Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Після вивчення курсу виконується контрольна робота, яка повинна бути написана на папері (формат а-4). Кожне завдання виконується на окремому аркуші

Загрузка...
Поиск по сайту:


Количество страниц8
Дата17.03.2012
Размер1.02 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Яке з наведених нище визначень сучасної екології ви вважаєте правильним?
В екосистему повинні входити
Що таке “екологічний паспорт”?
Що таке рекультивація земель?
Що таке парниковий ефект?
Згідно з законом необхідного розмаїття будь-яка екосистема
Чим, на Вашу думку, є гранично допустимий викид (ГДВ)?
Екологічна рівновага —це
Які з екологічних проблем мають найбільш негативне інтернаціональне значення?
Що необхідно для подолання сучасної екологічної кризи
Виберіть правильне судження
Що означає поняття “екологічна піраміда”?
Що таке вторинні енергоресурси?
Назвіть варіант правильного визначення явища сукцесії.
Співтовариство організмів, що заселяють дану територію, називають
Закон піраміди енергій стверджує, що з одного трофічного рівня екологічної піраміди переходить на інший
Які основні причини розвитку екологічної кризи в Україні?
Що таке біологічне розмаїття
Головні відмінності людини від тварини
Назвіть основні екологічні функції редуцентів
Якою, на вашу думку, є основна особливість життя?
Які з видів альтернативної енергетики є найперспективнішими для використання в Україні?
Що спричинило кризовий екологічний стан у середньому Придніпров’ї?
Яка концентрація забруднюючої речовини в довкіллі вважається гранично допустимою (ГДК)?
Послідовність зміни угруповань під впливом часу або зміни зовнішніх факторів має назву
Якою має бути мета екологічної експертизи?
Які види вартості пов’язані з екологічними проблемами і враховані чинним законодавством?
Від чого найбільше потерпають сільськогосподарські угіддя півдня України?
Наявність доступних ресурсів та життєвого простору, які необхідні популяції, визначається поняттям
Чому зелені рослини існують тільки на глибині до 100 м
Що ви розумієте під явищем гомеостазу?
Що таке гранично допустимий скид (ГДС)?
Яка з наведених характеристик належить до екосистеми океану
Що таке тотемізм
Що таке урбанізація?
Співтовариство організмів, що заселяють дану територію, називають
Що таке аутоекологія?
До чого призвело будівництво каскаду Дніпровських водосховищ (вкажіть найголовніше)?
Виберіть правильне судження
Як змінився зв’язок сучасної людини з природою, порівняно з стародавніми часами
Передача енергії в екосистемі здійснюється послідовно
Виберіть варіант правильного визначення екологічних чинників
Біоценоз вважається сталим, якщо він зберігається протягом
Що Ви розумієте під евтрофікацією?
Озоновий шар — необхідна умова існування біосфери, тому що шар озону
Суттєве зменшення біорозмаїття на планеті призведе
Вчені стверджують, що біосфері має властивість компенсувати антропогенні зміни, якщо споживання суспільством продуктів біосфери
Яке судження правильне
Толерантність — це здатність організмів
Що слід вважати екологічними факторами?
Хто є рекордсменом за сумарним обсягом викидів шкідливих речовин в атмосферу
Чи неминучі екологічні протиріччя у системі “суспільство — природа”
Чим більше міомаса популяції, тим трофічний рівень, що вона займає
Виберіть з наведених варіантів правильне визначення сучасної екологі
Розвиток приватного транспорту в Україні зумовить
У чому основна причина екологічної кризи
Комплекс природних тіл та явищ, з якими організм знаходиться в прямих або посередніх взаємовідносинах, називається
Що є головною причиною зменшення народжуваності населення в Україні
Випадіння кислотних дощів пов’язане
Значне зростання шумових та вібраційних забруднень у містах є причиною
Які абіотичні умови визначають поле існування життя
Екологічні проблеми сучасності можна розв’язати завдяки
Біомаса в регіоні різко зменшується, коли
Що таке тиск життя
Що ви розумієте під сталим розвитком (Sustainable development)?
Що таке парниковий ефект?
Чим, на Вашу думку, є гранично допустимий викид (ГДВ)?
У всесвіті та в живій речовині біосфери у найбільшій кількості присутні
Які види вартості пов’язані з екологічними проблемами і враховані чинним законодавством?
Що таке рекультивація земель?
Який з наведених варіантів визначення екосистеми є правильним?
Які наслідки накопичення в атмосфері вуглекислого газу
Екологічна рівновага —це
Ліса вирубують в наш час зі швидкістю
Які з видів альтернативної енергетики є найперспективнішими для використання в Україні?
Виберіть варіант правильного визначення екологічних чинників
Які дощі називають “кислотними”?
Що таке біологічне розмаїття
Від чого найбільше потерпають сільськогосподарські угіддя півдня України?
Який відсоток сонячної енергії використовується рослинами в процесі фотосинтезу
Що необхідно для подолання сучасної екологічної кризи
Які з напрямів екополітики України відповідають стратегії ресурсозбереження і природоохорони?
Які енергетичні джерела справляють найменший негативний вплив на довкілля?
Озоновий шар — необхідна умова існування біосфери, тому що шар озону
Послідовність зміни угруповань під впливом часу або зміни зовнішніх факторів має назву
Що означає поняття “екологічна піраміда”?
Що ви вважаєте головною причиною розвитку глобальної екологічної кризи?
Яка концентрація забруднюючої речовини в довкіллі вважається гранично допустимою (ГДК)?
Якою має бути мета екологічної експертизи?
Що таке тиск життя
Що спричинило кризовий екологічний стан у середньому Придніпров’ї?
В екосистему повинні входити
Що слід вважати екологічними факторами?
Які наслідки накопичення в атмосфері оксидів азоту
Що таке тотемізм
Розвиток приватного транспорту в Україні зумовить
Яке з наведених нище визначень сучасної екології ви вважаєте правильним?
Що ви розумієте під явищем гомеостазу?
Що таке гранично допустимий скид (ГДС)?
Що дає можливість розглядати біосферу як вічний двигун
Найголовнішими екологічними проблемами в Україні є
Чим, на ваш погляд, є ноосфера?
Який з наведених варіантів визначення раціонального природокористування Ви вважаєте правильним?
Що таке аутоекологія?
Яка з наведених характеристик належить до екосистеми суші
Що таке “екологічний паспорт”?
Співтовариство організмів, що заселяють дану територію, називають
У чому суть парникового ефекту
Екологічна ліцензія — це
Вчені стверджують, що біосфері має властивість компенсувати антропогенні зміни, якщо споживання суспільством продуктів біосфери
Назвіть основні екологічні функції редуцентів
Що таке урбанізація?
Передача енергії в екосистемі здійснюється послідовно
Толерантність — це здатність організмів
Хто є рекордсменом за сумарним обсягом викидів шкідливих речовин в атмосферу
Виберіть з наведених варіантів правильне визначення екологічної ліцензії
Популяцією називають
Суттєве зменшення біорозмаїття на планеті призведе
Яка з наведених характеристик належить до екосистеми суші
Виберіть правильне судження
Чим більше міомаса популяції, тим трофічний рівень, що вона займає
Яке з даних суджень правильне
Яке судження правильне
Виберіть з наведених варіантів правильне визначення сучасної екологі
Що ви розумієте під сталим розвитком (Sustainable development)?
Що таке парниковий ефект?
Які основні причини розвитку екологічної кризи в Україні?
Що означає поняття “екологічна піраміда”?
Які наслідки накопичення в атмосфері вуглекислого газу
Що, на вашу думку, є “екологічним коридором” (“зеленим коридором”)?
Розвиток приватного транспорту в Україні зумовить
Біоценоз вважається сталим, якщо він зберігається протягом
Які абіотичні умови визначають поле існування життя
Виберіть правильне судження
У чому основна причина екологічної кризи
Виберіть варіант правильного визначення екологічних чинників
Які з видів альтернативної енергетики є найперспективнішими для використання в Україні?
Чим, на Вашу думку, є гранично допустимий викид (ГДВ)?
Виберіть з наведених варіантів правильне визначення сучасної екологі
Назвіть основні екологічні функції редуцентів
Що таке вторинні енергоресурси?
Хто є рекордсменом за сумарним обсягом викидів шкідливих речовин в атмосферу
Найголовнішими екологічними проблемами в Україні є
Екологічні проблеми сучасності можна розв’язати завдяки
У всесвіті та в живій речовині біосфери у найбільшій кількості присутні
Популяцією називають
Які з екологічних проблем мають найбільш негативне інтернаціональне значення?
Що є головною причиною зменшення народжуваності населення в Україні
Що таке “екологічний паспорт”?
Що таке урбанізація?
Яке з наведених нище визначень сучасної екології ви вважаєте правильним?
В екосистему повинні входити
Що таке “екологічний паспорт”?
Що таке рекультивація земель?
Популяцією називають
Що таке парниковий ефект?
Згідно з законом необхідного розмаїття будь-яка екосистема
Чим, на Вашу думку, є гранично допустимий викид (ГДВ)?
Екологічна рівновага —це
Які з екологічних проблем мають найбільш негативне інтернаціональне значення?
Що необхідно для подолання сучасної екологічної кризи
Виберіть правильне судження
Що означає поняття “екологічна піраміда”?
Що таке вторинні енергоресурси?
Назвіть варіант правильного визначення явища сукцесії.
Співтовариство організмів, що заселяють дану територію, називають
Закон піраміди енергій стверджує, що з одного трофічного рівня екологічної піраміди переходить на інший
Які основні причини розвитку екологічної кризи в Україні?
Що таке біологічне розмаїття
Головні відмінності людини від тварини
Назвіть основні екологічні функції редуцентів
Якою, на вашу думку, є основна особливість життя?
Які з видів альтернативної енергетики є найперспективнішими для використання в Україні?
Що спричинило кризовий екологічний стан у середньому Придніпров’ї?
Яка концентрація забруднюючої речовини в довкіллі вважається гранично допустимою (ГДК)?
Послідовність зміни угруповань під впливом часу або зміни зовнішніх факторів має назву
Якою має бути мета екологічної експертизи?
Які види вартості пов’язані з екологічними проблемами і враховані чинним законодавством?
Від чого найбільше потерпають сільськогосподарські угіддя півдня України?
Наявність доступних ресурсів та життєвого простору, які необхідні популяції, визначається поняттям
Чому зелені рослини існують тільки на глибині до 100 м
Що ви розумієте під явищем гомеостазу?
Що таке гранично допустимий скид (ГДС)?
Яка з наведених характеристик належить до екосистеми океану
Що таке тотемізм
Що таке урбанізація?
Співтовариство організмів, що заселяють дану територію, називають
Що таке аутоекологія?
До чого призвело будівництво каскаду Дніпровських водосховищ (вкажіть найголовніше)?
Виберіть правильне судження
Як змінився зв’язок сучасної людини з природою, порівняно з стародавніми часами
Передача енергії в екосистемі здійснюється послідовно
Виберіть варіант правильного визначення екологічних чинників
Біоценоз вважається сталим, якщо він зберігається протягом
Що дає можливість розглядати біосферу як вічний двигун
Що Ви розумієте під евтрофікацією?
Озоновий шар — необхідна умова існування біосфери, тому що шар озону
Суттєве зменшення біорозмаїття на планеті призведе
Вчені стверджують, що біосфері має властивість компенсувати антропогенні зміни, якщо споживання суспільством продуктів біосфери
Яке судження правильне
Толерантність — це здатність організмів
Що слід вважати екологічними факторами?
Хто є рекордсменом за сумарним обсягом викидів шкідливих речовин в атмосферу
Чи неминучі екологічні протиріччя у системі “суспільство — природа”
Чим більше міомаса популяції, тим трофічний рівень, що вона займає
Виберіть з наведених варіантів правильне визначення сучасної екологі
Розвиток приватного транспорту в Україні зумовить
У чому основна причина екологічної кризи
Комплекс природних тіл та явищ, з якими організм знаходиться в прямих або посередніх взаємовідносинах, називається
Що є головною причиною зменшення народжуваності населення в Україні
Випадіння кислотних дощів пов’язане
Значне зростання шумових та вібраційних забруднень у містах є причиною
Які абіотичні умови визначають поле існування життя
Екологічні проблеми сучасності можна розв’язати завдяки
Біомаса в регіоні різко зменшується, коли
Що таке тиск життя
Що ви розумієте під сталим розвитком (Sustainable development)?
Що таке парниковий ефект?
Чим, на Вашу думку, є гранично допустимий викид (ГДВ)?
У всесвіті та в живій речовині біосфери у найбільшій кількості присутні
Які види вартості пов’язані з екологічними проблемами і враховані чинним законодавством?
Що таке рекультивація земель?
Який з наведених варіантів визначення екосистеми є правильним?
Які наслідки накопичення в атмосфері вуглекислого газу
Екологічна рівновага —це
Ліса вирубують в наш час зі швидкістю
Які з видів альтернативної енергетики є найперспективнішими для використання в Україні?
Виберіть варіант правильного визначення екологічних чинників
Які дощі називають “кислотними”?
Що таке біологічне розмаїття
Від чого найбільше потерпають сільськогосподарські угіддя півдня України?
Який відсоток сонячної енергії використовується рослинами в процесі фотосинтезу
Що необхідно для подолання сучасної екологічної кризи
Які з напрямів екополітики України відповідають стратегії ресурсозбереження і природоохорони?
Які енергетичні джерела справляють найменший негативний вплив на довкілля?
Озоновий шар — необхідна умова існування біосфери, тому що шар озону
Послідовність зміни угруповань під впливом часу або зміни зовнішніх факторів має назву
Що означає поняття “екологічна піраміда”?
Якою, на вашу думку, є основна особливість життя?
Що ви вважаєте головною причиною розвитку глобальної екологічної кризи?
Яка концентрація забруднюючої речовини в довкіллі вважається гранично допустимою (ГДК)?
Якою має бути мета екологічної експертизи?
Що таке тиск життя
Що спричинило кризовий екологічний стан у середньому Придніпров’ї?
В екосистему повинні входити
Що слід вважати екологічними факторами?
Які наслідки накопичення в атмосфері оксидів азоту
Що таке тотемізм
Розвиток приватного транспорту в Україні зумовить
Яке з наведених нище визначень сучасної екології ви вважаєте правильним?
Що ви розумієте під явищем гомеостазу?
Що таке гранично допустимий скид (ГДС)?
Що дає можливість розглядати біосферу як вічний двигун
Найголовнішими екологічними проблемами в Україні є
Чим, на ваш погляд, є ноосфера?
Який з наведених варіантів визначення раціонального природокористування Ви вважаєте правильним?
Що таке аутоекологія?
Яка з наведених характеристик належить до екосистеми суші
Що таке “екологічний паспорт”?
Співтовариство організмів, що заселяють дану територію, називають
У чому суть парникового ефекту
Екологічна ліцензія — це
Вчені стверджують, що біосфері має властивість компенсувати антропогенні зміни, якщо споживання суспільством продуктів біосфери
Назвіть основні екологічні функції редуцентів
Що таке урбанізація?
Передача енергії в екосистемі здійснюється послідовно
Толерантність — це здатність організмів
Хто є рекордсменом за сумарним обсягом викидів шкідливих речовин в атмосферу
Виберіть з наведених варіантів правильне визначення екологічної ліцензії
Популяцією називають
Суттєве зменшення біорозмаїття на планеті призведе
Яка з наведених характеристик належить до екосистеми суші
Виберіть правильне судження
Чим більше міомаса популяції, тим трофічний рівень, що вона займає
Яке з даних суджень правильне
Яке судження правильне
Виберіть з наведених варіантів правильне визначення сучасної екологі
Що ви розумієте під сталим розвитком (Sustainable development)?
Що таке парниковий ефект?
Які основні причини розвитку екологічної кризи в Україні?
Який з наведених варіантів визначення екосистеми є правильним?
Що означає поняття “екологічна піраміда”?
Які наслідки накопичення в атмосфері вуглекислого газу
Що, на вашу думку, є “екологічним коридором” (“зеленим коридором”)?
Розвиток приватного транспорту в Україні зумовить
Біоценоз вважається сталим, якщо він зберігається протягом
Які абіотичні умови визначають поле існування життя
Виберіть правильне судження
У чому основна причина екологічної кризи
Виберіть варіант правильного визначення екологічних чинників
Які з видів альтернативної енергетики є найперспективнішими для використання в Україні?
Чим, на Вашу думку, є гранично допустимий викид (ГДВ)?
Виберіть з наведених варіантів правильне визначення сучасної екологі
Які наслідки накопичення в атмосфері оксидів азоту
Назвіть основні екологічні функції редуцентів
Що таке вторинні енергоресурси?
Хто є рекордсменом за сумарним обсягом викидів шкідливих речовин в атмосферу
Найголовнішими екологічними проблемами в Україні є
Екологічні проблеми сучасності можна розв’язати завдяки
У всесвіті та в живій речовині біосфери у найбільшій кількості присутні
Популяцією називають
Які з екологічних проблем мають найбільш негативне інтернаціональне значення?
Що є головною причиною зменшення народжуваності населення в Україні
Що таке “екологічний паспорт”?


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru