрна наука, 2004. - 88 с.

21.Гноєвий І.В. Годівля та відтворення поголів'я сільськогосподарських тварин в Україні / І.В. Гносвий. - Харків, 2006. - 399 с.

22.Дубін A.M. Лінійна оцінка типу і генезис породи / A.M. Дубін, В.П. Буркат. - К. : Аграрна наука, 1998- - 108 с.

23.Кива А.А. Биоэнергетическая оценка и снижение энергоемкости технологических процессов в животноводстве / Кива А. А., Рабштына B.М. Сотников В.И. - М. : Агропромиздат, 1990. - 176 с.

24.Луценко М.М. Перспективні технології виробництва молока : [Монограф.] / Луцекко М.М., Іванишин В.В., Смоляр В.І. - К. : Видав. центр '"Академія", 2006. - 192 с.

25.Нормативно-правові акти з Ідентифікації та реєстрації тварин : Мінагрополітики України. —К., 2005-194 с.

26.0пераційні технології виробництва молока / Петруша Є.З., Бондар А.А., Борщ О.В. та ін. - К. : Урожай, 1988. - 200 с.

27.0перационная технология откорма крупного рогатого скота / [сост. Е.А. Шашков]. - М. : Росагропромиздат, 1988. - 220 с.

28.Доротюк СМ. М'ясне скотарство - джерело високоякісної яловичини і важкої шкіряної сировини: посіб. / С.М. Доротюк. - Харків, 2006. - 380 с.

29.Райко В.И. Планировка и застройка животноводческих ферм / ВИ. Райко. - К.: Урожай, 1989. - 280 с.

30. Рационализация рабочих процессов в скотоводстве : пер. со словац. / под ред. А.В. Ликевича. -М. : Колос, 1982.-222 с.

31.Рубан Ю.Д. Биология и эволюция в селекции животных и технологии производства / Ю.Д. Рубан. - К. : Аграрна наука, 2005. - 224 с.

32.Рубан Ю.Д. Государство и технологии производства в животноводстве / Ю.Д. Рубан. - К. : Аграрна наука, 2003. - 408 с.

33.Рубан Ю.Д. Конституция животных и проектирование технологических и селекционных процессов в скотоводстве / Ю.Д. Рубан. - К.: Аграрна наука, 2003. - 284 с.

34.Рубан Ю.Д. Породи и племенное дело в скотоводстве : эволюция и прогресс / Ю.Д. Рубан. - К. : Аграрна наука, 2003. - 394 с.

35.Рубан Ю.Д. Породы, породообразовательный процесс и селекция животных / Ю.Д. Рубан. - К. : Аграрна наука, 2006. - 380 с.

36.Рубан Ю.Д. Происхождение крупного рогатого скота и селекционный процесс / Ю.Д. Рубан. - К. : Аграрна наука, 2003. - 292 с.

37.Рубан Ю.Д. Разработка селекционных программ в молочно-мясном скотоводстве / Ю.Д. Рубан. - К. : Аграрна наука, 2002. - 308 с.

38.Рубан Ю.Д. Эволюция крупного рогатого скота в современной и будущей селекции / Ю.Д. Рубан. - К. : Аграрна наука, 2000. - 240 с.

39. Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі. Державний стандарт України.

40. Впровадження у виробництво державного стандарту ДСТУ 366-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі // Тварин. Укр. – 2002 № 12.

41. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Технологія виробництва молока» / Ковальчук І.В., Барановська В.А., Ткачук В.І. – Житомир, 2010. – 130 с.

42. Журнал «Тваринництво України», Агро експерт, Пропозиція.

Скачать, 555.45kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru