Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Курс лекцій за загальною та галузевою складовими підвищення кваліфікації керівників І спеціалістів державної служби зайнятості за загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора

Загрузка...
Поиск по сайту:


Количество страниц30
Дата22.09.2012
Размер6.51 Mb.
ТипКурс лекцій
Содержание
Розділ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Розділ 2. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В СИСИТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Розділ 3. ГУМАНІТАРНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ
Розділ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Для того, щоб такі європейські цінності, як  повага до людської гідності, свобода, рівність, демократія, справедливість, верхове
Головним і необхідним компромісом у політичній сфері мав стати Універсал національної єдності, підписаний влітку 2006 р. за ініц
Головними  з  них  є  такі
З метою вирішення окреслених проблем Президент України у межах визначеної Конституцією правосуб’єктності ініціюватиме процес удо
Головними механізмами цього впливу є наявність у глави держави повноважень, що  забезпечують  його вплив на всі гілки влади – за
Основними  шляхами  конституційного  впливу Президента України на забезпечення демократичного розвитку політичної системи  Украї
Ключовими серед  цих  завдань  є  такі
Невід’ємною складовою модернізації системи державного управління є розвиток місцевого самоврядування
Однак  цей  законопроект  потребує  доопрацювання, бо  в ньому
Удосконалення та прийняття цього законопроекту сприятимуть конституційному зміцненню реальних повноважень та законних прав місце
Реформування системи державного управління треба розпочинати з регіонального та місцевого рівнів
Стратегія реформування системи державної служби має здійснюватися  на таких  засадах
Стратегічними напрямами удосконалення державної служби в Україні  є
1.2. Система організації державного управління та місцевого самоврядування
Місце системи територіальної  організації влади в системі  державного  управління
Державницька теорія
Напрями здійснення процесів централізації та децентралізації за англосаксонською моделлю територіальної організації влади
Обласні та районні ради
Обласні та районні ради
Органи самоорганізації населення
Виконавчі органи місцевого самоврядування
Виконавчий комітет ради
Перелік контрольних питань
Об’єктом державної кадрової політики є
Основними завданнями державної кадрової політики є
У сфері реалізації державної кадрової політики діють такі механізми
Реалізацію кадрової політики забезпечують такі підсистеми роботи з кадрами
Контрольні запитання
Кадрове забезпечення державної служби та в органах місцевого самоврядування
Підбір претендентів
На посади I – IV категорій
Кадровий менеджмент у службі зайнятості
1.4. Соціально-психологічні аспекти державного управління
Соціально-психологічні явища виникають як наслідок зовнішнього впливу на психічні утворення, масові психічні процеси, психічний
Основні закономірності виникнення, функціонування та розвитку соціально-психологічних явищ
Класифікація соціально-психологічних явищ
Суспільний настрій є наслідком та показником соціальних змін
Суспільно-психологічна атмосфера
Для аналізу соціально - психологічних явищ використовуються три групи категорій
Третя група
Суб’єкт управління
Об’єкт управління
Державне управління
Ознаки державного інтересу
Соціальне прогнозування
Соціальне планування
Моральне стимулювання передбачає використання
Стимулювання колективної ініціативи
Соціально-психологічний клімат
Соціально-психологічними ознаками відхилення від норми є
Рекомендована література
Державного управління
Принципи  державної  служби
Перелік  контрольних  питань
Конституції України
Постановами Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів
Присяга державних службовців.
Цивільно-правова відповідальність
Адміністративна відповідальність
Кримінальна відповідальність
Право на звернення громадян
Заява (клопотання)
Державна таємниця як предмет злочину в Україні та деяких інших країнах.
2.3. Особливості менеджменту в системі державної служби
Стара організація
Зміст менеджменту організацій
Мистецтво менеджменту та його складові
Базові відмінності лідера від керівника/менеджера (за В. Бернісом) [12]
Особа, яка претендує на посади третьої – сьомої категорій
Особа, яка претендує на посаду державного службовця першої і другої категорій
Службова кар'єра реалізується в процесі просування державного службовця по службі, яке може здійснюватися
Призначення на державну посаду
Конкурс при прийманні
Заміщення державної посади за конкурсом передбачає
Приймання на патронатну службу здійснюється без проведення конкурсу.
Назва посади
Посади патронатної служби
Органи місцевого самоврядування
На посади державних службовців можуть призначатися без конкурсного відбору державні службовці
Державним службовцям можуть встановлюватися такі види доплат
До стажу державної служби зараховується робота (служба)
Документом для визначення стажу державної служби
Сумісництвом називається робота, відмінна від основної, на умовах трудового договору у вільний від основного місця роботи час.
Основними формами припинення державно-службових відносин є відставка та звільнення.
Причини поширеності корупції
Суб'єктивні причини корупції:.
Адміністративно-правовий механізм боротьби з корупцією
1. Контроль за недопущенням суб'єктами дії антикорупційного законодавства корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з
2. Контроль за виконанням обов'язків по боротьбі з корупцією та обов'язків щодо вжиття заходів по боротьбі з корупцією.
Фінансовий контроль за діяльністю осіб, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.
Контроль за здійсненням заходів щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади.
Планування роботи органів виконавчої влади з питань запобігання проявам корупції
Центральним та місцевим органам виконавчої влади необхідно поширити практику обов'язкового навчання державних службовців
Стратегічним напрямом боротьби з корупцією має бути запобігання корупційним проявам.
Реформування системи управління – один із магістральних шляхів ліквідації підґрунтя корупції.
Перелік контрольних питань
Розділ 3. ГУМАНІТАРНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ
Гуманітарна політика у широкому розумінні
Теоретичні та методологічні засади
Перелік контрольних питань
Рекомендована література
Соціальна безпека
Соціальна безпека
Соціальний захист
Соціальне обслуговування
Соціальна політика
Соціальна держава
Соціальна підтримка
Соціальна реабілітація
Соціальна робота
Соціальне управління
Рис.1. Основні елементи соціальної політики як системи
Соціальне обслуговування
Соціальна підтримка
Соціальна допомога
Соціальна реабілітація
Соціальне управління
Соціальна робота
Соціальна держава
Перший підхід
Третій або сферний підхід
П’ятий підхід
Суб’єктом соціальної політики
Фактори зовнішнього середовища
Рис. 2. Загальна схема системи соціальної політики
Функції соціальної політики
Принципи соціальної політики
Принцип соціальної справедливості
Принцип соціальної солідарності
Принцип індивідуальної соціальної відповідальності
Принцип соціальної компенсації
Принцип соціальних гарантій
Принцип соціальної субсідарності
Принцип соціального партнерства
Соціал-демократична модель соціальної політики
Консервативна, або корпоративна, модель соціальної політики
Ліберальна модель соціальної політики
Католицька, або латинська, модель соціальної політики
Головною метою діяльності суб’єктів соціальної політики
Стратегічними завданнями соціальної політики
Найважливішим напрямом у реалізації соціальної політики
Перелік контрольних питань
Рекомендована література
Скандинавська модель
Корпоративна модель
Залишкова модель
Рудиментарна модель
Соціальне забезпечення
Соціальна допомога
Соціальне страхування
3.4. Українська ділова мова в системі професійного спілкування державних службовців
Мета мовлення
Акт проголошення незалежності України
Територія України є неподільною і недоторканною.
24 серпня 1991 року Верховна Рада України
Трафаретний текст
Державний герб
01054, м.Київ-54, вул.Пирогова, 9
02-10/36, де 02 – шифр структурного підрозділу; 10 – номер справи; 36 – реєстраційний номер документа за журналом обліку вхідних
Друкарня „Преса України”
Директор Директор
Нумерація сторінок.
Деканові природничо-географічного
15.01.07 Власноручний підпис
Мовний етикет
Вітання та побажання
Звернення до незнайомої людини
Мене звати...
Познайомтеся, це...
Мені (надзвичайно) приємно з Вами познайомитися!
Прийми(іть) моє глибоке співчуття
Я в захопленні від твого (Вашого) вчинку (виступу).
Дякую! Це тобі (Вам) тільки здається
Зауваження, докір
Тобі (Вам) так робити (говорити) не личить
Вибач(те), я помилився
Даруй(те), ти (Ви) мене неправильно зрозумів(ли)
Вибачте, але ти (Ви) тут не маєш(те) рації.
Перепрошую, а в чому, власне, річ?
З тобою (Вами) так приємно спілкуватися
Дякую! О, дякую за комплімент!
Уже пізно
Не смію (тебе, Вас) довше затримувати.
Бесіда Бесіда
Десять кроків, що дозволять провести бесіду успішну
3. Намагайтесь створити атмосферу довіри.
5. З’ясуйте перед бесідою, чи має ваш співбесідник відповідні повноваження.
8. Слухайте уважно співбесідника й ставте коректні запитання.
9. Працюйте на перспективу, а не на проміжні результати.
Телефонна розмова
Телефонна розмова
Добрий день (ранок, вечір)! Доброго дня (ранку, вечора)!
Мистецтво публічного виступу. Доповідь.
1. Представлення доповідача.
2. Попередня інформація для доповідача
Основний текст
Страх перед аудиторією
Зв’язок з аудиторією
Практичні поради
Використання голосу
Практичні поради
Корисні поради
Рекомендована література
Державне управління економікою
Державна економічна політика – стратегія
Державне регулювання економіки (ДРЕ) – сфера діяльності
Економічна (господарська) система
Державне регулювання ринкової економіки змішаного типу
Ринковий механізм
Об’єктивними причинами необхідності державного регулювання економіки
Основними функціями державного регулювання економіки є
Економічною основою державного регулювання
Економічна політика держави
Основними формами реалізації державної економічної політики є
Основними напрямами економічної політики
Цінова політика
Методи державного регулювання економіки
Перелік контрольних питань
Рівень зайнятості
U – чисельність безробітних; E –
Плинна (хронічна) форма безробіття
Застійна форма
Прихована форма безробіття
Фрикційне безробіття
Структурне безробіття
Природний рівень безробіття.
Циклічне безробіття.
Роки Рисунок 6. Стилізована схема економічного циклу.
Наслідки безробіття.
Соціально-психологічні наслідки безробіття
Роль служби зайнятості у здійсненні активної і пасивної політики на ринку праці.
Пасивна політика
Матеріальне забезпечення безробітних
Система допомоги по безробіттю
Негативні наслідки підвищення розміру допомоги по безробіттю.
Професійне консультування
Професійна інформація
Професійний відбір
Перелік контрольних питань
4.4. Соціальна взаємодія партнерів на ринку праці
Соціально-економічні передумови інституціоналізації трудових відносин на початку ХХ ст.
Міжнародна організація праці як перша демократична установа, що створена за принципом трипартизму: історія та сучасність
Соціальний діалог і трипартизм: світова практика
Соціальне партнерство в індустріальному суспільстві розглядалось як
Український досвід діалогових відносин у транзитивному суспільстві
Перелік контрольних питань
Зародження органів трудового посередництва проходило в такий спосіб.
Перелік контрольних питань
Рекомендована література
5.2. Організаційна структура управління
Отже, функція державної служби зайнятості щодо розвитку інформаційних систем ринку праці складається з чотирьох основних елемент
Регулювання ринку праці.
Управління системою допомоги по безробіттю
Регуляторна функція державних служб зайнятості
Контрольна діяльність
Структура державної служби зайнятості.
Перелік контрольних питань
не передбачуваності рішень, які ухвалюються на державному рівні
Навчальне видання


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru