Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Завдання до самостійної роботи студентів заочного відділення з курсу “Країнознавство”

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/4
Дата13.03.2012
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
Подобный материал:
  1   2   3   4

Завдання до самостійної роботи студентів заочного відділення з курсу “Країнознавство”

Студент повинен ознайомитись з питаннями винесеними до лекційного курсу, ґрунтуючись на цьому виконати по одному завданню до самостійної роботи до кожної теми занять.

До вступу.

  1. Чому країнознавство входить до навчальних планів освітнього напрямку “Міжнародні відносини”?

  2. Що є об’єктом вивчення країнознавства?

  3. З яких джерел ми дізнаємося про ту чи іншу країну?

  4. Назвіть історико-географічні регіони світу.

  5. Дайте характеристику політичної карти сучасного світу.


До теми “Країни СНД. Росія”.

  1. Чому Росію називають євразійською державою, найбільшою за територією країною світу?

  2. Охарактеризуйте географічне положення Росії.

  3. Дайте назву основних етапів розвитку Росії з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.

 1. Назвіть основні історичні події Росії у ХІХ ст.

 2. Дайте коротку характеристику основних подій розвитку Росії у ХХ ст.

 3. Опишіть природні умови Росії (поверхня).

 4. Дайте характеристику природних зон Росії, їх рослинного і тваринного світу, кліматичних умов.

 5. Опишіть природні ресурси Росії.

 6. Назвіть міста Росії, які мають понад 1 млн. чол. населення.

 7. Назвіть основні природно-історичні регіони Росії.

 8. Дайте характеристику Європейської Півночі Росії.

 9. Дайте характеристику Північно-Західного регіону європейської частини Росії.

 10. Дайте характеристику Нечорноземної Росії.

 11. Дайте характеристику Уралу.

 12. Дайте характеристику Поволжя.

 13. Дайте характеристику Чорноземного регіону Росії.

 14. Дайте характеристику Північного Кавказу.

 15. Дайте характеристику Західного Сибіру.

 16. Дайте характеристику Східного Сибіру.

 17. Дайте характеристику Далекого Сходу.

 18. Визначить політичний устрій Росії.

 19. Назвіть по 5 всесвітньо відомих імен російських діячів у таких галузях культури: а) наука і техніка, б) література, в) живопис, г) архітектура і скульптура, д) музика.

 20. Назвіть 10 найбільш визначних історичних пам’яток Росії.

 21. Охарактеризуйте найбільш відомі навчальні заклади Росії (10 назв).

 22. Дайте характеристику народонаселення Росії.

 23. Назвіть 10 найбільш видатних спортсменів Росії світового значення.

 24. Дайте характеристику промисловості Росії.

 25. Дайте характеристику сільського господарства Росії.

 26. Дайте характеристику транспорту Росії.

 27. Визначте основні зовнішньополітичні пріоритети Росії.

 28. Змалюйте стан зовнішньоекономічних зв’язків Росії.

 29. Проблема Чечні.

 30. Релігійні ситуація в Росії.


До теми “Україна”.

1. Охарактеризуйте географічне положення України.

2. Дайте назву основних етапів розвитку України з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.

3. Назвіть основні історичні події України у ХІХ ст.

4. Дайте коротку характеристику основних подій розвитку України у ХХ ст.

5. Опишіть природні умови України (поверхня).

6. Дайте характеристику рослинного і тваринного світу України, її кліматичних умов.

8. Опишіть природні ресурси України.

9. Назвіть міста України, які мають понад 1 млн. чол. населення, та дайте опис одного з них..

10. Назвіть основні природно-історичні регіони України.

11. Дайте характеристику Закарпаття.

12. Дайте характеристику Галичини.

13. Дайте характеристику Волині.

14. Дайте характеристику Поділля.

15. Дайте характеристику Сіверщини.

16. Дайте характеристику Середнього Подніпров’я.

17. Дайте характеристику індустріального Подніпров’я.

18. Дайте характеристику Слобожанщини.

19. Дайте характеристику Донбасу.

20. Дайте характеристику Півдня України.

22. Дайте характеристику Криму.

23. Дайте характеристику Полтавщини та Кіровоградщини. .

24. Визначить політичний устрій України.

22. Назвіть по 5 всесвітньо відомих імен українських діячів у таких галузях культури: а) наука і техніка, б) література, в) живопис, г) архітектура і скульптура, д) музика.

23. Назвіть 10 найбільш визначних історичних пам’яток України.

24. Охарактеризуйте найбільш відомі навчальні заклади України(10 назв).

25. Дайте характеристику народонаселення України.

26. Назвіть 10 найбільш видатних спортсменів України світового значення.

27. Дайте характеристику промисловості України.

28. Дайте характеристику сільського господарства України.

29. Дайте характеристику транспорту України.

30. Визначте основні зовнішньополітичні пріоритети України.

31. Змалюйте стан зовнішньоекономічних зв’язків України.

32. Назвіть актуальні проблеми сучасного політичного життя України.

33. Чорнобильська проблема.

34. Релігійна ситуація в Україні.


До теми “Білорусь і Молдова”.

1. Визначте територію та географічне положення цих республік.

2. Висвітліть природно-ресурсний потенціал Білорусі.

3. Висвітліть природно-ресурсний потенціал Молдови.

4. Дайте характеристику народонаселення Білорусі.

5. Дайте характеристику народонаселення Молдови.

6. Охарактеризуйте найбільші міста Білорусі та Молдови.

7. Назвіть 5 найбільш відомих вам діячів культури Білорусі та Молдови.

8. Назвіть 5 історичних пам’яток Білорусі та Молдови.

9. Охарактеризуйте господарство Білорусі.

10. Охарактеризуйте господарство Молдови.

11. Дайте характеристику політичного устрою Молдови.

12. Дайте характеристику політичного устрою Білорусі.

13. У чому полягає суть придністровської проблеми.

14. Основні зовнішньополітичні пріоритети Білорусі.

15. Основні зовнішньополітичні пріоритети Молдови.

16. Зовнішньоекономічні зв’язки Білорусі та Молдови.

17. Розкрийте основні віхи історичного розвитку Білорусі.

18. Основні віхи історичного розвитку Молдови.

19. Релігійні конфесії.


До теми “Країни Закавказзя” (2 год.).

1. Визначте територію та географічне положення цих республік.

2. Висвітліть природно-ресурсний потенціал країн Закавказзя.

3. Дайте характеристику народонаселення країн Закавказзя.

4. Охарактеризуйте найбільші міста країн Закавказзя.

5. Назвіть 5 найбільш відомих вам діячів культури Грузії, Вірменії та Азербайджану.

6. Назвіть 5 історичних пам’яток країн Закавказзя..

7. Охарактеризуйте господарство Грузії.

8. Охарактеризуйте господарство Вірменії.

9. Охарактеризуйте господарство Азербайджану.

10. Дайте характеристику політичного устрою країн Закавказзя..

11. У чому полягає суть карабаської проблеми.

12. Проблеми Абхазії та Південної Осетії

13. Основні зовнішньополітичні пріоритети Грузії.

14. Основні зовнішньополітичні пріоритети Вірменії.

15. Основні зовнішньополітичні пріоритети Азербайджану.

16. Зовнішньоекономічні зв’язки країн Закавказзя..

17. Розкрийте основні віхи історичного розвитку Грузії.

18. Основні віхи історичного розвитку Вірменії.

19. Основні віхи історичного розвитку Азербайджану.

20. Релігійна ситуація в регіоні.


До теми “Казахстан і країни Середньої Азії” (2 год.).

1. Визначте територію та географічне положення цих республік.

2. Висвітліть природно-ресурсний потенціал Казахстану та країн Середньої Азії..

3. Дайте характеристику народонаселення Казахстану та країн Середньої Азії..

4. Охарактеризуйте найбільші міста регіону.

5. Назвіть 5 найбільш відомих вам діячів культури Казахстану та країн Середньої Азії.

6. Назвіть 5 історичних пам’яток регіону..

7. Охарактеризуйте господарство Казахстану.

8. Охарактеризуйте господарство країн Середньої Азії.

9. Дайте характеристику політичного устрою Казахстану та країн Середньої Азії.

10. З’ясуйте внутрішньополітичні проблеми країн регіону.

11. Основні зовнішньополітичні пріоритети Казахстану.

12. Основні зовнішньополітичні пріоритети країн Середньої Азії.

13. Зовнішньоекономічні зв’язки Казахстану та країн Середньої Азії..

14. Розкрийте основні віхи історичного розвитку Казахстану.

15. Основні віхи історичного розвитку країн Середньої Азії.

16. Релігійні конфесії в регіоні.


До теми “Країни Західної Європи. Велика Британія та Ірландія”.

1. З’ясуйте географічне положення цих країн.

2. На які історико-географічні регіони поділяється Велика Британія? Покажіть їх на карті.

3. Визначте особливості острівного положення Великої Британії та Ірландії.

4. Порівняйте політичний устрій Великої Британії та Ірландії.

5. Охарактеризуйте природні умови Великобританії та Ірландії.

6. З’ясуйте боротьбу ірландського народу за незалежність.

 1. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Англії та Ірландії до англійської буржуазної революції середини ХVII ст.

 2. Покажіть, чому Велика Британія стала найбільшою у світі промисловою, морською та колоніальною державою у світі протягом ХVIII – ХІХ ст.

 3. Чому Велика Британія втратила світову першість в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.?

 4. Дайте характеристику основним подіям історії Великобританії ХХ ст.

 5. Чому Велика Британія вважається батьківщиною промислової революції?

 6. Охарактеризуйте населення Великобританії та Ірландії.

 7. Дайте характеристику найбільших міст цих країн.

 8. Складіть розповідь про найбільш визначні історичні пам’ятки Великої Британії та Ірландії.

 9. Охарактеризуйте релігійну ситуацію в цих країнах.

 10. Назвіть прізвища п’яти найбільш визначних діячів культури Великобританії.

 11. Назвіть прізвища п’яти найбільш відомих політичних діячів Великобританії.

 12. Дайте характеристику господарства Великобританії та Ірландії.

 13. Опишіть природні умови цих країн.

 14. Які вам відомі визначні освітні заклади та культурні установи Великої Британії?

 15. Які види спорту найбільш популярні у Великобританії? Назвіть імена трьох видатних спортсменів або спортивних клубів.

 16. Визначить основні зовнішньополітичні пріоритети Великої Британії.

 17. Визначте основні зовнішньополітичні пріоритети Ірландії.

 18. З’ясуйте зовнішньоекономічні зв’язки Великобританії та Ірландії.

 19. Охарактеризуйте релігійну ситуацію в цих країнах.


До теми “Франція”.

  1. Визначте географічне положення та територію Франції.

  2. 2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цієї країни.

3. Охарактеризуйте народонаселення Франції, демографічну ситуацію.

4. Дайте опис найбільших міст Франції.

5. Назвіть не менш п’яти всесвітньо відомих історико-культурних пам’яток Франції.

6. Чому Париж можна назвати осередком світової культури?

7. Назвіть імена п’яти французьких вчених світового значення та п’яти діячів літератури і мистецтва.

8. Чому Франція вважається законодавцем мод?

9. Дайте характеристику відомих освітніх закладів Франції.

10. Назвіть основні туристичні об’єкти Франції.

11. Охарактеризуйте господарство Франції.

12. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Франції до 80-х рр.. ХVIII ст.

13. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Франції ХІХ – початку ХХ ст.

14. Покажіть перетворення Франції у велику колоніальну державу.

15. Назвіть основні події історії Франції ХХ ст.

16. Дайте характеристику сучасного політичного устрою Франції.

17. Назвіть імена не менш п’яти відомих політичних діячів Франції, дайте ім характеристику.

18.Визначте основні зовнішньополітичні пріоритети Франції.

19. З’ясуйте зовнішньоекономічні зв’язки цієї країни.

20. Охарактеризуйте релігійні конфесії Франції.


До теми “Німеччина – провідна індустріальна держава”. 1. Охарактеризуйте територію та географічне положення Німеччини.

2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу Німеччини.

3. Розкрийте особливості політичного устрою країни.

4. Проаналізуйте народонаселення Німеччини та релігійну ситуацію.

5. Охарактеризуйте найбільші міста Німеччини.

6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Німеччини з найдавніших часів до 70-х рр. ХІХ ст.

7. Чому Німеччина була головним ініціатором двох світових воєн?

8. Назвіть причини приходу фашистів до влади у Німеччині.

9. Охарактеризуйте процес об’єднання Німеччини в кінці ХХ ст.

10. Назвіть та дайте характеристику не менш п’яти всесвітньо відомих історико-культурних об’єктів Німеччини.

11. Назвіть п’ять найбільш видатних діячів науки Німеччини, п’яти письменників, п’яти діячів мистецтва.

12. Дайте коротку характеристику господарства Німеччини.

13. Назвіть види спорту, найбільш популярні у Німеччині. У яких галузях спорту країна має світові досягнення?

14. Назвіть туристичні об’єкти Німеччини.

15. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Німеччини.

16. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків Німеччини.


До теми “Італія”. 1. Охарактеризуйте територію та географічне положення Італії.

2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу Італії.

3. Розкрийте особливості політичного устрою країни.

4. Проаналізуйте народонаселення Італії та релігійну ситуацію.

5. Охарактеризуйте найбільші міста Італії. Дайте опис Риму.

6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Італії з найдавніших часів до епохи Відродження.

7. Охарактеризуйте епоху Відродження в Італії.

8. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Італії від епохи відродження до Першої світової війни включно.

9. Назвіть причини приходу фашистів до влади в Італії.

10. Охарактеризуйте історичний розвиток Італії від Другої світової війни до кінця ХХ ст.

11. Назвіть та дайте характеристику не менш десяти всесвітньо відомих історико-культурних об’єктів Італії.

12. Назвіть п’ять найбільш видатних діячів науки Німеччини, п’яти письменників, п’яти діячів мистецтва.

13. Дайте коротку характеристику господарства Італії.

14. Назвіть види спорту, найбільш популярні в Італії. У яких галузях спорту країна має світові досягнення?

15. Назвіть туристичні об’єкти Італії.

16. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Італії.

17. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків Італії.


До теми “Іспанія і Португалія”. 1. Охарактеризуйте територію та географічне положення Іспанії та Португалії.

2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих країн.

3. Розкрийте політичний устрій Іспанії та Португалії.

4. Проаналізуйте народонаселення Іспанії та Португалії та релігійну ситуацію.

5. Охарактеризуйте найбільші міста цих країн.

6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Іспанії та Португалії з найдавніших часів до епохи Великих географічних відкриттів.

7. Визначте роль Іспанії та Португалії під час Великих географічних відкриттів.

8. Дайте характеристику основних етапів історичного розвитку цих країн від епохи Великих географічних відкриттів до 30-х рр. ХХ ст.

9. Назвіть причини приходу фашистів до влади в Іспанії та Португалії.

10. Охарактеризуйте історичний розвиток Іспанії та Португалії до кінця ХХ ст.

11. Назвіть та дайте характеристику не менш п’яти всесвітньо відомих історико-культурних об’єктів Іспанії та Португалії.

12. Назвіть п’ять найбільш видатних письменників, п’яти діячів мистецтва цих країн.

13. Розкрийте особливості іспанської культури (корида, фламенко, сієста).

14. Дайте коротку характеристику господарства Іспанії та Португалії.

15. Назвіть види спорту, найбільш популярні в Іспанії та Португалії. У яких галузях спорту ці країни мають світові досягнення?

16. Назвіть туристичні об’єкти Іспанії та Португалії.

17. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Іспанії та Португалії.

18. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих країн..

До теми “Країни Бенілюксу”. 1. Охарактеризуйте територію та географічне положення країн Бенілюксу.

2. Дайте характеристику особливостей природно-ресурсного потенціалу країн Бенілюксу.

3. Розкрийте особливості політичного устрою цих країн..

4. Проаналізуйте народонаселення країн Бенілюксу та релігійну ситуацію.

5. Охарактеризуйте найбільші міста країн Бенілюксу. Брюссель – штаб-квартира НАТО.

6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку країн Бенілюксу з найдавніших часів до нашого часу.

7. Назвіть та дайте характеристику не менш п’яти всесвітньо відомих історико-культурних об’єктів країн Бенілюксу.

8. Назвіть десять найбільш видатних діячів науки, літератури, мистецтва.

9. Назвіть види спорту, найбільш популярні у країнах Бенілюксу. У яких галузях спорту ці країни має світові досягнення?

10. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг країн Бенілюксу.

11. Назвіть туристичні об’єкти країн Бенілюксу.

12. Визначте зовнішньополітичні пріоритети країн Бенілюксу.

13. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих країн.


До теми “Швейцарія і Австрія – держави нейтралітету і найнадійніших у світі банків”. 1. Охарактеризуйте територію та географічне положення Швейцарії та Австрії.

2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих країн.

3. Порівняйте політичний устрій Швейцарії та Австрії.

4. Проаналізуйте народонаселення цих країн та релігійну ситуацію.

5. Охарактеризуйте найбільші міста Швейцарії та Австрії.

6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Австрії.

7. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Швейцарії.

8. Назвіть та дайте характеристику не менш п’яти всесвітньо відомих історико-культурних об’єктів Швейцарії та Австрії.

9. Назвіть десять найбільш видатних діячів науки, літератури та мистецтва цих країн.

10. Назвіть види спорту, найбільш популярні у Швейцарії та Австрії. У яких галузях спорту країна має світові досягнення?

11. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг Швейцарії та Австрії.

12. Назвіть туристичні об’єкти цих країн.

13. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Швейцарії та Австрії.

14. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків Німеччини.


До теми “Скандинавські країни”. 1. Охарактеризуйте територію та географічне положення скандинавських країн..

2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих країн. Фінляндія – країна тисячі озер. Ісландія – цариця льоду і вогню: поясніть ці вирази.

3. Порівняйте політичний устрій скандинавських країн. Чому Ісландія вважається країною-батьківщиною європейського парламентаризму?

4. Проаналізуйте народонаселення цих країн та релігійну ситуацію.

5. Охарактеризуйте найбільші міста скандинавських країн.

6. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Данії та Ісландії.

7. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Швеції та Норвегії.

8. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Фінляндії.

9. Назвіть та дайте характеристику не менш п’яти всесвітньо відомих історико-культурних об’єктів скандинавських країн.

10. Назвіть п’ять найбільш видатних діячів науки, літератури та мистецтва цих країн.

11. Назвіть види спорту, найбільш популярні у скандинавських країнах. У яких галузях спорту ці країни має світові досягнення?

12. Охарактеризуйте систему соціального захисту населення у Швеції як найкращу на сьогодні у світі

13. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг скандинавських країн.

14. Назвіть туристичні об’єкти країн Скандинавії.

15. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Фінляндії.

16. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Швеції.

17. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Данії, Норвегії та Ісландії.

18. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків Німеччини.

19. У яких країнах присуджуються Нобелівські премії та з яких галузей.


До теми “Греція та Албанія”. 1. Охарактеризуйте територію та географічне положення Греції та Албанії.

2. Дайте характеристику природно-ресурсного потенціалу цих країн.

3. Порівняйте політичний устрій Греції та Албанії.

4. Проаналізуйте народонаселення цих країн та релігійну ситуацію.

5. Чому Грецію ми називаємо колискою європейської цивілізації?

6. Охарактеризуйте основні етапи історії Стародавньої Греції.

7. Історичний розвиток Греції в епоху панування Риму та Середньовіччя.

8. Змалюйте боротьбу грецького народу за своє національне визволення.

9. Назвіть основні події в історії Греції ХХ ст.

10. Розкрийте основні етапи історичного розвитку Албанії.

11. Назвіть та дайте характеристику не менш десяти всесвітньо відомих історико-культурних об’єктів Греції.

12. Назвіть десять найбільш видатних діячів науки, літератури та мистецтва Греції.

13. Назвіть види спорту, найбільш популярні у Греції та Албанії. У яких галузях спорту ці країни має світові досягнення?

14. Чому Греція вважається батьківщиною Олімпіад? Які види спорту беруть початок у Греції?

15. Охарактеризуйте господарство та сферу послуг Греції та Албанії. Порівняйте рівень господарського розвитку цих країн..

16. Назвіть туристичні об’єкти Греції та Албанії.

17. Визначте зовнішньополітичні пріоритети Греції та Албанії.

18. Дайте характеристику зовнішньоекономічних зв’язків цих країн.

19. Покажіть внесок Греції у розвиток світової філософії.


  1   2   3   4

Скачать, 2076.33kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru