Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Назва реферату: Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, pctools та інші. Розділ

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница5/7
Дата08.03.2012
Размер0.76 Mb.
ТипРеферат
Commonly used switches
Be monthday
Be reboot [/verify] [/cold]
Be shiftstate
Be weekday
Diskreet /status
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7
Ctrl+F1

Left Вилучити ліву панель з екрана/вивести ліву панель на екран

Ctrl+F2

Right Вилучити праву панель з екрана/вивести праву панель на екран

Ctrl+F3

Name Упорядкувати виведення в панель за іменем

Ctrl+F4

Exten Упорядкувати виведення в панель за розширенням

Ctrl+F5

Time Упорядкувати виведення в панель за часом

Ctrl+F6

Size Упорядкувати виведення в панель за розміром

Ctrl+F7

Unsort Вивести в панель без упорядкування

Ctrl+F9

Print Друкувати файл
Ctrl+Enter

Перенести в командний рядок ім'я файлу, вказаного курсором
Ctrl+B

Вмикання/вимикання рядка з призначеннями клавіш F1F10

Ctrl+E

Виклик до командного рядка останньої виконаної команди

Ctrl+I

Еквівалентне дії клавіші Tab

Ctrl+J

Еквівалентне дії клавіш Ctrl+Enter

Ctrl+L

Вивести у сусідню панель інформацію про активну файлову панель

Ctrl+M

Еквівалентне дії клавіші Enter

Ctrl+N

Еквівалентне дії клавіші F9

Ctrl+O

Вилучити панелі з екрана/вивести їх на екран

Ctrl+P

Вилучити неактивну панель з екрана/вивести її на екран

Ctrl+Q

Швидке переглядання файлу, вказаного курсором, у сусідній панелі

Ctrl+R

Повторне виведення змісту диска активної панелі. Пересканування дерева каталогів активної панелі

Ctrl+U

Помiняти панелі місцями
Ctrl+

Перейти у кореневий каталог

Ctrl+PgUp

Перейти у надкаталог
Shift+F3

View Переглядання файлу. Iм'я файлу запитується

Shift+F4

Edit Редагування файлу. Iм'я файлу запитується

Shift+F5

Copy Копiювання файлу або групи файлів. Запитується, що i куди треба копіювати

Shift+F6

RenMov Перейменування файлів або каталогу, переміщення файлів в інший каталог. Запитується, які файли i як (куди) перейменовувати або переміщувати

Shift+F9

Збереження поточної установки системи Norton Commander

Система Norton Utilities (версія 7.0)

Склад системи

До складу системи Norton Utilities (версія 7.0) входить біля 30 утиліт, загальний об'єм яких становить близько 3 Мбайт. Файли системи датовані 4 грудня 1992 р.

Призначення системи

Система Norton Utilities призначена в першу чергу для роботи з дисками. Короткий опис усіх утиліт наводиться нижче.

Виклик системи

Виклик Norton Utilities із середовища DOS здійснюється набиранням на клавіатурі директиви NORTON з наступним натисканням клавіші Enter (). При цьому запускається програма NORTON.EXE, з якої можна викликати будь-яку утиліту, і на екран виводиться таке меню:

The Norton Utilities 7.0

Menu Configuration Help
Commands
DescriptionRECOVERY
Norton Disk DoctorDisk Doctor
NDD [drive:][drive:]... [SWITCHES]Disk Editor

Disk Tools
Automatically detect and correctErase Protect
physical and logical disk errors.File Fix

Image
^ COMMONLY USED SWITCHESUnErase
/QUICK Just test System AreaUnFormat
/COMPLETE Test System and Data Areas

/R:file Write a report to 'file'SPEED
/RA:file Append a report to 'file'Calibrate
/X:d Exclude drive from testingNorton Cache

Speed Disk

NDD . . . . . . . . . . .


У лівому вікні (Commands), наведеного вище меню, розміщуються назви утиліт, у правому (Description) короткий опис вибраної утиліти.

Ви можете виконати будь-яку утиліту, вказавши її курсором. Після цього задайте її параметри (при необхідності) і натисніть Enter.

Можна упорядкувати всі нортонівські утиліти за іменами або за чотирма темами, а саме:

RECOVERY (Відбудова) з утилітами: Diagnostics, Disk Doctor, Disk Editor, Disk Tools, File Fix, Image, Rescue Disk, SmartCan, UnErase, UnFormat, які відбудовують видалені та пошкоджені файли, відновлюють форматовані диски, захищають диски від втрати даних, діагностують проблеми з обладнанням комп'ютера.

SECURITY (Безпека) з утилітами: Disk Monitor, Diskreet, WipeInfo, які захищають дані від несанкціонованого використання та від вірусної інфекції.

SPEED (Швидкість) з утилітами: Calibrate, Norton Cache, Speed Disk, які покращують продуктивність Вашого комп'ютера та захищають Ваші дані.

TOOLS (Інструменти) з утилітами: Batch Enhancer, Configuration, Control Center, Directory Sort, Disk Duplicator, File Attributes, File Date, File Find, File Locate, File Size, Line Print, Norton CD, Safe Format, System Info, Text Search. Ці утиліти дозволяють спілкуватися з Вашим комп'ютером швидше і легше. Вони допомагають керувати дисплеєм та клавіатурою, запускати таймери, знаходити файли, швидко змінювати каталоги, форматувати дискети, видавати інформацію про Ваш комп'ютер та ін.

Зауваження. Всі утиліти можуть бути виконані і без звертання до меню Norton Utilities (без запуску програми NORTON.EXE). Для цього треба просто у командному рядку DOS набрати ім'я відповідної утиліти.

Утиліта BE (Batch Enhancer)

Формат: BE command [parameters] [/DEBUG]

або BE pathname [ [GOTO] label]

Утиліта BE дозволяє покращувати якість командних (batch) файлів за допомогою звуку (BEEP), кольору (SA), введення з клавіатури (ASK), виведення на екран (ROWCOL, PRINTCHAR, BOX, WINDOW) та інших атрибутів (CLS, DELAY,...).

Можливі команди

BE ASK "prompt" [key-list] [DEFAULT=key] [TIMEOUT=n] [ADJUST=n] [color]

Ця команда дозволяє передавати керування на різні ділянки batch-файла в залежності від натиснутої клавіші, що дозволяє будувати прості, зручні меню для прикладних програм.

BE BEEP [switches] або

BE BEEP command-file [/E]

Ця команда виводить звуковий сигнал.

Ключі (Switches):

/Dn Тривалість тону n/18 секунд.

/Fn Звучання тону з частотою n.

/Rn Повторення тону n разів.

/Wn Пауза між тонами n/18 секунд.

/E Текст у лапках, що слідує за нотами і виводиться на екран.

BE BOX top left bottom right [SINGLE | DOUBLE] [color]

Ця команда виводить на екран монітора одинарну або подвійну рамку відповідного кольору в положення, що визначається першими чотирма параметрами.

BE CLS [color]

Ця команда очищує екран монітора, з можливим зафарбовуванням його у вказаний колір.

BE DELAY n

Ця команда встановлює затримку у виконанні наступної команди batch-файла у n/18 секунд.

BE EXIT

Це команда повернення в основний batch-файл.

BE command-file [ [GOTO] label ]

BE JUMP label1 [, label2 [, ... , label]] [/DEFAULT:label]

Ці команди використовуються для організації розгалужень у batch-файлах.

^ BE MONTHDAY

Ця команда повертає системний день місяця.

BE PRINTCHAR character count [color]

Ця команда виводить на екран монітора задану кількість ASCII-символів визначеним кольором.

^ BE REBOOT [/VERIFY] [/COLD]

Ця команда викликає перезавантаження операційної системи (з підтвердженням, холодне).

BE ROWCOL row col ["text"] [color]

Ця команда виводить на екран монітора будь-який текст, починаючи з відповідних рядка та колонки, визначеним кольором.

BE SA main-setting [/N] або

BE SA [intensity] foreground [ON background] [/N] [/CLS]

Ця команда встановлює кольори екрана.

Параметри:

intensity (інтенсивність):

Bright яскравий,

Bold жирний (шрифт),

Blinking мерехтливий;

main-setting (головна установка):

Normal нормальний,

Reverse обернений,

Underline підкреслений;

foreground (передній план) і background (задній план):

White Black Red Magenta

Blue Green Cyan Yellow

Ключі:

/N Не зафарбовувати границю екрана.

/C Очистити екран.

Зауваження. Можливі скорочення при набиранні параметрів.

^ BE SHIFTSTATE

Ця команда визначає статус регістрових клавіш (Shift, CapsLock, NumLock, Alt, Ctrl).

BE TRIGGER hh:mm [AM | PM]

Ця команда блокує систему і запускає її у визначений час.

Параметри:

hh:mm Час у форматі години:хвилини.

AM До полудня.

PM Після полудня.

^ BE WEEKDAY

Ця команда повертає системний день тижня (Неділя = 1).

BE WINDOW top left bottom right [color] [ZOOM] [SHADOW]

Ця команда утворює на екрані монітора вікно, місцеположення якого визначається першими чотирма параметрами, визначеного кольору.

ZOOM (розкриття) Спосіб показу вікна розкриттям.

SHADOW (тінь) Спосіб показу вікна з тінню.

При другому способі використання утиліти

BE pathname [ [GOTO] label]

виконується файл, що вказаний як параметр, і в якому задається множина команд Batch Enhancor'а.

Параметри:

/DEBUG Вивести ERRORLEVEL код.

pathname Ім'я командного файлу утиліти BE.

label Мітка у файлі, з якої треба почати виконання.

Утиліта CALIBRAT (Calibrate)

Формат: CALIBRATE [drive:] [/BATCH] [/BLANK] [/NOCOPY] [/NOFORMAT] [/NOSEEK] [/PATTERN:pattern] [/R[A]:pathname] [/X:drives]

Діалогова утиліта CALIBRAT оптимізує швидкість та підвищує надійність роботи жорсткого диска. Це забезпечується встановленням вірного фактора чергування секторів диска (interleave factor) та перевіркою стану всіх його кластерів при читанні/записуванні. Останнє суттєво тому, що під час експлуатації комп'ютера головки диска "дрейфують" і це може призвести до помилок у роботі з диском. Утиліта CALIBRAT розв'язує цю проблему.

Параметри:

drive Літера, що визначає дисковод, диск у якому оптимізується.

/BATCH Не виводити підказки, вийти у DOS після закінчення.

/BLANK Очистити екран під час тестування зразків (patterns).

/NOCOPY Не копіювати доріжку, що тестується.

/NOFORMAT Проводити тільки тест зразків, не форматувати.

/NOSEEK Не проводити тесту пошуку.

/PATTERN Визначити число зразків, що використовуються у тесті.

pattern 0, 5, 40, або 80 зразків можуть бути вибрані.

/R[A] Записати (R) або додати (RA) звіт про результати у файл.

pathname Ім'я файлу звіту.

/X:drives Не тестувати вказані дисководи.

Утиліта DISKEDIT (Disk Editor)

Формат: DISKEDIT [drive:] [path] [filename] [/M] [/X:drives] [/W] [/SKIPHIGH]

Діалогова утиліта DISKEDIT дозволяє продивлятися і редагувати будь-яку область диска, використовувати потужні засоби для відновлення пошкоджених файлів та загублених даних, виправляти пошкоджені диски. Утиліта має розвинуті можливості пошуку тексту по всьому диску у різноманітних форматах.

Параметри:

drive Літера, що визначає дисковод, у якому переглядається або редагується диск.

path Шлях каталогу, що переглядається або редагується.

filename Файл, що переглядається або редагується.

/M Режим обслуговування (Maintenance mode) обійти DOS і досліджувати диск безпосередньо.

/X:drives Виключити вказані дисководи з режиму проглядання абсолютних секторів.

/W Дозволити режим запису (вимкнути режим "тільки для читання").

/SKIPHIGH Не використовувати верхні блоки пам'яті.

Утиліта DISKMON (Disk Monitor)

Формат: DISKMON /PROTECT+| [/SKIPHIGH]

або DISKMON /LIGHT+| [/SKIPHIGH]

або DISKMON /STATUS

або DISKMON /UNINSTALL

або DISKMON /PARK

Діалогова утиліта DISKMON дозволяє захистити дані від запису на диск без підтвердження (як один із засобів боротьби з вірусами), виводить у верхній правий кут монітора ім'я диска, до якого звертаються (зокрема, при роботі у мережі), паркує головки диска (поміщає їх у безпечне місце, що важливо при транспортуванні комп'ютера).

Параметри:

/PROTECT+ або Увімкнути або вимкнути режим захисту при записуванні на диск.

/LIGHT+ або Увімкнути або вимкнути виведення імені диска, до якого звертаються.

/SKIPHIGH Не завантажувати у верхні блоки пам'яті.

/STATUS Вивести на екран загальний статус утиліти.

/UNINSTALL Видалити DISKMON з пам'яті.

/PARK Запаркувати головки диска.

Утиліта DISKREET (Disk Secreet)

Формат:

DISKREET DISKREET /ON DISKREET /HIDE:drive

DISKREET /CLOSE DISKREET /OFF DISKREET /SHOW:drive

DISKREET /D:filespec /P:password

DISKREET /E:filespec /P:password /T:target

^ DISKREET /STATUS

Діалогова утиліта DISKREET утворює секретні (шифровані) логічні диски (NDisks), доступ до яких здійснюється тільки після введення пароля. Дозволяє також шифрувати або дешифрувати файли. Потребує встановлення у файл CONFIG.SYS драйвера DISKREET.SYS.

Параметри:

/ON Увімкнути драйвер.

/OFF Вимкнути драйвер.

/CLOSE Закрити всі NDisks.

/SHOW Показати NDisk.

/HIDE Приховати NDisk.

drive Диск, на якому показати або приховати NDisks.

/E Шифрувати файли.

/D Дешифрувати файли.

filespec Ім'я файлу, що шифрується або дешифрується.

/P Вказати пароль.

/T Вказати зашифрований файл.

password Пароль, що використовується.

target Ім'я зашифрованого файлу.

Утиліта DISKTOOL (Disk Tools)

Формат: DISKTOOL [/MAKEBOOT] [/SKIPHIGH]

або DISKTOOL [/DOSRECOVER] [/SKIPHIGH]

або DISKTOOL [/REVIVE] [/SKIPHIGH]

або DISKTOOL [/MARKCLUSTER] [/SKIPHIGH]

Діалогова утиліта DISKTOOL дозволяє робити диски системними, відновлювати їх після команди DOS RECOVER, відновлювати дискети з поганими кластерами, маркірувати кластери як хороші або погані.

Параметри:

/MAKEBOOT Зробити диск системним.

/DOSRECOVER Відновити диск після команди DOS RECOVER.

/REVIVE Відновити диск з поганими кластерами.

/MARKCLUSTER Маркірувати кластер.

/SKIPHIGH Не використовувати верхні блоки пам'яті.

Зауваження. Створення рятувальної дискети, що було однією з функцій DISKTOOL ранніх версій, тепер здійснюється окремою утилітою RESCUE.

Утиліта DS (Directory Sort)

Формат: DS [pathname]

або DS sort keys [pathname] [/S]

Діалогова утиліта DS сортує один або декілька каталогів за ім'ям і розширенням (N, E), часом (T), датою (D) або розміром (S). Крім того Ви можете фіксувати місцеположення окремих файлів на диску.

Параметри:

pathname Каталог, що повинен сортуватися.

sort keys Сортування за ключами у визначеному порядку:

N name (ім'я),

D date (дата),

E extension (розширення),

S size (розмір),

T time (час).

Приписування риски () робить протилежним порядок сортування.

/S Сортування підкаталогів.

Утиліта DUPDISK (Duplicate Disk)

Формат: DUPDISK [source_drive: [target_drive:]]

Діалогова утиліта DUPDISK копіює (створює дублікати) дисків.

Параметри:

source_drive Диск-оригінал.

target_drive Диск-копія.

Утиліта FA (File Attribute)

Формат: FA [pathname] [/A[+|]] [/R[+|]] [/HID[+|]] [/SYS[+|]] [/CLEAR] [/P] [/S] [/T] [/U]

або FA [pathname] /DIR[+|]

Утиліта FA виводить на екран, установлює і знімає атрибути файлів та каталогів. FA це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname Ім'я каталогу або файлів, що виводяться або змінюються.

/A Файл з атрибутом "архівний" (archive).

/R Файл з атрибутом "тільки для читання" (read-only).
1   2   3   4   5   6   7

Скачать, 84.45kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru