Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Назва реферату: Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, pctools та інші. Розділ

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница2/7
Дата08.03.2012
Размер0.76 Mb.
ТипРеферат
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7Порiвняння каталогiв (Compare directories)

Команда порівнює вміст каталогiв, які розміщені на двох панелях. Файли, знайдені в одному каталозі, але не знайдені в другому, відмічаються. Також відмічаються файли, утворені або редаговані пізніше (нові версії), якщо в обох каталогах є однаково найменовані файли. Якщо два каталоги ідентичні, Norton Commander повідомляє про це.

Щоб зробити два каталоги ідентичними, використовуйте розглянуту команду порівняння, потім натисніть F5, Enter в кожній панелі, щоб скопіювати нові або унікальні файли в другий каталог.

Емуляція термінала (Terminal emulation)

Дана команда використовується для обміну повідомленнями або файлами між комп'ютерами, які підключені до обчислювальної мережі через телефонні лінії, або з'єднані між собою через послідовні порти.

Редактор файлу меню (Menu File Edit)

Вказана команда використовується для створення та редагування меню користувача (User Menu), яке викликається клавішею F2 або командою User Menu з розділу Files головного меню, що спускається.

Приклад:
User menu
V Virus scan A:
H Hard Disk Park
P PCTools

Гаряча клавіша (Hot-key)

Меню користувача містить команди, які подібні командним (BAT) файлам, але Ви можете давати таким "командним файлам" довгі імена, використовуючи при цьому українські літери.

Наступний файл (NC.MNU) використаний для створення меню користувача, яке наведене вище:

Edit: C: orton c.mnu

V: Virus Scan A:

c:avirscan a:

pause

H: Hard Disk Park

c:syspark

P: PCTools

e: oolspctools

Перша колонка редактора

Заголовки меню користувача починаються з гарячої клавіші (необов'язкової) з наступним заголовком, який Ви хочете бачити в меню. Команди DOS набираються з відступом.

Меню користувача можна утворювати або редагувати не тільки у текстовому редакторі, але і за допомогою так званих екранів введення (Commander input screens).

Натискаючи клавішу F6 або Ins, Ви можете вибрати, що треба ввести в меню: меню нижчого рівня (підменю) або просто команду.

Для того, щоб ввести підменю, введіть у відповідних вікнах гарячу клавішу (необов'язково) та назву підменю. У меню користувача підменю супроводжується символом ">" праворуч.

Щоб ввести команду, введіть у відповідних вікнах гарячу клавішу (необов'язково), назву команди та саму команду.

Зауваження Iснує два типи меню користувача: головне (Main) та місцеве (Local). Головне меню зберігається в тому ж каталозі, що i Norton Commander (NC.EXE), місцеве в поточному каталозі. Це дозволяє мати багато меню користувача, але звичайно застосовується тільки головне меню.

Редактор файлу розширення (Extension File Edit)

Ця команда використовується для створення та редагування файлу розширення NC.EXT, який зв'язує програми з розширеннями файлів, що дозволяє користувачу працювати в режимі "вказати-та-виконати" (point-and-shoot). Наприклад, якщо Ви хочете розархiвувати файл my_doc.arj, Вам необхідно просто вказати цей файл курсором i натиснути клавішу Enter. Спочатку Ви повинні створити (або відредагувати) файл NC.EXT, як вказано нижче:

Edit: C: orton c.ext

arj: c:arcarj x !.!

Кожний рядок файлу NC.EXT складається з розширення i команди, яку необхідно виконати з файлами, що мають це розширення:

Розширення Ввести ім'я файлу та розширення

pas: e:pascal urbo !.!

__команда___

Нижче приведені аргументи, які використовуються в командах.

Аргумент

Змiст

Приклад

!.!

Iм'я файлу с розширенням

filename.ext

!

Iм'я файлу без розширення

filename

!:

Iм'я поточного дисковода

A:

!

Iм'я поточного каталогу

PATH

!!

Ввести символ '!'

!

Зауваження

Файл розширення, як і меню користувача, можна утворювати або редагувати не тільки у текстовому редакторі, але і за допомогою екранів введення системи Norton Commander.

Якщо Ви хочете виконати за один раз більше однієї команди, утворіть командний (BAT) файл. Ви можете використати не більше 30 розширень у цьому файлу.

Можна використати символ ":", що відповідає будь-якому файлу без розширення.

Також Ви можете використати символи шаблонів (масок) DOS. Наприклад, ":" відповідає будь-якому розширенню.

РедагуванняДовiдка по клавіатурі (EditKeyboard reference)

На відміну від попередніх версій у версії 4.0 системи Norton Commander використовується не вбудований, а зовнішній редактор NCEDIT.EXE.

У таблицях, що наводяться нижче, символ "^" відповідає натисканню клавіші Ctrl.

Рух курсору


Символ уліво

^S або

Сторiнка уверх

^R або PgUp

Символ управо

^D або

Сторiнка униз

^C або PgDn

Слово уліво

^A або ^

Початок рядка

Home

Слово управо

^F або ^

Кiнець рядка

End

Рядок уверх

^E або

Початок файлу

^Home

Рядок униз

^X або

Кiнець файлу

^End
Видалення
Над курсором

^G або Del

Слово зліва

^W або ^BS

Рядок

^Y

Слово справа

^T

До кінця рядка

^K
Вихiд

Esc або F10


Файлові команди
Блочні команди
Допомога

F1

Відмітити блок

F3

Зберегти

F2

Зняти відмітку блоку

Shift+F3

Зберегти як...

Shift+F2

Копіювати блок

F5

Зберегти і вийти

Shift+F10

Перемістити блок

F6

Друкувати файл

F9

Видалити блок

F8

(Не) утворювати .BAK-файл

Alt+F9

Додати блок до файлу

Alt+F10

Вставити файл

Alt+F5


Команди пошуку та заміни
Інші команди
Пошук/заміна уперед

F4

Вивести у ANSI-форматі

Alt+F1

Пошук/заміна назад

Shift+F4

Вивести у ASCII-форматі

Alt+F2

Повторити пошук/заміну

Alt+F4

Ввести біжучу дату

Alt+F3

Пошук рядка уперед

F7

Рахувати рядки

Alt+F6

Пошук рядка назад

Shift+F7

Перейти до рядка

Alt+F8

Повторити пошук рядка

Alt+F7РедагуванняРядок стану (EditStatus line)

Рядок стану в режимі редагування має такий вигляд:

Рядок Стовпець

Edit: C:filename.ext Line 2 Col 3 26,432 Free 32

Файл модифікований Вiльна пам'ять Код символу

Ліве/Праве меню, що спускається

(Left/Right pull-down menus)

Ліве та праве меню дозволяє змінювати ліву і праву панелі системи Norton Commander:

Ліва панель
Права панель

C:
1-2-3 View

file.wk1
A B C D E123


C:>ПанеліДовiдка по клавіатурі (PanelsKeyboard reference)

Перемикання панелей

Tab

Вмикання/Вимикання панелей

^O

Вмикання/Вимикання неактивної панелі

^P

Перестановка панелей

^U

Вмикання/Вимикання інформації про панель

^L

Вмикання/Вимикання рядка функціональних клавіш

^B

Перечитання каталогу/дерева

^R

Селектування/Вiдмiна селектування файлу

Ins

Селектування групи файлів

сірий +

Вiдмiна селектування групи файлів

сірий -

Повернення до батьківського каталогу (cd )

^
Команди історії
Попередня команда

^E або , коли панелі вимкнуті

Наступна команда

^X або , коли панелі вимкнуті

Недавня команда

символ(и) + Enter

Командний рядок

Рух курсору
Видалення
Символ уліво

^S

Символ уліво

BS

Символ управо

^D

Слово уліво

^W або ^BS

Слово уліво

^A

Над курсором

^G або Del

Слово управо

^F

Слово справа

^TРядок

^Y

Елементи меню Коротко/Повно (Brief/Full menu items)

Є два способи перегляду імен файлів у каталозі: короткий та повний. Короткий показує три колонки файлів, повний одну колонку файлів разом з розміром, датою та часом створення файлу.

Коротка панель
Name

Name

Name
name1 ext

name2 ext

name3 ext

Повна панель
Name

Size

Date

Time
name1 ext

10894

3-12-94

12:34p

Пошук файлу

Тримайте клавішу Alt натиснутою i наберiть на клавіатурі першу літеру файлу, який Ви шукаєте. Внизу файлової панелі з'явиться рамка дiалогу швидкого пошуку:

Search: a_

Пiсля цього Ви можете набирати наступні літери імені файлу (продовжуючи утримувати клавішу Alt натиснутою), натиснути клавішу Esc для припинення дiалогу або натиснути Ctrl+Enter для переходу до наступного файлу, що відповідає набраним літерам.

Зауваження

Приховані файли показуються з символом "" між іменем та розширенням, якщо встановлена відповідна опцiя в меню Configuration...

Формат дати i часу визначається оператором "country=" файлу config.sys.

Панель інформації (Info panel) Ctrl+L

Панель інформації виводить повідомлення про пам'ять та дисковий простір Вашого комп'ютера.
Info
The Norton Commander, Version 4.0
10 May 1993
655 360 Bytes Memory
500 000 Bytes Free
31 977 472 total bytes on drive C:
567 296 bytes free on drive C:
199 files and 3 directories
use 5 965 824 bytes in
C:WINDOWS
Сюди заноситься коротка інформація про каталог

Зауваження

Коротку інформацію про каталог (допускається кирилиця) Ви можете занести, переключившись на панель інформації та натиснувши клавішу F4 (Edit). Натиснiть Esc для завершення редагування. Ця інформація зберігається в файлі dirinfo у відповідному каталозі та виводиться на екран при вмиканні панелі інформації.

Ctrl+L перемикає неактивну панель між панеллю інформації i тією панеллю, яка була раніше (дерево, файли, швидке переглядання).

Число файлів, їх розмір та каталог відносяться до сусідньої панелі. Ці рядки не виводяться, якщо інша панель не є файловою.

Панель дерева (Tree panel)

Ця панель відображає дерево (під)каталогiв поточного диска.

Змiнювання каталогiв

Використовуйте клавіші керування курсором для переходу в інший каталог, якщо встановлена опцiя "Auto change directory" в діалоговому режимі Configuration (Option).

Якщо ця опцiя не встановлена, то для переходу в інший каталог треба додатково натиснути Enter.

Рух уверх i униз на тому ж рівні дерева

Використовуйте сірі клавіші + та на допоміжній цифровій клавіатурі.

Пошук каталогу

Тримайте клавішу Alt натиснутою та наберiть на клавіатурі першу літеру каталогу, який Ви шукаєте. Внизу панелі дерева з'явиться рамка дiалогу швидкого пошуку:

Search: g_

Наступні дії такі ж, як i при пошуку файлу.

Панель швидкого перегляду (Quick view panel) Ctrl+Q

Панель швидкого перегляду показує вміст файлу, що вказаний курсором на другій панелі, яка повинна бути короткою або повною файловою панеллю.
1   2   3   4   5   6   7

Скачать, 84.45kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru