Програма діагностики, профілактики та подолання дезадаптації молодших дошкільників до дитячого садочку Л. В. Мокшанцева Журнал «Психолог в дитячому садку»№1 2004р

Поиск по сайту:


НазваниеПрограма діагностики, профілактики та подолання дезадаптації молодших дошкільників до дитячого садочку Л. В. Мокшанцева Журнал «Психолог в дитячому садку»№1 2004р
страница1/7
Дата11.03.2012
Размер1.31 Mb.
ТипДокументы
Смотрите также:
  1   2   3   4   5   6   7

Додаток 1

до листа управління совіти та науки

Одеської міської ради

№ ____від _____


Перелік

психодіагностичних методик та

методик для соціально-психологічних досліджень

що використовуються в роботі працівниками психологічної служби

м.Одеси


№ п/п

Назва методики, автор,


Джерело

Для рішення якого завдання використовується

Для якого віку




^ Дослідження адаптації до умов ДНЗ



Програма діагностики, профілактики та подолання дезадаптації молодших дошкільників до дитячого садочку Л.В.Мокшанцева

Журнал «Психолог в дитячому садку»№ 1 2004р.

Для вивчення труднощів адаптації через дослідження адаптаційних процесів

2,5-3,5 років



Програма діагностики дітей до умов ДНЗ

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 года в период адаптации к дошкольному учреждению М., Книголюб, 2003

Для вивчення труднощів адаптації через дослідження адаптаційних процесів

2-4 роки



^ Дослідження психічного розвитку дітей раннього віку



Діагностика психічного розвитку дітей раннього віку, укл. Н.В. Карпенко-Сашньова

Діагностика психічного розвитку дітей раннього віку: Методичні рекомендації / Укл. Н.В. Карпенко-Сашньова. К.: ІЗМН, 1996

Дослідження рівня психічного розвитку дитини.

1 – 3 роки



Складання матрьошки. С.Д.Забрамна.

“Діагностика психічного розвитку дітей раннього віку”, методичні рекомендації, Київ 1996р.

Сенсорний розвиток, увага, співвідношення за величиною

2-3 років



Методика С.Д.Забрамної “Поштова скринька”

Л.А. Головей Рибалко Е.Ф. Практикум по вікової психології.Речь.С.-П. 2002 р.

Виявлення рухових здібностей,» пізнавальне мовлення”

1,3-3 років



Дошки Сегена

Л.А.. Головей Рибалко Е.Ф. Практикум по вікової психології.Речь.С.-П. 2002 р

Виявлення рівня сформованості дій

2-3 років



Різнокольорова мозаїка.

Л.А.. Головей Рибалко Е.Ф. Практикум по вікової психології.Речь.С.-П. 2002 р

Виявлення здібностей зорового сприйняття кольору

З 3 років



Склад розрізних картинок та фігур.

Л.А. Головей Рибалко Е.Ф. Практикум по вікової психології.Речь.С.-П. 2002 р.

Виявлення сформованості зорово-дійного та зорово-образного мислення

2,5 років



Складання пірамідки з кілець. С.Д.Забрамна

. Л.А. Головей Рибалко Е.Ф. Практикум по вікової психології. Речь.С.-П. 2002р.

Вміння розрізняти кольори, уява, мислення, пам’ять

З 2 років




^ Готовність до школи



Перелік питань для визначення шкільної зрілості, Н. Головань

Головань Н.О. Ми готові до школи?, Кіровоград:Державне Центрально-українське видавництво, 1994

Оцінка шкільної зрілості

5-7 років



„Графический диктант”, Д.Б.Ельконин

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. М.: Владос, 1995

Дослідження готовності до школи

6-7 років



Ориентировочная оценка школьной зрелости



Рогов Е.И Настольная книга практического психолога в образовании. – М.:ВЛАДОС, 2006

Дослідження психологічної готовності до шкільного навчання

Вивчення особливостей розвитку тонкої моторики, орієнтовна оцінка загального інтелектуального розвитку дитини.

6 – 7 років



Методика діагностики відхилення розумового розвитку молодших школярів та старших дошкільників

Н.М.Стадненко, Т.Д.Ілляшенко, А.Г.Обухівська Методика діагностики готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку. - Київ: Абетка, 1998

Психофізичний розвиток дітей

5-6 років



Самодиагностика для родителей, Д. Чейпи

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. М.: Владос, 1995

Дослідження готовності до школи

Батьки дітей 5-7 років



Методика діагностики готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку. Н.М.Стадненко, Т.Д.Ілляшенко, А.Г.Обухівська.

Н.М.Стадненко, Т.Д.Ілляшенко, А.Г.Обухівська Методика діагностики готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку -Кам’янець-Подільский: Абетка, 2001

Дослідження готовності до навчання в школі

6-7 років



Тест „Домик”, ред. И.В.Дубровиной.

Рабочая книга школьного психолога/ Под ред. И.В.Дубровиной.-М.: Просвещение, 1991

Дослідження готовності до навчання в школі.

6-7 років



Методика „Узор”, Л.И.Цеханская

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе.-М.: Академический Проект, 2000

Дослідження готовності до навчання в школі

6-7 років



Отношение ребенка к обучению в школе Р.С.Немов

Немов Р.С. Учебник для высших педагогических учебных заведений т.3, М., 1996

Дослідження готовності до навчання в школі

6-7 років



Мет.Я.Керна-Йирасека

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании.- М.: ВЛАДОС, 1995

Діагностика інтелектуального розвитку. Психологічної готовності до школи.

5-7 років



Експрес – діагностична методика вивчення рівня інтелектуального розвитку учнів 1 – х класів: (Б.К.Пашнєв)

Метод.посібник – Х.:Вид.група «Основа», 2007

Виявляється здатність до систематизації, логічного мислення, розкриття зв’язків і відносин, що існують між різними предметами та явищами.

6-7 років



Тест «Намалюй людину» Демидова І.Г., Соколова О.Л., Чірков В.І.

Науковий центр «Психодіагностика» м. Ярославль, 1995

Оцінка психічного розвитку, інтелекту.

Від 3р.6м. до 7р



Мет. «Намалюй людину», (Гудинаф-Харісон)

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. –Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид.група «Основа», 2008

Встановлення орієнтованого рівня розумового та психічного розвитку дитини

5-7 років



Мет. «Логічні завдання» А.Зак

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. –Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид.група «Основа», 2008

Виявляється рівень сформованості інтелектуальної складової (міркування) не пов’язаної зі смисловою стороною умови.

6 – 11 років



Беседа о школе, З.И. Белоусова.

Белоусова З.И., Бойко В.Є., Мищик Л.И. Психодиагностика в начальной школе. – Запорожье: “Полиграф”, 1994

Дослідження готовності до школи. Дослідження запасу уявлень дитини, її орієнтировки, родинної ситуації.

5-7

років.



Методика визначення готовності до навчання, Л.А. Ясюкова.

ГП “Іматон»

Дослідження готовності до навчання в школі.

6-7

років.



Экспресс-диагностика готовности к школе, Е.К. Вархотова, Н.В.Дятко, Е.В. Сазонова.

. Вархотова Е.К., Дятко Н.В., Сазонова Е.В. Экспресс-диагностика готовности к школе: Практическое руководство для педагогов и школьных психологов. – М.: Генезис, 1999

Визначення готовності до

навчання

6-7

років.



ОТШЗ (Йєрасек) Оріентаційний тест шкільної зрілості Гуткін Н.І.

Психологічна готовність до школи. Академічний проект, Москва, 2000

Дослідження рівня логічного мислення уміння класифікувати

6 років



Тест Вітцлока

Маркова А.К., Медерс А.Г., Яковлева Е.Я. Діагностика і корекція розумового розвитку в шкільному та дошкільному віці. Петрозаводськ, 1992 р.

Вивчення інтелектуальної готовності до навчання дитини в школі

5-7 років



Комплексні тести готовності дитини до школи Чуб Н.В.

Харків.Видавнича група “Основа” 2007 р

Діагностика рівня сформованості мовлення, довільної поведінки, пам”яті, дрібної моторики, уваги, мислення.

6-7 років



Венгер А.Л. Методика “Мотиваційна готовність до школи”

Діагностика готовності до школи старших дошкільників. Методичний посібник.Одеса. 2002 р.

Дослідження сформованності внутрішньої позіції дошкільника, мотиваційної готовності до школи

6 років




^ Дослідження соціально-психологічної адаптації




Дослідження адаптації до школи учнів 1-4 класів



Анкета для оценки уровня школьной адаптации, Н.Г.Лусканова

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников в школе.-Одесса, 2003

Дослідження шкільної адаптації

6-9 років



Методика визначення особистісної адаптованості школярів.


А.Фурман

Психологіч-на профілак-тика дезадаптації учнів на початку навчання в середній школі – Одеса, 1998

Дослідження адаптації

З 10 років



Опросник

«Мой класс»


Гильбух.

Методика отслеживания успеваемости и психичес-кого развития учащихся – К.,1996

Дослідження мікроклімату в класі

2 – 7 клас



Малюнкова методика

«Що мені подобається в школі».

Газета «Психолог» №25-26, 2004

Дослідження шкільної мотивації

6 - 7 років



Карта спостережень Стотта.

Робоча книга шкільного психолога/під ред Дубровіної - М.,1991

Дослідження психологічної адаптації

6-15 років



Методика исследования мотивации учения у первоклассников, М.Р.Гинзбург

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников в школе.-Одесса, 2003

Дослідження шкільної адаптації

6-7 років



Анкета для родителей учащихся 1 класов

Лескова-Савицкая А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003 год

Оцінка рівня шкільної адаптації

З 6 років



Тест Незакінчених речень

В. Міхал (модифікований тест Сакса SSCT для дітей)

Психодиагностика и профориентация в образовательных учреждениях., под ред. Л.Д. Столяренко. Ростов-на-Дону, Феникс, 2005 р.

Діагностика ставлення дитини до батьків та інших родичів, вчителів, школи, власних здібностей, виявлення значущих переживань дитини

7 – 10 років



Проективная методика „Что мне нравится в школе, ред А.А. Лесковой

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников в школе.-Одесса, 2003

Дослідження шкільної адаптації

6-9 років



Проективная методика „Мой класс”, ред А.А.Лесковой

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников в школе.-Одесса, 2003

Дослідження шкільної адаптації

6-9 років



Проективная методика „Школа зверей”, С.Панченко

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников в школе.-Одесса, 2003

Дослідження шкільної адаптації

6-9 років



Методика “Вивчення емоційного відношення до школи” Д.Б. Ельконін. Діагностика емоційно-морального розвитку.Речь. Санкт-Петербург, 2002 р.

Виявлення емоційного відношення до школи

Дослідження емоційного стану дитини

5-7 років



Карта адаптации первоклассников, ред. А.А. Лесковой

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников в школе.-Одесса, 2003

Дослідження шкільної адаптації

6-7 років



Методика „Экспертная оценка адаптированости ребенка к школе” Чиркова В.И., Соколова О.Л., Сорокина О.В.

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников в школе.-Одесса, 2003

Дослідження шкільної адаптації

6-7 років



Цветовой тест отношений (ЦТО), А.М. Эткинд. (Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. –Одесса, 2003.)

Дослідження особливостей емоційного стану учня на окремих уроках, взагалі в школі.

6-10

років.

Дослідження шкільної

адаптації.



Проективна методика

«Що мені подобається в школі».

Газета «Психолог» №25-26, 2004р.

Дослідження шкільної мотивації

6 - 7 років




Дослідження адаптації учнів до нових умов навчання в середній школі



Анкета „Школа”, И.В. Крук

Психологическая профилактика дезадаптации учащихся в начале обучения в средней школе/ Под ред. Л.П.Пономаренко.-Одесса, 1998

Дослідження шкільної адаптації

З 10 років



Опросник для учителей и родителей на выявление трудностей поведения и эмоциональных расстройств у детей, Р. Гудмен.

Психологическая профилактика дезадаптации учащихся в начале обучения в средней школе/ Под ред. Л.П.Пономаренко.-Одесса, 1998

Дослідження шкільної адаптації

10-12 років



Отношение ребенка к обучению в школе Р.С.Немов

Немов Р.С. Учебник для высших педагогических учебных заведений т.3, М., 1996

Дослідження емоційних станів

З 10 років



Методика определения личностной адаптированности школьников. А.В.Фурман

Психологическая профилактика дезадаптации учащихся в начале обучения в средней школе/ Под ред. Л.П.Пономаренко.-Одесса, 1998

Дослідження адаптації учнів до школи та інших сфер життя.

З 10 років



Методика „Незакінчені речення”

Психологическая профилактика дезадаптации учащихся в начале обучения в средней школе/ Под ред. Л.П.Пономаренко.-Одесса, 1998

Модифікація методики, викладеной у брошурі Л.Н.Солнцевой, Т.В.Галкіной „Метод дослідження особистості учня”-М., РАН,-1993

Практическая психология в тестах, или как научиться понимать себя и других. Ред. Р.Римская, С.Римский. М. 2004

Дослідження шкільної адаптації

З 9 років
Реклама:




  1   2   3   4   5   6   7

Скачать 1.31 Mb.
Поиск по сайту:
Добавить документ в свой блог или на сайт
Разместите кнопку на своём сайте:
Генерация документов


База данных защищена авторским правом ©GenDocs 2000-2011
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты
Учебный материал

Рейтинг@Mail.ru