Загрузка...
Категории:

Загрузка...

2 етапу Всеукраїнської олімпіади з біології для учнів 8 класу, 2009/2010 навчальний рік та відповіді на них Тести група А. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал, вона позначається зірочкою (* )

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/3
Дата13.03.2012
Размер0.55 Mb.
ТипДокументы
Содержание
2. Піреноїд водоростей це
4. Виберіть тип живлення рослин
6. Визначте, зі скількох шарів клітин складається тіло губок
8. Виберіть речовини, що є в оболонках рослинних клітин
10. Чому лишайники невибагливі до умов існування?
11. Укажіть збудником якого захворювання може бути один із видів амеб
13. Укажіть ознаки, які характеризують відділ Бурі водорості
14. Вторинне потовщення стебла характерне для
15. Укажіть, які з ознак характеризують спірогиру
16.Укажіть видозміну стебла
18. Виберіть органели руху амеби протей
20. Укажіть, які з перерахованих ознак властиві голонасінним
21. Укажіть, які з наведених ознак будови і процесів життєдіяльності притаманні клітинам грибів
22. Виберіть тварин, які відносяться до найпростіших
24. Які тварини мають два зародкових листка
25. Які тварини мають тільки первинну порожнину тіла
26. Для якого типу тварин характерні такі ознаки: тіло несегментоване, є первинна порожнина тіла, двобічна симетрія тіла?
27. Амебу та інфузорію відносять до півцарства Найпростіші тому, що у них
28. Укажіть ученого, якого прозвали ″королем ботаніки″
30. Укажіть ознаки, за якими водорості відносять до нижчих спорових рослин
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3

ЗАВДАННЯ

2 етапу Всеукраїнської олімпіади з біології для учнів 8 класу, 2009/2010 навчальний рік та відповіді на них


Тести група А. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал, вона позначається зірочкою (* )

1. Укажіть, які з наведених ознак будови і процесів життєдіяльності притаманні рослинним клітинам: *а/ автотрофи; б/ гетеротрофи; в/ мають хлорофіл у цитоплазмі; *г/ мають хлоропласти; *д/ мають мітохондрії; *е/ мають ядро; ж/ генетичний матеріал розташований у цитоплазмі; *з/ мають цитоплазматичну мембрану; *і/ целюлозну оболонку; к/ здатні рухатись; л/ не здатні рухатись.

^ 2. Піреноїд водоростей це: а/ орган руху; б/ орган розмноження; в/ світлочутливий орган; *г/ орган, що зберігає поживні речовини.

3. Укажіть, за наявністю яких ознак хламідомонада відрізняється від хлорели: а/ чашовидного хлоропласта; б/ ядра; *в/ вічка; г/ піреноїдів;

*д/ скоротливих вакуолею; *е/ джгутиків.

^ 4. Виберіть тип живлення рослин: *а/автотрофний; б/ паразитичний;

в/ сапротрофний; г/ міксотрофний.

5. Вкажіть, які з перерахованих ознак властиві для родини Розові:

*а/ листки звичайно прості; *б/ листки складні; *в/ квітки правильні; г/ квітки неправильні; *д/ чашолистки зрослі: е/ чашолистки вільні; *ж/ пелюстки вільні; з/ пелюстки зрослі; *и/ зав’язь звичайно верхня; і/ зав’язь лише нижня; к/ плід ягода; *л/ плід кістянка; м/ плід горішок; н/ плід сім’янка .

^ 6. Визначте, зі скількох шарів клітин складається тіло губок: а/із трьох;

б/ з чотирьох; *в/ із двох; г/ з одного.

7. Перелічіть, з яких тканин складається центральний циліндр кореня:

а/ механічної; *б/ провідної; *в/ твірної; *г/ ксилеми; *д/ флоеми.

^ 8. Виберіть речовини, що є в оболонках рослинних клітин: *а/ целюлоза; *б/ пектин; в/ хітин; *г/ лігнін; д/ муреїн.

9. Чи спостерігається чергування поколінь у покритонасінних рослин?

*а/ так, з переважанням спорофіта; б/ так, з переважанням гаметофіта; в/ ні;

* г/незалежно від умов існування; д/ залежно від умов існування.

^ 10. Чому лишайники невибагливі до умов існування?

*а/легко переходять від стану спокою до життєдіяльності; *б/ мінеральні речовини беруть з повітря; в/ можуть довгий час жити без води; г/ мають спеціальні пігменти і запасні поживні речовини; *д/ добре витримують низькі та високі температури.

^ 11. Укажіть збудником якого захворювання може бути один із видів амеб: *а/дизентерія; б/ малярія; в/ сонна хвороба; г/ виразка.

12. Виберіть гриби, що паразитують на овочевих культурах: а/ сажкові; б/ іржасті; *в/ ольпідіум; *г/фітофтора; д/ борошниста роса; е/ сапролегнія;

ж/ трутовик; *з/ синхітріум.

^ 13. Укажіть ознаки, які характеризують відділ Бурі водорості: а/ домінує пігмент хлорофіл; *б/ запасною речовиною є ламінарин; в/ запасною речовиною є крохмаль: г/ у циклі розвитку має місце чергування поколінь з переважанням спорофіту.

^ 14. Вторинне потовщення стебла характерне для: а/ мохоподібних, голонасінних, покритонасінних; б/ лише покритонасінних; в/дводольних і папоротеподібних;* г/ голонасінних і покритонасінних

^ 15. Укажіть, які з ознак характеризують спірогиру: *а/ відсутні рухомі джгутикові стадії; *б/живе в прісних водоймах; *в/ утворює жабуриння; г/ розмножується вегетативно, спорами і статево; д/ нитки талому розгалужені, жорсткі; *е/ веде вільно плаваючий спосіб життя.

^ 16.Укажіть видозміну стебла: а/ повзуче; б/ чіпке; в/ прямостояче; *г/ цибулина.

17. Укажіть організми, які відносяться до поняття фауна: а/ рослини; б/ гриби; в/ лишайника; *г/ тварини.

^ 18. Виберіть органели руху амеби протей: а/ джгутик; б/ війки;

*в/ псевдоподії; г/ два джгутики.

19. Укажіть ознаки, за якими класи квіткових розподіляються на родини:

*а/ морфологічна будова квітки (кількість частин оцвітини, тичинок, маточок); *б/ типи суцвіть; *в/ типи плодів; г*/ особливості будови вегетативних органів (форма стебла, листкорозміщення, морфологічна будова листка, різні видозміни); д/ умови зростання і поширення; *е/ життєва форма.

^ 20. Укажіть, які з перерахованих ознак властиві голонасінним: а/ рослини розмножуються спорами; *б/ рослини розмножуються насінням; в/ у циклі розвитку переважає гаметофіт; *г/ у циклі розвитку переважає спорофіт; *д/ дерева і кущі; е/ дерева, кущі й трав’янисті рослини; ж/ насінні зачатки захищені; *з/ насінні зачатки не захищені;і/ ендосперм вторинний;

*к/ ендосперм первинний.

^ 21. Укажіть, які з наведених ознак будови і процесів життєдіяльності притаманні клітинам грибів: а/ автотрофи; *б/ гетеротрофи; в/ мають хлорофіл у цитоплазмі; г/ мають хлоропласти; *д/ мають мітохондрії; *е/ мають ядро; ж/ генетичний матеріал розташований у цитоплазмі; *з/ мають цитоплазматичну мембрану; і/ мають целюлозну оболонку; к/ здатні рухатись; л/ не здатні рухатись.

^ 22. Виберіть тварин, які відносяться до найпростіших: *а/ амеба; б/ спіруліна; *в/ евглена зелена; *г/ форамініфера; *д/ інфузорія-туфелька; е/ ламінарія.

23. Укажіть ознаки евглени зеленої, властиві рослинам: *а/ наявність хлоропластів; б/ здатність до поглинання органічних речовин; в/ наявність джгутиків; г/ наявність скоротливої вакуолі; *д/ наявність у цитоплазмі зерняток полісахариду; е/ наявність вічка.

^ 24. Які тварини мають два зародкових листка: *а/кишковопорожнинні; б/ плоскі черви; в/ круглі черви; г/ кільчасті черви; д/ молюски; е/ членистоногі; ж/ хордові.

^ 25. Які тварини мають тільки первинну порожнину тіла:

а/ кишковопорожнинні; б/ плоскі черви; *в/ круглі черви; г/ кільчасті черви; д/ молюски; е/ членистоногі; ж/ хордові.

^ 26. Для якого типу тварин характерні такі ознаки: тіло несегментоване, є первинна порожнина тіла, двобічна симетрія тіла?

а/ молюски; б/ плоскі черви; *в/ круглі черви; г/ кільчасті черви; д/ хордові.

^ 27. Амебу та інфузорію відносять до півцарства Найпростіші тому, що у них,:

а/ подібний тип будови; *б/ подібний тип живлення; *в/ однакові способи нестатевого розмноження й утворення цист; *г/ спільне середовище життя; д/ наявність війок.

^ 28. Укажіть ученого, якого прозвали ″королем ботаніки″: а/ Ж.Б.Ламарк;

б/ Р.Гук; *в/ К.Лінней; г/ Ч. Дарвін.

29. Яка будова і функції покривного епітелію у безхребетних тварин?

а/ завжди одношаровий, іноді війчастий; *б/ може бути одношаровим і багатошаровим; в/виконує лише захисну функцію; *г/ забезпечує газообмін і виділення; *д/ виділяє слиз, формує хітиновий або вапняковий скелет.

^ 30. Укажіть ознаки, за якими водорості відносять до нижчих спорових рослин:

а/ розмножуються спорами та малі за розмірами; б/ розмножуються спорами, їх тіло почленоване на органи; в/ розмножуються спорами, тіло утворене коренем і стеблом; *г/ розмножуються спорами, тіло не почленоване на органи.

^ 31. Як називають кулясті замкнені структури водоростей, у яких містяться фотосинтезуючі пігменти? а/ вакуолі; б/ мітохондрії; в/ комплекс Гольджі; *г/ хлоропласти.

^ 32. Для якої тканини характерна наявність великих міжклітинників: а/ твірної; б/ провідної; в/ покривної; *г/ основної.

33. У якій тканині листка найінтенсивніше відбувається фотосинтез? *а/ стовпчастій паренхімі; б/ верхній епідермі; в/ губчастій паренхімі; г/ нижній епідермі.

^ 34. Укажіть, який продукт секреції покривних тканин запобігає надлишковому випаровуванню води: а/ епідерма; *б/ кутикула; в/ вторинна покривна тканина; г/ паренхіма.

^ 35. Укажіть тип вегетативного розмноження , у результаті якого виникають колонії: *а/ брунькування; б/ утворення вусів; в/поділ куща; г/ живцювання.

36. Укажіть, який орган є видозміненим коренем: а/ кореневище; б/ бульба; *в/ коренеплід; г/ цибулина.

^ 37. Відомо, що в зародку насінини поряд з брунькою є зародковий корінець. Укажіть, на який вид кореня він перетвориться під час проростання: *а/ головний; б/ бічний; в/ додатковий; г/ дихальний.

^ 38. Укажіть, видозміною якого органа є соковиті лусочки цибулини: а/ кореня; б/ стебла; *в/ листка; г/ плода.

39. Видозмінами листка є: а/ бульбокорені жоржини, бульби топінамбура;

б/ вусики огірка, колючки глоду; в/ вусики суниці, кореневище купини; *г/ лусочки цибулі, вусики гороху.

^ 40. Позначте переважаюче покоління в життєвому циклі рослин відділу Мохоподібні: а/спорофіт; *б/ гаметофіт; в/ спорангій; г/ гаметангій.

41. Визначте властивість сфагному, яка надає йому гігроскопічності: а/ у процесі фотосинтезу утворюється вода; *б/ у тілі є мертві клітини, що заповнюються водою; в/ живі фотосинтезуючі клітини інтенсивно заповнюються водою; г/ сфагнуму властиве посилене виділення води тілом – гутація.

^ 42. Укажіть, у якому органі хвоща польового відбувається процес фотосинтезу:а/ листку спороносного пагона; *б/ в стеблі; в/ листку вегетативного пагона; г/ стробілі.

^ 43. Укажіть, чим представлений гаметофіт папоротеподібних:

*а/ заростком; б/ дорослою рослиною; в/зародком; г/сорусом.

44. На що перетворюється зародок вищих спорових рослин, який сформувався із заплідненої яйцеклітини: а/ на особину статевого покоління (гаметофіт); *б/ на особину нестатевого покоління (спорофіт); в/ на спорангій; г/ на статевий орган.

^ 45. Укажіть головну відмінність голонасінних від вищих спорових: а/ утворення тканин; б/ наявність статевого процесу; в/ наявність справжнього кореня; *г/ розмноження насінням.

^ 46. У більшості хвойних рослин листки набули форми голок. У зв′язку з чим виникло це пристосування: *а/ для забезпечення майже повного припинення випаровування вологи ; б/для кращого захисту від рослиноїдних тварин; в/ через високу внутрішньовидову конкуренцію; г/ для запобігання обламування гілок під час снігопадів.

47. Укажіть одноклітинну водорість, яка має світлочутливе вічко:

а/ хлорокок; *б/ хламідомонада; в/ цистокок; г/хлорела.

^ 48. Укажіть , до яких грибів відносять пеніцил: а/ шапкові; б/ іржасті;

*в/ цвільові; г/ борошнисторосяні.

49. Позначте гриби, які існують без міцелію: а/мукор; *б/ дріжджі;

в/ пеніцил; г/трюфель.

50. Укажіть рослину з одностатевими квітками: *а/ тополя; б/ яблуня; в/суниці; г/ слива.

^ 51. У симбіоз з коренями вищих рослин вступають: а/ фітофтора;

б/ трутовик; *в/ підосичник; г/ мукор; *д/ боровик.

52. До вищих рослин відносяться: *а/ мохоподібні; б/ зелені водорості;

*в/ голонасінні;* г/ папороті; д/ діатомові водорості.

^ 53. Проведення органічних речовин у рослин здійснюють такі тканини: а/ епідерміс; б/ перицикл; в судини; г/ трахеїди; *д/ ситоподібні трубки.

54. Укажіть, які типи коренів утворюються у плауноподібних: а/ головний; б/ бічні; *в/ додаткові; г/ повітряні; д/ коренеплоди.

55.Нижчими грибами є: *а/ фітофтора; б/трутовик; в/ дріжджі; *г/ мукор;

д/ боровик.

^ 56. Укажіть, які складові частини квітки входять до складу простої віночковидної оцвітини: *а/ квітконіжка; *б/ квітколоже; в/чашолистки;

*г/ пелюстки; д/ тичинки.

^ 57.Укажіть, які з наведених представників моховидних мають тіло у вигляді слані: а/ зозулин льон; *б/маршанція; в/ сфагнум; г/ мніум;

д/ плевроціум.

58. Виберіть організм, що відноситься до паразитичних: а/ амеба протей;

б/ евглена зелена; *в/ амеба дизентерійна; г/ вольвокс.

^ 59. Виберіть організм, який має двобічну симетрію: а/ гідра прісноводна;

*б/ планарія біла; в/кораловий поліп; г/ медуза аурелія.

60.Укажіть тварину, яка відноситься до морських одноклітинних:

а/ малярійний плазмодій; *б/ радіолярія; в/ трипаносома; г/ евглена зелена.

^ 61.Проміжні клітини гідри забезпечують: а/ добування їжі; б/ опору тіла;

*в/ регенерацію; г/ травлення.

62.Більшість кишковопорожнинних: а/ прісноводні хижаки; б/ морські рослиноїдні тварини; *в/ морські хижаки.

63. Коралові рифи розташовані: а/ усюди; *б/ тільки в теплих водах; в/ тільки в холодних водах; г/ тільки в солоних водах; д/ тільки у прісних водах.

^ 64. Боротьба за поживу двох хижаків, що живляться коралами, є:

*а/ конкуренцією; б/ ендосимбіозом; в/ паразитизмом.

65. Людина використовує корали як: а/ їжу;* б/ прикраси; в/ місце існування; г/ корм для скота; д/ сировину для виготовлення вапна.

^ 66. Укажіть органелу, відсутню у клітинах тварин: а/ мембрана;

б/ хромосома; в/ ядро; *г/ хлоропласт.

67. Укажіть ученого, який уперше описав клітину: а/ А.Левенгук;

б/ М.Шлейден; *в/ Р.Гук; г/ Ч.Дарвін.

^ 68. Укажіть органелу, яка регулює всі процеси життєдіяльності клітини: а/ вакуолі; *б/ ядро; в/ хлоропласт; г/ мітохондрії.

69. Укажіть органелу, у якій відбувається фотосинтез: а/ вакуоля;

б/ оболонка; *в/ хлоропласт; г/ мітохондрії.

^ 70.Укажіть систему органів, яка забезпечує обмін речовин у тваринному організмі: а / нервова система; б/ дихальна система; в/статева система;

*г/ ендокринна система.

^ 71. Визначте ознаку, характерну для організмів царства Тварини:

*а/ здатність пересуватися у просторі; б/ мають запасну речовину крохмаль;

в/ нездатність пересуватися у просторі; г/ необмежений ріст організму.

^ 72.Визначте , через що виводяться продукти розпаду в найпростіших: а/скоротливу вакуоль ; *б/ травну вакуоль; в/ вічко; г/ джгутики.

73. Визначте, чим дихають найпростіші: а/ спеціальними органелами;

б/ зябрами; *в/ поверхнею тіла; г/ за допомогою ядра.

^ 74. Визначте, що утворюють найпростіші за несприятливих умов:

а/ зиготу;* б/ цисту; в/дві клітини; г/ псевдоподії.

75.Укажіть, яка властивість є характерно для губок: а/рефлекси; б/ таксиси;

*в/ регенерація; г/ тропізми.

^ 76. Визначте, що відбувається в найпростіших у процесі живлення: *а/ утворюється травна вакуоля; б/ утворюється скоротлива вакуоля;

в/ утворюється комплекс Гольджі; г/ утворюється зигота.

^ 77. Укажіть представника найпростіших - збудника сонної хвороби:

а/ вольвокс; *б/ трипаносома; в/ форамініфера; г/ амеба звичайна.

78. Укажіть організми, які живляться органічними речовинами мертвих тіл або виділеннями живих: а/ хемосинтетики; б/ паразити; в/ фотосинтетики; *г/ сапротрофи.

^ 79.Визначте паразита, який уражає клітини крові людини: а/ амеба дизентерійна; б/лямблія; в/ лейшманія; *г/ малярійний плазмодій.

80. Укажіть одноклітинних прісних водойм: а/ фораминіфери; *б/ амеба протей; в/ трипаносоми; *г/ евглена зелена; *д/ інфузорія-туфелька;

е/ радіолярія.


Тести групи Б. Завдання на встановлення відповідності. Правильна відповідь на кожне завдання –10 балів


^ 1.Установіть відповідність між типами плодів та способами їх поширення:

1 сім’янка кульбаби а/ тваринами

2 сім’янка череди б/ вітром

3 коробочка маку в/ водою

4 кістянка вишні г/ птахами

5 кокосовий горіх д/ самопоширення

е/ мурахами

Відповідь: 1б; 2а; 3д; 4 г; 5 в.

^ 2. Установіть відповідність між назвами органів рослин та їх функціями:

а/ листок 1 поглинання води та мінеральних солей

б/ стебло 2 фотосинтез

в/ корінь 3 генеративна

г/ квітка 4 проведення води та мінеральних солей

д/ плід

Відповідь: а- 2; б -4; в –І; г -3; д – 3.


^ 3. Установіть відповідність між агентами перехресного запилення та його назвою:

а/ перенесення пилку вітром 1 гідрофілія

б/ перенесення пилку тваринами 2 ентомофілія

в/ запилення за допомогою води 3 анемофілія

Відповідь: а – 3; б -4; в -1 4 зоофілія

^ 4.Установіть відповідність між організмами та біологічними науками, які їх вивчають:

а/ неклітинні форми життя 1 зоологія

б/ прокаріотичні організми 2 вірусологія

в/ гриби 3 мікробіологія

г/ тварини 4 ботаніка

5 мікологія

Відповідь: а – 3; б -1,4; в -5; г – 1.

^ 5.Установіть відповідність між екологічною групою та рослиною, яка до неї належить:

а/ вологолюбна рослина; 1 дуб

б/ теплолюбна рослина 2 диня

в/ засухостійка рослина 3 ковила

4 сфагнум.

^ Відповідь: а -4; б -2; в -3.

Тести групи В. Завдання на встановлення хронологічної послідовності. Правильна відповідь на кожне завдання – 10 балів


^ 1. Розмістіть перелічені нижче етапи життєвого циклу папороті чоловічої хронологічному порядку, починаючи з утворення зиготи:

а/ спора проростає і дає початок багатоклітинній тонкій фотосинтезуючій пластинці , яка називається заростком;

б/ на нижньому боці листків дорослої рослини утворюються соруси (скупчення спорангіїв), покриті індузієм;

в/ із зиготи шляхом поділів і диференціації клітин утворюється зародок, який поступово набуває характерних рис гаметофіта;

г/ в оболонці кожного спорангія утворюється кільцеподібна смужка, клітини якої мають потовщені внутрішні стінки. Висихаючи, смужка-кільце швидко випрямляється, розриває спорангій і з силою викидає спори, які розносяться вітром і повітряними течіями;

д/ по водній плівці сперматозоїди підпливають до архегоніїв, проникають до яйцеклітини і один зливається з нею, утворюючи зиготу;

е/ на заростку утворюються спочатку антеридії, а потім архегонії;

є/ гаметофіт виснажується, в’яне і відмирає;

ж/ у вологу погоду з антеридіїв вивільняються сперматозоїди, кожний з них має пучок джгутиків.

Відповідь: д, в, є, б, г, а, е, ж.


^ 2. Установіть послідовність розміщення зон головного кореня вздовж осі, починаючи від кореневого чохлика: а/ зона розтягування; б/ зона поділу; в/ провідна зона; г/ всисна зона.

Відповідь: б, а, г, в.


^ 3.Установіть послідовність роботи з мікроскопом: а/опустити тубус до препарату; б/ приготувати препарат; в/ спрямувати світло на предметний столик; г/ повільно підіймати тубус , доки не побачиш об’єкт.

Відповідь: б, в, а, г.

^ 4.Установіть послідовність стадій життєвого циклу Аурелії, починаючи від запліднення: а/ медуза; б/ поліп; в/ яйце; г/ личинка з війками.

Відповідь: в, г, б, а.

^ 5. Позначте правильну послідовність основних таксономічних одиниць царства Рослини сучасної системи органічного світу, починаючи з нижчої:

а/ тип - клас - порядок - родина - рід – вид

*б/ вид – рід – родина – порядок – клас – відділ

в/ відділ – клас – ряд - родина – рід – вид

г/ вид – рід – родина – ряд – клас – тип.


^ Завдання практичного туру (10 балів)

І Назвіть: 1 - тип плодів,

2 – рід або родину, що мають такий плід


Відповідь: 1 – двосім’янка (висло плідник, родина Зонтичні; 2 – крилатка , родина В″язові; 3 – подвійна крилатка , родина Кленові; 4 –багатолистянка, родина Жовтецеві; 5 – біб, родина Бобові; 6 - стручок, капуста, суріпиця, сухоребрик, редька та ін..; 7 – стручечок, грицики, талабан, хрін, гикавка; 9,10,11 - коробочка, мак, ряст; 12 –зернівка з остюком, ковила; 13 -14 – сім′янки, кульбаба, осот; 15 – сім′янки в кошику лопуха; 16 –сім′янки без чубка, нетреба;18 – кістянка вишні; 19,20 - збірний плід,малина, суниці.


ЗАВДАННЯ

2 етапу Всеукраїнської олімпіади з біології для учнів 9 класу,

^ 2009/10 навчальний рік та відповіді на них

Тести група А. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал, вона позначається зірочкою (* )

^ 1. Для якого відділу рослин характерні такі ознаки: рослини розмножуються спорами, в життєвому циклі переважає спорофіт, переважна життєва форма – трави: а/ мохи; *б/ хвощі; в/ водорості;

г/ голонасінні; д/ правильна відповідь відсутня..

^ 2. Червоні водорості відрізняються від зелених і бурих тим, що не містять:

а/ хлорофілу; б/ не мають диференційованих клітин; в/ не мають фікоцианина; *г/ не мають джгутикових стадій в життєвому циклі.

^ 3. Вкажіть ознаки евглени зеленої, властиві рослинам: *а/ наявність хлоропластів; б/ здатність до поглинання органічних речовин; в/ наявність джгутиків; г/ наявність скоротливої вакуолі; *д/ наявність у цитоплазмі зерняток полісахариду; е/ наявність вічка

^ 4. За якими ознаками спірогира відрізняється від улотрикса: *а/ за будовою клітини; *б/ способами розмноження; *в/ формою хлоропластів; г/ умовами життя; д/ способами живлення.

^ 5. Укажіть ученого, який уперше описав клітину: а/А.Левенгук;

б/ М.Шлейден; *в/ Р.Гук; г/ Ч.Дарвін.

6. Укажіть органелу, яка регулює всі процеси життєдіяльності клітини:

а/ вакуоля; б/ ядро; в/ хлоропласт; г/ мітохондрії.

^ 7. Укажіть органелу, у якій відбувається фотосинтез: а/ вакуоля;

б/ оболонка; *в/ хлоропласт; г/ мітохондрії.

8.Укажіть систему органів, яка забезпечує обмін речовин у тваринному організмі: а/нервова система; б/ дихальна система; в/статева система;

*г/ ендокринна система.

^ 9. Визначте ознаку, характерну для організмів царства Тварини:

*а/ здатність пересуватися у просторі; б/ мають запасну речовину крохмаль;

в/ нездатність пересуватися у просторі; г/ необмежений ріст організму.

^ 10.Визначте , через що виводяться продукти розпаду в найпростіших: а/скоротливу вакуоль ; *б/ травну вакуоль; в/ вічко; г/ джгутики.

11. Визначте, чим дихають найпростіші: а/ спеціальними органелами;

б/ зябрами; *в/ поверхнею тіла; г/ за допомогою ядра.

^ 12. Визначте, що утворюють найпростіші за несприятливих умов:

а/ зиготу; *б/ цисту; в/дві клітини; г/ псевдоподії.

13.Укажіть, яка властивість є характерною для губок: а/рефлекси;

б/ таксиси; *в/ регенерація; г/ тропізми.

^ 14. Визначте, що відбувається в найпростіших у процесі живлення:

*а/ утворюється травна вакуоля; б/утворюється скоротлива вакуоля;

в/ утворюється комплекс Гольджі; г/ утворюється зигота.

^ 15. Укажіть представника найпростіших - збудника сонної хвороби:

а/ вольвокс; *б/ трипаносома; в/форамініфера; г/ амеба звичайна.

16. Укажіть організми, які живляться органічними речовинами мертвих тіл або виділеннями живих: а/ хемосинтетики; б/ паразити; в/ фотосинтетики; *г/ сапротрофи.

^ 17.Визначте паразита, який уражає клітини крові людини: а/ амеба дизентерійна; б/лямблія; в/ лейшманія; *г/ малярійний плазмодій.

18. Укажіть збудником якого захворювання може бути один із видів амеб:

*а/ дизентерія; б/ малярія; в/ сонна хвороба; г/ виразка.

^ 19.Укажіть тип нервової системи кишковопорожнинних: а/ вузловий; б/ трубчастий; *в/ дифузний; г/ стовбурний.

20. Укажіть, які клітини гідри належать до ентодерми: а/ жалкі; б/ нервові; *в/ травні; г/ епітеліально-мускульні.

^ 21.Визначте середовище життя кишковопорожнинних: а/наземне;

*б/ водне; в/повітряне; г/ всередині інших організмів.

22.Визначте симетрію тіла кишковопорожнинних: а/двобічна;

* б/ променева; в/ однобічна; г/ вегетативна.

^ 23.Укажіть, ким за характером живлення є кишковопорожнинні: а/всеїдними; б/ паразитами; *в/ хижаками; г/ сапробіонтами.

24.Укажіть чим дихають кишковопорожнинні: а / спеціальними органелами; б/ зябрами; *в/ поверхнею тіла; г/ за допомогою ядра.

^ 25.Визначте, зі скількох шарів клітин складається тіло губок: а/ із трьох; б/ з чотирьох; *в/ із двох; г/ з одного.

26. Які ознаки характеризують наземні папороті? а/ виключно трав’янисті рослини; *б/ молоді листки равликоподібно закручені; *в/ гаметофіт двостатевий; г/ спорангії зібрані в стробіли; *д/ рослини рівноспорові й різноспорові; е/ поширені виключно в лісах.

^ 27. Визначте, яке біологічне значення має різноманітне забарвлення талому водоростей: а/ приваблює тварин; *б/ сприяє поглинанню енергії променів різної частини сонячного спектра при фотосинтезі; в/ захищає від ультрафіолетового випромінювання.

^ 28. Космічна роль зелених рослин полягає в: а/очищенні повітря від шкідливих речовин; *б/ утворення органічних речовин із неорганічних з використанням сонячної енергії; в/ утворення органічних речовин із неорганічних з використанням хімічної енергії; *г/ утворення озонового шару, що захищає землю від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.

^ 29. Виберіть групи рослин із одностатевими квітками:

*а/коноплі, кукурудза, дуб; *б /береза, огірок, ліщина; в/огірок, коноплі, картопля; г/пшениця, кукурудза, огірок.

^ 30. Вкажіть, що сформулював С.Г.Навашин:

а/ біохімічну теорію походження життя на Землі; б/ теорію про космічну роль процесу фотосинтезу; в/ постулати клітинної теорії; *г/ процес подвійного запліднення; д/ будову молекули ДНК.

^ 31. Вкажіть ознаки евглени зеленої, властиві тваринам: а/ наявність хлоропластів; *б/ здатність до поглинання органічних речовин; *в/ наявність джгутиків; *г/ наявність скоротливої вакуолі; д/ наявність у цитоплазмі зерняток полісахариду; *е/ наявність вічка.

^ 32. Вкажіть тварин Австралії, які збереглися тому, що цей материк відокремився від інших дуже давно, коли на Землі ще не було ссавців: а/ страуси і пінгвіни; *б/яйцекладні і сумчасті; в/ крокодили і черепахи; г/ ящірки і земноводні.

^ 33. Амебу та інфузорію відносять до підцарства Найпростіші тому, що у них: а/подібний тип будови; *б/ подібний тип живлення; *в/ однакові способи нестатевого розмноження й утворення цисти; *г/ спільне середовище життя; д/ наявність війок..

^ 34.За рахунок чого передаються коливання від стремінця до нервових клітин у вусі людини?*а/рідини; б/ текторіальної мембрани; в/ повітря

г/ прямого контакту; д/ вібрації завитки.

^ 35. Вкажіть, які кінцеві продукти розпаду поживних речовин всмоктуються у кров: а/ жири; б/ глюкоза, жирні кислоти; *в/ амінокислоти, глюкоза; г/ жири, глюкоза.

^ 36. Готовими органічними речовинами живляться : а/ зелені водорості;

*б/ гриби; в/ мохи; г/ квіткові рослини.

37. Посередником між кров’яним руслом і клітинами тіла є: а/лімфа;

*б/ тканьова рідина; в/прямий контакт.

^ 38. Укажіть правильне твердження: а/ мікориза – це спосіб розмноження лишайників; *б/ плодові тіла грибів складаються з гіфів; в/ дріжджі живляться за допомогою фотосинтезу; г/ бактерії, які мають форму палички - вібріони.

^ 39. Співіснування кишкової палички та людини приносить користь: а/ тільки людині; б/ тільки кишковій паличці; *в/ як людині, так і кишковій паличці; г/ нікому.

^ 40. Вкажіть, як відіб’ється на здоров’ї людини нестача в їжі вітаміну С:

а/ порушиться діяльність нервової системи, з’являться паралічі; *б/ підвищується чутливість організму до різних інфекцій; *в/ підвищується слабкість, запалення ясен, випадання зубів; опухнуть суглоби; г/ запалення оболонок очей, кишечнику, легенів.

^ 41. Клітинна оболонка грибів складається із: а/ целюлози; б/ крохмалю;

*в/ хітину; г/ білка.

42. Укажіть до якої родини належить рослина, квітка якої складається з 5 чашолистків, 5 пелюсток, безлічі тичинок і маток: а/ Капустяні (Хрестоцвіті); *б/ Розові; в/ Пасльонові; г/ Метеликові (Бобові).

^ 43. У личинок земноводних до ознак риб належать: *а/ бічна лінія; б/ легені; *в/ зябра; *г/ двокамерне серце; д/ хребет; е/ трикамерне серце; ж/ хвостовий плавник; з/ два кола кровообігу; *и/ одне коло кровообігу.

^ 44. Скорочення скелетних м’язів зумовлене: *а/ наявністю в клітинах скорочувального білка міозину; *б/ наявністю в клітинах скорочувального білка актину; в/ переважно дією гормонів; г/ переважно дією ферментів;

*д/ нервовими імпульсами; (е/)наявністю запасу глікогену.

^ 45. У хордових уперше в процесі еволюції з’явилися: *а/ внутрішній скелет; *б/ замкнена кровоносна система; в/ двобічна симетрія; *г/ нервова система трубчастого типу; д/ травні залози; е/ серце; *ж/ зяброві щілини в глотці дорослих форм (первинноводні тварини) чи в ембріональному періоді (вторинноводні тварини).

^ 46. Нижчим грибам характерні ознаки: а/гіфи міцелію мають багатоклітинну будову;* б/ гіфи міцелію мають одноклітинну будову;

*в/ міцелію немає; г/тільки сапрофіти; д/ тільки паразити; *е/ є сапрофіти і паразити.

^ 47. У птахів і плазунів подібними ознаками є: а/ теплокровність;

б/ відсутність сечового міхура; в/ відсутність зубів; *г/ суха шкіра, бідна на залози; *д/ розмноження яйцями; е/ високий рівень обміну речовин;

*ж/ наявність клоаки; *з/ рогові утвори на тілі.

^ 48. Хламідомонада за несприятливих умов життя: а/ розмножується простим поділом; *б/ скидає джгутики; *в/ розмножується статевим способом;

*г/ припиняється фотосинтез.

^ 49. У мохоподібних: а/ при чергуванні поколінь домінує спорофіт; *б/ при чергуванні поколінь домінує гаметофіт; в/ жодне з поколінь не домінує над іншим; г/ чергування поколінь не відбувається.

^ 50. Мох походить від: *а/ зелених водоростей; б/ бурих водоростей; в/ червоних водоростей; г/ лишайників.

51. Вкажіть, які з наведених ознак будови і процесів життєдіяльності притаманні клітинам тварин: а/ автотрофи; *б/ гетеротрофи; в/ мають хлорофіл у цитоплазмі; г/ мають хлоропласти; *д/ мають мітохондрії; *е/ мають ядро; ж/ генетичний матеріал розташований у цитоплазмі; *з/ мають цитоплазматичну мембрану; і/ целюлозну оболонку; к/ здатні рухатись; д/ не здатні рухатись..

^ 52. У папороті : а/ при чергуванні поколінь домінує спорофіт; б/ при чергуванні поколінь домінує гаметофіт; в/ жодне з поколінь не домінує над іншим; г/ чергування поколінь не відбувається.

^ 53. Укажіть, які органи у папороті називаються вайями: а/ спори;

*б/ листки; в/стебла; г/ заростки.

54. Заростком у вищих спорових рослин називають : а/ молоду рослину; б/ спороносний листок; в/ спорофіт (нестатеве покоління); *г/ гаметофіт (рослину статевого покоління).

^ 55. Укажіть рослини, які розмножуються насінням: а/мохи, хвощі;

б/ плауни, папороті; в/ голонасінні, хвощі; *г/ голонасінні та покритонасінні

56. Насіння голонасінних рослин: а/ міститься в коробочці; *б/ лежить відкрито на лусках; в/ захищене оболонками плоду; г/ міститься на коренях.

^ 57. Однією з важливих адаптацій рослин до життя на суходолі є: а/ наявність хлорофілу; б/ багатоклітинність; *в/ наявність квітки; г/наявність фотосинтезу.

^ 58. Життєві форми дводольних рослин: а/ тільки трави; б/ тільки дерева; в/ тільки кущі; г/ дерева та кущі; *д/ усі перелічені форми.

59. Укажіть вид плоду картоплі: *а/ ягода; б/ бульба; в/ коробочка; г/ кістянка.

60. У представників родини Злакові: а/ листки складні; б/ плід – стручок; *в/стебло – соломина; г/ квітки мають яскраву оцвітину.

^ 61.Укажіть якості, котрі надають кісткам солі кальцію: а/ ламкість;

*б/ твердість; в/ еластичність; г/ крихкість; д/ пружність.

62. Укажіть кістку, яка приєднується рухомо: а/ лобна; б/ тім’яна;

*в/ нижньощелепна; в/ потилична.

^ 63. Визначте тип крові, що рухається у ссавців від серця великим колом кровообігу: а/ змішана; б/ венозна; в/ капілярна; *г/ артеріальна.

64. Укажіть вид ссавців, увесь цикл розвитку зародка яких відбувається в організмі людини: а/сумчасті; *б/ плацентарні; в/ яйцекладні; г/ лускаті.

^ 65. Визначте особливості розмноження ссавців: *а/ розвиток плоду в матці; б/ розвиток плоду в яйці; в/ зовнішнє запліднення; г/ відсутність турботи про потомство.

^ 66. Укажіть природоохоронну територію, на якій заборонені будь-які форми господарської діяльності людини та туризм: а/ заказники; *б/ заповідники; в/ зоопарк; г/ національний парк.

^ 67. Визначте явище, коли організм одного виду оселяється в організмі іншого виду та завдає йому шкоди: а/ мутуалізм; *б/ паразитизм; в/ коменсалізм; г/ конкуренція.

^ 68. Визначте, які тварини є холоднокровними: а/сумчасті ссавці; б/ птахи; *в/ плазуни; г/ плацентарні ссавці.

69.Визначте, чим укрите ззовні тіло ссавців: а/ роговим пір’ям; б/ кістковими щитками; *в/ волоссям; г/ роговими лусками.

^ 70. Укажіть представника земноводних, який вирощує потомство на спині: а/варан комодський; б/ ропуха сіра; *в/ піпа сурінамська; г/ жаба зелена.

71.Укажіть особливості будови серця земноводних: а/ двокамерне; *б/ трикамерне; в/ чотирикамерне; г/ трикамерне з перетинкою у шлуночку.

^ 72. Визначте, для чого слугує язик жаби: а/ для утворення звуків; б/ для розпізнавання запахів; *г/ для вловлювання здобичі.

73. Укажіть, які плавці риб є парними: а/ хвостовий; б/ спинний;в/ анальний; *г/ грудний.

74. Укажіть, яка риба належить до морських: а/ карась; б/ щука; *в/ камбала; г/ форель.

^ 75. Укажіть ознаку скелета акул і скатів: а/ костеніє частково; б/ костеніє тільки у статевозрілих; *в/ залишається хрящовим; г/ представлений хордою.

76. Виберіть отруйну змію, яка зустрічається в Україні: *а/гадюка степова; б/ ефа; в/ кобра індійська; г/ вуж звичайний.

^ 77. Позначте симптоми грипу (три правильні відповіді): *а/ головний біль; б/ висипини на шкірі; *в/ висока температура тіла; г/ пронос у вигляді рисового відвару; *д/ нежить і кашель; е/ випадіння волосся.

^ 78. Визначте основну функцію еритроцитів: *а/ транспорт кисню; б/ зсідання крові; в/ захист організму; г/ транспорт поживних речовин.

79. Виберіть групу тканин, яка є різновидом сполучної тканини:

* а/хрящова, кісткова, кров; б/ хрящова, м’язова, нервова; в/ хрящова, кісткова, м’язова; г/ одношаровий епітелій, нервова, кісткова.

^ 80.Назвіть тип кровотечі, яка може спричинити смерть: *а/ артеріальна;

б/ венозна; в/ внутрішня; г/капілярна.


Тести групи Б. Завдання на встановлення відповідності. Правильна відповідь на кожне завдання –10 балів

^ 1. Установіть відповідність між типами плодів та способами їх поширення:

1 сім’янка кульбаби а/ тваринами

2 сім’янка череди б/ вітром

3 коробочка маку в/ водою

4 кістянка вишні г/ птахами

5 кокосовий горіх д/ самопоширення

е/ мурахами
  1   2   3

Скачать, 17.97kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru