Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Бібліографічний покажчик наукових праць

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница3/11
Дата08.03.2012
Размер3.05 Mb.
ТипДокументы
Програми. навчальні програми, концепції
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^ ПРОГРАМИ. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ, КОНЦЕПЦІЇ
 1. Бєлан С. М. Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням “Медицина” / С. М. Бєлан, О. М. Гуменюк, І. С. Смачило, М. Б. Шегидин. — Львів : [б. в.], 1994. — 31 с.

 2. Брегін М. Г. Програма розвитку освітньої галузі Львівщини на період 2002-2004 рр. / М. Г. Брегін, Р. П. Бабій, Я. Г. Камінецький, Р. Р. Пронь. — Львів : [б. в.], 2001. — 48 с.

 3. Васянович Г. П. Програма з курсу “Загальна психологія” [для студентів МАУП] / Григорій Петрович Васянович. — Львів : МАУП, 2002. — 56 с.

 4. Васянович Г. П. Програма з курсу “Загальна психологія” для студентів МАУП / Григорій Петрович Васянович. — Львів : МАУП, 2003. — 36 с.

 5. Васянович Г. П. Програма з курсу “Основи етики і естетики” для студентів ЛДФЕІ (заочна форма навчання) / Григорій Петрович Васянович. — Львів : ЛДФЕІ, 1999. — 36 с.

 6. Васянович Г. П. Програма з курсу “Основи психології і педагогіки” для підготовки студентів з напрямку 05.01. – “Економіка і підприємництво” за освітньо-кваліфікаційним рівнем 6.050104 – “Фінанси”. Денна форма навчання / Григорій Петрович Васянович. — Львів : ЛДФІ, 1999. — 42 с.

 7. Васянович Г. П. Програма з курсу “Основи психології і педагогіки” для підготовки студентів з напрямку 05.01. “Економіка і підприємництво” за освітньо-кваліфікаційним рівнем 6.050104 “Фінанси”. Заочна форма навчання / Григорій Петрович Васянович. — Львів : ЛДФІ, 1999. — 42 с.

 8. Васянович Г. П. Програма з курсу “Політологія” для студентів Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій (заочна форма навчання) / Григорій Петрович Васянович. — Львів : ДУІКТ, 2004. — 36 с.

 9. Васянович Г. П. Програма з курсу “Психологія і педагогіка” для аспірантів Львівської державної фінансової академії / Григорій Петрович Васянович. — Львів : ЛДФА, 2004. — 48 с.

 10. Васянович Г. П. Програма з курсу “Релігієзнавство” для студентів Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій / Григорій Петрович Васянович. — Львів : ДУІКТ, 2004. — 36 с.

 11. Васянович Г. П. Програма з курсу “Філософія” для аспірантів Львівської державної фінансової академії / Григорій Петрович Васянович. — Львів : ЛДФА, 2004. — 56 с.

 12. Васянович Г. П. Програма курсу “Філософія” для студентів Львівського державного фінансово економічного інституту / Григорій Петрович Васянович. — Львів : Вид-во ЛДФЕІ, 2003. — 24 с.

 13. Васянович Г. Програма спецкурсу “Морально-правова відповідальність педагога” // Педагогіка і психологія професійної освіти / Григорій Васянович. — 1998. — № 2. — С. 27—31.

 14. Васянович Г. Програма спецкурсу “Морально-правова відповідальність педагога”/ Григорій Васянович // Педагогіка і психологія професійної освіти — 1998. — № 2. — С. 27—31.

 15. Вачевський М. В. Економіка, планування, організація і управління промисловим та сільсько-господарським виробництвом : навчальна програма / Вачевський М. В., Скотний В. Г., Свинцов О. М., Тименко М. П., Левченко Г. Є. – К. : НДІ педагогіки АПН України, 1993. – 28 с.

 16. Вачевський М. В. Маркетинг : навчальна програма із підготовки фахівців ОКР “СПЕЦІАЛІСТ” спеціальності “Менеджмент і маркетинг організацій” (для формування у майбутніх маркетологів професійних компетенцій) / Мирон Васильович Вачевський. — Дрогобич : Дрогобицький педагогічний університет, 2004. — 17 с.

 17. Вачевський М. В. Основи економічних знань : навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл / М. В. Вачевський, В. Г. Скотний, В. М. Мадзігон, Г. Є. Левченко. — Дрогобич-Київ : Дрогобицький педагогічний університет, 2004. — 23 с.

 18. Вачевський М. В. Основи економічних знань : навчальна програма для учнів ліцеїв і загальноосвітніх шкіл / М. В. Вачевський, Ю. Л. Кишакевич, Л. А. Пешенкова. — Дрогобич : Дрогобицький педінститут, 1993. — 18 с.

 19. Вачевський М. В. Основи наукової інформації : навчальна програма для студентів ВНЗ / М. В. Вачевський, В. Г. Скотний, В. М. Мадзігон, Г. Є. Левченко. — Київ : АПН України, 1993. — 11 с.

 20. Вачевський М. В. Основи підприємницької діяльності : програма професійного навчання учнів 10-11-х класів середньої загальноосвітньої школи / М. В. Вачевський, М. П. Тименко, Г. Є. Левченко // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. — 1993. — № 1. — С. 15–20.

 21. Вачевський М. В. Основи фермерської діяльності : програма профільної трудової підготовки учнів 8-9 класів сільської загальноосвітньої школи / М. В. Вачевський, І. М. Горбатюк, Г. Є. Шевченко, В. Г. Скотний. — К. : Інститут педагогіки АПН України, 1993. — 82 с.

 22. Гонтар Т. О. Програма курсу “Українське народознавство” (продовж.) / Т. О. Гонтар // Методичний вісник / ЛНМК ком-ту ПТО. — 1995. — № 2. — С. 34—35.

 23. Гуменюк О. М. Програма з предмету “Стоматологічне матеріалознавство та інструментарій” (спец. “Стоматологія”) / О. М. Гуменюк, Р. І. Конюх. — К. : ЦМК підготовки молодших спеціалістів, 1999. — 21 с.

 24. Гуменюк О. М. Програма з предмета “Основи інфекційних хвороб” (спец. “Стоматологія”) / О. М. Гуменюк, С. В. Барчук. — К. : ЦМК підготовки молодших спеціалістів, 1999. — 26 с.

 25. Гуменюк О. М. Програма з предмету “Анатомія та фізіологія людини з ембріологією, гістологією та патологією ротової порожнини” (спец. “Стоматологія”) / О. М. Гуменюк, Д. В. Дуда. — К. : ЦМК підготовки молодших спеціалістів, 1999. — 21 с.

 26. Гуменюк О. М. Програма з предмету “Ортодонтія та ортопедична стоматологія” (спец. “Стоматологія”) / О. М. Гуменюк, Д. М. Варес, М. П. Мазуренко. — К. : ЦМК підготовки молодших спеціалістів, 1999. — 22 с.

 27. Гуменюк О. М. Програма з предмету “Основи психології та міжособистісне спілкування” (спец. “Стоматологія”) / О. М. Гуменюк, Л. В. Трач. — К. : ЦМК підготовки молодших спеціалістів, 1999. — 17 с.

 28. Гуменюк О. М. Програма з предмету “Основи фармакології” (спец. “Стоматологія”) / О. М. Гуменюк, М. Й. Перетятко. — К. : ЦМК підготовки молодших спеціалістів, 1999. — 38 с.

 29. Гуменюк О. М. Програма з предмету “Профілактика стоматологічних захворювань” (спец. “Стоматологія”) / О. М. Гуменюк, Т. Ф. Бєлова, Т. І. Заяць. — К. : ЦМК підготовки молодших спеціалістів, 1999. — 25 с.

 30. Гуменюк О. М. Програма з предмету “Стоматологія дитячого віку” (спец. “Стоматологія”) / О. М. Гуменюк, Т. Ф. Бєлова, Х. Д. Дєдик, І. М. Скиба. — К. : ЦМК підготовки молодших спеціалістів, 1999. — 35 с.

 31. Гуменюк О. М. Програма з предмету “Терапевтична стоматологія” (спец. “Стоматологія”) / Гуменюк О. М., Бєлова Т. Ф., Скиба У. М., Жуковська Л. О., Улянець Л. В. — К. : ЦМК підготовки молодших спеціалістів, 1999. — 25 с.

 32. Гуменюк О. М. Програма з предмету “Фізіотерапія в стоматології” (спец. “Стоматологія”) / О. М. Гуменюк, О. О. Войтюк. — К. : ЦМК підготовки молодших спеціалістів, 1999. — 18 с.

 33. Гуменюк О. М. Програма з предмету “Хірургічна стоматологія” (спец. “Стоматологія”) / О. М. Гуменюк, Т. Ф. Бєлова, О. Ю. Снядецький, Л. М. Волковська. — К. : ЦМК підготовки молодших спеціалістів, 1999. — 34 с.

 34. Дегтярьова Г. С. Гуманістична освітня традиція в Україні : Програма спецкурсу / Галина Семенівна Дегтярьова // Науково-методичний вісник / ЛНПЦ ІПППО АПН України. — Львів, 1997. — № 2. — С. 69—77.

 35. Дегтярьова Г. С. Програма “Основи педагогіки і психології” для підвищення кваліфікації керівних та інженерно-педагогічних працівників професійної освіти / Галина Семенівна Дегтярьова. — Львів : ЛОНМЦ ПТО, 2001. — 18 с.

 36. Дегтярьова Г. Управління закладами освіти : навчальна програма / Г. Дегтярьова, І. Мищишин, С. Цюра. — Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2002. — 22 с.

 37. Дегтярьова Г. С. Програма курсу “Основи психології професійного спілкування” для професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування // Програми курсів “Основи психології професійного спілкування”, “Етика і психологія сімейного життя” для професійно-навчальних закладів / Г. С. Дегтярьова, Л. А. Руденко, І. М. Матійків. — Львів : [б. в.], 2007. — С. 3—11.

 38. Джулай Л. І. Основи терапії з патологічною анатомією і патологічною фізіологією : програма для студентів медичних училищ : спеціальність 5.11010301 “Лабораторна справа” / Лариса Іванівна Джулай ; ЦМК підготовки молодших спеціалістів МОЗ України. — К. : [б. в.], 1995. — 23 с.

 39. Джулай Л. І. Перша медична допомога : програма для студентів медичних училищ : спеціальність 5.110102 “Стоматологія” (Асистент стоматолога) / Лариса Іванівна Джулай ; ЦМК підготовки молодших спеціалістів МОЗ України. — К. : [б. в.], 2001. — 15 с.

 40. Джулай Л. І. Перша медична допомога : програма для студентів медичних училищ : спеціальність 5.11010301 “Лабораторна справа” / Лариса Іванівна Джулай ; ЦМК підготовки молодших спеціалістів МОЗ України. — К. : [б. в.], 1995. — 15 с.

 41. Джулай Л. І. Перша медична допомога : програма для студентів медичних училищ : спеціальність 5.110102 “Стоматологія” / Л. І. Джулай, О. М. Гуменюк ; ЦМК підготовки молодших спеціалістів МОЗ України. — К. : [б. в.], 2001. — 25 с.

 42. Ємчик Л. Ф. Біофізика : навчальна програма для студентів спеціальності “Клінічна фармація” / Любов Федорівна Ємчик. — Львів : Бодлак, 1997. — 8 с.

 43. Ємчик Л. Ф. Програма курсу “Основи психофізики” для студентів психолого-педагогічного факультету // Діалог культур : Україна у світовому контексті : Філософія освіти / Л. Ф. Ємчик, Я. М. Кміт. — Вип. 7. — Львів : Українські технології, 2002. — С. 488—496.

 44. Жидецький Ю. Ц. Історія друкарства в Україні : навчальна програма для учнів професійно-технічних навчальних закладів поліграфічного профілю / Юрій Цезарійович Жидецький. — Львів : [б. в.], 2002. — 12 с.

 45. Жидецький Ю. Ц. Концептуальні засади наступності при викладанні професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін у ступеневій освіті : наукове видання / Ю. Ц. Жидецький, В. М. Пострільоний, А. В. Литвин. — Львів : Піраміда, 2001. — 36 с.

 46. Жидецький Ю. Ц. Методика викладання професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін у навчальних закладах професійної освіти : навчальна програма курсів підвищення кваліфікації керівників і інженерно-педагогічних професійної освіти / Юрій Цезарійович Жидецький. — Львів : [б. в.], 2002. — 12 с.

 47. Жидецький Ю. Ц. Навчальна програма з виробничого навчання для підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів видавничо-поліграфічного профілю з професії “Оператор комп’ютерного набору”, “Оператор комп’ютерної верстки” / Ю. Ц. Жидецький, Д. В. Василишин, О. П. Папа. — Львів : [б. в.], 2002. — 27 с.

 48. Жовнірчук В. Р. Перша медична допомога : програма для студентів медичних училищ : спеціальність 5.11010602 “Стоматологія ортопедична” / ЦМК підготовки молодших спеціалістів МОЗ України / В. Р. Жовнірчук, Л. І. Джулай. — К. : [б. в.], 1995. — 15 с.

 49. Ковальчук І. П. Програма та лабораторні роботи з курсуГеоморфологія: для студентів ІІ-ІІІ курсів географічного факультету І. П. Ковальчук, М. Б. Іваник.Львів : ЛДУ, 1996.57 с.

 50. Козловська І. М. Аспекти дидактичної інтеграції : курс лекцій / Ірина Михайлівна Козловська. –– Львів : ЛОНМЦ ПТО, 2000. — Ч. 2 : Поняттєвий апарат дидактичної інтеграції. –– 28 с.

 51. Козловська І. М. Аспекти дидактичної інтеграції : курс лекцій. / Ірина Михайлівна Козловська. –– Львів : ЛОНМЦ ПТО, 1999. — Ч. 1 : Історико-філософські аспекти інтеграції знань. –– 16 с.

 52. Козловська І. М. Експериментальний майданчик (підготовчий етап) : робоча програма / Ірина Михайлівна Козловська. –– Львів : НМЦ ПТО у Льв. обл., 2002. — 12 с.

 53. Козловська І. М. Інноваційна професійна педагогіка для післядипломної освіти та підвищення кваліфікації керівних кадрів професійної освіти : навчальна програма (проект) / Ірина Михайлівна Козловська. –– Львів : НМЦ ПТО у Льв. обл., 2004. — 8 с.

 54. Козловська І. М. Інтегровані міжпредметні модулі з фізики (дидактичні таблиці). Ч. 1. / Ірина Михайлівна Козловська. –– Львів : ЛОНМЦ ПТО, 1999. –– 16 с.

 55. Козловська І. М. Методика інтегративного вивчення фізики у професійно-технічній школі : навчальна програма / Ірина Михайлівна Козловська. –– Львів : ЛОНМЦ ПТО, 2000. –– 12 с.

 56. Козловська І. М. Методика інтегративного навчання у професійній школі : навчальна програма для курсів підвищення кваліфікації працівників професійно-технічних навчальних закладів / Ірина Михайлівна Козловська. –– Львів : НМЦ ПТО у Льв. обл., 2002. –– 12 с.

 57. Козловська І. М. Основи наукових досліджень : проект програми / Ірина Михайлівна Козловська. –– Львів : Сполом, 2005. –– 12 с.

 58. Козловська І. М. Основи психолого-педагогічних досліджень : навчальна програма / Ірина Михайлівна Козловська. –– Львів : УЛС, 2005. –– 12 с.

 59. Козловська І. М. Педагогіка : навчальна програма / Ірина Михайлівна Козловська. –– Львів : УЛС, 2005. –– 12 с.

 60. Козловська І. Тенденції сучасної дидактики : Лекція 1 : Основні поняття, закономірності та принципи сучасної дидактики : курс лекцій / І. Козловська, Т. Якимович, Л. Джулай. –– Львів : ЛОНМЦ ПТО, 2000. –– 24 с.

 61. Козловська І. Теоретичні та методичні основи інтегративного підходу до вивчення загальноосвітніх, загальнотехнічних та спеціальних дисциплін у професійно-технічній школі : концепція / І. Козловська Т. Якимович, Я. Собко, О. Джулик. –– Львів : ЛОНМЦ ПТО, 2001. –– 16 с.

 62. Козяр М. М. Професійна підготовка до діяльності в екстремальних умовах : навчальна програма [для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності для підготовки бакалаврів із спеціальності 6.010100 “Практична психологія”] / Михайло Миколайович Козяр. — Львів : ЛДУ БЖД, 2006. — 16 с.

 63. Козяр М. М. Професійна підготовка до діяльності в екстремальних умовах : робоча навчальна програма [для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності для підготовки бакалаврів із спеціальності 6.010100 “Практична психологія”] / Михайло Миколайович Козяр. — Львів : ЛДУ БЖД, 2006. — 18 с.

 64. Копельчак М. П. Збірник навчальних планів і програм для підготовки спеціалістів підвищеного професійного рівня у професійних навчально-виховних закладах (блочно-модульного типу). Професія : Наладчик верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням / М. П. Копельчак, С. А. Саган. — Львів : [б. в.], 1994. — 158 с.

 65. Мокрик Р. Програма курсуВища математика: для студентів факультету прикладної лінгвістики університетуЛьвівський Ставропігіон/ Р. Мокрик, І. Огірко // Діалог культур : Україна у світовому контексті : Філософія освіти : збірник наукових праць.Львів : Українські технології, 2002.Вип. 7.С. 434442.

 66. Робак В. Є. Програма вивчення дисципліни “Загальна біологія з основами генетики” [для соціальних педагогів] / Володимир Євгенович Робак. — Львів : Вид-во універ-ту “Львівський Ставропігіон”, 2002. — 34 с.

 67. Робак В. Є. Програма вивчення дисципліни “Вікова фізіологія та валеологія” [для соціальних педагогів] / Володимир Євгенович Робак. — Львів : Вид-во універ-ту “Львівський Ставропігіон”, 2002. — 23 с.

 68. Сікорський П. І. Експериментальна навчальна програма з алгебри за модульним принципом (фізико-математичний профіль, 8-11 кл.) / Петро Іванович Сікорський. –– Львів : [б. в.], 1998. — 36 с.

 69. Сікорський П. І. Експериментальна навчальна програма з алгебри і початків аналізу / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Сполом, 2005. — 70 с.

 70. Сікорський П. І. Експериментальна навчальна програма з геометрії за модульним принципом (фізико-математичний профіль, 8-11 кл.) / Петро Іванович Сікорський. — Львів, 1999. — 26 с.

 71. Сікорський П. І. Експериментальні навчальні плани [для ліцеїв] / Петро Іванович Сікорський. — Львів : [б. в.], 1998. — 7 с.

 72. Сікорський П. І. Концепція діяльності і розвитку ліцею // Збірник наукових праць / Петро Іванович Сікорський. — Львів : ФОПП Б. І. Корпан, 2009. –– Т. І. — С. 106—116.

 73. Сікорський П. І. Модульне планування з алгебри і початків аналізу, 10-11 класи / Петро Іванович Сікорський. — Львів : [б. в.], 1998. — 20 с.

 74. Сікорський П. І. Модульно-календарні плани : VIII-XI. ч. ІІ. / Петро Іванович Сікорський. — Львів : Бодлак, 2005. —234 с.

 75. Сікорський П. І. Проект програми профілізації загальноосвітніх навчальних закладів Львівської області // Збірник наукових праць / Петро Іванович Сікорський. — Львів : ФОПП Б. І. Корпан, 2009. –– Т. І. — С. 358—373.

 76. Сліпчишин Л. В. Програма предмета “Матеріалознавство” для підготовки кваліфікованих робітників у ВПУ машинобудівного профілю / Лідія Василівна Сліпчишин. — Львів : НМЦ ПТО у Льв. обл., 2002. — 16 с.

 77. Собко Я. Концепція навчання фізики у професійно-технічній школі / Я. Собко, І. Козловська. –– Львів : ЛОНМЦ ПТО, 1999. –– 16 с.

 78. Стечкевич О. О. Конспект лекцій з дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка” / Олег Орестович Стечкевич. –– Львів : Коло, 2004. –– 44 с.

 79. Стечкевич О. О. Навчальна програма з предмета “Професійно-практична підготовка” для професії “Оператор комп’ютерного набору” (проект) / Олег Орестович Стечкевич. –– Дрогобич : Коло, 2002. –– 16 с.

 80. Стечкевич О. О. Програма підвищення кваліфікації фахівців з числа безробітних з курсу “Основи комп’ютерної грамотності” / Олег Орестович Стечкевич. –– Львів : ВМС, 2005. –– 8 с.

 81. Стечкевич О. О. Робочий зошит оператора поштового зв’язку : робота з АРМ / Олег Орестович Стечкевич. –– Львів : ВЦ МВПУЗ, 2008. –– 16 с.

 82. Стечкевич О. О. Робочий зошит оператора телекомунікаційних послуг : робота з АРМ / Олег Орестович Стечкевич. –– Львів : ВЦ МВПУЗ, 2008. –– 16 с.

 83. Ханик Я. М. Програма, методичні рекомендації, контрольні питання та задачі з курсу “Енерготехнологія хімічних виробництв” / Ярослав Миколайович Ханик. — Львів : ЛДУ “Львівська політехніка”, 1995. — 38 с.

 84. Черепанова С. О. Програма курсуІсторія української та зарубіжної культури: для студентів гуманітарних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів / Світлана Олександрівна Черепанова // Діалог культур : Україна у світовому контексті : Філософія освіти : збірник наукових праць.Львів : Українські технології, 2002.Вип. 7.С. 466487.

 85. Черепанова С. О. Українська та зарубіжна культура : програма для студентів гуманітарних факультетів педагогічних навчальних закладів / Світлана Олександрівна Черепанова. — Дрогобич : НМЦ: Дрогобицького держ. пед. університету ім. І. Франка ; Інститут вищої освіти АПН України, 2003. — 52 с.

 86. Шегедин М. Б. Клінічна патологія : програма для студентів медичних училищ : спеціальність 5.11010301 “Лабораторна діагностика” / М. Б. Шегедин, Л. І. Джулай, І. С. Смачило ; ЦМК підготовки молодших спеціалістів МОЗ України. — К. : [б. в.], 2004. — 27 с.

 87. Шегедин М. Б. Медсестринство в геронтології та геріатрії : програма для вищих медичних навчальних закладів І-IV рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010102 “Сестринська справа” / М. Б. Шегедин, Л. І. Джулай, І. С. Смачило. — К. : Медицина, 2008. — 28 с.

 88. Шегедин М. Б. Медсестринство в геронтології та геріатрії : програма для вищих медичних навчальних закладів І-IІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010102 “Сестринська справа” [модульний підхід] / М. Б. Шегедин, Л. І. Джулай, І. С. Смачило. — К. : Медицина, 2008. — 24 с.

 89. Шемелюк Г. О. Концепція науково-методичного забезпечення навчального процесу в технічному коледжі в умовах ступеневої освіти : концепція / Ганна Олексіївна Шемелюк. –– Львів : НМЦ ПТО у Льв. обл., 2002. –– 16 с.

 90. Шемелюк Г. О. Концепція науково-методичного забезпечення навчального процесу в технічному коледжі в умовах ступеневої освіти : концепція / Ганна Олексіївна Шемелюк. — Львів : НМЦ ПТО у Льв. обл., 2002. — 16 с.

 91. Шиделко А. В. Програма курсу “Етика і психологія сімейного життя” // Програми курсів “Основи психології професійного спілкування”, “Етика і психологія сімейного життя” для професійно-навчальних закладів / Анна Володимирівна Шиделко. — Львів : [б. в.], 2007. — С. 11—23.

 92. Якимович О. Н. Конфліктологія : навчальна програма [для студентів соціально-педагогічних спеціальностей] / Ольга Несторівна Якимович. –– Львів : УЛС, 2005. –– 16 с.

 93. Якимович О. Н. Соціальна педагогіка : навчальна програма [для студентів соціально-педагогічних спеціальностей] / Ольга Несторівна Якимович. –– Львів : УЛС, 2007. –– 16 с.

 94. Якимович О. Н. Соціальна політика : навчальна програма [для студентів соціально-педагогічних спеціальностей] / Ольга Несторівна Якимович. –– Львів : УЛС, 2006. — 16 с.

 95. Якимович О. Н. Соціологія : навчальна програма [для студентів соціально-педагогічних спеціальностей] / Ольга Несторівна Якимович. –– Львів : МАУП, 2007. –– 18 с.

 96. Якимович О. Н. Соціологія молоді : навчальна програма [для студентів соціально-педагогічних спеціальностей] / Ольга Несторівна Якимович. –– Львів : УЛС, 2005. –– 16 с.

 97. Якимович О. Н. Соціологія молоді : навчальна програма [для студентів соціально-педагогічних спеціальностей] / Ольга Несторівна Якимович. –– Львів : УЛС, 2006. — 18 с.

 98. Якимович О. Н. Теоретичні основи соціальної роботи : навчальна програма [для студентів соціально-педагогічних спеціальностей] / Ольга Несторівна Якимович. — Львів : УЛС, 2005. –– 16 с.

 99. Якимович О. Н. Теоретичні основи соціальної роботи : навчальна програма [для студентів соціально-педагогічних спеціальностей] / Ольга Несторівна Якимович. — Львів : УЛС, 2006. – 16 с.

 100. Якимович Т. Д. Методика виробничого навчання : навчальна програма / Тетяна Дмитрівна Якимович. –– Львів : ЛОНМЦ ПТО, 2001. –– 16 с.

 101. Якимович Т. Д. Основи дидактики професійно-практичної підготовки : навчальна програма / Тетяна Дмитрівна Якимович. –– Львів : НМЦ ПТО у Льв. обл., 2003. –– 16 с.

 102. Якимович Т. Д. Педагогіка та психологія професійного навчання : навчальна програма / Тетяна Дмитрівна Якимович. –– Львів : УЛС, 2008. –– 18 с.

 103. Якимович Т. Д. План та програма виробничого навчання операторів електронної промисловості : навчальна програма / Тетяна Дмитрівна Якимович. –– Львів : ЛОНМЦ ПТО, 2001. –– 16 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Скачать, 2628.29kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru