Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (сцб)

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/8
Дата11.03.2012
Размер1.32 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Загальні вказівки.
3. Обов’язки змінного інженера дистанції, начальника виробничої дільниці
3.2. Загальні обов’язки начальника виробничої дільниці, старшого електромеханіка, електромеханіка і електромонтера
3.3. Обов’язки начальника виробничої дільниці
3.4. Обов’язки старшого електромеханіка
3.5. Обов’язки електромеханіка
3.6. Обов’язки електромонтера
4. Права начальника виробничої дільниці, старшого електромеханіка
5. Планування, порядок ведення обліку та контроль за виконанням робіт
6. Заходи безпеки
Порядок технічного обслуговування
7.2.* Перевірка залежностей пристроїв СЦБ
7.3.* Перевірка правильності чергування полярності напруг в суміжних рейкових колах і роботи схем захисту при замиканні ізолюючи
7.4. Перевірка справності дії схем тестової перевірки в пристроях уніфікованого автоблокування
7.5. Перевірка залежностей пристроїв переїзної автоматики
7.6. Перевірка відповідності діючих пристроїв СЦБ затвердженій технічній документації
7.7. Перевірка стану технічної документації на дільницях і звірка екземпляру дільниці з екземпляром дистанції
7.8. Перевірка дії автоматичної локомотивної сигналізації вагоном-лабораторією на головних коліях
Перевірка видимості запрошувального вогню вхідних, вихідних і маршрутних світлофорів
8.3. Зміна ламп лінзових світлофорів виконується
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Державна адміністрація залізничного транспорту України

Головне управління зв’язку, енергетики та обчислювальної техніки Управління автоматики, телемеханіки та зв’язкуЦШЕОТ
Затверджено наказом

0012
Державної адміністраціїзалізничного транспорту України№ 243-Ц від 05 жовтня 1998 р.ІНСТРУКЦІЯ

з технічного обслуговування пристроїв

сигналізації, централізації та блокування (СЦБ)

Київ - 1998


Офіційне видання


Державна адміністрація залізничного транспорту України

Головне Управління зв’язку, енергетики та обчислювальної техніки

Управління автоматики, телемеханіки та зв’язкуЦШЕОТ
Затверджено наказом

0012
Державної адміністраціїзалізничного транспорту України№ 243-Ц від 05 жовтня 1998 р.ІНСТРУКЦІЯ

з технічного обслуговування пристроїв

сигналізації, централізації та блокування (СЦБ)


Частина перша


^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ.

ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ.

ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ


1. Вступ

1.1. Дана Інструкція призначена для керівництва при організації і виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) з метою їх утримання в постійно справному стані.

1.2. Інструкція встановлює порядок і основні технічні вимоги, необхідні для обслуговування та ремонту пристроїв СЦБ, і містить в собі: перелік та періодичність виконання робіт; професію виконавця і основні технічні норми та допуски, яким повинні відповідати пристрої СЦБ; методи планування і обліку робіт.

1.3. В процесі організації та виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту пристроїв СЦБ повинні виконуватися вимоги: Правил технічної експлуатації залізниць України (ПТЕ), Інструкції з сигналізації на залізницях України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв СЦБ, Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт, Інструкції з технічного обслуговування та ремонту пристроїв електропостачання СЦБ, Провідних вказівок з захисту від перенапруг пристроїв СЦБ, Правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ і організацій залізничного транспорту та інших інструкцій і вказівок, що відносяться до технічного обслуговування пристроїв СЦБ.

1.4. Вимоги даної Інструкції обов'язкові для працівників дистанцій сигналізації та зв’язку, колії, електропостачання, підрозділів руху та інших працівників залізничного транспорту, пов’язаних з технічним обслуговуванням, ремонтом, контролем за дією та використанням пристроїв СЦБ або їх будівництвом і реконструкцією.

1.5. Особи, які призначаються на посаду електромонтера, електромеханіка, старшого електромеханіка, начальника виробничої дільниці, змінного інженера з надійності та забезпечення безперебійної роботи пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку (в подальшому змінний інженер), повинні відповідати кваліфікаційним вимогам і витримати перевірку на знання правил, інструкцій та інших нормативно-технічних документів у відповідності з вимогами ПТЕ.

Працівники, пов’язані з обслуговуванням, ремонтом, контролем за дією або реконструкцією діючих пристроїв СЦБ, перед допуском до самостійної роботи повинні пройти перевірку на знання відповідних розділів даної Інструкції, пристроїв СЦБ і технологічних процесів обслуговування цих пристроїв. При переміщеннях, пов’язаних з обслуговуванням нового виду пристроїв або впровадженням на дільниці, що обслуговується, пристроїв СЦБ, відмінних від діючих, працівники повинні витримати додаткову перевірку на знання цих пристроїв і відповідних розділів даної Інструкції. Перевірка проводиться комісією при дистанції сигналізації та зв’язку.

1.6. Працівники, які проходять у встановленому порядку стажування як другі особи, можуть допускатися до виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту пристроїв СЦБ, передбачених даною Інструкцією, тільки під наглядом і під особисту відповідальність працівників, які безпосередньо обслуговують ці пристрої.

1.7. Перевірку залежностей з заповненням відповідних таблиць і включення в дію пристроїв після перемонтажу та інших робіт, пов’язаних зі зміною залежностей, повинні виконувати висококваліфіковані спеціалісти. Перелік осіб, які допускаються до виконання цих робіт, встановлюється комісією при начальнику дистанції сигналізації та зв’язку за результатами проведення кваліфікаційних випробувань і затверджується керівництвом служби сигналізації та зв’язку залізниці.

Перевірка залежностей і правильності дії пристроїв після внесення змін повинна здійснюватися за програмою, затвердженою керівництвом служби сигналізації та зв’язку.


2. Загальні вказівки

2.1. Основними видами робіт з технічного обслуговування є: перевірка залежностей у відповідності із встановленими ПТЕ вимогами, перевірка дії, огляд, вимірювання параметрів, характеристик та приведення їх до норми, регулювання, чистка, змащення, фарбування, заміна зношених деталей та вузлів, заміна із встановленою періодичністю приладів на відремонтовані і перевірені в ремонтно-технологічній дільниці (РТД), відновлення справної дії пристроїв при виникненні відмов, роботи з підвищення надійності, поточний ремонт. Технічне обслуговування здійснюється, як правило, без виключення пристроїв із залежностей.

Основними видами робіт з планового ремонту є: розбирання, старанна перевірка, відновлення або заміна зношених деталей, складання, вимірювання параметрів та характеристик, регулювання та випробування апаратури і обладнання. Як правило, роботи з ремонту апаратури і обладнання повинні виконуватися в РТД або спеціалізованих майстернях дистанції.

2.2. Виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту повинно проводитися безпосередньо старшими електромеханіками, електромеханіками і електромонтерами порядком, викладеним для відповідних пристроїв в типових технологічних процесах з технічного обслуговування пристроїв СЦБ.

На пристрої СЦБ, для яких відсутні типові технологічні процеси, останні можуть бути розроблені на залізниці та затверджені для використання керівництвом служби сигналізації та зв’язку.

Для виконання робіт використовуються типові норми часу, рекомендовані Укрзалiзницею, або встановлюються місцеві норми.

Метод обслуговування та ремонту пристроїв СЦБ встановлюється начальником дистанції сигналізації та зв’язку.

Основними методами технічного обслуговування є бригадний і комплексний, основні положення яких викладені у відповідних типових проектах організації праці. Крім того, в залежності від місцевих умов можуть застосовуватися вахтовий або інший методи технічного обслуговування при обов’язковому дотриманні вимог даної Інструкції.

2.3. Змінний інженер дистанції призначається для оперативного керівництва і контролю за технічним обслуговуванням та усуненням відмов пристроїв СЦБ, зв’язку, радіо і пристроїв виявлення перегрітих букс. Вказівки змінного інженера можуть бути відмінені тільки керівництвом дистанції.

2.4. Начальник виробничої дільниці призначається для організації на закріпленій дільниці виробничо-господарчої діяльності, у тому числі технічного обслуговування, ремонтно-будівельних, інших робіт і безпосередньо керує старшими електромеханіками і керівниками виробничих бригад.

2.5. Старший електромеханік СЦБ призначається для безпосереднього керівництва роботою електромеханіків, електромонтерів і інших підлеглих йому працівників, виконання робіт, передбачених даною Інструкцією, а також забезпечення справності пристроїв і дотримання встановлених правил виконання робіт в межах своєї дільниці. Старший електромеханік підпорядковується безпосередньо начальнику виробничої дільниці, а в оперативному відношенні також змінному інженеру дистанції сигналізації та зв’язку.

2.6. Електромеханік СЦБ призначається для виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту закріплених пристроїв і забезпечення їх справного стану.

Електромеханік підпорядковується безпосередньо старшому електромеханіку чи керівнику бригади, а в оперативному відношенні також змінному інженеру дистанції сигналізації та зв’язку.

2.7. Електромонтер СЦБ призначається для виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту елементів пристроїв СЦБ і забезпечення їх справного стану. Електромонтер підпорядковується безпосередньо електромеханіку.

2.8. Передбачені даною Інструкцією виміри параметрів пристроїв повинні здійснюватися:

електричних параметрів - вимірювальними приладами, що мають клас точності не нижче 2.5 для змінного струму і 1.5 для постійного, якщо інший клас точності не вказаний в експлуатаційних або ремонтних документах на виріб;

механічних, часових та інших параметрів - вимірювальними приладами чи пристосуваннями, що мають клас точності або допуски, які визначаються паспортними даними на виріб.

2.9. Всі вимірювальні прилади, а також засоби захисту, вказані в додатку 1, повинні мати відповідну позначку придатності та перевірки їх встановленим порядком.

Приблизний перелік інструменту, вимірювальних приладів і засобів захисту для електромеханіків і електромонтерів приведено в додатку 2 даної Інструкції.


^ 3. Обов’язки змінного інженера дистанції, начальника виробничої дільниці,

старшого електромеханіка, електромеханіка і електромонтера

3.1. Обов’язки змінного інженера дистанції

Змінний інженер дистанції зобов’язаний:

3.1.1. Знати теоретично і практично правила виконання робіт та принципи дії пристроїв, що знаходяться на обслуговуванні в дистанції; раціональні способи пошуку та усунення несправностей; технологічні процеси та періодичність обслуговування; порядок обліку, розслідування та аналізу порушень роботи пристроїв; вміти користуватися всіма видами зв’язку, наявними на дистанції.

3.1.2. Здійснювати оперативне керівництво та контроль виконання основних робіт за графіками технічного обслуговування пристроїв СЦБ, а також контролювати роботу автоматичної локомотивної сигналізації і пристроїв виявлення перегрітих букс.

3.1.3. Надавати дозвіл на виключення пристроїв із залежностей, контролювати виконання встановлених правил виконання робіт та наступне включення пристроїв в залежності.

3.1.4. Здійснювати оперативне керівництво та контроль за усуненням відмов в роботі пристроїв СЦБ, зв’язку, радіо, пристроїв виявлення перегрітих букс, автоматичних пристроїв з обслуговування пасажирів.

3.1.5. Організовувати та контролювати забезпечення зв’язком з місцем відновлювальних робіт. З цією метою у розпорядженні змінного інженера дистанції повинні бути всі види зв’язку, наявні в дистанції.

3.1.6. Контролювати наявність та використання аварійно-відновлювального запасу.

3.1.7. При одержанні повідомлення про пошкодження або крадіжку пристроїв негайно телефоном сповістити про це органи міліції з наступним письмовим повідомленням.

3.1.8. Здійснювати контроль за виконанням наказів, розпоряджень і вказівок, поставлених керівництвом дистанції на диспетчерський контроль.


^ 3.2. Загальні обов’язки начальника виробничої дільниці, старшого електромеханіка, електромеханіка і електромонтера

Начальник виробничої дільниці, старший електромеханік, електромеханік і електромонтер зобов’язані:

3.2.1. Виконувати вимоги даної Інструкції та документів, що вказані в пп. 1.3 і 6.2, при безумовному забезпеченні безпеки руху поїздів.

3.2.2. Виконувати якісно роботи згідно з планами-графіками технічного обслуговування та іншими планами, знати стан пристроїв, що обслуговуються, і підвищувати надійність їх дії.

3.2.3. Утримувати пристрої у відповідності з вимогами даної Інструкції, затвердженої технічної документації, технологічних карт і технічних вказівок.

3.2.4. При відмові або виявленні відступів від норм технічного стану пристроїв вживати заходів для їх негайного усунення, дотримуючись порядку виконання робіт, який забезпечує безпеку руху поїздів; виявляти причини несправностей та виключати їх повторення на дільниці, що обслуговується, а також вносити пропозиції, направлені на попередження відмов.

3.2.5. При виявленні несправності, усунення якої вимагає залучення працівників інших служб, робити про це запис в Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв’язку і контактної мережі, форма ДУ-46 (в подальшому Журнал огляду).

3.2.6. У разі отримання повідомлення про катастрофу або аварію рухомого складу чи стихійне лихо, що призвело до припинення руху поїздів чи порушення роботи пристроїв СЦБ в межах дільниці, що обслуговується, а також при особливих випадках браку, що пов’язані з порушенням роботи пристроїв, у найкоротший строк прибути на місце події і після ознайомлення з обставинами доповісти про це змінному інженеру або керівництву дистанції сигналізації та зв’язку. Якщо подія трапилася на станції, то спільно з черговим по станції скласти акт про положення і стан елементів (кнопок, стрілочних комутаторів, пломб і т.ін.) та індикації апарату управління пристроями СЦБ. При цьому забороняється знімати пломби з пристроїв, а також навішувати їх знову чи змінювати положення приладів.

До відновлення нормальної дії пристроїв СЦБ на станціях і перегонах в цих випадках дозволяється приступати тільки за вказівкою керівництва дистанції сигналізації та зв’язку.

3.2.7. При виявленні навмисного пошкодження пристроїв СЦБ на станції чи на перегоні вжити заходів для усунення пошкодження, оформити особисто або телефоном запис в Журналі огляду і доповісти про те, що трапилося, змінному інженеру дистанції сигналізації та зв’язку або вищестоящому керівнику.

3.2.8. За розпорядженням вищестоящого керівника чи змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку виїжджати на інші дільниці для надання допомоги у відновленні дії пристроїв.

Порядок повідомлення змінним інженером керівників дистанції, начальників дільниць, старших електромеханіків і електромеханіків в неробочий час про відмови в роботі пристроїв повинен бути встановлений начальником дистанції сигналізації та зв’язку.

3.2.9. При перевірці пристроїв і відновленні їх дії перевіряти наявність пломб, які повинні мати відповідні відтиски. При відсутності пломб необхідно спільно з черговим по станції виявити причину їх зняття, зробити про це запис в Журналі огляду і після підтвердження запису підписом чергового по станції оглянути та опломбувати пристрої. Для пломбування пристроїв старші електромеханіки і електромеханіки, робота яких пов’язана з розкриттям опломбованих пристроїв, повинні мати особисті пломбувальні лещата. Пломбувальні лещата повинні видаватися під розпис. Передача особистих пломбувальних лещат іншим працівникам забороняється.

3.2.10. Виконувати роботи щодо внесення змін в пристрої, що обслуговуються, тільки згідно з затвердженою технічною документацією, а роботи щодо зміни залежностей або сигналізації, крім того, і з дозволу керівництва дистанції сигналізації та зв’язку.

Вимоги, що пред’являються до технічної документації, визначаються Інструкцією з утримання технічної документації на пристрої сигналізації, централізації та блокування.

3.2.11. Навчати працівників інших служб користуватися пристроями СЦБ за планами, складеними керівниками підприємств цих служб і погодженими з керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку.

Відповідальним за навчання та періодичну перевірку знань цих пристроїв є кожний начальник відносно своїх підлеглих.

3.2.12. Бережливо відноситися до ввіреного обладнання, інвентаря та інструменту, технічної і нормативної документації, забезпечуючи їх збереження і діючий стан.

3.2.13. У разі нещасних випадків на виробництві негайно надавати потерпілим першу допомогу на місці, в необхідних випадках вживати заходів для відправлення їх в найближчий лікувальний заклад та доповідати про те, що трапилося, керівнику дистанції сигналізації та зв’язку, а також безпосередньому керівнику. При відсутності керівника дистанції це повідомлення йому передається через змінного інженера.


^ 3.3. Обов’язки начальника виробничої дільниці

Начальник виробничої дільниці зобов’язаний:

3.3.1. Знати правила, інструкції та інші керівні матеріали, що відносяться до виробничо-господарчої діяльності дільниці; досконало знати теоретично і практично пристрої на дільниці, технологію виконання робіт, правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, вимоги охорони праці, основи організації і економіки виробництва, трудового законодавства та діючі положення про працю в дистанції сигналізації та зв’язку.

3.3.2. Систематично удосконалювати свої знання, впроваджувати на дільниці передові методи обслуговування та ремонту, передавати досвід і знання підлеглим працівникам. Проводити технічне навчання на дільницях старших електромеханіків.

3.3.3. Забезпечувати на закріпленій дільниці технічне обслуговування, ремонт та безперебійну дію пристроїв. Безпосередньо керувати старшими електромеханіками і керівниками бригад в питаннях виробничо-господарчої діяльності, в тому числі з забезпечення безпеки руху поїздів, технічного обслуговування і ремонту пристроїв, зміцнення в колективі трудової і технологічної дисципліни, розвитку раціоналізаторської роботи та іншої творчої ініціативи, забезпечення дієвості моральних та матеріальних стимулів праці.

3.3.4. Узгоджувати плани-графіки технічного обслуговування, аналізувати реальні затрати праці, розробляти заходи щодо зниження втрат робочого часу і вдосконалення системи обслуговування пристроїв.

3.3.5. Розробляти організаційно-технічні заходи, річні плани ремонту, заміни, підготовки до зими, підвищення надійності і модернізації пристроїв та забезпечувати їх виконання.

3.3.6. Здійснювати аналіз відмов, які виникають, і вживати заходів, що виключають їх повторення.

3.3.7. Планувати роботу з перемонтажу пристроїв СЦБ за затвердженою технічною документацією і розробляти спільно із старшим електромеханіком програми перевірки залежностей та порядок переключення.

3.3.8. Аналізувати принципові схеми діючих пристроїв на відповідність вимогам вказівок, що поступають, а також при вводі нових ПТЕ і інструкцій на залізницях України, при зміні на дільниці швидкостей руху, заносячи встановленим порядком необхідні зміни; не допускати використання в експлуатації технічної документації з незатвердженими змінами та такої, що не відповідає діючим пристроям. Контролювати виконання старшим електромеханіком перевірок відповідності діючих пристроїв затвердженій технічній документації.

3.3.9. Виконувати вибірково перевірку стану пристроїв і технічної документації кожної дільниці електромеханіка (бригади): на перегоні не менше одного разу на рік; на станціях і переїздах - не менше одного разу на квартал.

3.3.10. Своєчасно вносити зміни в інструкції про порядок користування пристроями СЦБ.

3.3.11. При відсутності у штатному розкладі посади начальника виробничої дільниці перераховані обов’язки перерозподіляються між іншими працівниками у відповідності з наказом начальника дистанції.


^ 3.4. Обов’язки старшого електромеханіка

Старший електромеханік зобов’язаний:

3.4.1. Знати теоретично і практично правила виконання робіт, пристрої закріпленої дільниці, а також вміти вимірювати і приводити до норми електричні та інші параметри; знати слюсарно-монтажні роботи, основи економіки виробництва, трудового законодавства і діючі положення про працю в дистанції; систематично удосконалювати свої знання, передавати досвід і знання підлеглим працівникам.

3.4.2. Організовувати на закріпленій дільниці роботу електромеханіків і електромонтерів згідно з планами-графіками технічного обслуговування та іншими затвердженими планами, забезпечувати правильну і безперебійну дію пристроїв. Контролювати знання та виконання працівниками дільниці наказів (вказівок) Укрзалізниці, залізниці, відділку залізниці (державного підприємства з перевезення вантажів і пасажирів), дистанції.

3.4.3. Перевіряти стан пристроїв, а також дотримання електромеханіками і електромонтерами правил виконання та оформлення робіт згідно з затвердженими планами-графіками технічного обслуговування, правильність ведення облікової документації та записів в Журналі огляду на станціях і розміщених на них переїздах не менше одного разу на місяць; на перегоні не менше одного разу на півріччя; на переїздах, розміщених на перегонах, не менше одного разу на квартал. При цьому результати перевірок записувати у відповідні журнали і картки обліку, а перевірку правильності оформлення робіт відмічати записом в Журналі огляду.

3.4.4. Контролювати знання і правильність виконання електромеханіками і електромонтерами правил з забезпечення безпеки руху поїздів і виконання робіт, проводити інструктаж з безпеки руху із врахуванням майбутніх робіт та розглядом допущених порушень при аналогічних роботах, які були викладені у відповідних наказах (вказівках) Укрзалізниці, служби і дистанції сигналізації та зв’язку.

3.4.5. Впроваджувати на дільниці, що обслуговується, прогресивні методи, технологічні процеси і технічно обгрунтовані норми часу обслуговування пристроїв. Розвивати раціоналізаторську роботу та іншу творчу ініціативу у підлеглих працівників.

3.4.6. Контролювати якість та своєчасність усунення електромеханіками і електромонтерами недоліків, виявлених в результаті комісійних чи індивідуальних перевірок стану пристроїв, відмічених в актах, Журналі огляду та інших документах, а також організовувати і контролювати виконання робіт щодо підвищення надійності та здійснення заходів, направлених на виключення повторення випадків відмов в роботі пристроїв.

Брати участь у місячних та інших комісійних оглядах пристроїв.

3.4.7. Керувати роботами, пов’язаними зі зміною діючих пристроїв на дільниці, що обслуговується, проявляючи при цьому особливу увагу і пильність. Виконання таких робіт повинно вестися тільки за затвердженою технічною документацією. Перевірка залежностей і включення цих пристроїв в дію повинні виконуватися у відповідності з вимогами п. 1.7 даної Інструкції.

3.4.8. При реконструкції пристроїв в межах закріпленої дільниці перевіряти якість виконаних робіт у відповідності з діючими інструкціями і вказівками.

3.4.9. Здійснювати практичне навчання електромеханіків і електромонтерів прийомам пошуку та усунення відмов згідно з планами, затвердженими керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку.

3.4.10. Здійснювати інструктаж та контролювати виконання електромеханіками і електромонтерами правил і інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

3.4.11. Слідкувати за наявністю та справністю запасних частин, матеріалів, інструменту і вимірювальних приладів, необхідних для виконання робіт і тих, що знаходяться в запасі, вживати своєчасних заходів для їх поповнення та заміни. Перевіряти наявність у електромеханіків схем, інструкцій та іншої технічної документації.

3.4.12. Спільно з електромеханіком перевіряти відповідність пристроїв затвердженій технічній документації.

3.4.13. За результатами перевірок пристроїв, що обслуговуються, і пропозицій електромеханіків виявляти обсяг необхідного ремонту і представляти начальнику виробничої дільниці пропозиції для складання плану ремонту і підвищення надійності пристроїв.

3.4.14. Своєчасно перевіряти та готувати пристрої до роботи в зимових умовах.

3.4.15. Доповідати змінному інженеру дистанції про всі порушення нормальної дії пристроїв.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Скачать, 374.83kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru