Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Назва реферату: Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, pctools та інші. Розділ

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница6/7
Дата08.03.2012
Размер0.76 Mb.
ТипРеферат
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

/HID Файл з атрибутом "прихований" (hidden).

/SYS Файл з атрибутом "системний" (system).

/DIR Тільки каталог.

Символи '+' і '' , що слідують за опцією, встановлюють або відміняють атрибут. (/DIR діє як /HID для каталогу).

/CLEAR Очищає (видаляє) всі атрибути.

/P Пауза після заповнення екрана.

/S Поширити дії на підкаталоги.

/T Вивести сумарну інформацію.

/U Незвичайні файли (з довільною установкою атрибутів).

Утиліта FD (File Date/Time)

Формат: FD pathname [/D[date]] [/T[time]] [/P] [/S]

Утиліта FD встановлює дату і час файлів. FD це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname Ім'я каталогу або файлів, що виводяться або змінюються.

/D[mm-dd-yy] Установлення дати в форматі [місяць-день-рік].

/T[hh:mm:ss] Установлення часу в форматі [год.:хвил.:сек.].

/P Пауза після заповнення екрана.

/S Поширити дії на підкаталоги.

Виконання FD без параметрів /D і /T призведе до того, що всі вказані файли одержать поточні дату і час.

Утиліта FILEFIND (File Find)

Формат:

FILEFIND [filespec] [search text] [replace text] [/CS] [/S] [other switches]

Діалогова утиліта FILEFIND досліджує всі каталоги диска, щоб знайти заданий файл, за текстом, що він містить. У специфікації файлу можна використовувати шаблони (маски) DOS. Ця утиліта вказує зокрема і місцезнаходження прихованих і системних файлів, що недоступно команді DIR операційної системи DOS ранніх версій. Утиліта дозволяє також змінювати атрибути, дату і час утворення файлів.

Параметри:

filespec Ім'я файлу, що шукається (див. нижче).

. Шукати на всьому поточному диску.

.. Шукати в поточному каталозі.

:. Шукати на всіх дисках.

search text Необов'язковий текст, що треба знайти в файлах.

replace text Необов'язково. Змінює "search text" на "replace text".

/S Включити файли у підкаталогах.

/C Шукати у поточному каталозі.

/CS Шукати з урахуванням великих і малих літер у тексті.

/O:output file Зберегти перелік знайдених файлів у визначеному файлі.

/BATCH Автоматичний вихід з програми після її завершення.

/TARGET:dl Перевірити, чи вмістяться файли на диску dl.

/D[mm-dd-yy] Встановити дату для знайдених файлів.

/T[hh:mm:ss] Встановити час для знайдених файлів.

/NOW Встановити поточні дату і час для знайдених файлів.

/CLEAR Очистити всі атрибути для знайдених файлів.

/A, /R, /HID, /SYS із знаками "+" чи "" установлює або знімає атрибути "архівний", "тільки для читання", "прихований", "системний".

Утиліта FILEFIX (File Fix)

Формат: FILEFIX [pathname]

Діалогова утиліта FILEFIX дозволяє діагностувати та відновлювати пошкоджені файли систем Lotus 1-2-3, Symphony, Quattro Pro, WordPerfect, dBASE та інших систем, які мають аналогічні формати.

Параметри

pathname Ім'я файлу, що має відновлюватися (File Fix визначає тип файлу за розширенням).

Утиліта FL (File Locate)

Формат: FL [drive:] [filename] [/A] [/P] [/W] [/T] [/E:name] [F[n]]

Утиліта FL вказує місцеположення файлів на диску. Без параметрів виводить список всіх файлів активного диска. FL це утиліта командного рядка.

Параметри:

drive Диск, на якому шукається файл (умовчання активний диск).

filename Ім'я файлу, що шукається.

/A Шукати файли на всіх дисках.

/P Пауза після заповнення екрана.

/W Вивести список файлів у широкому форматі.

/T Шукати тільки шлях (PATH).

/E:name Шукати шлях, вказаний "name" змінної оточення.

/F[n] Знайти перші n файлів (за умовчанням 1).

Утиліта FS (File Size)

Формат: FS [pathname] [target­_drive:] [/P] [/S] [/T]

Утиліта FS виводить на екран розміри файлів, загальний розмір групи селектованих файлів і загальний вільний простір диска. Якщо вказаний диск (target_drive:), то утиліта визначить, чи достатньо на ньому вільного простору для розміщення селектованих файлів. FS це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname Ім'я файлів або каталогу.

target_drive Перевірити, чи вистачить на диску target_drive вільного місця для вибраних файлів.

/P Пауза після заповнення екрана.

/S Поширити дії на підкаталоги.

/T Вивести на екран тільки загальну інформацію.

Утиліта IMAGE (Image)

Формат: IMAGE [drive:] [/NOBACKUP]

Утиліта IMAGE зберігає системну інформацію про файли і диски у файлі IMAGE.DAT, що дозволяє відновити дані навіть після форматування (безпечного) дисків. IMAGE це утиліта командного рядка.

Ви можете поставити IMAGE в файл AUTOEXEC.BAT, щоб зберігати інформацію про диск завжди, коли Ви перезавантажуєте систему (вмикаєте комп'ютер). Утиліти UnFormat і UnErase використовують цю інформацію у своїй роботі.

Параметри:

drive Зберегти інформацію для вказаного диска.

/NOBACK Перезаписує поточний файл IMAGE.DAT (IMAGE.BAK не створюється)

Утиліта LP (Line Print)

Формат: LP pathname [output] [switches]

Утиліта LP виводить на принтер або у файл текст файла у різних форматах. LP це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname Текстовий файл, що друкується.

output Принтер (тобто LPT1) або ім'я файлу.

/CONFIG:filespec Файл конфігурації, що утворений NUCONFIG.

/Tn /Bn /Ln /Rn Верхнє, нижнє, ліве, праве поля.

/HIn /Wn Висота, ширина сторінки.

/TABn Число пропусків для табуляції.

/SPn Число пропусків між рядками.

/HEADERn Тип заголовка (0, 1, 2).

/PAn Номер початкової сторінки.

/N Включити нумерацію рядків.

/A Додати до файлу.

/80 | /132 Ширина друку в 80 рядків, 132 рядка (IBM).

/EBCDIC Для файлів у EBCDIC-кодах (IBM 360/370).

/WS Друкувати файли WordStar.

/PR:xx Тип принтера. Параметр xx означає:

TTy, GEneric, EPson, PRoprinter, QUietwriter,

TOshiba, LAserjet або POstscript.

/SET:filespec Встановити файл з рядками.

Утиліта NCACHE (Norton Cache)

Формат: NCACHE [Install Switches] [[drive:] [Drive Switches] ...]

Діалогова утиліта NCACHE створює у пам'яті комп'ютера так званий кеш диска, який містить дані, що зчитуються з диска, або записуються на нього. У багатьох випадках це дозволяє суттєво підвищити швидкість проведення дискових операцій.

Утиліта NCACHE має значну кількість різноманітних ключів установлення (Install Switches) та ключів дисководу (Drive Switches), для вибирання яких необхідна обізнаність з технічними засобами комп'ютера. Ви можете скористатися варіантом, що пропонується Нортоном під час роботи утиліти NUCONFIG.

Утиліта NCC (Norton Control Center)

Формат: NCC [pathname [/SET]]

або NCC [pathname [/CURSOR|/DOSCOLOR|/PALETTE]]

або NCC [/FAST] [/BW80|/CO80|/25|/35|/40|/43|/50]

або NCC /START:watch|/STOP:watch [/N] [/L] [/C:comment]

Діалогова утиліта NCC керує такими апаратними засобами, як дисплей, клавіатура, послідовні порти, системний годинник. Утиліта встановлює розмір курсора, змінює кольори DOS, встановлює палітру кольорів, вибирає відеорежим, встановлює швидкість клавіатури й миші та ін.

При запуску утиліти NCC у діалоговій формі можна зберігати всі установлення в заданому файлі.

Параметри:

pathname Файл, який містить установку NCC-опцій.

/SET Встановити всі опції, що збережені у файлі pathname.

/CURSOR Встановити тільки розмір курсору.

/DOSCOLOR Встановити тільки кольори DOS.

/PALETTE Встановити тільки палітру.

/FAST Встановити найбільшу швидкість клавіатури.

/BW80 Встановити чорно-білий режим екрана, 2580.

/CO80 Встановити кольоровий режим екрана, 2580.

/25 Встановити режим екрана з 25 рядками (EGA та VGA).

/35 Встановити режим екрана з 35 рядками (тільки EGA).

/40 Встановити режим екрана з 40 рядками (тільки VGA).

/43 Встановити режим екрана з 43 рядками (тільки EGA).

/50 Встановити режим екрана з 50 рядками (тільки VGA).

/START:watch Запускає годинник (watch=14, умовчання 1).

/STOP:watch Зупиняє годинник (watch=14, умовчання 1).

/N Не виводити поточні час і дату.

/L Вивести поточні час і дату з лівої сторони.

/C:comment Вивести коментар (корисно в batch-файлах).

Утиліта NCD (Norton Change Directory)

Формат: NCD [drive:][pathname] [/R] [/N]

або NCD [drive:] /L[:output] [/G | /NG | /T] [/P] [/A] | /V[:label]

або NCD RMTREE [/BATCH] | MD | RD | SIZE pathname

або NCD COPY [/DELETE] | GRAFT source destination

Діалогова утиліта NCD дозволяє перейти до каталогу, що вказаний частиною його імені; створювати, перейменовувати, видаляти (навіть непорожні) каталоги, копіювати або переміщувати дерево каталогів, записувати або змінювати мітку тому.

Параметри:

drive Літера диска, що містить каталог.

pathname Ім'я каталогу, що розшукується, створюється або видаляється.

/R Пересканувати каталоги диска.

/N Не записувати інформацію про каталоги диска у файл treeinfo.ncd.

/V[:label] Записати мітку тому на диск.

/L[:output] Вивести на екран або принтер дерево каталогів [у файл output].

/A Вивести на екран дерева каталогів всіх дисків (крім гнучких).

/G Вивести на екран дерево каталогів у графіці.

/NG Вивести на екран дерево каталогів з використанням неграфічних символів.

/T Вивести на екран загальне число та розміри всіх файлів.

/P Пауза після заповнення екрана.

MD або RD Утворити або видалити каталог.

SIZE Вивести на дисплей розмір дерева каталогів.

RMTREE Видалити все дерево каталогів.

COPY або GRAFT Копіювати або перемістити дерево з "source" до "destination".

/DELETE Видалити файли-оригінали після копіювання.

/BATCH Не виводити підказки (для batch-файлів).

source Ім'я каталогу, з якого переміщується або копіюється.

destination Ім'я каталогу, до якого переміщується або копіюється.

Утиліта NDD (Norton Disk Doctor)

Формат:

NDD [d:][d:]... [/C|/Q|/DT] [/R[A]:pathname] [/X:drives] [/FIXSPACES] [/SKIPHIGH]

або NDD [d:][d:]... /REBUILD [/SKIPHIGH]

або NDD [d:][d:]... /UNDELETE [/SKIPHIGH]

або NDD /UNDO [/SKIPHIGH]

Діалогова утиліта NDD автоматично знаходить і коректує фізичні і логічні помилки гнучких і жорстких дисків.

Перевіряються Partition Table (таблиця розділів жорсткого диска), Boot Record (сектор завантаження), File Allocation Table (таблиця розподілу файлів), і повна структура каталогів. Також тестується область даних диска з метою виявлення поганих кластерів. У кінці можна за бажанням вивести звіт про виконану роботу.

Параметри:

/C Провести повне тестування диска, що включає тест його поверхні.

/Q Провести всі тести диска крім тесту його поверхні.

/DT Тестувати тільки поверхню диска.

/R[A]:pathname Записати R (додати RA) звіт до файлу pathname.

/X:drives Не тестувати диски drives.

/FIXSPACES Відновити ім'я файлів з уставленими пропусками.

/REBUILD Відновити весь диск, який був зруйнований.

/UNDELETE Відновити попередньо пропущену частину.

/UNDO Зробити відкат (Undo) у відбудові диска, зробленій в останньому сеансі.

/SKIPHIGH Не використовувати верхні блоки пам'яті.

Утиліта NDIAGS (Norton Diagnostics)

Формат: NDIAGS /AUTO:n [/REP:file]

або NDIAGS /SPEC:file1 [/REP:file2]

або NDIAGS /RESET

або NDIAGS /COMP

або NDIAGS /BURNIN:x [/SPEC:file1] [/REP:file2]

Діалогова утиліта NDIAGS тестує різноманітні пристрої комп'ютера.

Параметри:

/AUTO:n Автоматичний цикл всіх неінтерактивних тестів (затримка у n секунд між екранами).

/REP:file Друкувати звіт у визначений файл.

/SPEC:file Використати визначений файл для установки звіту.

/COMP Провести вичерпний тест пам'яті.

/RESET Перевстановити конфігурацію, збережену в файлі SYMCFG.BIN. (Це треба зробити, якщо Ви змінили щось в обладнанні комп'ютера).

/BURNIN:x Автоматичний цикл всіх неінтерактивних тестів x разів.

Утиліта NORTON (Norton)

Формат: NORTON [/BW|/LCD] [/G0] [/M0] [/NOZOOM]

Утиліта NORTON запускає нортонівські утиліти (та інші програми) з меню (дивись пункт Виклик системи).

Параметри:

/BW Встановлює чорно-білий режим роботи екрана монітора.

/LCD Встановлює режим роботи LCD-екрана монітора Laptop-комп'ютера.

/G0 Забороняє перевизначення шрифтів та графічний курсор миші.

/M0 Забороняє графічний курсор миші.

/NOZOOM Забороняє розкриття діалогових вікон.

Утиліта NUCONFIG (Norton Utilities Configuration)

Формат: NUCONFIG

Діалогова утиліта NUCONFIG дозволяє встановити опції конфігурації для нортонівських утиліт, встановити або видалити драйвери пристроїв та програми, що запускаються під час завантаження системи. При виконанні цієї утиліти з'являється таке меню:

Passwords

Встановлює або видаляє паролі для деяких "небезпечних" утиліт

Menu editing

Дозволяє або забороняє режим редагування меню програми Norton

Video and mouse

Вибирає опції роботи екрана та миші

Norton Cache

Встановлює, видаляє або конфігурує Norton Cache

CONFIG.SYS file

Встановлює або видаляє драйвери пристроїв

AUTOEXEC.BAT file

Встановлює або видаляє програми, що запускаються під час завантаження системи

aLternate names

Вибирає альтернативні (скорочені) імена для деяких нортонівських утиліт

Expand programs

Розархівовує нортонівські утиліти для їх більш швидкого завантаження у пам'ять комп'ютера

Quit

Вихід з програми конфігураціїУтиліта RESCUE (Rescue)

Діалогова утиліта RESCUE дозволяє зберігати і відновлювати дані таблиці розділів жорсткого диска (Partision Table), дані CMOS пам'яті та дані BOOT сектора (створювати рятувальну дискету Rescue Disk).

Формат: RESCUE [/CREATE[:location]] [/SKIPHIGH]

або RESCUE [/RESTORE[:location]] [/SKIPHIGH]

Параметри:

/CREATE Створити рятувальну дискету.

/RESTORE Відновити інформацію з рятувальної дискети.

location Диск і каталог для рятувальних файлів.

/SKIPHIGH Не використовувати верхні блоки пам'яті.

Зауваження. Створення рятувальної дискети забезпечувалося раніше утилітою DISKTOOL.

Утиліта SFORMAT (Safe Format)

Формат:

SFORMAT [drive:] [/A] [/S|/B] [/V:label] [/F:size] [/Q|/D] [other switches]

Діалогова утиліта SFORMAT безпечно форматує диск без знищення даних на ньому. При цьому ініціалізується тільки системна область диска. Якщо інформація про ці області була попередньо збережена (наприклад, утилітою IMAGE), то можливе відновлення даних навіть після форматування диска утилітою, що розглядається.

Параметри:

drive Дисковод, у якому форматується диск.

/A Автоматичний режим (корисно у batch-файлах).

/S Копіювати системні файли на диск.

/B Залишити місце для системних файлів.

/V:label Записати мітку тому на диск.

/1 Форматувати одну сторону дискети.

/4 Форматувати 360 Kбайт дискету в 1.2 Mбайт дисководі.

/8 Форматувати 8 секторів на доріжку.

/N:n Число секторів на доріжку (8, 9, 15, 18 або 36).

/T:n Число доріжок (40 або 80).

/F:size Визначити розмір диска (360, 720 і т.д.).

/Q Швидке форматування.

/D DOS форматування.

/U Безумовне форматування (не турбуватися про дані).

Утиліта SMARTCAN (SmartCan)

Формат: SMARTCAN /STATUS

або SMARTCAN /ON [/SKIPHIGH]

або SMARTCAN /OFF|UNINSTALL

або SMARTCAN /CONVERT

Діалогова утиліта SMARTCAN захищає видалені файли від негайного перезаписування на їх місце інших даних, що дозволяє гарантувати їх відновлення пізніше. Вказана утиліта створює каталог TRASHCAN (консервований мотлох) і поміщає туди видалені файли. SMARTCAN це резидентна (TSR) програма. Вона може бути поміщена в файл AUTOEXEC.BAT для автоматичного завантаження. Використовуйте UnErase для відновлення збережених файлів.

Параметри:

/STATUS Вивести на дисплей статус утиліти (ON або OFF).

/ON Увімкнути утиліту (завантажити її в пам'ять).

/OFF Вимкнути утиліту (вивантажити її з пам'яті).

/UNINSTALL Те ж саме, що і /OFF.

/SKIPHIGH Не завантажувати у верхні блоки пам'яті.

/CONVERT Пошук та конвертація файлів з TRASHCAN.

Зауваження. Раніше утиліта SMARTCAN звалася EP (Erase Protect).

Утиліта SPEEDISK (Speed Disk)

Формат: SPEEDISK [drive:] [/F[D|F]] [/Sorder] [/V] [/B] [/SKIPHIGH]

або SPEEDISK [drive:] [/U] [/V] [/B] [/SKIPHIGH]

або SPEEDISK [drive:] [/Q] [/V] [/B] [/SKIPHIGH]

Діалогова утиліта SPEEDISK усуває фрагментацію файлів, роблячи їх неперевними, та реорганізує структуру диска, що суттєво підвищує швидкість роботи з диском.

Параметри:

drive Літера, що визначає дисковод, у якому оптимізується диск.

/F Оптимізувати диск повністю.

/FD Оптимізувати диск повністю з каталогами на початку диска.

/FF Оптимізувати диск повністю з переупорядкуванням файлів.

/U Тільки дефрагментувати файли.

/Q Тільки дефрагментувати вільне місце.

/V Переставити режими Read-after-Write та Verify ON.

/B Перезавантажити систему після роботи утиліти.

/S Сортувати файли за вказаним порядком.

order Один з таких порядків:

N Name (Ім'я) E Extension (Розширення)

D Date and time (Дата і час) S Size (Розмір)

Символ "", що слідує за вказаними літерами, обертає порядок.

/SKIPHIGH Не завантажувати дані у верхні блоки пам'яті.

Утиліта SYSINFO (System Information)

Формат: SYSINFO [/AUTO:n] [/N] [/NOHDM] [/SOUND]

або SYSINFO /DEMO

або SYSINFO /REP:file1 [/SPEC:file2]

або SYSINFO /TSR

або SYSINFO [drive:] /SUMMARY

або SYSINFO [drive:] /DI

Діалогова утиліта SYSINFO визначає три індекси продуктивності комп'ютера: CI обчислювальний індекс, DI дисковий індекс і PI комбінований індекс продуктивності. Утиліта надає також інформацію про пам'ять комп'ютера, кількість дисководів (розділів жорсткого диска), типи процесора та сопроцесора, графічні адаптери, відеорежими та ін.

Параметри:

/AUTO:n Автоматичний режим (затримка n секунд між екранами).

/N Подавити сканування пам'яті.

/NOHDM Не робити спробу визначити модель жорсткого диска.

/SOUND Сигнал (Beep) між тестами процесора.

/DEMO Зациклити тільки тести продуктивності.

/REP:file Друкувати звіт у визначений файл.

/SPEC:file Використати визначений файл для установки звіту.

/TSR Друкувати список резидентних (TSR) програм.

drive Дисковод, інформацію про який треба одержати.

/SUMMARY Друкувати сумарну інформацію SysInfo.

/DI Друкувати інформацію про активний або вказаний диск.

Утиліта TS (Text Search)

Формат:

TS [pathname] [search text] [/S] [/T] [/A] [/CS] [/EBCDIC] [/WS] [/LOG]

або

TS [search text] /D|/E [/Cn] [/A] [/CS] [/EBCDIC] [/WS] [/LOG] [/F:filename]

Утиліта TS виконує пошук заданого тексту в файлах або на всьому диску. Ця ж можливість реалізована в утиліті DISKEDIT. TS це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname Ім'я файлів, що розшукуються.

search text Текстовий рядок, що розшукується.

/S Пошук, включаючи також підкаталог.

/T Встановити неінтерактивний загальний (Totals) режим.

/Cn Почати пошук від кластера n.

/D Пошук на всьому диску.

/E Пошук тільки у витертому просторі диска.

/A Автоматичний пошук (відповідь "yes" на всі запитання).

/CS Пошук, при якому малі та великі літери відрізняються.

/EBCDIC Пошук для файлів, що використовують EBCDIC-кодування (IBM 360/370).

/LOG Форматоване виведення на принтер (у файл реєстрації).

/WS Пошук для файлів, що використовують формат редактора WordStar.

/F:filename Файл виведення для розміщення в ньому кластерів диска, в яких міститься знайдений текст.
1   2   3   4   5   6   7

Скачать, 84.45kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru